Käyttöopas Peruuta

Ristiviittaukset

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Jos kirjoitat opasta tai viitejulkaisua, voit ristiviittauksen avulla ohjata lukijan julkaisun osasta toiseen. Esimerkki: Lisätietoja on kohdassa ”Peltohiiret” sivulla 249. Voit määrittää, onko ristiviittaus peräisin kappaletyylistä, kuten otsikkotyylistä vai luomastasi tekstiankkurista. Voit myös määrittää ristiviittauksen muodon, kuten Sivunumero tai Koko kappale ja sivunumero.

Ristiviittausten lisääminen

Lisää julkaisuun ristiviittauksia Ristiviittaukset-paneelissa. Voit avata paneelin valitsemalla Ikkuna > Teksti ja taulukot > Ristiviittaukset.

Ristiviittaukset-paneeli

A. Mene kohteeseen napsauttamalla vihreää visuaalista ilmaisinta. B. Valitse kohde napsauttamalla sivunumeroa. C. Luo ristiviittaus napsauttamalla kuvaketta. 

Viitattavaa tekstiä kutsutaan kohdetekstiksi. Kohdetekstistä luotua tekstiä kutsutaan lähteen ristiviittaukseksi.

Kun lisäät julkaisuun ristiviittauksen, voit valita useista valmiista muodoista tai voit luoda oman mukautetun muodon. Voit käyttää merkkityyliä koko ristiviittauksen lähteessä tai ristiviittauksen sisällä olevassa tekstissä. Kirjassa käytettävät ristiviittausten muodot voidaan synkronoida.

Ristiviittauksen lähdeteksti on muokattavissa, ja se voidaan jakaa usealle riville.

Huomautus:

Ristiviittaukset sisältyvät vietyihin Adobe PDF -tiedostoihin, kun Hyperlinkit-vaihtoehto valitaan InDesignin Vie Adobe PDF -valintaikkunasta. Ristiviittaukset sisältyvät vietyihin SWF-tiedostoihin, kun Hyperlinkit-vaihtoehto valitaan InDesignin Vie SWF -valintaikkunasta.

Ristiviittausten lisääminen

 1. Sijoita lisäyskohta paikkaan, johon haluat lisätä ristiviittauksen.
 2. Voit avata Uusi ristiviittaus -valintaikkunan millä tahansa seuraavista menetelmistä:

  • Valitse Tyyppi > Hyperlinkit ja ristiviittaukset > Lisää ristiviittaus.

  • Valitse Ikkuna > Teksti ja taulukot > Ristiviittaukset ja valitse sitten paneelivalikosta Lisää ristiviittaus.

  • Napsauta paneelin Luo uusi ristiviittaus -painiketta.

 3. Valitse valintaikkunan Linkki kohteeseen -valikosta Kappale tai Tekstiankkuri.

  Jos valitset kohteeksi kappaleen, voit luoda ristiviittauksen mihin tahansa julkaisun kappaleeseen.

  Jos valitset kohteeksi tekstiankkurin, voit luoda ristiviittauksen mihin tahansa tekstiin, jossa olet luonut hyperlinkin kohteen. (Katso Hyperlinkin kohteen luominen.) Tekstiankkuri kannattaa luoda erityisesti silloin, kun haluat käyttää eri tekstiä kuin itse kohdekappaleen tekstiä.

 4. Valitse Julkaisu-kohdasta julkaisu, joka sisältää viitattavan kohteen. Kaikki tallennetut avoinna olevat julkaisut näkyvät valikossa. Jos etsimääsi julkaisua ei ole avattu, valitse Selaa, etsi tiedosto ja valitse Avaa.
 5. Valitse vasemmalla olevasta ruudusta kappaletyyli. Näin voit rajoittaa vaihtoehtoja. Valitse sitten kappale, johon haluat viitata. (Voit myös valita tekstiankkurin, jos Tekstiankkuri on valittuna).
  Voit hakea myös tietyn kappaleen kappaleiden luettelosta hakupalkin avulla. Tuettuja ovat seuraavat hakutyypit:

  • Hae alusta – Etsi vastaavuutta kappaleen alusta.
  • Hae mistä tahansa – Etsi vastaavuutta kappaleesta mistä tahansa.
 6. Valitse Muoto-valikosta käytettävä ristiviittauksen muoto.

  Voit muokata näitä ristiviittausten muotoja tai luoda omia. Katso Ristiviittausten muotojen käyttäminen.

 7. Määritä ristiviittauksen PDF-muotoasetukset.

 8. Valitse OK.

Kun lisäät ristiviittauksen, kohdekappaleen alkuun lisätään tekstiankkurin merkki . Voit näyttää tämän merkin, kun valitset Tyyppi > Näytä piilomerkit. Jos tämä merkki siirretään tai poistetaan, ristiviittaus muuttuu ratkaisemattomaksi.

Ristiviittausmuotojen käyttäminen

Uusi ristiviittaus -valintaikkunassa näkyy oletusarvoisesti useita ristiviittausten muotoja Voit muokata ja poistaa näitä oletusmuotoja tai luoda omia muotoja.

Huomautus:

Jos olet poistanut tai muokannut julkaisun ristiviittausten muotoja ja haluat palauttaa ne oletusarvoihin, valitse paneelin valikosta Lataa ristiviittausten muodot ja valitse muokkaamattomat muodot sisältävä julkaisu. Voit myös synkronoida kirjan ristiviittausten muodot.

Ristiviittausten muotojen luominen ja muokkaaminen

Toisin kuin muita oletusarvoja, ristiviittausten muotoja voi muokata ja poistaa. Kun muokkaat ristiviittauksen muotoa, tätä muotoa käyttävät lähderistiviittaukset päivitetään automaattisesti.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Ristiviittaukset-paneelivalikosta Määritä ristiviittausten muodot.

  • Kun luot ristiviittauksen tai muokkaat sitä, napsauta Luo tai muokkaa ristiviittausten muotoja -painiketta .

 2. Tee Ristiviittausten muodot -valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:
  • Muokkaa muotoa valitsemalla muoto vasemmalta.

  • Muokkaa muotoa valitsemalla muoto uuden muodon pohjaksi ja napsauttamalla sitten Luo muoto -painiketta . Tämä luo valitun muodon kaksoiskappaleen.

 3. Määritä Nimi-kohtaan muodon nimi.
 4. Lisää Määritelmä-tekstiruutuun tekstiä tai poista sitä tarpeen mukaan. Lisää elementtejä valikosta napsauttamalla Elementti-kuvaketta . Jos haluat lisätä ajatusviivoja, välilyöntejä, kysymysmerkkejä tai muita erikoismerkkejä, napsauta Erikoismerkit-kuvaketta .
 5. Jos haluat ottaa merkkityylin käyttöön koko ristiviittauksessa, valitse Ristiviittauksen merkkityyli ja valitse tai luo merkkityyli valikosta.

  Voit Merkkityyli-elementin avulla ottaa merkkityylin käyttöön ristiviittauksen tekstissä.

 6. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna. Valitse OK, kun olet valmis.

Ristiviittauksen elementit

Elementti

Kuvaus

Esimerkki

Sivunumero

Lisää sivunumeron.

sivulla <pageNum/>

sivulla 23

Kappaleen numero

Lisää numeroituun luetteloon ristiviittauksen kappaleen numeron.

Katso <paraNum/>

Katso 1

Tässä esimerkissä vain merkintää ”1” käytetään kappaleesta ”1”. Eläimet."

Kappaleen teksti

Lisää numeroituun luetteloon ristiviittauksen kappaleen tekstin ilman kappaleen numeroa.

Katso "<paraText/>"

Katso "Eläimet"

Tässä esimerkissä vain merkintää ”Eläimet” käytetään kappaleesta ”1. Eläimet."

Koko kappale

Lisää koko kappaleen; sekä kappaleen numeron että kappaleen tekstin.

Katso "<fullPara/>"

Katso "1 Eläimet"

Osittainen kappale

Voit luoda ristiviittauksen kappaleen ensimmäiseen osaan. Ristiviittauksen loppukohta määritetään erottimella, kuten kaksoispisteellä tai pitkällä ajatusviivalla.

Katso <fullPara delim=":" includeDelim="false"/>

Katso Luku 7

Tässä esimerkissä vain osaa ”Luku 7” käytetään otsikosta ”Luku 7: Koirat ja kissat”.

Määritä erotin (tässä esimerkissä kaksoispiste). Määritä myös, jätetäänkö erotin lähderistiviittauksen ulkopuolelle (”false” tai ”0”) vai sisällytetäänkö se lähderistiviittaukseen (”true” tai ”1”).

Lisätietoja: Ristiviittausten luominen osittaisiin kappaleisiin.

Tekstiankkurin nimi

Lisää tekstiankkurin nimen. Voit luoda tekstiankkureita valitsemalla Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkkikohde.

Katso <txtAnchrName/>

Katso Kuva 1

Luvun numero

Lisää luvun numeron.

luvussa <chapNum/>

luvussa 3

Tiedostonimi

Lisää kohdejulkaisun tiedostonimen.

tiedostossa <fileName/>

tiedostossa newsletter.indd

Merkkityyli

Ottaa merkkityylin käyttöön ristiviittauksen tekstissä.

Katso <cs name=”bold”><fullPara/></cs> sivulla <pageNum>

Katso Eläimet sivulla 23.

Määritä merkkityylin nimi ja lisää tunnisteiden <cs name=””> ja </cs> väliin teksti, jossa haluat käyttää merkkityyliä.

Lisätietoja: Merkkityylien käyttäminen ristiviittauksissa.

Ristiviittausten luominen osittaisiin kappaleisiin

Voit suunnitella ristiviittausten muodot niin, että ne sisältävät vain kappaleen ensimmäisen osan. Jos julkaisussasi on esimerkiksi otsikko ”Luku 7 — Granadasta Barcelonaan”, voit luoda ristiviittauksen, joka viittaa vain otsikon osaan ”Luku 7”.

Ristiviittaus osittaiseen kappaleeseen

A. Ristiviittauksen lähde päättyy pitkään ajatusviivaan (^_) B. Arvo "false" jättää pitkän ajatusviivan lähteen ulkopuolelle 

Kun lisäät Osittainen kappale -elementin, muista seuraavat seikat. Määritä ensin erotin lainausmerkkien sisään. Erotin on merkki, joka päättää kappaleen. Yleisiä erottimia ovat kaksoispiste (Luku 7: Granada), piste (Luku 7. Granada) ja ajatusviiva (Luku 7 — Granada). Jos haluat lisätä erikoismerkin, kuten pitkän ajatusviivan (^_), pitkän välilyönnin (^m) tai luettelomerkin (^8), napsauta Erikoismerkit-kuvaketta ja valitse vaihtoehto näyttöön tulevasta valikosta.

Määritä seuraavaksi, sisältyykö erotinmerkki elementtiin (Luku 7 — ) vai ei (Luku 7). includeDelim="false" jättää erotinmerkin pois, ja includeDelim="true" sisällyttää erotinmerkin mukaan. Merkinnän ”false” voi korvata numerolla merkinnällä ”0” ja merkinnän ”true” merkinnällä ”1”.

Merkkityylien käyttäminen ristiviittauksissa

Jos haluat korostaa osaa ristiviittauksen tekstistä, käytä Merkkityyli-elementtiä. Tämä elementti kostuu kahdesta tunnisteesta. Tunniste <cs name="tyylin_nimi"> ilmaisee, mitä tyyliä käytetään, ja tunniste </cs> päättää merkkityylin. Näiden tunnisteiden välissä olevat tekstit ja elementit muotoillaan määritetyllä tyylillä.

Merkkityylin käyttäminen ristiviittauksen osassa

A. Tämä tunniste käyttää ”Punainen”-nimistä merkkityyliä.  B. Tämä tunniste päättää merkkityylimuotoilun. C. Ristiviittauksen lähteen lopussa on käytössä "Lihavointi"-niminen merkkityyli. 

 1. Luo tarvittava merkkityyli.
 2. Luo Ristiviittausten muodot -valintaikkunassa haluamasi muoto tai muokkaa aiemmin luotua muotoa.
 3. Valitse Määritelmä-kohdasta teksti ja elementit, joissa haluat käyttää merkkityyliä.
 4. Valitse määritelmäluettelon oikealla puolella olevasta valikosta Merkkityyli.
 5. Kirjoita merkkityylin nimi lainausmerkkien väliin täsmälleen siinä muodossa, jossa se näkyy Merkkityylit-paneelissa.

  Kirjainkoolla on merkitystä merkkityylien nimissä. Jos merkkityyli kuuluu ryhmään, kirjoita ryhmän nimi ja kaksoispiste ennen merkkityyliä. Esimerkki Tyyliryhmä 1: Punainen.

 6. Tallenna muoto valitsemalla Tallenna ja valitse sitten OK.

Ristiviittausten muotojen lataaminen (tuominen)

Kun lataat ristiviittausten muotoja toisesta julkaisusta, saapuvat muodot korvaavat samannimiset olemassa olevat muodot.

Voit tuoda muotoja InCopyssa vain erillisiin julkaisuihin. Et voi tuoda muotoja InCopy-julkaisusta InDesign-julkaisuun. Jos InCopyn uusi tai muokattu muoto on ristiriidassa InDesign-julkaisun muodon kanssa, kun juttu kirjataan ulos, InDesign-muotoa pidetään ensisijaisena muotona.

 1. Valitse Ristiviittaukset-paneelivalikosta Lataa ristiviittausten muodot.

 2. Kaksoisnapsauta julkaisua, joka sisältää tuotavat ristiviittausten muodot.

Synkronoimalla kirjan voit jakaa ristiviittausten muodot julkaisuissa.

Ristiviittausten muotojen poistaminen

Et voi poistaa ristiviittausten muotoja, jotka on otettu käyttöön julkaisun ristiviittauksissa.

 1. Valitse Ristiviittausten muodot -valintaikkunasta muoto, jonka haluat poistaa.
 2. Napsauta Poista muoto -painiketta  .

Ristiviittausten hallinta

Kun lisäät ristiviittauksen, sen tila näkyy Ristiviittaukset-paneelissa. Kuvakkeet ilmaisevat esimerkiksi, näkyykö teksti taittopöydällä , sivupohjassa , kätketyllä tasolla , ylijuoksevassa tekstissä  tai kätketyssä tekstissä . Tällaisiin kohdealueisiin viittaavat ristiviittaukset ovat ratkaisemattomia. Paneelin avulla voit selvittää myös, onko kohdekappaletta muokattu  (eli onko se vanhentunut) tai puuttuuko se . Kohdeteksti puuttuu, jos kohdetekstiä tai kohdetekstin sisältävää tiedostoa ei löydy. Näet työkaluvihjeen kuvauksen, kun siirrät hiiriosoittimen kuvakkeen päälle.

Voit hallita ristiviittauksia InCopyssa vain, jos juttu on kirjattu ulos muokattavaksi.

Ristiviittausten päivitys

Päivityskuvake ilmaisee, että ristiviittauksen kohdetekstiä on muutettu tai ristiviittauksen lähdetekstiä on muokattu. Ristiviittauksen päivittäminen on helppoa. Jos kohde siirtyy toiselle sivulle, ristiviittaus päivitetään automaattisesti.

Kun päivität ristiviittauksen, lähdetekstiin tehdyt muotoilumuutokset poistetaan.

Tulostettaessa ohjelma ilmoittaa, jos mukana on vanhentuneita tai ratkaisemattomia ristiviittauksia.

Huomautus:

Voit katsoa myös Esitarkastus-paneelista, ovatko ristiviittaukset vanhentuneita tai ratkaisemattomia. Kun määrität profiilia, valitse Teksti-osasta Ristiviittaukset. Lisätietoja: Esitarkastusprofiilien määrittäminen.

 1. Valitse haluamasi vanhentuneet ristiviittaukset. Jos haluat päivittää kaikki ristiviittaukset, varmista, ettei yhtään ristiviittausta ole valittuna.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Napsauta Ristiviittaukset-paneelin Päivitä ristiviittaukset -painiketta .

  • Valitse Ristiviittaukset-paneelivalikosta Päivitä ristiviittaus.

  • Valitse Teksti > Hyperlinkit ja ristiviittaukset > Päivitä ristiviittaus.

Voit päivittää kirjan kaikki ristiviittaukset valitsemalla Kirja-paneelin valikosta Päivitä kaikki ristiviittaukset. Ohjelma ilmoittaa, jos jokin ristiviittaus on ratkaisematta.

Jos puuttuva kohdeteksti siirretään toiseen julkaisuun tai jos kohdetekstin sisältävä julkaisu nimetään uudelleen, voit linkittää ristiviittauksen uudelleen. Tällöin lähderistiviittaukseen tehdyt muutokset poistetaan.

 1. Valitse Ristiviittaukset-paneelista ristiviittaus, jonka haluat linkittää uudelleen.

 2. Valitse paneelivalikosta Linkitä ristiviittaus uudelleen.

 3. Etsi julkaisu, joka sisältää kohdetekstin, ja valitse Avaa.

Jos tässä julkaisussa on muita kohdetekstejä, voit linkittää myös niiden ristiviittaukset uudelleen.

Ristiviittausten muokkaus

Voit muuttaa lähderistiviittauksen ulkoasua tai määrittää toisen muodon muokkaamalla ristiviittausta. Jos muokkaat toiseen julkaisuun viittaavaa ristiviittausta, julkaisu aukeaa automaattisesti.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Tyyppi > Hyperlinkit ja ristiviittaukset > Ristiviittausasetukset.

  • Kaksoisnapsauta Ristiviittaukset-paneelissa ristiviittausta, jota haluat muokata.

  • Valitse ristiviittaus ja valitse sitten Ristiviittaukset-paneelivalikosta Ristiviittausasetukset.

 2. Muokkaa ristiviittausta ja valitse sitten OK.

Ristiviittausten poistaminen

Kun poistat ristiviittauksen, lähderistiviittaus muunnetaan tekstiksi.

 1. Valitse Ristiviittaukset-paneelista ristiviittaus tai ristiviittaukset, jotka haluat poistaa.

 2. Napsauta poistokuvaketta tai valitse paneelivalikosta Poista ristiviittaus.

 3. Vahvista toiminto valitsemalla Kyllä.

Voit poistaa ristiviittauksen kokonaan myös valitsemalla ristiviittauksen ja poistamalla sen.

Ristiviittauksen lähdetekstin muokkaaminen

Voit muokata ristiviittauksen lähdetekstiä. Ristiviittauksen tekstiä kannattaa muokata, sillä tällöin voit muuttaa merkkiväliä tai sanojen välejä tarpeen mukaan copyfit-toimintoja varten tai tehdä muita muutoksia. Ota kuitenkin huomioon, että jos päivität ristiviittauksen tai linkität sen uudelleen, kaikki paikalliset muotoilumuutokset poistetaan.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi