Julkaisun sisällön vieminen XML:ään

Seuraavat toimenpiteet on tehtävä ennen kuin sisältöä voi viedä InDesign-julkaisusta XML:ään:

 • luoda ja ladata elementtinimiöt

 • lisätä nimiöt julkaisun sivuilla oleviin eri kohteisiin

 • säätää tarvittaessa nimiöityjen elementtien hierarkiaa Rakenne-ruudussa.

Voit viedä kaikki tai osan julkaisun XML-sisällöstä. Vain nimiöidyn sisältö voidaan viedä.

Huomautus:

Vietäessä taulukoita sisältävää julkaisua, taulukot täytyy nimiöidä. Muussa tapauksessa InDesign ei vie niitä osana XML:ää.

 1. Jos haluat viedä vain osa julkaisusta, valitse rakenneruudusta elementti, josta haluat viennin alkavan.
 2. Valitse Tiedosto > Vie.
 3. Valitse Tallennusmuoto- (Windows) tai Muoto-kohdasta (Mac OS) XML.
 4. Määritä XML-tiedoston nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.
 5. Valitse jokin seuraavista Vie XML -valintaikkunan Yleiset-välilehdestä:

  Sisällytä DTD-määrite

  Vie viitteen DTD-tiedostoon XML-tiedoston mukana. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Rakenne-ruudussa on DOCTYPE-elementti.

  Näytä XML käyttämällä

  Avaa viedyn tiedoston selaimessa, XML-muokkaussovelluksessa tai tekstinkäsittelyohjelmassa. Valitse selain tai ohjelma luettelosta.

  Vie valitusta elementistä

  Aloittaa viennin Rakenne-ruudussa valitusta elementistä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos elementti on valittu ennen kuin Tiedosto > Vie valitaan.

  Vie nimiöimättömät taulukot CALS XML -tiedostoina

  Vie nimiöimättömät taulukot CALS XML -muodossa. Taulukon on oltava nimiöimätön ja nimiöidyssä kehyksessä, jotta sen voi viedä.

  Osoita uudelleen vaihdot, tyhjät tilat ja erikoismerkit

  Vie vaihdot, tyhjät tilat ja erikoismerkit desimaalimerkkikokonaisuuksina pelkkien merkkien sijaan.

  Käytä XSLT:tä

  Lisää tyylitiedoston, jolla määritetään tuodun XML-tiedoston muuntaminen esimerkiksi muokatuksi XML-puuksi tai HTML-tiedostoksi. Valitse Selaa (Windows) tai Valitse (Mac OS) ja valitse XSLT tiedostojärjestelmästä. Oletusasetus Käytä XML-tyylilomaketta käyttää XSLT-muunnosohjetta, jos viennissä käytettävässä XML-tiedostossa viitataan tällaiseen ohjeeseen.

 6. Valitse koodaustyyppi Koodaus-valikosta.
 7. Jos haluat määrittää kuvien vientiasetukset, valitse Kuvat-välilehti ja vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista:

  Alkuperäiset kuvat

  Sijoittaa kopion alkuperäisistä kuvatiedostoista Kuvat-alikansioon.

  Optimoidut alkuperäiset kuvat

  Optimoi ja pakkaa alkuperäiset kuvatiedostot ja sijoittaa tiedostojen kopiot Kuvat-alikansioon.

  Optimoidut muotoillut kuvat

  Optimoi alkuperäiset kuvatiedostot, jotka sisältävät muunnoksia (esimerkiksi kiertoa tai skaalausta), ja sijoittaa ne Kuvat-alikansioon. Jos julkaisussa on esimerkiksi kaksi kuvaa, joista toinen on rajattu ja toinen ei, vain rajattu kuva optimoidaan ja kopioidaan Kuvat-alikansioon.

 8. Jos valitsit edellisessä vaiheessa Optimoidut alkuperäiset kuvat- tai Optimoidut muotoillut kuvat -asetuksen, valitse asetukset kuvien optimoimista varten.
 9. Valitse Vie.

Huomautus:

XML ei tue kaikkia erikoismerkkejä (kuten automaattisen sivunumeron merkkiä). InDesign varoittaa, jos merkkiä ei voi sisällyttää vietyyn XML-tiedostoon. Tämä varoitus tulee näkyviin myös, jos et ole nimiöinyt taulukkoa.

Optimoitujen kuvien vientiasetukset

Voit käyttää seuraavia asetuksia, kun valitset Vie XML -valintaikkunan Kuvat-välilehdestä Optimoidut alkuperäiset kuvat- tai Optimoidut muotoillut kuvat -asetuksen.

Kuvan muuntaminen

Määrittää muunnettavassa kuvassa käytettävän tiedostomuodon. Jos valitset Automaattinen, InDesign valitsee kuvan perusteella parhaan tiedostotyypin. Haluat ehkä määrittää sekä GIF- että JPEG-asetukset.

GIF-asetukset

Määritä XML-viennissä GIF-muotoon muunnettavien kuvien muotoilu. Voit määrittää seuraavat asetukset:

Paletti

Määrittää väripaneelin, jota muunnettavan kuvan pitää noudattaa. Valitse XML-sisällön lopullisen näyttömuodon paneeli. Sovitettu (ei sirontaa) -vaihtoehto toimii hyvin pääasiassa tasaisia värejä käyttävien kuvien kanssa, ja sitä voidaan käyttää, kun lopullinen tulostus tehdään useisiin muotoihin.

Lomita

Kuvasta ladataan kullakin läpikäynnillä joka toinen rivi sen sijaan, että koko kuva ladattaisiin kerralla yhdellä läpikäynnillä. Esikatselukuva latautuu lomituksen ansiosta nopeasti – jokainen peräkkäinen läpikäynti kasvattaa resoluutiota, kunnes lopullinen laatutaso on saavutettu.

JPEG-asetukset

Määritä XML-viennissä JPEG-muotoon muunnettavien kuvien muotoilu. Voit määrittää seuraavat asetukset:

Kuvan laatu

Määrittää muunnettavan kuvan laadun. Mitä suuremmaksi laatuasetus säädetään, sitä suurempi tiedostosta tulee ja sitä kauemmin lataaminen kestää.

Muotoilumenetelmä

Määrittää JPEG-kuvan muodon latausta varten. Perusviiva lataa lopullista laatutasoa edustavan kuvan yhdellä läpikäynnillä, joten tiedosto näkyy heti avauduttuaan laadullisesti valmiissa ulkoasussaan. Lataaminen voi kuitenkin kestää kauemmin kuin Etenevä-muotoilua noudattavan kuvan kohdalla. Etenevä-asetus lataa kuvan läpikäyntien sarjoina. Ensimmäinen versio on resoluutioltaan matala, mutta jokainen seuraava läpikäynti kasvattaa tasaisesti kuvan resoluutiota, kunnes lopullinen laatutaso on saavutettu.

Nimiöiden tallentaminen vain XML-muodossa

Tallenna nimiöt vain sitä varten, että voit ladata ne InDesign-julkaisuun ja käyttää niitä siinä.

 1. Valitse Nimiöt-paneelin valikosta Tallenna nimiöt.
 2. Kirjoita nimiön nimi, määritä sijainti ja napsauta sitten Tallenna-painiketta.

  Julkaisun nimiöt ja niille annetut värit tallentuvat XML-tiedostoon.

Viedyn XML-tiedoston muokkaaminen

Kun olet luonut ja vienyt XML-tiedoston InDesignilla, voit tehdä siihen muutoksia seuraavilla menetelmillä:

 • Jos haluat muokata XML-tiedostoa suoraan, avaa se teksti- tai XML-editorilla.
 • Jos haluat muutosten säilyvän lähdejulkaisussa, avaa InDesign-tiedosto, josta XML-tiedosto vietiin. Kun olet tehnyt sisältöön muutoksia InDesignilla, voit viedä sisällön uudelleen XML-tiedostoon. Käytä alkuperäistä XML-tiedoston nimeä, jos haluat korvata tiedoston.