Joustavat sivuasettelut ja vaihtoehtoiset sivuasettelut | CC, CS6

Vaihtoehtoisten sivuasettelujen ja joustavien sivuasettelujen sivusääntöjen avulla voidaan tehokkaasti suunnitella useita sivukokoja, sivun suuntia tai sivusuhteita.

Kun halutaan julkaista useisiin muotoihin ja kokoihin, voidaan valita kuhunkin projektiin parhaiten sopiva suunnittelustrategia: käsityö, puoliautomaattisuus tai täysi automaattisuus. Oma suunnittelun hallinta vähenee käytettäessä automaattisia työnkulkuja. InDesign sisältää useita parannuksia kustannusten ja hallinnan tasapainottamiseen.

Huomautus:

Automaattinen joustaviin sivuasetteluihin perustuva julkaiseminen ei ole vielä mahdollista, koska sopivia katselutekniikoita ei ole vielä käytettävissä. 

Suositeltu työnkulku

Monen sivuasettelun työnkulut

A. Vaihtoehtoisen sivuasettelun työnkulku B. Vaihtoehtoinen sivuasettelu ja joustavat sivusäännöt 

VAIHE 1: Valitse kohdelaite ja sen vastaava mitta ja suunta. Luo sitten ensisijainen sivuasettelu kaikkia sivuja varten.

VAIHE 2: Toinen vaihtoehto on lisätä Adoben joustavien sivupohjien sivusäännöt, jotka helpottavat sisällön sovittamista eri sivusuhteisiin ja kokoihin. Joustavista sivusäännöistä on hyötyä, jos teet sisältöä useille erilaisille laitteille. Ellet käytä joustavia sivusääntöjä, joudut manuaalisesti luomaan eri sivuasettelun jokaiselle mahdolliselle koolle ja suunnalle. Katso Joustavat sivuasettelut.

VAIHE 3: Luo julkaisuun uusia sivuja Luo vaihtoehtoinen sivuasettelu -toiminnon avulla. Sivuasettelua on ehkä hienosäädettävä manuaalisesti ensisijaisen sivuasettelun ja joustavien sivusääntöjen mukaan. Toista tämä vaihe jokaiselle uudelle koolle ja suunnalle. Katso Vaihtoehtoiset sivuasettelut.

Joustavat sivuasettelut

Joustavat sivuasettelut

Joustavat sivuasettelut helpottavat sisällön suunnittelua useita sivukokoja, suuntia tai laitteita varten. Käyttämällä joustavia sivusääntöjä voit määrittää, miten sivulla olevia objekteja mukautetaan, kun luot vaihtoehtoisia sivuasetteluja ja muutat kokoa, suuntaa tai sivusuhteita.

Voit käyttää eri sivuille eri sääntöjä sivuasettelun ja tavoitteiden mukaan. Sivulla voidaan käyttää kerralla vain yhtä joustavaa sivusääntöä. Joustava sivuasettelu on yleinen termi, joka kattaa joustavien sivusääntöjen sarjan: skaalaus-, uudelleenkeskitys-, apuviivapohjaiset ja objektipohjaiset säännöt.

Joustavien sivusääntöjen avulla sisältö voidaan sovittaa tulostuskokoja varten.

  • Voit sovittaa sivuasettelut luodessasi julkaisuun uusia sivuja vaihtoehtoisten sivuasettelujen avulla.
  • Voit sovittaa sivuasettelut tehdessäsi muutoksia olemassa oleviin sivukokoihin. Tämä on tehokkaampi menetelmä kuin aiempi Sivuasettelun säätö -toiminto.

Voit käyttää joustavaa sivusääntöä valitsemalla Sivu-työkalun ja napsauttamalla sivua. Valitse sen jälkeen joustava sivusääntö säätöpalkista. Toinen vaihtoehto on valita Sivuasettelu > Joustavat sivuasettelut.

Jos haluat esikatsella käytetyn säännön vaikutuksia, muuta sivun kokoa vetämällä sivun kulmia Sivu-työkalun avulla. Sivu palautuu takaisin alkuperäiseen kokoonsa, kun vapautat hiiren.

Huomautus:

Jos haluat muuttaa sivun kokoa, paina Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) ja vedä. Sivun koon muuttaminen hiirellä on kuitenkin tapa, jolla sivuista voi tulla hieman eri kokoisia kuin on tarkoitettu. Tarkempi tapa on muuttaa sivun kokoa säätöpalkin korkeus- ja leveysasetusten avulla.

Joustavat sivusäännöt

A. Sivutyökalu B. Joustavat sivusäännöt säätöpalkin kautta C. Sivun kulmat D. Nastat objektipohjaisia sääntöjä varten E. Joustavan sivuasettelun paneeli 

Joustavat sivusäännöt

Voit käyttää eri sivuilla eri sääntöjä. Sivulla voidaan käyttää kerralla vain yhtä joustavaa sivusääntöä.

Skaalaa

Kaikkea sivun sisältöä käsitellään ryhmänä. Kun sivun koko muuttuu, kaikkien elementtien kokoa muutetaan samassa suhteessa. Tämä vastaa mustien palkkien näyttämistä HD-televisioruudun reunoissa.

Joustavat sivusäännöt: skaalaus
Joustavat sivusäännöt: skaalaus

Keskitä uudelleen

Kaikki sivun sisältö keskitetään automaattisesti leveydestä riippumatta. Toisin kuin skaalauksessa, sisältö pysyy alkuperäisessä koossaan. Saat saman tuloksen kuin videotuotannon turva-alueilla, kun suunnittelet uudelleenkeskityssäännön käytön huolellisesti ja käytät sivuasettelua.

Joustavat sivusäännöt: keskitä uudelleen
Joustavat sivusäännöt: keskitä uudelleen

Apuviivapohjainen

Apuviivat muodostavat suoran linjan sivun poikki ja osoittavat alueen, jonne sisältö voidaan sovittaa.

  • Tyhjän tilan lisääminen on mahdollista.
  • Tekstikehysten koko muutetaan ja teksti juoksutetaan uudelleen (mutta skaalausta ei tehdä).
  • Sijoitettujen kuvakehysten koko muutetaan, samoin niitä ympäröivän kehyksen rajausreunojen mitat.

Jos haluat lisätä joustavan apuviivan, valitse ensin Sivu-työkalu ja vedä apuviivat ulos viivaimesta.

Apuviivapohjaiset säännöt vastaavat 3- ja 9-osaista skaalausta Illustratorissa, Fireworksissa ja Flashissa.

Huomautus:

Jos haluat muuntaa viivainlinjan joustavaksi apuviivaksi, valitse Sivu-työkalu ja napsauta Muunna joustavaksi apuviivaksi -kuvaketta apuviivan kohdalla. Joustava apuviiva näkyy katkoviivana, kun taas viivainlinja on yhtenäinen viiva.

Joustavat sivusäännöt: apuviivapohjainen
Joustavat sivusäännöt: apuviivapohjainen

Objektipohjainen

Voit määrittää joustavan käyttäytymisen (kiinteä tai suhteellinen) kunkin objektin koolle ja sijainnille suhteessa sivun reunaan.

  • Objektin muokkausalueen tai kehyksen kukin reuna voi olla määritelty kiinteästi tai suhteessa sivun reunaan. Esimerkiksi kehyksen vasemmalle reunalle voidaan haluttaessa määritellä suhde vain sivun vasempaan reunaan.
  • Korkeus ja leveys voivat olla kiinteitä tai sivun koon mukaan mukautuvia.
Joustavat sivusäännöt: objektipohjainen
Joustavat sivusäännöt: objektipohjainen

Vaihtoehtoiset sivuasettelut

Käytä vaihtoehtoisia sivuasetteluita, jos tarvitset painotuote- tai digitaalijulkaisuissa eri sivukokoja saman julkaisun sisällä. Vaihtoehtoisten sivuasettelujen avulla painettavasta mainoksesta voidaan luoda useita eri kokoja. Niitä voidaan käyttää myös esimerkiksi Apple iPad- tai Android-tablet-laitteiden vaaka- tai pystyasettelujen suunnitteluun.

Vaihtoehtoiset sivuasettelut ja Sivut-paneeli
Vaihtoehtoiset sivuasettelut ja Sivut-paneeli

Joustavan sivuasettelun avulla voit merkittävästi vähentää sisällön uudelleenasetteluun liittyvää manuaalista työtä uusia sivukokoja ja suuntia käytettäessä.

Jos haluat lyhyen yleiskatsauksen, katso Vaihtoehtoiset sivuasettelut (video).

Vaihtoehtoisten sivuasetteluiden luominen

Vaihtoehtoinen sivuasettelu voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

  • Valitse Sivuasettelu > Luo vaihtoehtoinen sivuasettelu
  • Valitse Sivut-paneelivalikosta Luo vaihtoehtoinen sivuasettelu
Vaihtoehtoisten sivuasetteluiden luominen

Määritä Luo vaihtoehtoisia sivuasetteluita -valintaikkunassa seuraavat asetukset:

Nimi

Anna vaihtoehtoiselle sivuasettelulle nimi.

Lähdesivuilta

Valitse lähteenä käytettävä sivuasettelu, joka sisältää haluamasi sisällöt.

Sivukoko

Valitse sivukoko tai anna vaihtoehtoiselle sivuasettelulle haluamasi koko.

Leveys ja korkeus

Nämä kentät näyttävät vaihtoehtoisen sivuasettelun koon. Voit muuttaa arvot, mutta silloin sivun koko muuttuu mukautetuksi.

Suunta

Valitse vaihtoehtoiselle sivuasettelulle suunta. Jos siirryt pysty- ja vaakasuunnan välillä, korkeus ja leveys päivitetään.

Joustava sivusääntö

Valitse vaihtoehtoiseen sivuasetteluun käytettävä joustava sivusääntö. Valitse Säilytä nykyinen, jos haluat käyttää lähdesivuihin käytettyjä joustavia sivusääntöjä. Valitse toinen sääntö, jos haluat käyttää uusia joustavia sivusääntöjä.

Linkitä jutut

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat sijoittaa objekteja ja linkittää ne lähteenä käytettävän sivuasettelun alkuperäisiin objekteihin. Kun päivität alkuperäisen objektin, on helpompi hallita linkitettyjen objektien päivityksiä. Katso Linkitetty sisältö.

Kopioi tekstityylit uuteen tyyliryhmään

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat kopioida kaikki tekstityylit ja tehdä niistä uuden ryhmän. Asetus on hyödyllinen myös silloin, jos on tarve tehdä eri sivuasetteluille erilaisia tekstityylejä.

Älykäs tekstin sijoittelu

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat poistaa tekstin pakotetut rivinvaihdot ja muut tyylien ohitukset. 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi