Taittopöydän ja apuviivojen mukauttaminen

Voit valita, minkä värisinä sivun reunusten ja palstojen apuviivat sekä leikkausvara- ja informaatioalueiden apuviivat näkyvät taittopöydällä. Voit vaihtaa esikatselutaustan väriä, jotta normaalin näyttötilan ja esikatselutilan erottaa helpommin toisistaan.

InDesignissa voit myös määrittää, miten lähellä apuviivaa objektin on oltava, ennen kuin se tasautuu, ja näkyvätkö apuviivat objekteiden edessä vai takana. Lisäksi voit muokata taittopöydän kokoa.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Windows) tai InDesign > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Mac OS).
 2. Valitse Väri-kohdassa haluamasi värit jokaisesta seuraavasta valikosta tai valitse Mukautettu ja määritä väri värinvalitsimella.

  Reunukset

  Määrittää sivujen reunusten värin.

  Palstat

  Määrittää sivun palstojen apuviivojen värin.

  Leikkausvara

  MäärittääJulkaisun asetukset -ikkunassa määritettävän leikkausvara-alueen värin.

  Informaatioalue

  MäärittääJulkaisun asetukset -ikkunassa määritettävän informaatioalueen värin.

  Esikatselutausta

  Määrittää esikatselutilassa käytettävän taittopöydän värin.

 3. Kirjoittamalla arvon pikseleinä Tarttumisalue-kohtaan voit määrittää, miten lähellä apuviivaa tai ruudukkoa objektin on oltava, ennen kuin se tasautuu.
 4. Jos haluat näyttää apuviivat objektien takana, valitse Apuviivat taustalla.
 5. Kirjoittamalla arvot Vaakasuuntaiset marginaalit- ja Pystysuuntaiset marginaalit -kohtiin voit määrittää, miten paljon sivun tai aukeaman (tai mahdollisesti määritettyjen leikkausvara- ja informaatioalueiden) ulkopuolelle taittopöytä ulottuu.
 6. Sulje Asetukset-valintaikkuna valitsemalla OK.

Huomautus:

Voit muuttaa näytössä näkyvän paperin väriä. Kaksoisnapsauta Värimallit-paneelin (Ikkuna > Värimallit) Paperin väri -painiketta, kun tekstiä tai objekteja ei ole valittu. Väri näkyy vain näytössä, eikä se vaikuta tulostukseen. Väri havainnollistaa suunnittelua muunväriselle kuin valkoiselle paperille.

Julkaisun asetusten, reunusten ja palstojen muuttaminen

Kun olet luonut julkaisun, haluat ehkä muuttaa sen asetuksia. Haluatkin esimerkiksi käyttää yksittäisiä sivuja aukeamien sijaan tai muuttaa sivukokoa tai reunusten asetuksia.

Julkaisun asetusten muuttaminen

Asetusten muuttaminen Julkaisun asetukset -ikkunassa vaikuttaa julkaisun kaikkiin sivuihin. Jos muutat sivukokoa tai suuntaa sen jälkeen, kun olet lisännyt sivuille objekteja, voit vähentää objektien uudelleenryhmittelyaikaa käyttämällä Sivuasettelun säätöä. Katso Tietoja automaattisesta sivuasettelun säädöstä.

 1. Valitse Tiedosto > Julkaisun asetukset.

 2. Määritä julkaisun asetukset ja valitse OK. (Katso Uuden julkaisun asetukset.)

Sivun reunus- ja palsta-asetusten muuttaminen

Voit muuttaa sivujen tai aukeamien reunusten ja palstojen asetuksia. Kun muutat palstojen ja sivun reunusten asetuksia sivupohjassa, asetukset muuttuvat kaikissa sivupohjaan perustuvissa sivuissa. Palstojen ja sivun reunusten muuttaminen tavallisissa sivuissa vaikuttaa vain sivuihin, jotka on valittu Sivut-paneelista.

Huomautus:

Reunukset ja palstat -valintaikkuna ei muuta tekstikehysten sisällä olevia palstoja. Tekstikehyspalstoja on vain yksittäisissä tekstikehyksissä, ei varsinaisella sivulla. Voit määrittää yksittäisten tekstikehysten palsta-asetukset Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunassa. (Katso Palstojen lisääminen tekstikehykseen.) Myös Sivuasettelun säätö -toiminto voi vaikuttaa tekstikehyspalstoihin.

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa yhden aukeaman tai sivun reunus- ja palsta-asetuksia, siirry aukeamalle, jota haluat muuttaa, tai valitse sivu tai aukeama Sivut-paneelista.

  • Jos haluat muuttaa useiden sivujen reunus- ja palsta-asetuksia, valitse sivut Sivut-paneelista tai valitse sivupohja, johon muutettavat sivut perustuvat.

 2. Valitse Sivuasettelu > Reunukset ja palstat, määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

  Reunukset

  Kirjoita arvot, jotka määrittävät reunusten apuviivojen etäisyyden sivun reunoista. Jos Uusi julkaisu- tai Julkaisun asetukset -valintaikkunassa on valittu Vastakkaiset sivut, Vasen reunus- ja Oikea reunus -asetukset muuttuvat Sisäreunus- ja Ulkoreunus-asetuksiksi. Tämän jälkeen voit määrittää suuremman sisäreunuksen sidontaa varten.

  Palstat

  Määritä palstojen määrä.

  Määritä sarakkeen suunnaksi Vaakasuuntainen tai Pystysuuntainen. Tämä määrittää myös julkaisun rivirekisterin kirjoitussuunnan.

Erilevyisten palstojen luominen

Jos sivulla on useampi kuin yksi palsta, sivun keskellä olevia palstojen ohjausviivoja on aina parillinen määrä. Jos siirrät yhtä palsta-apuviivaa, molemmat viivat siirtyvät. Palsta-apuviivojen välissä olevan tilan määrää Palstaväli-kohdassa määrittämäsi arvo. Molemmat apuviivat liikkuvat yhdessä, jotta määritetty väli säilyisi.

Huomautus:

Et voi luoda erilevyisiä palstoja tekstikehykseen. Luo sen sijaan ketjutettuja vierekkäisiä tekstikehyksiä, joilla on eri palstaleveys.

 1. Siirry sivupohjaan tai aukeamalle, jota haluat muuttaa.

 2. Jos palstan apuviivat on lukittu, poista asetuksen valinta valitsemalla Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Lukitse palsta-apuviivat.

 3. Vedä palstan apuviivaa valintatyökalulla . Et voi siirtää sitä viereisen palstan apuviivan tai sivun reunan ylitse.

Erilevyisten palstojen luominen palstan apuviivaa siirtämällä

Huomautus:

Jos haluat luoda palstoja, joilla on erisuuruiset välit, luo tasaväliset viivainlinjat ja siirrä yksittäiset apuviivat haluamaasi paikkaan. (Katso Viivaohjainten luominen.)