Panoraama

Laaja näkymä kohteesta, yleensä maisemasta, joka on luotu useista yhteen liitetyistä limittäisistä otoksista.

Kuvaaja on ottanut kaksi hieman limittäistä kuvaa samasta paikasta. Huomaa, että vesireitti on täysin näkyvissä vasemmanpuoleisessa kuvassa ja osittain näkyvissä oikeanpuoleisessa kuvassa. Sen jälkeen kuvaaja on yhdistänyt nämä kaksi kuvaa panoraamakuvaksi.