Photoshop CC:n 3D-paneeli helpottaa 3D-objektien käsittelyä. Tasot-paneelin pohjalta suunniteltu 3D-paneeli on muotoiltu otoskaavioksi tai -puuksi, jossa on pää- ja aliobjekteja.

Otoskaaviossa voidaan olla 3D-objektien kanssa vuorovaikutuksessa usein eri tavoin. Voit esimerkiksi

 • poistaa objekteja
 • järjestellä objekteja
 • kääntää objektien järjestyksen
 • lisätä objekteja
 • monistaa objekteja
 • luoda objektiesiintymiä
 • ryhmitellä objekteja.

Näitä vuorovaikutuksia voidaan käyttää 3D-objektin pikavalikosta. Napsauta hiiren kakkospainiketta (Windows) tai hiiren painiketta Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS).

Kaikissa 3D-objekteissa ei voi käyttää kaikkia vuorovaikutustapoja.

3D-paneelin avaaminen

 • Valitse Ikkuna > 3D.

Perusvuorovaikutukset

Vuorovaikutus
Kuvaus
Miten suoritetaan...
Ei käytettävissä seuraaville kohteille...
Objektin poistaminen
Poistaa valitut objektit
otoskaaviosta
 • Vedä objekti roskakoriin tai
 • käytä Poista objekti
  -komentoa pikavalikon
  kautta
Objektit kohdissa Otos, Ympäristö ja Näkymä
Objektin lisääminen
Lisää verkon tai esimääritetyn 3D-objektin
 1. Napsauta 3D-objektia hiiren kakkospainikkeella.
 2. Valitse pikavalikosta sopiva objektin lisäämistapa. Esimerkiksi valitse Lisää pyramidi.
Objektit kohdissa Ympäristö
ja Nykyinen näkymä
Objektin järjesteleminen
Muuttaa valitun objektin paikkaa otoskaaviossa
Vedä objekti uuteen paikkaan.
Objektit kohdissa Otos, Ympäristö ja Nykyinen näkymä
Objektien päinvastainen järjestys
Kääntää
valittujen objektien järjestyksen
otoskaaviossa
 1. Valitse objektit.
 2. Valitse pikavalikosta Järjestele objektit.
Objektit kohdissa Otos, Ympäristö ja Nykyinen näkymä
Objektin monistaminen
Valinta monistaa valittuna olevan objektin.
 1. Valitse objekti.
 2. Valitse pikavalikosta
  Monista objekteja.
Objektit kohdissa Otos, Ympäristö ja Nykyinen näkymä
Objektien ryhmittäminen
Ryhmittää valitut objektit
 1. Valitse objektit.
 2. Valitse pikavalikosta Ryhmitä objektit.
Materiaalit, rajoitukset ja objektit kohdissa Otos ja Ympäristö
Objektien ryhmityksen poistaminen
Poistaa objektien ryhmityksen
 1. Valitse ryhmä.
 2. Valitse pikavalikosta Poista objektien ryhmitys.
Materiaalit, rajoitukset ja objektit kohdissa Otos ja Ympäristö

3D-objektin esiintymän luominen

3D-objektin esiintymä on ketjutettu kopio, jossa näkyvät alkuperäiseen objektiin tehdyt muutokset. Jos haluat muokata objektia ja sen esiintymää toisistaan erillään, voit erottaa ne.

Luo 3D-objektin esiintymä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella 3D-paneelin verkko-objektia. Napsauta hiiren kakkospainikkeella esimerkiksi kohtaa Hattu.
 2. Valitse objektin pikavalikosta Objektiesiintymät. Tämä luo objektista esiintymän (esimerkiksi Hattu1).

Esiintymä on oletusarvoisesti ketjutettu alkuperäiseen objektiin.

3D-objektin esiintymä Photoshopissa
Linkitetty esiintymä: objektiin tehdyt muutokset heijastuvat esiintymään

Esiintymän erottaminen alkuperäisestä objektista

Kun esiintymä erotetaan alkuperäisestä objektista, alkuperäiseen objektiin tehdyt muutokset eivät enää vaikuta esiintymään.

 1. Napsauta esiintymää hiiren kakkospainikkeella 3D-paneelissa.
 2. Valitse pikavalikosta Erota esiintymä.
Esiintymän erottaminen alkuperäisestä objektista Photoshopissa
Alkuperäisestä objektista erotettu esiintymä

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö