DICOM-tiedostot

  3D-ominaisuuksien poistaminen Photoshopista

Photoshopin 3D-ominaisuudet poistetaan tulevista päivityksistä. 3D-suunnittelun parissa työskenteleviä kannustetaan tutustumaan Adoben uuteen Substance 3D Collectioniin, joka edustaa Adoben 3D-työkalujen seuraavaa sukupolvea. Lisätietoja Photoshopin lakkautetuista 3D-ominaisuuksista on täällä: Photoshop 3D | Usein kysyttyjä kysymyksiä poistetuista 3D-ominaisuuksista.

Huomautus:

Photoshop CS6 -versiossa 3D-toiminnallisuus kuului Photoshop Extendediin. Photoshop sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota.

Tietoja DICOM-tiedostoista

Huomautus:

DICOM (akronyymi sanoista Digital Imaging and Communications in Medicine) on lääketieteellisen kuvantamisen yleisin standardi. Photoshop pystyy avaamaan ja käsittelemään DICOM-tiedostoja (.dc3, .dcm, .dic tai ilman tunnistetta). DICOM-tiedostoissa voi olla useita ”viipaleita” eli ruutuja, jotka vastaavat kuvan eri kerroksia.

Photoshop lukee DICOM-tiedostosta kaikki ruudut ja muuntaa ne Photoshop-tasoiksi. Photoshopilla voidaan sijoittaa kaikki DICOM-ruudut myös ruudukkoon yhdelle tasolle tai avata ruutuja 3D-volyymina, jota voidaan kääntää 3D-tilassa. Photoshop pystyy lukemaan 8-, 10-, 12- ja 16-bittisiä DICOM-tiedostoja. (Photoshop muuntaa 10- ja 12-bittiset tiedostot 16-bittisiksi.)

Kun olet avannut DICOM-tiedoston Photoshopilla, voit lisätä siihen säätöjä, merkintöjä tai muistiinpanoja kaikilla Photoshopin työkaluilla. Voit esimerkiksi lisätä tiedostoon kommentin huomaustyökalulla, merkitä kuvaan alueen lyijykynätyökalulla tai poistaa kuvasta pölyä ja naarmuja Pöly ja naarmut -suotimella. Mittaa kuvan sisältöä viivaintyökalulla tai valintatyökaluilla.

Huomautus:

Kaikki DICOM-tiedoston mittakaavat tuodaan automaattisesti tiedoston mukana. Jos tiedostossa ei ole mittakaavaa, siihen lisätään mukautettu oletusmittakaava, jossa 1 pikseli = 1 mm. Katso Mittakaavan määrittäminen.

Voit tallentaa 8-bittisiä DICOM-tiedostoja mihin tahansa Photoshopin tukemaan tiedostomuotoon (16-bittisten kuvien tallennusmuodon on oltava DICOM, Suurten dokumenttien muoto, Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG tai TIFF).

Huomautus:

Kun tiedosto tallennetaan DICOM-muodossa, tasotyylit, säädöt, sekoitustilat ja maskit katoavat.

Voit myös lukea ja muokata DICOM-tiedostojen metatietoja Bridgessä tai Photoshopin Tiedoston tiedot -valintaikkunassa. DICOM-tiedostot tukevat komentosarjoilla toteutettua ulkoista automaatiota (katso Komentosarjat).

DICOM-tiedoston avaaminen

Ennen DICOM-tiedoston avaamista voit valita, miten DICOM-ruudut avataan (tasoina, ruudukkoon vai 3D-volyymina) sekä määrittää (DICOM-tiedoston tuominen -valintaikkunassa) asetuksia, jotka muuttavat potilaan metatiedot nimettömiksi ja näyttävät peitot. Tuomisen aikana voit tasata ikkunoita, panoroida ja zoomata.

DICOM-tiedoston tuominen -valintaikkuna näyttää myös DICOM-otsikkotiedot. Ne ovat tiedostoa koskevia tekstimuotoisia tietoja, jotka ilmaisevat esimerkiksi mitat, resoluution ja sen, onko tiedot pakattu vai ei.

Huomautus:

Voit tuoda joukon yksiruutuisia DICOM-tiedostoja yhteen monitasoiseen Photoshop-tiedostoon käyttämällä Uusi videotaso tiedostosta -komentoa. Katso Kuvasarjojen tuominen.

 

 1. Valitse Tiedosto > Avaa, valitse DICOM-tiedosto ja valitse Avaa.
 2. Valitse avattavat ruudut. Voit valita peräkkäisiä ruutuja vaihto-napsauttamalla. Voit valita muita kuin peräkkäisiä ruutuja Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai Komento-osoittamalla (Mac OS). Voit valita kaikki ruudut napsauttamalla Valitse kaikki.
  Huomautus:

  Jos haluat vierittää ruutuja nopeasti, käytä hiiren vieritysrullaa (Windows) tai napsauta suuren esikatselualueen alla olevaa vasenta tai oikeaa nuolipainiketta.

 3. Valitse seuraavista asetuksista ja valitse sitten Avaa.

  Kuvan tuominen

  Tuo kuvat tasoina -asetus sijoittaa DICOM-kuvat tasoille. N kuvaa -rakenne -asetus näyttää monta ruutua ruudukossa (määritä ruudukon korkeus ja leveys kirjoittamalla arvot Rivit- ja Sarakkeet-ruutuihin). Tuo volyymina -asetus avaa DICOM-ruudut volyymina, jossa DICOM-asetukset määrittävät z-etäisyyden ja tiedot on interpoloitu ruutujen väliin. Voit näyttää volyymin mistä tahansa kulmasta ja käyttää useita muodostustiloja tietojen korostamiseen.

  DICOM-tietojoukko

  Tee nimetön -asetus tekee potilaan metatiedoista anonyymejä. Näytä peitot -asetus näyttää lisätyt tiedot, kuten muistiinpanot, käyrät tai tekstin.

  Ikkunointi

  Valitse Näytä ikkunointiasetukset, jos haluat säätää ruudun kontrastia (Ikkunan leveys) ja kirkkautta (Ikkunan kerroin). Voit myös säätää tasoa vetämällä Ikkunan kerroin -työkalua ylös tai alas tai säätää leveyttä vetämällä työkalua vasemmalle tai oikealle. Voit valita Ikkunan esimääritys -valikosta yleisiä radiologisia esimäärityksiä (Oletus, Keuhko, Luu tai Vatsa). Valitse Käänteinen kuva, jos haluat muuttaa kuvan kirkkausarvot käänteisiksi.

  Huomautus:

  Jos haluat zoomata kuvaa, valitse zoomaustaso Valitse suurennuskerroin -valikosta (tai suurenna tai pienennä kuvaa napsauttamalla plus- tai miinusmerkkiä). Jos haluat panoroida kuvaa, napsauta valintaikkunan yläosassa olevaa käsityökalua ja vedä osoitin kuvan yli.  

3D-kappaleen luominen DICOM-ruuduista

 1. Valitse Tiedosto > Avaa, valitse DICOM-tiedosto ja valitse Avaa.
 2. Valitse ruudut, jotka haluat muuntaa 3D-volyymiksi. Voit valita peräkkäisiä ruutuja vaihto-napsauttamalla. Voit valita muita kuin peräkkäisiä ruutuja Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai Komento-osoittamalla (Mac OS). Voit valita kaikki ruudut napsauttamalla Valitse kaikki.
 3. Valitse Ruutujen tuominen -asetuksissa Tuo volyymina ja valitse sitten Avaa.

Photoshop luo DICOM-ruuduista 3D-volyymin ja sijoittaa sen 3D-tasolle Tasot-paneelissa. Photoshopin 3D-sijaintityökalujen avulla voit näyttää 3D-volyymin mistä tahansa kulmasta tai muuttaa muodostusasetuksia visuaalistaaksesi tietoja paremmin.

 • Alkuperäinen DICOM-tiedosto säilyy 3D-volyymitasoon liittyvänä Diffuusio-pintakuviotasona. Katso 3D-pintakuvioita koskevat lisätiedot kohdasta 3D-pintakuvion muokkaaminen.

 • Avaa DICOM-tiedosto älykkäänä objektina omassa ikkunassaan kaksoisnapsauttamalla pintakuviotasoa. DICOM-ruudut näkyvät erillisinä tasoina Tasot-paneelissa.

 • Kaikkia yksittäisiin tasoihin tekemiäsi muutoksia käytetään 3D-volyymiin, kun suljet ja tallennat älykkään objektin.

Voit tallentaa 3D-kappaleen viemällä 3D-tason tai tallentamalla tiedoston PSD-muodossa. Katso kohta 3D-tiedostojen tallentaminen ja vieminen.

3D-kappaleen näyttäminen eri kulmista

 1. Valitse DICOM-kappaleen sisältävä 3D-taso Tasot-paneelista.
 2. Valitse Työkalut-paneelista joko 3D-sijaintityökalu tai 3D-kameratyökalu .
 3. Kierrä, siirrä tai skaalaa 3D-kappaletta käyttämällä asetusrivin sijainti- tai kameratyökaluja. Katso 3D-objekti- ja kameratyökalut.

  Huomautus:

  Jos järjestelmässä on käytössä OpenGL-tuki, voit käyttää 3D-kappaleen kääntämiseen, siirtämiseen ja skaalaamiseen myös 3D-akselia. Katso 3D-akseli.

3D-kappaleen näyttäminen eri muodostustiloissa

 1. Valitse DICOM-kappaleen sisältävä 3D-taso Tasot-paneelista.
 2. Avaa 3D-paneeli valitsemalla Ikkuna > 3D.
 3. Valitse muodostustila 3D-paneelin alaosassa olevasta Esimääritys-valikosta.
  Huomautus:

  Siirtomakroa käyttävät muodostustilat käyttävät Photoshopin liukuväriä volyymin arvojen muodostamiseen. Erityyppisiä sisältöjä optimoidaan tai korostetaan yhdistämällä liukuväri- ja peittävyysarvot volyymin harmaasävyarvoihin. Siirtomakroa käyttävät muodostustilat ovat saatavana vain harmaasävyisille DICOM-kuville.

  Korostetut rajat

  Pienentää yhtenäisten alueiden peittävyyttä ja jättää rajat peittäviksi. Tämä tila voi vähentää myös volyymin kohinaa.

  Täysi väriskaala

  Siirtomakro, joka käyttää täyden väriskaalan Photoshop-liukuväriä.

  Vaaleat alueet suurilla arvoilla

  Siirtomakro, joka käyttää valkoista väriä arvojen koko vaihtelualueella. Vaihtelualueen matalien arvojen peittävyys on nolla ja korkeiden arvojen peittävyys suuri.

  Vaaleat alueet pienillä arvoilla

  Siirtomakro, joka käyttää valkoista väriä arvojen koko vaihtelualueella. Vaihtelualueen korkeiden arvojen peittävyys on nolla ja matalien arvojen peittävyys suuri.

  Suurimpien voimakkuusarvojen projektio

  Mahdollistaa volyymin rakenteen esikatselun näyttämällä volyymin suurimmat arvot. Tämä tila ei anna syvyysvihjeitä.

  Sinipuna-väriasteikko

  Siirtomakro, joka käyttää täyttä sinipunaliukuväriä.

  Ohuet isoviivat

  Siirtomako, joka käyttää vakioväriä isoviivojen näyttämiseen. Peittävyyskomponentti on makro, jossa on useita piikkejä.

  Röntgensäde

  Arvioi röntgensäteen kulun röntgensäteen läpäisevän aineen läpi. Tämä tehoste on hyödyllinen sellaisen CT-kuvauksesta otetun kuvan luomisessa, joka näyttää saman kohteen röntgenkuvalta.

  Mustavalkoinen väriasteikko

  Siirtomakro, joka käyttää mustavalkoista värikomponenttia.

 4. (Valinnainen) Jos haluat luoda mukautetun muodostustilan, avaa 3D-muodostusasetusten valintaikkuna 3D-paneelissa valitsemalla Muodostus-asetukset. Valitse asetukset valintaikkunan Volyymityylit-osiosta.

DICOM-ruutujen tallentaminen JPEG-tiedostoihin

 1. Avaa DICOM-tiedosto ja määritä asetukset DICOM-tiedoston tuominen -valintaikkunassa (katso DICOM-tiedoston avaaminen).

 2. Valitse kuvia DICOM-tiedoston tuominen -valintaikkunasta: Voit valita peräkkäisiä kuvia vaihto-napsauttamalla, muita kuin peräkkäisiä kuvia Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai Komento-osoittamalla (Mac OS) tai kaikki kuvat valitsemalla Valitse kaikki.
 3. Kirjoita etuliite Vientiasetukset-alueen Etuliite-ruutuun.
 4. Valitse Vie esitys (JPEG), valitse kansio ja valitse Valitse.

  JPEG-tiedostot tallentuvat määritettyyn paikkaan, ja niiden nimiin lisätään etuliite. Jos valitsit useita ruutuja, Photoshop lisää jokaisen tiedostonimen loppuun sarjanumeron (esimerkiksi DICOM Frame1, DICOM Frame2 ja DICOM Frame3).

DICOM-metatiedot

Voit katsella ja muokata useita DICOM-metatietojen luokkia Photoshopin Tiedoston tiedot -valintaikkunassa.

Potilaan tiedot

Sisältää potilaan nimen, tunnuksen, sukupuolen ja syntymäajan.

Tutkimuksen tiedot

Sisältää tutkimustunnuksen, lähettävän lääkärin nimen, tutkimuspäivän ja -ajan sekä tutkimuksen kuvauksen.

Sarjan tiedot

Sisältää sarjanumeron, hoitomuodon, sarjan päivämäärän ja ajan sekä sarjan kuvauksen.

Laitteiston tiedot

Sisältää laitteen omistajan ja valmistajan nimen.

Kuvan tiedot

Sisältää siirtosyntaksin, fotometrisen tulkinnan, kuvan leveyden ja korkeuden, pikselin bittimäärän ja kuvien määrän. (Näitä kenttiä ei voi muokata.)

DICOM-tiedostojen animoiminen

Jos haluat animoida DICOM-kerroksia tai -ruutuja, valitse kaikki DICOM-tasot ja valitse Animaatio (aikajana) -paneelin valikosta Tee tasoista ruutuja.

Kun olet luonut ruutuja Animaatio (aikajana) -paneelissa, voit tallentaa DICOM-tiedostoja QuickTime-tiedostoiksi (muunna harmaasävyiset DICOM-tiedostot RGB-muotoon ja muodosta sitten video). Voit myös tallentaa ruutuja animoiduiksi GIF-tiedostoiksi (valitse Tiedosto > Tallenna Webiä ja laitteita varten).

Voit käyttää Aikajana-paneelia myös DICOM-tiedostosta luodun 3D-volyymin animointiin. Katso 3D-objektien ja -animaatioiden luominen.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa