InDesign CS6 8.0.2:n julkaisutiedot

Tärkeä muistutus:

Adobe poistaa Type 1 -kirjasinten tuen tammikuussa 2023. Lisätietoja saat tyypin 1 Postscript-kirjasimien tuen lopettamista käsittelevästä tukiartikkelista.

Järjestelmävaatimukset

Viimeisimmät järjestelmävaatimukset ovat InDesignin järjestelmävaatimukset ‑sivulla.

Asennusohjeet

Yksityiskohtaiset asennusohjeet ovat asennussivulla osoitteessa http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_fi

Ratkaistut ongelmat

Uusimpia tietoja kaikista Creative Suite 6 -sovelluksista ja niitä koskevista tunnetuista ongelmista on Adobe-tuessa osoitteessa http://www.adobe.com/go/customer_support_fi.

InDesign

 • Hyperlinkkejä luotaessa muutamat hyperlinkeissä olevat erikoismerkit, kuten ? ja =, muunnetaan virheellisiksi merkeiksi, minkä vuoksi hyperlinkit eivät toimi viedyssä PDF-tiedostossa. [3588280]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun InDesign CS6:een tuodaan InCopy CS2 -dokumentteja. [3587652]
 • DAM-palvelimena toimivaan CQ-palvelimeen yhdistetystä Drive 5:stä avatussa älykkäässä kokoelmassa olevien tiedostojen lisääminen aiheuttaa InDesignissa tuontivirheen. [3577138]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun monisarakkeisessa kehyksessä oleva teksti luodaan uudelleen. [3565074]
 • InDesigniin elokuvatiedostoa lisättäessä luodaan ylimääräinen, viittaukseton linkkiresurssi. [3555754]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun World Ready Composerilla kirjoitetaan toistuvasti ligatuureja sisältävää tekstiä. [3551834]
 • InDesignin aikaisemmassa versiossa virhevalintaikkunoihin ilmestyy InDesign CC:llä luotuja dokumentteja käytettäessä sana CS7. [3536451]
 • InDesign CS5.5 ja CS6 sulkeutuvat yllättäen, kun InDesigniin lisätään PDF-tiedosto. [3513668]
 • Kehyksen ruudukon mitat muuttuvat IDML-tiedostoa avattaessa. [3507245]
 • Lisätyt kuvat, joissa on Exif-tietoja, skaalataan 50 %:iin. [3501752]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen sisältöä EPUB-muodossa vietäessä, kun tekstiä sisältävä tekstikehys muunnetaan ääriviivoiksi. [3498579]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun siihen tuodaan nimiöity tekstitiedosto, jonka tekstissä on käytetty liukuvärejä. [3498575]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun parametrin epubExportPreferences.tocStyleName asetukseksi muutetaan Oletus. [3498571]
 • Malajalamin tavutuksessa näkyy tavuviivamerkki. [3493163]
 • InDesignista viedyssä PDF-tiedostossa isot kirjaimet muunnetaan virheellisesti pieniksi merkeiksi. [3490867]
 • InDesign sulkeutuu dokumentteja tai paneeleja tietyissä tilanteissa järjestettäessä. [3490508]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen tiettyjä sisältöjä kopioitaessa tai liitettäessä. [3488260]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun siihen tuodaan tiettyjä asiakirjoja, joista puuttuu kirjasimia. [3488122]
 • Dokumenttia EPS-muotoon vietäessä ilmenee ongelma, kun dokumentissa on aukeamia sekä erilaisia sisä- ja ulkoleikkausvaroja. [3445000]
 • URL-osoiteosa katoaa, kun Ristiviittaukset-paneelin yläosa vedetään Hyperlinkit-paneelin yläosaan. [3371040]
 • InDesignin tallennettujen tietojen tiedoston koko kasvaa koko ajan, sillä älykkäiden apulinjojen muunnoskohdistinta ei käytetä uudelleen. [3370848]
 • Idiom-sanan käännös katkaistaan. [3370533]
 • Ryhmitettyjen sivukohteiden koristeita ei piirretä oikein. [3365911]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun IC-kertomukset päivitetään. [3359371]
 • InDesign sulkeutuu, kun tietyt sisällöt viedään IDML-muodossa. [3352956]
 • PostScript-tiedostojen esityksiä luotaessa havaittiin haavoittuvuus. [3347267]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun asettelu luodaan tietyissä tapauksissa asettelumallista. [3345087]
 • InDesign ilmoittaa IDML-tiedostoja avattaessa, että määritystiedosto puuttuu. [3334935]
 • 64-bittisessä Windows 7 -käyttöjärjestelmässä InDesign ja Bridge CS6 toimivat vain paikallisen järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla. [3332062]
 • Kahdella sivulla olevan taulukon sisältöä ei gallerianäkymästä viedä PDF-muodossa oikein. [3325704]
 • Toiminnon GetFileInfo() palauttaman tiedoston muutosaika on muuttunut. [3323319]
 • API-menetelmä IDTime::SetTime() antaa väärät tulokset, kun sitä käytetään InDesign CS6:n Mac-versiossa. [3323315]
 • Kirjojen EPUB-vientiasetuksia ei voi käyttää InDesign CS6:ssa ja InDesign CS6 Serverissä. [3321108]
 • Päivitä CoolType-suunnitteluversio suuremmaksi kuin 64. [3317660]
 • Tarinaa ICML-muodossa vietäessä havaitaan odottamaton kappaletyylin muutos. [3314712]
 • InDesign sulkeutuu tiettyjä kirjasimia sisältäviä PDF-tiedostoja vietäessä. [3295591]
 • Suuren määrän hyperlinkitettyjä IP-osoitteita sisältävä InDesign-tiedosto hidastaa järjestelmää merkittävästi, kun se avataan. [3291116]
 • InDesign sulkeutuu yllättäen, kun tietyt InDesign-dokumentit viedään PDF-muodossa. [3286006]
 • InDesign CS6 sulkeutuu yllättäen suuren määrän sijoitettuja PDF-tiedostoja sisältävää dokumenttia laadukkaana PDF-tiedostona vietäessä. [3282581]
 • InDesignin on määritettävä tiedostotietosolmun arvo tiedostoon upotettujen metatietojen dokumenttitunnuksen, ei Adobe Driven resurssitunnuksen perusteella. [3224927]
 • InDesignista vietyjen InCopy ICML -tiedostojen tyylien ohituksia ei tuoda takaisin InDesigniin oikein. [3217228]
 • CoolType lukkiutuu, kun StreamForLayout kutsutaan InDesign Serverin työsäikeestä. [3205029]
 • PDF/X-4-vienti onnistuu, vaikka dokumentissa viitataan määrittämättömiin merkkeihin, mikä johtaa väärään PDF/X-4-tiedostoon. [3203046]

InCopy

 • Kohdistinta ei aseteta InCopyssa uuteen muistiinpanoon. [3457782]
 • InCopy sulkeutuu yllättäen, kun siihen avataan ICML-tiedosto, jossa on sekä ME-tekstiä että hindiläistä tekstiä. [3498585]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 kaatuu sisältöä JPEG-muodossa vietäessä. [3584983]
 • InDesign Server kaatuu kirjan hakemistoa luotaessa. [3533102]
 • InDesign Server CS6 kaatuu IDML-tiedostoa HTML-muodossa vietäessä. [3503927]

Verkossa olevat resurssit

Jos etsit yleisiä tietoja Adobe-yhteisöstä, käy osoitteessa https://community.adobe.com.

Jos etsit ohjelmiston lataamiseen, asennukseen ja käytön aloitukseen liittyvää apua, käy osoitteessa http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Jos tarvitset tuotteeseen liittyvää apua sekä yhteisöpohjaisia ohjeita, inspiraatiota ja tukea, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_fi

Asiakastuki

Jos tarvitset tuotetietoihin, myyntiin, rekisteröintiin ja muihin ongelmiin liittyvää apua, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/customer_support_fi.

Jos haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/intlsupport_fi/.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi