Käyttöopas Peruuta

Linkitetty sisältö

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Sisältöjen kopiointi eri sivuille ei ole mikään helppo tehtävä. Kopiointi ja liittäminen voi olla vaikeaa ja aikaa vievää. Linkitetyn sisällön toimintojen avulla voidaan hallita sisällön eri versioita. Sisältöä voi sijoittaa ja linkittää saman julkaisun sisällä tai jopa eri julkaisujen kesken. Linkitetty sisältö tukee kehittyviä työnkulkuja, joissa esimerkiksi suunnitellaan pysty- ja vaakasuuntaisia sivuasetteluita. Linkitetty sisältö toimii hyvin myös perinteisissä tulostus- ja julkaisutyönkuluissa, joissa synkronoidaan eri sivuilla tai eri julkaisuissa oleva pohjateksti.

Linkitetty sisältö toimii perinteisten linkkien tapaan. Jos haluat lukea asian yleiskuvauksen, katso Linkit-paneelin käyttäminen. Objekti voidaan määrittää pääkohteeksi ja sitten sijoittaa se eri paikkoihin aliobjektiksi. Kun pääobjekti päivitetään, aliobjektit merkitään Linkit-paneelissa, ja ne voidaan päivittää synkronoimalla ne pääkohteen kanssa.

Voit sijoittaa ja linkittää objekteja joko sisällön keräystyökaluilla tai valikkokomennolla Muokkaa > Sijoita ja linkitä.

-kuvake näkyy linkitetyn objektin vasemmassa yläkulmassa. Objekti näytetään Linkit-paneelissa linkitettynä juttuna.

Sisällön keräystyökalut

Sisällön keräys- ja sijoittelutyökalujen avulla voidaan monistaa ja sijoittaa sivukohteita avattuihin InDesign-julkaisuihin. Kerätty sisältö näytetään Content Conveyorissa. Content Conveyorin avulla voit helposti ja nopeasti sijoittaa ja linkittää useita sivukohteita avattuihin asiakirjoihin.


Avaa Content Conveyor kaksoisnapsauttamalla työkalupaneelissa -työkalua.

 • Sisällön keräystyökalulla voit valita objektin ja lisätä sen kuljettimeen.
 • Sisällön sijoitustyökalulla voit sijoittaa sivuobjektin sivulle.
Huomautus:
Painamalla B voit vaihtaa sisällön keräys- ja sijoitustyökalun välillä.

Content Conveyor

A. Sisällön keräystyökalu B. Sisällön sijoitustyökalu C. Luo linkki D. Tyylien osoittaminen E. Muokkaa mukautettua tyyliosoitusta F. Sijoitusasetukset G. Selaa H. Kerää kaikki ketjutetut kehykset I. Lataa kuljetin 

Sisällön keräystyökalu

Sisällön keräystyökalulla voidaan lisätä sivukohteita Content Conveyoriin.

Sisällön sijoitustyökalu

Sisällön keräystyökalulla voidaan sijoittaa kohteita Content Conveyorista julkaisuun. Kun tämä työkalu valitaan, nykyinen kohde lisätään sijoitustyökaluun.

Luo linkki

Jos haluat linkittää sijoitetun kohteen kerätyn kohteen alkuperäiseen sijaintiin, ota käyttöön Luo linkki -toiminto. Voit hallita linkkejä Linkit-paneelissa.

Yhdistä tyylit

Yhdistä alkuperäisten ja sijoitettujen nimikkeiden kappale-, merkki-, taulukko- tai solutyylit. Yhdistämiseen käytetään oletusarvoisesti tyylien nimiä. Katso Mukautetut tyyliosoitukset.

Muokkaa mukautettua tyyliosoitusta

Tällä asetuksella voit mukauttaa alkuperäisen ja sijoitettujen nimikkeiden tyylien yhdistämistä. Kun tyylit yhdistetään, sijoitetun kohteen tyylit korvataan automaattisesti.

Sijoitusasetukset

Määritä Conveyorin asetukset kohteiden sijoittamisen yhteydessä.

 • Poista kohteet kuljettimesta sen jälkeen, kun kohteet on sijoitettu.
 • Sijoita nykyinen kohde moneen kertaan. Kohde jää edelleen sijoitustyökaluun.
 • Sijoita kohde ja siirry sitten seuraavaan kohteeseen. Kohde pysyy edelleen kuljettimessa.

Selaa

Selaa sisältökuljettimessa olevia kohteita.

Kerää kaikki ketjutetut kehykset

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat kerätä kaikki ketjutetut kehykset. Juttu ja kaikki kehykset kerätään. Jos tämä asetus ei ole käytössä, juttu kerätään yhteen kehykseen.

Lataa kuljetin

Voit ladata kuljettimeen kohteita käyttämällä -toimintoa.

 • Valinta: Lataa kaikki valitut kohteet

 • Sivut: Lataa kaikki määrätyillä sivuilla olevat kohteet
 • Kaikki: Lataa kohteet kaikilta sivuilta ja taittopöydältä

Jos haluat ryhmittää yhden sarjan kaikki kohteet, ota käyttöön Luo yksi sarja -asetus.

Voit kerätä yksittäisiä sivukohteita tai kerätä toisiinsa liittyviä kohteita ”joukoiksi”. Joissakin tapauksissa InDesign luo joukkoja automaattisesti suojatakseen sivukohteiden suhteiden eheyttä.

Alla on kerrottu muutama tapa kerätä kohteita ryhmiksi. Osa näistä tavoista on manuaalisia ja osa automaattisia:

 • Valitaan useita kohteita valitsimella.
 • Kun valitaan Lataa kuljetin -vaihtoehto ja sitten tietyt sivut tai koko julkaisun sisältö tai valitut kohteet, niin kohteet kerätään joukoksi.
 • Kerätään kohde, johon liittyy muuta sisältöä. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi vuorovaikutteisen painikkeen osa, johon liittyy muita kohteita tai tiloja. Nämä kohteet kerätään joukoksi, joka voidaan pudottaa yhdellä eleellä.
 • Kerätään tekstiruutu, jossa on muihin objekteihin ulottuvaa ketjutettua tekstiä. Kun kuljettimen ”kerää kaikki ketjutetut tekstikehykset” -valintaruutu on valittu, kaikki ketjutetut tekstiruudut kerätään joukoksi.

Sijoittaminen ja linkittäminen

 1. Valitse sivukohde valitsemalla kehys tai aseta lisäyskohdistin tekstiin. Voit valita myös useita kohteita vaihtonapsauttamalla.

 2. Valitse Muokkaa > Sijoita ja linkitä. Kohteet ladataan kohdistimeen, ja kohteet näytetään sisältökuljettimessa.

 3. Jos haluat sijoittaa linkitetyn kohteen, napsauta sivua tai piirrä kehys.

 1. Valitse linkitetty kohde Linkit-paneelista.

 2. Valitse Linkit-paneelivalikosta Linkkiasetukset.

  Linkkiasetukset

  Huomautus:

  Voit muuttaa Peruuta-painikkeen Palauta-painikkeeksi painamalla Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS). Voit palauttaa oletusasetukset valitsemalla Palauta.

 3. Valitse asetukset tarpeen mukaan:

  Päivitä linkki asiakirjaa tallennettaessa

  Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat linkkien päivittyvän, kun julkaisu tallennetaan.

  Varoita, jos linkin päivitys korvaa paikalliset muokkaukset

  Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat, että InDesign näyttää varoitusviestin, kun linkin päivittäminen korvaa linkitettyyn objektiin tehdyt paikalliset muokkaukset.

  Säilytä paikalliset muokkaukset objektilinkkejä päivitettäessä

  Valitse jokin valittavissa olevista luokista, jos haluat säilyttää paikalliset muokkaukset linkkejä päivitettäessä.

  Luokka

  Esimerkit

  Ulkoasu

  Objektin tyylimääritteet, kuten viiva, täyttö tai tehosteet. Näihin eivät kuulu tekstiin tai tekstikehykseen liittyvät määritteet, kuten päällepainatus tai tulostukseen liittymättömät asetukset.

  Koko ja muoto

  Korkeus, leveys, muutokset, tekstikehyksen määritteet ja muut palstan koon määritteet

  Vuorovaikutteisuus

  Animaatio, objektien tilat, painikkeen toiminnot

  Kehyksen sisältö

  Kehyksiin liitetyt kuvat, videot tai muu sisältö ja tällaisissa objekteissa suoraan käytetyt tehosteet tai asetukset.

  Muut

  Muihin luokkiin kuulumattomat määritteet, kuten tekstinkierrätys kehyksissä, objektien vientiasetukset sekä tekstikehyksen määritteet, kuten perusviivan asetukset, automaattisen koon määrittämisen asetukset, pystytasaus jne.

  Poista jutusta pakotetut rivinvaihdot

  Ota käyttöön, jos haluat poistaa pakotetut rivinvaihdot jutusta. Kun rivinvaihdot on poistettu, teksti sijoittuu tasaisesti linkitettyyn kehykseen aina uudelleen, kun sen kokoa tai muotoilua muutetaan.

  Määritä mukautettu tyyliosoitus

  Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat tehdä tyyliosoituksen ja käyttää linkitettyyn sisältöön jotain toista tyyliä. Katso Mukautetut tyyliosoitukset.

Huomautus:

Jos haluat määrittää oletusarvoiset linkkiasetukset kaikkien julkaisujen ollessa suljettuina, avaa Linkit-paneelin valikko ja valitse Linkkiasetukset.

Mukautettu tyyliosoitus

Tekstityylit (kappale, merkki, taulukko, solu) tai tyyliryhmät voidaan osoittaa linkitettäessä eri tyyleihin. Osoitettuja tyylejä käytetään automaattisesti linkitettyyn sisältöön ylemmällä tasolla käytettyjen alkuperäisten tyylien sijasta. Mukautetuista tyyliosoituksista on hyötyä esimerkiksi silloin, kun digitaalijulkaisuissa halutaan käyttää päätteettömiä kirjasimia ja painotuotejulkaisuissa päätteellisiä kirjasimia. Sitä voi käyttää myös silloin, jos vaaka- ja pystysuuntaisille sivuasetteluille halutaan erilaiset tekstityylit.

Voit määrittää mukautetun tyyliosoituksen jollakin seuraavista tavoista:

 • Ota Linkkiasetukset-valintaikkunassa (Linkit-paneeli > Linkkiasetukset) Määritä mukautettu tyyliosoitus käyttöön ja valitse Asetukset.
 • Napsauta -työkalua sisältökuljettimessa.
Mukautettu tyyliosoitus

 1. Valitse lähdedokumentti ja tyylin tyyppi.
 2. Valitse Uusi tyyliosoitus.
 3. Valitse luettelosta lähde ja osoitetut tyylit tai tyyliryhmät.
Huomautus:

Voit muuttaa Peruuta-painikkeen Palauta-painikkeeksi painamalla Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS). Voit palauttaa oletusasetukset valitsemalla Palauta.

Linkitetyn kohteen päivittäminen

Jos alkuperäistä kohdetta muutetaan, kehyksen yläpuolelle ja Linkit-paneeliin tulee näkyviin -symboli. Voit tehdä päivityksen jollakin seuraavista tavoista:

 • Napsauta lähellä kehyksen vasenta yläkulmaa olevaa -kuvaketta.
 • Kaksoisnapsauta Linkit-paneelissa olevaa -symbolia.

Jos olet tehnyt alikohteeseen paikallisia muutoksia, muutokset korvataan alkuperäisen kohteen sisällöllä. Jos valitset Varoita, jos linkin päivitys korvaa paikalliset muokkaukset, näytölle tulee varoitusviesti.

Huomautus:

Linkkitiedot-ruudussa voit määrittää, onko juttuun tehty paikallisia muokkauksia. Jutun tilana on ”Muokattu teksti”, jos paikallisia muokkauksia on tehty.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?