Tietoja asetuksista ja oletuksista

Asetuksia ovat esimerkiksi paneelin sijainti, mittayksikköasetukset sekä grafiikkaan ja typografiaan liittyvät näyttöasetukset. Oletusarvoasetusten muuttaminen määrittää, kuinka InDesign-julkaisut ja -objektit käyttäytyvät aluksi.

Yleisasetusten määrittäminen

Tässä osiossa on kuvaus Asetukset-valintaikkunan Yleiset-välilehden oletusasetuksista. Saat lisätietoja muista asetuksista hakemalla asianmukaista asetusta.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yleiset (Mac OS) ja valitse sitten, millaisia asetuksia haluat määrittää.
 2. Valitse Sivunumerointi-osan Näytä-valikosta sivunumerointitapa. (Lisätietoja: Absoluuttisen tai osion numeroinnin näyttäminen Sivut-paneelissa.)
 3. Määritä Kirjasinten lataaminen ja upottaminen -osioissa kynnys, jonka ylitys aiheuttaa kirjasinten jakamisen osajoukkoihin kirjasimen sisältämän kuviomäärän perusteella. Tämä asetus vaikuttaa Tulosta- ja Vie-valintaikkunoiden kirjasinlatausasetuksiin.
 4. Skaalattaessa-osassa voit määrittää, miten skaalatut objektit näytetään paneeleissa ja miten skaalattujen kehysten sisältöä käsitellään.
  • Valitse Käytä sisällössä, jos haluat pistekoon muuttuvan, kun tekstikehystä skaalataan. (Lisätietoja: Tekstin skaalaaminen.) Jos tämä asetus on valittu, kun grafiikkakehys on skaalattu, kuvan prosentuaalinen koko muuttuu, mutta kehys palautuu 100 %:n kokoon. (Lisätietoja: Objektien skaalaaminen.)

  • Valitse Säädä skaalausprosentti -vaihtoehto, jos haluat näyttää alkuperäisen pistekoon ja uuden pistekoon suluissa, kun skaalaat tekstiä. Jos tämä asetus on valittu, kun skaalaat grafiikkakehyksiä, sekä kehyksen että kuvan prosentuaalinen koko muuttuu.

 5. Tuo näyttöön kaikki varoitukset valitsemalla Palauta kaikki varoitusikkunat, vaikka olisitkin estänyt tiettyjen varoituksen näkymisen. (Kun varoituksia tulee näkyviin, voit valita valintaruudun, joka estää varoituksen toistumisen.)

Oletusten määrittäminen

Jos muutat asetuksia, kun julkaisuja ei ole avoinna, uusien julkaisujen oletusasetukset muuttuvat. Jos muutat asetuksia avoimessa julkaisussa, muutokset koskevat vain tätä julkaisua.

Jos muutat asetuksia silloin, kun objekteja ei ole valittu, kaikkien uusien objektien oletusasetukset muuttuvat.

Uusien julkaisujen oletusasetusten muuttaminen

 1. Sulje kaikki julkaisut.
 2. Muuta haluamiesi valikkokohteiden, paneelien tai valintaikkunoiden asetuksia.

Huomautus:

Jos käytät julkaisuissa yleensä samaa kieltä ja sivukokoa, vaihda nämä oletusasetukset, kun julkaisuja ei ole avoinna. Voit vaihtaa esimerkiksi oletussivukoon sulkemalla kaikki julkaisut ja valitsemalla ensin Tiedosto > Julkaisun asetukset ja sitten haluamasi sivukoon. Määritä oletussanasto sulkemalla kaikki julkaisut, valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InDesign > Asetukset > Sanasto (Mac OS) ja valitsemalla sopiva vaihtoehto Kieli-valikosta.

Julkaisun uusien objektien oletusasetusten määrittäminen

 1. Valitse avoimessa julkaisussa Muokkaa >Poista kaikkien valinta.
 2. Muuta haluamiesi valikkokohteiden, paneelien tai valintaikkunoiden asetuksia.

Kaikkien asetusten ja oletusasetusten palauttaminen

Jos InDesign toimii odottamattomalla tavalla, asetusten poistaminen (sama kuin asetusten siirtäminen roskakoriin) ratkaisee ongelman useimmissa tapauksissa.

Suosittelemme varmuuskopioiden ottamista oletusarvotiedostoista nimeltään InDesign Defaults ja InDesign SavedData. Sen sijaan että poistaisit oletusarvot, voit kopioida nämä varmuuskopiotiedostot vioittuneiden oletusarvotiedostojen päälle. Näin et menetä tekemiäsi mukautuksia.

Mike Witherell on tehnyt tarkan luettelon tiedostoista, joihin oletusarvojen palauttaminen vaikuttaa. Se on osoitteessa Adobe InDesignin oletusarvot (PDF, vain englanniksi).

 1. Tee jokin seuraavista:
  • (Windows) Käynnistä InDesign ja paina näppäinyhdistelmää vaihto+Ctrl+Alt. Valitse Kyllä, jos haluat poistaa oletustiedostot.

  • (Mac OS) Paina näppäinyhdistelmää vaihto+optio+komento+Ctrl pitkään käynnistäessäsi InDesignin. Valitse Kyllä, jos haluat poistaa oletustiedostot.

Adobe InDesign -asetustiedostoihin on tallennettu erilaisia ohjelma-asetuksia ja oletusasetuksia. Nämä tiedostot, InDesignin oletukset sisältävä tiedosto mukaan lukien, tallennetaan aina, kun lopetat InDesignin. Asetustiedostojen sijainnit ovat manuaalisen poistamisen ja uudelleennimeämisen tapauksessa seuraavat:

 • Mac OS

  InDesign SavedData

  Users/[user]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [versio]/InDesign SavedData

  InDesign Defaults

  Users/[käyttäjä]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [versio]/InDesign Defaults

 • Windows XP

  InDesign SavedData

  \Documents and Settings\[käyttäjätunnus]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [versio]\Caches

  InDesign Defaults

  \Documents and Settings\[käyttäjätunnus]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [versio]

 • Windows Vista tai Windows 7

  InDesign SavedData

  Users\[käyttäjätunnus]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [versio]\Caches\InDesign SavedData

  InDesign Defaults

  C:\Users\[käyttäjätunnus]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [versio]\InDesign Defaults

Tietoja InDesign-tyyleistä ja -oletusarvoista

Voit tallentaa asetuksia tulevaa käyttöä varten, esimerkiksi seuraavien kohteiden asetuksia:

Toimintoasetukset kannattaa ensin vaihtaa valintaikkunassa ja tallentaa vasta sitten. Tyylit ja oletusarvot tallentuvat siinä julkaisussa, jossa ne on luotu. Voit käyttää toisen julkaisun asetuksia tuomalla tai lataamalla kyseisen julkaisun tyylit ja oletusasetukset. Lisäksi useimmat oletusarvot voidaan viedä tai tallentaa erillisenä tiedostona, jolloin ne on mahdollista ottaa käyttöön toisissa tietokoneissa.

Mike Witherell on tehnyt tarkan luettelon oletusarvoista. Se on osoitteessa Adobe InDesignin oletusarvot (PDF, vain englanniksi).

Voit myös jakaa tyylejä ja oletusarvoja kirjatiedoston kaikkien julkaisujen välillä. Lisätietoja on kohdassa Kirjan julkaisujen synkronoiminen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö