Huomautus:

Photoshop CS6 -versiossa 3D-toiminnallisuus kuului Photoshop Extendediin. Photoshop sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota.

3D-muodostusasetusten vaihtaminen

Muodostusasetukset määrittävät kuinka 3D-malleja piirretään. Photoshop asentaa useita esimäärityksiä yleisasetuksin. Voit luoda omia esimäärityksiä mukauttamalla asetuksia.

Huomautus:

Muodostusasetukset ovat tasokohtaisia. Jos tiedosto sisältää useita 3D-tasoja, määritä muodostusasetukset jokaiselle tasolle erikseen.

Muodostus-esimäärityksen valitseminen

Vakiomuodostusasetus on Oletus, joka näyttää mallien näkyvät pinnat. Lankamalli ja Kärkipisteet näyttävät mallien pohjana olevan rakenteen. Jos haluat yhdistää kiinteän ja lankamallisen muodostuksen, valitse Kiinteä lankamalli -esimääritys. Jos haluat näyttää mallin yksinkertaisena kehikkona, joka kuvaa mallin uloimpia mittasuhteita, valitse Kehikko-esimääritys.

 1. Napsauta 3D-paneelin yläosassa Näkymä-painiketta .

 2. Valitse paneelin alaosassa asetus Esimääritys-valikosta.

Photoshopin 3D-muodostusesimääritykset
Asennetut muodostusesimääritykset

A. Oletus (Laatuasetukseksi määritetty Vuorovaikutteinen) B. Oletus (Laatuasetukseksi määritetty Säteen piirto ja pohjataso näkyvissä) C. Kehikko D. Syvyyskartta E. Piilotettu rautalankamalli F. Viivapiirros G. Normaalit H. Maalaa maski I. Varjostettu kuva J. Varjostetut kärkipisteet K. Varjostettu rautalankamalli L. Täytetty rautalankamalli M. Läpinäkyvä muokkausalueen ääriviiva N. Läpinäkyvä muokkausalue O. Kaksipuolinen P. Kärkipisteet Q. Lankamalli 

Huomautus:

Kaksipuolinen-esimääritystä käytetään vain poikkileikkauksiin, jolloin leikkauksen toinen puoli näytetään kiinteänä ja toinen lankamallisena.

Muodostusasetusten mukauttaminen

 1. Napsauta 3D-paneelin yläosassa Näkymä-painiketta .

 2. Napsauta Muodostusasetukset-valikon oikealla puolella olevaa Muokkaa-painiketta.

 3. (Valinnainen) Jos haluat asetuksia muuttaessasi nähdä uusien asetusten vaikutuksen, valitse Esikatselu. Voit myös poistaa tämän asetuksen valinnan, jolloin suorituskyky paranee hieman.

  Huomautus:

  Jos haluat määrittää poikkileikkauksen kummallekin puolelle omat asetukset, napsauta poikkileikkauspainikkeita   valintaikkunan yläosassa.

 4. Ota käyttöön Sivupinta-, Reuna-, Kärkipiste- tai Stereo-muodostus napsauttamalla valintaikkunan vasemmalla puolella olevia valintaruutuja. Määritä sitten niihin liittyvät seuraavassa kuvatut asetukset.

Huomautus:

Tietoja Volyymi-asetuksista, joita käytetään lähinnä DICOM-kuvien kanssa on kohdassa 3D-volyymin näyttäminen eri muodostustiloissa.

Sivupinta-asetukset

Sivupinta-asetukset määrittävät mallin pintojen ulkoasun.

Sivupinnan tyyli

Piirtää pinnat käyttäen jotakin seuraavista menetelmistä:

Kiinteä

Piirtää ilman varjoja ja heijastumia käyttäen OpenGL-videokortilla olevaa näytönohjainta.

Valaisematon pintakuvio

Piirtää ilman valaistusta näyttäen sen sijaan vain valitun Pintakuvio-asetuksen. (Diffuusio on oletuksena.)

Litteä

Käyttää samaa pintanormaalia kaikille sivupinnan kärkipisteille luoden pintamaisen ulkoasun.

Vakio

Korvaa pintakuviot valitulla värillä.

Huomautus:

Jos haluat säätää sivupinta-, reuna- tai kärkipisteväriä, napsauta Väri-ruutua.

Kehikko

Näyttää kehikkoja, jotka kuvaavat kunkin komponentin uloimpia mittasuhteita.

Normaalit

Näyttää pinnan normaalien X-, Y- ja Z-komponentit eri RGB-väreissä.

Syvyyskartta

Näyttää harmaan mallin ja ilmaisee syvyyttä kirkkauden avulla.

Maalaa maski

Näyttää maalattavat alueet valkoisina. Alueet, joille maalia tulee liikaa näkyvät punaisina ja alueet, joille maalia tulee liian vähän näkyvät sinisinä. (Katso Maalattavien pintojen tunnistaminen.)

Pintakuvio

Tämä asetus määrittää pintakuvion, kun Sivupinnan tyyliksi on valittu Valaisematon pintakuvio. (Katso 3D-materiaalien asetukset.)

Lopullinen muodostus

Pehmentää vietyjen videoanimaatioiden varjoja ja näyttää heijastuvien objektien ja ympäristöjen värit todenmukaisemmin. Tämä asetus vaatii kuitenkin enemmän käsittelyaikaa.

Heijastukset, refraktiot, varjot

Näyttää tai piilottaa nämä Säteen piirron muodostusominaisuudet.

Poista takapinnat

Piilottaa kaksipuolisten komponenttien takapinnat.

Reuna-asetukset

Reuna-asetukset määrittävät lankamallin viivojen ulkoasun.

Reunojen tyyli

Vastaa edellä kuvattuja Sivupinnan tyylin Vakio-, Litteä-, Kiinteä- ja Kehikko-asetuksia.

Taittokynnys

Määrittää mallissa näkyvien rakenteellisten viivojen lukumäärän. Taitos eli viiva syntyy, kun mallin kaksi monikulmiota osuvat toisiinsa tietyssä kulmassa. Jos reunat kohtaavat kulmassa, joka on Taittokynnys-asetusta (0–180 astetta) pienempi, niiden muodostama viiva poistetaan. Jos asetus on 0, koko lankamalli näytetään.

Viivan leveys

Määrittää leveyden pikseleinä.

Poista takapinnat

Piilottaa kaksipuolisten komponenttien takapuolella olevat reunat.

Poista piilotetut viivat

Poistaa etualalla olevien viivojen kanssa päällekkäin olevat viivat.

Kärkipiste-asetukset

Kärkipiste-asetukset määrittävät kärkipisteiden (lankamallin rakentavien monikulmioiden leikkauspisteiden) ulkoasun.

Kärkipisteen tyyli

Vastaa edellä kuvattuja Sivupinnan tyylin Vakio-, Litteä-, Kiinteä- ja Kehikko-asetuksia.

Säde

Määrittää kärkipisteiden pikselisäteen.

Poista takapinnat

Piilottaa kaksipuolisten komponenttien takapuolella olevat kärkipisteet.

Poista piilotetut kärkipisteet

Poistaa etualalla olevien kärkipisteiden kanssa päällekkäin olevat kärkipisteet.

Stereo-asetukset

Stereo-asetukset säätävät asetukset kuville, joita katsotaan sinipunalaseilla tai jotka tulostetaan objekteihin, jotka sisältävät lentikulaarisen linssin.

Stereo-tyyppi

Määrittää punaisen ja sinisen kuville, joita katsotaan värillisillä laseilla tai Pystysuoran limityksen lentikulaarisille tulosteille.

Parallaksi

Säätää kahden stereokameran etäisyyttä toisistaan. Suuret arvot lisäävät kolmiulotteista syvyyttä mutta vähentävät terävyysaluetta tehden polttotason edellä tai jäljessä olevat kohteet epätarkoiksi.

Lentikulaarinen ladontaväljyys

Määrittää pystysuoraan limitetyille kuville lentikulaarisen linssin viivojen lukumäärän/tuuma.

Polttotaso

Määrittää polttotason sijainnin suhteessa mallin kehikon keskustaan. Negatiiviset arvot siirtävät polttotasoa eteenpäin ja positiiviset arvot taaksepäin.

Muodostusesimäärityksen tallentaminen tai poistaminen

 1. Napsauta 3D-paneelin yläosassa Näkymä-painiketta .

 2. Valitse Muodostusasetukset.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat tallentaa esimäärityksen, mukauta asetukset ja napsauta Tallenna-painiketta .

  • Jos haluat poistaa esimäärityksen, valitse se Esimääritys-valikosta ja napsauta Poista-painiketta .

3D-tiedoston lopullinen muodostaminen

Kun olet saanut 3D-tiedoston valmiiksi, luo lopullinen muodostus, joka tuottaa tiedostosta parhaimmanlaatuisen version verkkoon laittamista, tulostamista tai animointia varten. Lopullisessa muodostuksessa käytetään säteen piirtoa ja suurempaa näytteenottotaajuutta, jotta valoista ja varjoista tulee todenmukaisemmat.

Paranna seuraavia tehosteita 3D-näkymässäsi käyttämällä lopullisen muodostuksen tilaa:

 • Kuvan valot ja yleinen ympäristön väri.

 • Valaistus objektin heijastumasta (värin leviäminen)

 • Vähennetty kohina pehmeissä varjoissa

Huomautus:

Lopullinen muodostus voi kestää kauan mallin, valaistuksen ja pintakuvioiden mukaan.

 1. Tee malliin tarvittavat muutokset, myös valaistus- ja varjotehosteisiin liittyvät.

  Huomautus:

  Näkymän Pehmennetty-asetuksia ei tarvitse muuttaa ennen muodostusta. Paras-asetusta käytetään oletusarvoisesti.

 2. Napsauta 3D-paneelin yläosan Otos-painiketta  ja napsauta sen jälkeen Otos-kohtaa alla olevasta luettelosta.

 3. Valitse paneelin alaosan Laatu-valikosta Valmis säteen piirto.

Kun muodostus on valmis, voit litistää 3D-näkymän toiseen muotoon siirtämistä varten, yhdistää 3D-näkymään kaksiulotteista sisältöä tai tulostaa suoraan 3D-tasolta.

Huomautus:

Viedyissä videoanimaatioissa Muodostus lopulliseen tulostukseen -vaihtoehto on valittavissa 3D-muodostusasetukset -valintaikkunasta. Katso Muodostusasetusten mukauttaminen.

3D-tiedostojen tallennus ja vienti

Tallenna tiedosto Photoshop-muodossa tai jossakin muussa tuetussa kuvamuodossa, jotta tiedoston 3D-sisältö säilyy. Voit viedä 3D-tason myös tiedostona tuettuun 3D-tiedostomuotoon.

3D-tason vieminen

Voit viedä 3D-tasoja kaikkiin tuettuihin 3D-muotoihin: Collada DAE, Wavefront/OBJ, U3D ja Google Earth 4 KMZ. Ota seuraavat seikat huomioon valitessasi muotoa:

 • Wavefront/OBJ-muoto ei tallenna kameran asetuksia, valoja tai animaatioita.

 • Vain Collada DAE tallentaa muodostusasetukset.

Kun haluat viedä 3D-tason, toimi seuraavasti:

 1. Valitse 3D > Vie 3D-taso.

 2. Valitse muoto pintakuvioiden viemistä varten:

  • U3D ja KMZ tukevat JPEG- tai PNG-pintakuviomuotoja.

  • DAE ja OBJ tukevat kaikkia Photoshopin tukemia pintakuvioiden kuvamuotoja.

 3. (Valinnainen) Jos viet U3D-muotoon, valitse koodausasetus. ECMA 1 on yhteensopiva Acrobat 7.0:n kanssa. ECMA 3 on yhteensopiva Acrobat 8.0:n tai uudemman kanssa ja mahdollistaa osittaisen verkon pakkaamisen.

 4. Vie valitsemalla OK.

U3D-vientimuodon rajoitukset

Varmista, että U3D-muodossa vietävät 3D-tasot sisältävät ainoastaan kolmikulmaisten objektien geometriaa. Muista myös seuraavat rajoitukset, kun viet 3D-tasoja U3D-muotoon:

 • Ylätasojen primitiivejä, kuten NURBS-malleja, splinejä ja käyriä, ei tueta.
 • Pintakuviointi rajoittuu yhteen materiaalikohtaiseen diffuusiopintakuvioon. Ympäristö-, peiliheijastus- ja peittävyyspintakuvioita sekä valoisia pintakuvioita ei tueta.
 • Materiaalien animointia ei tueta.

3D-tiedoston tallentaminen

Tallenna 3D-tasoja sisältävät tiedostot PSD-, PSB-, TIFF- tai PDF-muodossa, jotta 3D-mallin sijainti, valaistus, muodostustila ja poikkileikkaukset säilyvät.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna tai Tiedosto > Tallenna nimellä, valitse Photoshop (PSD)-, Photoshop PDF- tai TIFF-muoto ja napsauta OK-painiketta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö