Uusien ominaisuuksien yhteenveto

InDesign CC -päivitys saatavilla

Lisätietoja on uusien ominaisuuksien yhteenvedossa.

Adobe InDesign CC 9.2 | Yleiskatsaus

Rufus Deuchler

Typekitin tietokonekirjasimien integrointi

InDesignin uudet ominaisuudet

Creative Cloudin maksavana tilaajana voit käyttää Typekit-kirjastoa, jossa on verkko- ja työpöytäkäyttöön tarkoitettuja kirjasimia. Käytät Creative Cloud -työpöytäsovellusta tavallisesti Typekit-kirjasimien synkronointiin tietokoneeseen, mutta nyt voit myös selata ja synkronoida Typekit-kirjasimia InDesignissa.

Typekit-työpöytäkirjasimet on nyt täysin integroitu InDesigniin. Tämän saumattoman integroinnin ansiosta voit nyt helposti suorittaa seuraavat toiminnot InDesignissa:

 • Etsi julkaisuista puuttuvat Typekit-kirjasimet ja synkronoi ne Typekitistä.
 • Selaa ja lisää uusia kirjasimia Typekit-sivustosta napsauttamalla Teksti-valikon Lisää kirjasimia Typekitistä -painiketta.
 • Etsi synkronoidut Typekit-kirjasimet Kirjasin-valikosta entistä nopeammin uuden Typekit-kirjasinsuodattimen avulla.
Typekit-kirjasinsuodatin
A. Typekit-kirjasinsuodatin B. Selaa ja lisää kirjasimia Typekit-sivustosta C. Typekit-kirjasimien osoitinkuvake

Huomautus:

Typekit-kirjasimia ei voi pakata muiden kirjasimien kanssa InDesign-pakettitiedostoa luotaessa. Ne voidaan kuitenkin tulostaa ja niitä voidaan käyttää digitaalisissa julkaisuissa, kuten PDF- tai EPUB-tiedostoissa.

InDesign CC:n parannetut ominaisuudet

Tässä InDesignin versiossa on korjattu hyperlinkkien luontiin, muokkaukseen ja hallintaan liittyvät tärkeimmät ongelmat.

Hyperlinkkien luontia yksinkertaistettu

Hyperlinkin luominen InDesignissa on nyt uskomattoman helppoa. Voit luoda hyperlinkin hiiren kakkospainikkeen napsautuksen eleellä. Hyperlinkeillä on nyt oma Hyperlinkki-merkkityyli – sininen ja alleviivattu. InDesign mahdollistaa nyt myös muiden kuin tekstiobjektien merkinnän painikkeiden merkinnän tapaan: objektin kehyksen ympärillä olevalla pisteviivalla.

Voit luoda hyperlinkin seuraavasti:

 1. Napsauta valittua tekstiä tai objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Hyperlinkit > Uusi hyperlinkki. Uusi hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

  Uusi hyperlinkki -valintaikkuna

 2. Määritä haluamasi URL-osoitekohde.

 3. InDesign käyttää valitun tekstin tai objektin kanssa Hyperlinkki-tyyliä. Tekstin tapauksessa voit helposti valita toisen tyylin avattavasta Tyyli-luettelosta. Muiden kuin tekstiobjektien tapauksessa InDesign käyttää linkeissä suunnitteluajan visuaalista tunnistetta: objektin ympärillä olevaa pisteviivaa, jonka väri on peritty tason väristä.

Tekstin hyperlinkki
Merkkityyli lisätään julkaisun merkkityylien luetteloon. Tyyli voidaan tulostaa ja viedä.

Objektilinkeissä käytetty visuaalinen tunniste
Linkitetyissä objekteissa käytetään pisteviivalla merkittyä ääriviivaa. Se on vain visuaalinen tunniste, eikä sitä voi tulostaa tai viedä.

Hyperlinkkien vaivaton muokkaus

Muokkaa hyperlinkkiä -valintaikkunan oletusasetukseksi muuttui aina Jaettu kohde, mikä oli aika hämmentävää. Nyt hiiren kakkospainikkeen napsautuksella voi käyttää Muokkaa-toimintoa, ja valintaikkuna viittaa automaattisesti muokattavan hyperlinkin tyyppiin.

Jos haluat muokata olemassa olevaa hyperlinkkiä, napsauta hiiren kakkospainikkeella valittua tekstiä tai objektia ja valitse sitten Hyperlinkit > Muokkaa hyperlinkkiä. Muokkaa hyperlinkkiä -valintaikkuna avautuu niin, että oikea linkin tyyppi on jo valittuna.

Hyperlinkkien vaivaton hallinta

Hyperlinkit-paneeli on suunniteltu uudelleen niin, että voit hallita hyperlinkkejä paneelin kautta entistä kätevämmin.

Hyperlinkit-paneeli

 

 

 • Lisätty liikennevalot, jotka mahdollistavat URL-osoitteen käytettävyyden nopean tarkistamisen ja antavat siitä välittömästi palautetta: vihreä osoittaa kelvollista URL-osoitetta, punainen osoittaa virheellistä URL-osoitetta. Voit siirtyä kohteeseen napsauttamalla valokuvaketta.
 • Lisätty Linkit-paneelia vastaavat sivunumerot: napsauttamalla sivunumeroa voit siirtyä linkin sisältävälle sivulle ja valita linkin.
 • Voit siirtyä kohteeseen napsauttamalla muita kuvakkeita, kuten sähköposti- tai ankkurikuvaketta.
 • Lisätty päivityksen hallintatoiminto, jolla voit hallita URL-osoitteen käytettävyyttä manuaalisesti.
 • Samaan kohteeseen viittaavat linkit on ryhmitetty yhteen.

Hyperlinkki- ja Ristiviittaukset-paneelit on nyt myös erotettu toisistaan. Lisätietoja on artikkeleissa Hyperlinkit ja Ristiviittaukset.

Muut parannukset

 • Poista käyttämätön kohde -toiminnolla voit poistaa aikaisemmin lisätyt kohteet, jotka eivät tällä hetkellä ole käytössä.
Hyperlinkin kohteeseen ja käyttämättömien kohteiden poistamiseen liittyvät asetukset

 • Poista kaikki -painike on korvattu Poista käyttämättömät -painikkeella.
Hyperlinkin kohdeasetukset

Lisätietoja on videossa Yksinkertaistetut hyperlinkit.

EPUB-tiedostojen parannukset

InDesign CC:n parannetut ominaisuudet

InDesignin EPUB-toimintoon on tehty useita merkittäviä parannuksia. (Kaikkien muutosten luettelon löydät asiakirjasta InDesign_EPUB_Changes_CC_9.0_to_9.2.pdf.)

Luo uudelleenjuoksutettavia, vuorovaikutteisia kirjoja

Luo luettavalla sivulla avautuvia alaviitteitä

Voit nyt hallita iBooks Readerin avautuvia alaviitteitä EPUB3:n alaviitteiden Ponnahdusikkunassa-sijoitustoiminnolla. EPUB-vientiasetukset-valintaikkunan Alaviitteen paikka -toimintoa on muutettu niin, että se näyttää käytettävissä olevat sijoitusasetukset sisältävän avattavan luettelon.

Ponnahdusikkunassa-toiminto

Tämä uusi toiminto muuttaa alaviitteen viittauksen merkintätapaa ja alaviitteen sisällön asettelua niin, että avattavat alaviitteet voidaan ottaa iBooks Readerissä käyttöön. Alaviiteteksti näkyy vain silloin, kun lukija koskettaa alaviitteen viittausta.

EPUB-tiedostojen parannettu hallinta

Viedyn tekstin värien, taulukoiden ja sisäkkäisten tyylien entistä tarkempi esitys

InDesign muuntaa nyt värimääritteet, muun muassa kappaletyylien värisävyt, CSS:n ominaisuuksiin oikein. Myös liukuvärit ovat tuettuja, kun niitä käytetään kappaletyylien kanssa.

InDesign lähettää nyt käytetyn solutyylin merkinnän oikein, tyyliin liittyvä luokka mukaan lukien. Käytettyjen solutyylin ja solumääritteiden ohitusten lisäksi myös alueelliset solutyylit lähetetään ja viedään nyt oikein.

Sisäkkäisten tyylien ja anfangien tukea on parannettu ratkaisemalla niihin liittyvät tärkeät ongelmat:

 • Sisäkkäiset tyylit ovat nyt täysin tuettuja.
 • Kirjasimien upottaminen anfangeihin toimii nyt hyvin. Anfangin kelluntaominaisuus tukee nyt myös kappaleen suuntaa.

Alkuperäisten InDesign-objektien, kuvien ja ryhmien parannettu käsittely CSS:ssä

Objektien muunnokset, kuten kuvan sisältävän objektin kierto, määritetään nyt CSS:ssä oikein. InDesign määrittää nyt grafiikkaa, ääni- ja video-objekteihin perustuvaa sisältöä sekä ryhmiä sisältävän CSS-tiedoston muunnokset tarkasti.

Esimerkki: kuvan muunnokset ja niiden määrittäminen CSS:ssä

Objektin muunnos

 

 

 

div._idGenPageitem-2 {

-webkit-transform:translate(0.000px,0.000px) rotate(330.000deg) skew(0.000deg) scale(1.000,1.000);

-webkit-transform-origin:50% 50%;

display:inline-block;

height:173px;

width:230px;

}

Luettelomerkkien ja numeroinnin parannettu hallinta

GID- ja kirjasinpohjaiset mukautetut luettelomerkit on nyt korvattu tavallisella luettelomerkillä. Myös kirjasimien sisällyttämistä mukautettuihin luettelomerkkeihin tuetaan. Viedyissä EPUB3-tiedostoissa tuetaan lisäksi ylimääräisiä CSS:n list-style-type-arvoja.

Ylimääräisten luettelotyyppien ja viimeisen tekstirivin kohdistuksen tuki CSS:n ominaisuuksissa

InDesign tukee nyt ylimääräisiä CSS-ominaisuuksia CJK- ja ME-tiedostoissa: list-style-type- ja -epub-text-align-last-toimintoja sekä kappaleiden liukuvärejä.

Luo EPUB-tiedostoja kaikille markkinoille

Japani

InDesign tukee nyt Pre-Character Ruby- ja Auto TCY -toimintoja. Ruby-tekstin parannetun tuen sekä japanilaisen pystysuuntaisen, TCY- ja Auto TCY -toimintoa tukevan kirjoituksen ansiosta voit nyt luoda EPUB-julkaisuja Japanin markkinoita varten.

Lähi-itä

InDesign tukee nyt kappaleiden ja merkkien suuntaa suuntatunnistemääritteen avulla. Tämä parantaa oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten käyttöä ja mahdollistaa EPUB-julkaisujen luonnin arabiankielisiä markkinoita varten.

Käyttöliittymän muutokset

Pikavalikossa on nyt Objektin viestiasetukset -vaihtoehto.

Pikavalikon Objektin viestiasetukset -vaihtoehto

 • Objektin vientiasetukset -valintaikkunaan ja EPUB-vientiasetukset-valintaikkunaan on lisätty Käytä alkuperäistä kuvaa -vaihtoehto. Tämä uusi toiminto vaatii, että viennissä käytetään sijoitettua kuvaa rasteroidun kuvan sijaan.
Objektin vienti -valintaikkunan Käytä alkuperäistä kuvaa -vaihtoehto

EPUB-tiedoston vienti -valintaikkunan Käytä alkuperäistä kuvaa -vaihtoehto

 • Asetukset koskevat ankkuroituja objekteja -vaihtoehto on poistettu EPUB-vienti-valintaikkunan kuva-asetuksista.

Lisätietoja on videossa EPUB-tiedostojen parannukset.

Muut parannukset

InDesign CC:n parannetut ominaisuudet

Saumaton päivitys

 • Viimeksi käytettyjen julkaisujen luetteloa ei automaattisesti tyhjennetä päivityksiä asennettaessa.
  Huomautus: tämä koskee InDesign CC 9.2.0:n jälkeisiä päivityksiä.
 • Väriteema-asetusta ei automaattisesti palauteta tummanharmaaksi päivityksiä asennettaessa.

Aktiivinen Preflight-profiili julkaisun tilarivillä

InDesign näyttää nyt aktiivisen Preflight-profiilin nimen tilarivillä, joten voit muuttaa sen siellä.

Roman-kirjasimien Suojaa kirjasinten käytön aikana -asetus

Suojaa kirjasinten käytön aikana -asetus koskee nyt myös Roman-kirjasimia.

Ristiviittausten suorituskyvyn parannus

InDesignin aikaisemmissa versioissa ilmeni julkaisun tekstiä kirjoitettaessa viivettä, jos julkaisussa oli useita viittauksia muihin julkaisuihin. Tämä oli yleistä erityisesti silloin, kun ristiviittaukset viittasivat useisiin julkaisuihin, jotka eivät olleet auki.

Tämä ongelma on nyt korjattu. Julkaisun tekstiä kirjoitettaessa et enää huomaa viivettä, vaikka kaikki viitatut julkaisut eivät olisikaan auki.

Tekstin valinta- ja korostustoiminto palautettu

Tekstin valinta- ja korostustoiminto on palautettu ID CS6:n mukaiseksi. Järjestelmän (käyttöjärjestelmän) korostusväriä ei enää käytetä tekstin korostamiseen. Tämä muutos koskee vain asettelutekstin valintaa ja korostusta. Juttueditorissa toiminnot toimivat edelleen CC:n tapaan.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?