Grafiikan ja kirjasinten tulostaminen

Grafiikan tulostusasetukset

Määritä, miten grafiikkaa käsitellään tulostuksen aikana valitsemalla haluamasi asetus seuraavista Tulosta-valintaikkunan Grafiikka-asetuksista.

Lähetä tiedot

Ohjaa sitä, miten paljon sijoitetun bittikarttatiedoston kuvatietoja lähetetään tulostimeen tai tiedostoon.

Kaikki

Lähettää kaikki tiedot, joita tarvitaan korkean resoluution tai suurikontrastisten harmaasävy- ja värikuvien tulostamiseen. Suurikontrastisia kuvia ovat esimerkiksi yhden spottivärin sisältävät mustavalkoiset tekstit. Tämä asetus vaatii tavallista enemmän levytilaa.

Optimoitu keskusinterpolaatio

Lähettää tarpeeksi tietoja kuvan tulostamiseen tulostimen parhaalla mahdollisella resoluutiolla. (Korkean resoluution tulostin käyttää enemmän tietoa kuin matalan resoluution toimistotulostin.) Valitse tämä asetus, jos käsittelet korkean resoluution kuvia, mutta tulostat vedoksia toimistotulostimella.

Huomautus:

InDesign ei interpoloi EPS- tai PDF-grafiikkaa, vaikka Optimoitu keskusinterpolaatio -asetus olisi valittu.

Sijaiskuva

Lyhentää tulostusaikaa lähettämällä sijoitetuista bittikarttakuvista näytössä esiintyvän resoluutioversion (72 dpi).

Ei mikään

Lyhentää tulostusaikaa poistamalla väliaikaisesti kaiken grafiikan tulostettaessa ja korvaamalla sen grafiikkakehyksiin sijoitetuilla väliviivoilla. Grafiikkakehyksien mitat ovat samat kuin tuodun grafiikan ja rajaavat reitit on säilytetty, joten kuvien koon ja sijoittelun voi tarkistaa tulosteesta. Tuodun grafiikan voi poistaa esimerkiksi silloin, kun toimittajat ja oikolukijat tarkastavat tekstivedoksia. Tulostaminen ilman grafiikkaa on hyödyllistä myös silloin, kun yritetään paikantaa tulostuksen ongelmia.

Asetukset kirjasinten lataamiselle tulostimeen

Tulostimen kirjasimet on tallennettu tulostimen muistiin tai tulostimeen liittyvään kiintolevyyn. Type 1- ja TrueType-kirjasimet voi tallentaa joko tulostimeen tai tietokoneelle. Bittikarttakirjasimet tallennetaan vain tietokoneelle. InDesign lataa kirjasimet tarvittaessa, jos ne on asennettu tietokoneen kiintolevylle.

Määritä, miten kirjasimet ladataan tulostimeen, valitsemalla haluamasi asetus seuraavista Tulosta-valintaikkunan Grafiikka-alueen asetuksista.

Ei mikään

Lisää viitteen PostScript-tiedoston kirjasimeen. Se kertoo rasterointiprosessorille tai jälkiprosessorille, mihin kirjasin liitetään. Valitse asetus, jos kirjasimet sijaitsevat tulostimessa. Varmista kuitenkin kirjasinten oikea tulkinta käyttämällä jotakin kirjasinten muuta latausasetusta, kuten Osajoukko tai Lataa PPD-kirjasimet.

Kaikki

Lataa kaikki julkaisun vaatimat kirjasimet tulostustehtävän alussa. Kaikki kirjasimen kuviot ja merkit tulevat mukaan, vaikka niitä ei käytetä julkaisussa. InDesign jakaa automaattisesti osajoukkoihin sellaiset kirjasimet, joiden kuviomäärä (merkit) ylittää Asetukset-valintaikkunassa määritetyn enimmäismäärän.

Osajoukko

Lataa vain julkaisussa käytettävät merkit (kuviot). Kuviot ladataan kerran sivua kohti. Tämä tuottaa yleensä nopeimmat ja pienimmät PostScript-tiedostot, jos julkaisu on yksisivuinen tai lyhyt ja sisältää vain vähän tekstiä.

Lataa PPD-kirjasimet

Lataa kaikki julkaisussa käytettävät kirjasimet, vaikka ne olisi tallennettu tulostimeen. Tällä asetuksella voit varmistaa, että InDesign käyttää tietokoneessa olevia kirjasinten ääriviivoja Helvetican, Timesin ja muiden tavallisten kirjasinten tulostamiseen. Tämän asetuksen valitseminen voi ratkaista kirjasinversioiden ongelmat, kuten tulostimen ja tietokoneen erilaiset merkistöt tai lihotuksen ääriviivojen vaihtelut. Jos käytät lisämerkistöjä usein, älä käytä tätä asetusta vedosten tulostamiseen toimistokoneella.

PostScript-tulostusasetukset

Määritä, miten PostScript-tiedot lähetetään tulostimeen, valitsemalla haluamasi asetus seuraavista Tulosta-valintaikkunan Grafiikka-alueen asetuksista.

PostScript

Määrittää PostScript-tulostimien tulkkien vastaavuustason.

Tiedon muoto

Määrittää tavan, jolla InDesign lähettää kuvatietoja tietokoneelta tulostimeen. ASCII-asetus lähetetään ASCII-tekstinä, joka sopii vanhoille verkoille. Tämä on paras ratkaisu, jos kuvia käytetään useissa ympäristöissä. Binaari-asetus vie tiedot binaarikoodina, joka vie vähemmän tilaa kuin ASCII mutta ei sovi kaikkiin järjestelmiin.

Huomautus:

InDesign ei voi aina muuttaa EPS- tai DCS-grafiikkatiedostoissa käytettyä muotoa. Jos tietojen lähettäminen binaarimuodossa ei onnistu, kokeile EPS- tai DCS-grafiikkatiedostojen muodon muuttamista lähdesovelluksessa.

Kuvien poisjättämisasetukset

Kun lähetät kuvatietoja tulostimeen tai tiedostoon, voit poistaa tuotuja grafiikkatyyppejä Lisäasetukset-alueella OPI-asetuksilla niin, että vain OPI-linkit (kommentit) jätetään tiedostoon myöhemmin OPI-palvelimella käsiteltäviksi.

OPI-kuvien korvaus

InDesign korvaa tulostettaessa matalan resoluution EPS-grafiikkasijaiskuvat korkean resoluution grafiikalla. Tällöin EPS-tiedostossa on oltava OPI-kommentteja, jotka linkittävät matalan resoluution sijaiskuvan korkearesoluutiokuvaan. InDesignilla on oltava mahdollisuus käyttää OPI-kommenttien linkittämiä kuvia. Jos korkearesoluutioversiot eivät ole käytettävissä, InDesign säilyttää OPI-linkit ja sisällyttää vietävään tiedostoon matalan resoluution sijaiskuvan. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat, että OPI-palvelin korvaa OPI-linkitetyt kuvat myöhemmässä vaiheessa.

Jätä pois (OPI)

Tämä asetus mahdollistaa tiettyjen tuotujen kuvatyyppien (EPS, PDF ja bittikarttakuvat) ohituksen lähetettäessä kuvatietoja tulostimeen tai tiedostoon, jolloin jäljelle jäävät vain OPI-linkit (kommentit) OPI-palvelimen myöhempää käyttöä varten. Kommenteissa on tietoja, joita tarvitaan OPI-palvelimessa olevan korkearesoluutiokuvan etsimisessä. InDesign sisällyttää vain kommentit. Tulostuspalvelulla on oltava mahdollisuus käyttää alkuperäisiä korkearesoluutiokuvia. Jätä pois (OPI) -asetus ei koske upotettuja kuvia.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?