Uusien julkaisujen luominen | InDesign CC 2015 ja sitä vanhemmat versiot

Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Huomautus:

Jos haluat luoda julkaisuja InDesign CC:n vuoden 2017 versiossa esiteltyjen mallien ja esimääritysten pohjalta, perehdy artikkeliin Julkaisujen luonti.

Uuden julkaisun luominen

 1. Valitse Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

  Uusi julkaisu -valintaikkuna sisältää Julkaisun asetukset- ja Reunukset ja palstat -ikkunat, joten sivukoko, reunukset ja palstat voidaan määrittää samassa paikassa. Voit muuttaa näitä asetuksia koska tahansa.

 2. Julkaisun asetusten määrittäminen. (Lisätietoja: Uuden julkaisun asetukset.)

  Määritä leikkausvara- ja informaatioalueet napsauttamalla ensin Nuoli-painiketta Leikkausvara- ja Informaatio-otsikoiden edessä. Leikkausvara- ja informaatioalueet ulottuvat määritetyn Sivukoko-asetuksen reunojen ulkopuolelle. Jotta leikkausvara- ja informaatioalueet ulottuisivat tasaisesti kaikille sivuille, napsauta Määritä kaikki asetukset samoiksi -kuvaketta .

 3. (Vain InDesign) Esikatselu-valintaruudun avulla voit tarkastella, miltä uusi julkaisu näyttää. Muokkaa asetuksia tarvittaessa.

 4. Avaa uusi, määritetyt asetukset sisältävä julkaisu valitsemalla OK.

Huomautus:

Uusien julkaisujen sivuasettelun oletusasetukset määritetään valitsemalla Tiedosto > Julkaisun asetukset tai Sivuasettelu > Reunukset ja palstat. Asetuksia voi määrittää, kun julkaisuja ei ole avoinna.

Uuden julkaisun asetukset

Julkaisun esimääritys

Valitse aikaisemmin tallennettu esimääritys.

Peruste

Jos olet luomassa julkaisua, joka tulostetaan PDF- tai SWF-muodossa verkkokäyttöä varten, Web-asetuksen valinta muuttaa useita valintaikkunan asetuksia. Se esimerkiksi poistaa Vastakkaiset sivut käytöstä, muuttaa sivun suunnan pystysuunnasta vaakasuuntaan ja käyttää näytön tarkkuuteen perustuvaa sivukokoa. Voit muokata näitä asetuksia julkaisun luomisen jälkeen.

CS6 ja sitä uudemmat versiot: Digital Publishing Suite -ratkaisuja varten tarkoitettuihin julkaisuihin on lisätty digitaalisen julkaisun peruste. Voit muokata julkaisun perustetta myös julkaisun luomisen jälkeen.

Sivumäärä

Määritä uudessa dokumentissa luotavien sivujen määrä.

Aloitussivun numero

Määritä numero, josta julkaisu alkaa. Jos määrität parillisen numeron (kuten 2), kun Vastakkaiset sivut on valittu, julkaisun ensimmäinen aukeama on kaksisivuinen aukeama. Katso Julkaisun aloittaminen kaksisivuisella aukeamalla.

Vastakkaiset sivut

Kun tämä asetus on valittuna, vasemman- ja oikeanpuoleiset sivut muodostavat kahden sivun aukeaman, kuten kirjoissa ja aikakauslehdissä. Poista valinta, jos käsittelet sivuja erillisinä. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, jos tulostat mainoslehtisiä tai julisteita tai jos haluat objektien leikkausvaran sidontaselkään.

Kun olet luonut julkaisun, voit Sivut-paneelia käyttämällä luoda yli kahden sivun aukeamia tai pakottaa kaksi ensimmäistä sivua samaan aukeamaan. (Lisätietoja: Aukeaman sivutuksen määrittäminen.)

Ensisijainen tekstikehys

CS5.5 ja aikaisemmat versiot: Kun valitset tämän asetuksen, voit luoda tekstikehyksen, jonka koko on reunusten apuviivojen rajaama ja määritettyjä palsta-asetuksia vastaava alue. Ensisijainen tekstikehys lisätään A-sivupohjaan. (Lisätietoja: Tekstikehysten käyttäminen sivupohjissa.)

Ensisijainen tekstikehys -asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

Ensisijainen tekstikehys

CS6 ja sitä uudemmat versiot: Valitse tämä asetus, jos haluat lisätä sivupohjaan ensisijaisen tekstikehyksen. Kun käytät uutta sivupohjaa, ensisijaisen tekstikehyksen juttu juoksutetaan automaattisesti uudella sivupohjalla olevaan ensisijaiseen tekstikehykseen.

Sivukoko

Valitse valikosta koko tai määritä Leveys ja Korkeus. Sivukoko on sivun lopullinen haluttu koko leikkausvaran ja muiden sivun ulkopuolella olevien merkkien poistamisen jälkeen.

Suunta

Valitse Pysty  (korkea) tai Vaaka  (leveä). Kuvakkeet ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa Sivukoko-kohdan kokojen kanssa. Kun Korkeus-arvo on suurempi kuin leveys, ohjelma valitsee pystykuvakkeen. Kun Leveys-arvo on suurempi kuin korkeus, ohjelma valitsee vaakakuvakkeen. Jos napsautat kuvaketta, joka ei ole valittuna, Korkeus- ja Leveys-arvot vaihdetaan keskenään.

Vihje: Voit määrittää leikkausvaran ja informaatioalueiden koon napsauttamalla ensin Nuoli-painiketta Leikkausvara- ja Informaatioalue-otsikoiden edessä Uusi julkaisu -valintaikkunassa. Jotta leikkausvara- ja informaatioalueet ulottuisivat tasaisesti kaikille sivuille, napsauta Määritä kaikki asetukset samoiksi -kuvaketta .

Leikkausvara

Leikkausvara-alueen avulla voit tulostaa määritetyn sivukoon ulkoreunalle sijoitettuja objekteja. Kun objekti sijoitetaan vaadittavan kokoisen sivun reunaan, tulostusalueen reunassa voi näkyä valkoista, jos tulostusta tai leikkausta ei ole kohdistettu tarkasti kohdalleen. Tämän vuoksi tarvittavan kokoisen sivun reunassa olevat objektit olisi sijoitettava jonkin verran reunan yli, ja sivu pitäisi viimeistellä tulostuksen jälkeen. Leikkausvara näkyy julkaisussa punaisena viivana. Voit määrittää leikkausvara-alueen asetukset Tulosta-valintaikkunan Leikkausvara-asetuksissa.

Informaatioalue

Informaatioalue poistetaan, kun julkaisu viimeistellään lopulliseen sivukokoon. Informaatioalueessa on tietoja tulostuksesta ja muokatuista väripalkeista tai ohjeita ja kuvauksia muista julkaisun tiedoista. Informaatioalueelle sijoitetut objektit (myös tekstikehykset) tulostetaan, mutta poistetaan, kun julkaisu viimeistellään lopulliseen sivukokoon.

Leikkausvara- ja informaatioalueiden ulkopuolella olevat objektit (sen mukaan, kumpi ulottuu kauemmaksi) eivät tulostu.

Esikatselu

(Vain InDesign) Tämän valintaruudun avulla voit tarkastella, miltä uusi julkaisu näyttää. Muuta asetuksia tarvittaessa, jos esikatselu ei ole tyydyttävä.

Huomautus:

Voit tallentaa julkaisun asetukset napsauttamalla Tallenna julkaisun oletusarvo -kuvaketta.

Yleistä julkaisuikkunasta

Kullakin julkaisun sivulla tai aukeamalla on oma taittopöytä ja apuviivat, jotka näkyvät normaalissa näyttötilassa. (Voit vaihtaa normaaliin näyttötilaan valitsemalla Näytä > Näyttötila > Normaali.) Taittopöytä korvautuu Esikatselu-tilassa harmaalla taustalla. (Lisätietoja: Julkaisujen esikatselu.) Voit muuttaa tämän esikatselutaustan ja apuviivojen väriä Apuviivat ja taittopöytä -asetuksissa.

Julkaisu ja apuviivat normaalissa näyttötilassa

A. Aukeama (mustat viivat) B. Sivu (mustat viivat) C. Reunusten apuviivat (magentat viivat) D. Palstojen apuviivat (violetit viivat) E. Leikkausvara-alue (punaiset viivat) F. Informaatioalue (siniset viivat) 

Julkaisuikkunan huomautukset:

 • Muunväriset viivat ovat viivainlinjoja, jotka ovat tasojensa värisiä, kun ne valitaan. Lisätietoja: Tasot.

 • Palstojen apuviivat ovat reunusten apuviivojen edessä. Jos palstan apuviiva on reunuksen apuviivan päällä, se peittää reunuksen apuviivan.

Mukautettujen sivukokojen luominen

Voit luoda mukautettuja sivukokoja, jotka näkyvät Uusi julkaisu -valintaikkunan Sivukoko-valikossa.

 1. Valitse Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

 2. Valitse Sivukoko-valikosta Mukautettu sivukoko.

 3. Anna sivukoolle nimi, määritä sivukokoasetukset ja valitse sitten Lisää.

New Doc Sizes.txt -tiedosto, jolla mukautettuja sivukokoja voitiin luoda aiemmissa InDesign-versioissa, ei ole käytettävissä InDesign CS5:ssä tai sitä uudemmissa versioissa.

Julkaisun oletusarvojen määrittäminen

Kun tallennat julkaisun sivukoko-, palsta-, reunus-, leikkausvara- ja informaatioalueasetukset oletusarvoiksi, säästät aikaa ja varmistat julkaisujesi yhtenäisyyden.

 1. Valitse Tiedosto > Julkaisun oletusarvot > Määritä.

 2. Valitse näyttöön tulevassa valintaikkunassa Uusi.

 3. Määritä oletusarvolle nimi ja valitse Uusi julkaisun oletusarvo -valintaikkunasta perusasetukset. (Lisätietoja vaihtoehdoista: Uuden julkaisun asetukset.)

 4. Valitse OK kaksi kertaa.

Huomautus:

Voit tallentaa julkaisun oletusarvon erilliseen tiedostoon ja lähettää sen muille käyttäjille. Tallenna ja lataa julkaisun oletusarvotiedostot Julkaisun oletusarvot -valintaikkunan Tallenna- ja Lataa-painikkeiden avulla.

Julkaisun luominen oletusarvoa käyttämällä

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse Tiedosto > Julkaisun oletusarvo > [oletusarvon nimi]. (Pidä vaihtopainiketta painettuna oletusarvon valitsemisen aikana, jos haluat luoda uuden asiakirjan oletusarvon pohjalta avaamatta Uusi julkaisu ‑valintaikkunaa.)

  • Valitse Tiedosto > Uusi > Julkaisu ja valitse sitten oletusarvo Uusi julkaisu -valintaikkunan Julkaisun oletusarvo -valikosta.

  Oletusarvoasetukset näkyvät Uusi julkaisu -valintaikkunassa.

 2. Muuta halutessasi asetuksia ja valitse OK.

Huomautus:

Voit ohittaa Uusi julkaisu -valintaikkunan painamalla vaihtonäppäintä, kun valitset oletusarvon Julkaisun oletusarvo -valikosta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?