Käyttöopas Peruuta

Asetusten määrittäminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Tietoja asetuksista ja oletuksista

Asetuksia ovat esimerkiksi paneelin sijainti, mittayksikköasetukset sekä grafiikkaan ja typografiaan liittyvät näyttöasetukset. Oletusarvoasetusten muuttaminen määrittää, kuinka InDesign-julkaisut ja -objektit käyttäytyvät aluksi.

Yleisasetusten määrittäminen

Tässä osiossa on kuvaus Asetukset-valintaikkunan Yleiset-välilehden oletusasetuksista. Saat lisätietoja muista asetuksista hakemalla asianmukaista asetusta.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yleiset (Mac OS) ja valitse sitten, millaisia asetuksia haluat määrittää.
 2. Valitse Sivunumerointi-osan Näytä-valikosta sivunumerointitapa. (Katso Absoluuttisen tai osion numeroinnin näyttäminen Sivut-paneelissa.)
 3. Määritä Kirjasinten lataaminen ja upottaminen -osioissa kynnys, jonka ylitys aiheuttaa kirjasinten jakamisen osajoukkoihin kirjasimen sisältämän kuviomäärän perusteella. Tämä asetus vaikuttaa Tulosta- ja Vie-valintaikkunoiden kirjasinlatausasetuksiin.
 4. Skaalattaessa-osassa voit määrittää, miten skaalatut objektit näytetään paneeleissa ja miten skaalattujen kehysten sisältöä käsitellään.
  • Valitse Käytä sisällössä, jos haluat pistekoon muuttuvan, kun tekstikehystä skaalataan. (Katso Tekstin skaalaaminen.) Jos tämä asetus on valittu, kun grafiikkakehys on skaalattu, kuvan prosentuaalinen koko muuttuu, mutta kehys palautuu 100 %:n kokoon. (Katso Objektien skaalaaminen.)

  • Valitse Säädä skaalausprosentti -vaihtoehto, jos haluat näyttää alkuperäisen pistekoon ja uuden pistekoon suluissa, kun skaalaat tekstiä. Jos tämä asetus on valittu, kun skaalaat grafiikkakehyksiä, sekä kehyksen että kuvan prosentuaalinen koko muuttuu.

 5. Tuo näyttöön kaikki varoitukset valitsemalla Palauta kaikki varoitusikkunat, vaikka olisitkin estänyt tiettyjen varoituksen näkymisen. (Kun varoituksia tulee näkyviin, voit valita valintaruudun, joka estää varoituksen toistumisen.)

Käyttöliittymäskaalauksen mukauttaminen

Määritä InDesignin skaalausasetukset niin, että käyttöliittymä skaalataan tasaisesti näyttösi tarkkuuden mukaan. Käyttöliittymän elementit skaalataan vastaavasti, mikä mahdollistaa mukavan katselun suuritarkkuuksisissa näytöissä. Kun käynnistät InDesignin uusilla oletusasetuksilla, se tunnistaa näyttösi tarkkuuden ja säätää sovelluksen käyttöliittymäskaalausta vastaavasti.

Huomautus: Käyttöliittymäskaalausta ei tueta pienitarkkuuksisissa näytöissä.

Voit määrittää käyttöliittymäskaalauksen seuraavasti:

 • (Win) Valitse Muokkaa > Asetukset > Käyttöliittymäskaalaus
 • (macOS) Valitse InDesign > Asetukset > Käyttöliittymäskaalaus

Mukauta käyttöliittymä Käyttöliittymäskaalaus-valintaikkunassa seuraavilla asetuksilla:

 • Käyttöliittymä: Lisää tai vähennä käyttöliittymäskaalausta vaatimustesi mukaan Käyttöliittymän koon muutos ‑liukusäätimellä. Suuritarkkuuksiset näytöt edellyttävät yleensä suurempaa skaalauskerrointa. Skaalatun käyttöliittymän esikatselukuva näytetään liukusäätimen vieressä. Käynnistä InDesign uudelleen päivitettyjen asetusten ottamiseksi käyttöön. Jos päätät suorittaa uudelleenkäynnistyksen myöhemmin, muutokset otetaan käyttöön, kun seuraavan kerran käynnistät InDesignin. 
  Liukusäätimessä näkyvien pykälien määrä vaihtelee näyttösi tarkkuuden mukaan. Suuritarkkuuksisissa näytöissä on enemmän pykäliä.
 • Kohdistin: Kun toiminto otetaan käyttöön (oletusarvoisesti KÄYTÖSSÄ), kohdistimen kuvakkeita skaalataan suhteessa käyttöliittymään.
 • Ankkuripisteet, kahva ja muokkausalueen näyttökoko: Skaalaa ankkuripisteiden, suuntakahvojen ja muokkausalueen näyttökokoa liukusäätimellä.

Oletusten määrittäminen

Jos muutat asetuksia, kun julkaisuja ei ole avoinna, uusien julkaisujen oletusasetukset muuttuvat. Jos muutat asetuksia avoimessa julkaisussa, muutokset koskevat vain tätä julkaisua.

Jos muutat asetuksia silloin, kun objekteja ei ole valittu, kaikkien uusien objektien oletusasetukset muuttuvat.

Uusien julkaisujen oletusasetusten muuttaminen

 1. Sulje kaikki julkaisut.
 2. Muuta haluamiesi valikkokohteiden, paneelien tai valintaikkunoiden asetuksia.
Huomautus:

Jos käytät julkaisuissa yleensä samaa kieltä ja sivukokoa, vaihda nämä oletusasetukset, kun julkaisuja ei ole avoinna. Voit vaihtaa esimerkiksi oletussivukoon sulkemalla kaikki julkaisut ja valitsemalla ensin Tiedosto > Julkaisun asetukset ja sitten haluamasi sivukoon. Määritä oletussanasto sulkemalla kaikki julkaisut, valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InDesign > Asetukset > Sanasto (Mac OS) ja valitsemalla sopiva vaihtoehto Kieli-valikosta.

Julkaisun uusien objektien oletusasetusten määrittäminen

 1. Valitse avoimessa julkaisussa Muokkaa >Poista kaikkien valinta.
 2. Muuta haluamiesi valikkokohteiden, paneelien tai valintaikkunoiden asetuksia.

Kaikkien asetusten ja oletusasetusten palauttaminen

Jos InDesign toimii odottamattomalla tavalla, asetusten poistaminen (sama kuin asetusten siirtäminen roskakoriin) ratkaisee ongelman useimmissa tapauksissa.

Suosittelemme varmuuskopioiden ottamista oletusarvotiedostoista nimeltään InDesign Defaults ja InDesign SavedData. Sen sijaan että poistaisit oletusarvot, voit kopioida nämä varmuuskopiotiedostot vioittuneiden oletusarvotiedostojen päälle. Näin et menetä tekemiäsi mukautuksia.

Mike Witherell on tehnyt tarkan luettelon tiedostoista, joihin oletusarvojen palauttaminen vaikuttaa. Se on osoitteessa Adobe InDesignin oletusarvot (PDF, vain englanniksi).

Suorita seuraavat käyttöjärjestelmääsi vastaavat toimet: 

 • Windows: Käynnistä InDesign ja paina näppäinyhdistelmää vaihto+Ctrl+Alt. Valitse Kyllä, jos haluat poistaa oletustiedostot.

 • macOS: Paina näppäinyhdistelmää vaihto+optio+komento+Ctrl pitkään käynnistäessäsi InDesignin. Valitse Kyllä, jos haluat poistaa oletustiedostot.

Adobe InDesign -asetustiedostoihin on tallennettu erilaisia ohjelma-asetuksia ja oletusasetuksia. Nämä tiedostot, InDesignin oletukset sisältävä tiedosto mukaan lukien, tallennetaan aina, kun lopetat InDesignin. Asetus- ja välimuistitiedostojen sijainnit ovat manuaalisen poistamisen ja uudelleennimeämisen tapauksessa seuraavat:

Huomautus:

Korvaa [#] tuoteversiolla, kuten 15.0 tai 14.0. Korvaa [kieli] haluamallasi kieliasetuksella, kuten en_US tai jp_JP. 

 

macOS

Windows

Asetukset

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]

 • Windows 10, 7 tai Vista: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

Välimuisti

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

 • Windows 10, 7 tai Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

InDesign Defaults

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]
/[kieli]/InDesign Defaults

 • Windows 10, 7 tai Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[kieli]\InDesign Defaults
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[kieli]\InDesign Defaults

InDesign SavedData

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]
/[kieli]/Caches/InDesign SavedData

 • Windows 10, 7 tai Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[kieli]\Caches\InDesign SavedData
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[kieli]\Caches\InDesign SavedData

Huomautus:

Jos InDesignin asetustiedostot luodaan uudelleen, kaikki asetukset palautuvat oletusasetuksiksi. Menetät siis vanhoihin asetustiedostoihin tallennetut muokatut asetukset. 

Tietoja InDesign-tyyleistä ja -oletusarvoista

Voit tallentaa asetuksia tulevaa käyttöä varten, esimerkiksi seuraavien kohteiden asetuksia:

Toimintoasetukset kannattaa ensin vaihtaa valintaikkunassa ja tallentaa vasta sitten. Tyylit ja oletusarvot tallentuvat siinä julkaisussa, jossa ne on luotu. Voit käyttää toisen julkaisun asetuksia tuomalla tai lataamalla kyseisen julkaisun tyylit ja oletusasetukset. Lisäksi useimmat oletusarvot voidaan viedä tai tallentaa erillisenä tiedostona, jolloin ne on mahdollista ottaa käyttöön toisissa tietokoneissa.

Mike Witherell on tehnyt tarkan luettelon oletusarvoista. Se on osoitteessa Adobe InDesignin oletusarvot (PDF, vain englanniksi).

Voit myös jakaa tyylejä ja oletusarvoja kirjatiedoston kaikkien julkaisujen välillä. Lisätietoja on kohdassa Kirjan julkaisujen synkronoiminen.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi