Tietoja säätö- ja täyttötasoista

Säätötaso tekee kuvaan väri- ja sävymuutoksia muuttamatta pikseliarvoja pysyvästi. Voit esimerkiksi luoda Tasot- tai Käyrät-säätötason sen sijaan, että käyttäisit Tasot- tai Käyrät-komentoa suoraan kuvassa. Väri- ja sävymuutokset on tallennettu säätötasoon, ja ne vaikuttavat kaikkiin säätötason alla oleviin tasoihin. Näin useita tasoja voi korjata samalla säädöllä sen sijaan, että kaikki tasot muutettaisiin erikseen. Voit hylätä muutokset ja palauttaa alkuperäisen kuvan milloin tahansa.

Täyttötasojen avulla taso voidaan täyttää tasaisella värillä, liukuvärillä tai kuviolla. Toisin kuin säätötasot, täyttötasot eivät vaikuta tason alapuolella oleviin tasoihin.

Säätötasoilla on seuraavia etuja:

 • Muutokset eivät hävitä tietoja. Voit kokeilla erilaisia asetuksia ja muokata säätötasoa milloin tahansa. Voit myös heikentää säädön vaikutusta vähentämällä tason peittävyyttä.

 • Valikoiva muokkaaminen. Maalaa säätötasolle maski, jos haluat säädön vaikuttavan vain osaan kuvasta. Voit myöhemmin hienosäätää säätötason vaikutusta muokkaamalla tasomaskia. Voit säädellä vaikutusta myös maalaamalla maskiin harmaan eri sävyillä.

 • Mahdollisuus kohdistaa säädöt useaan kuvaan. Kopioi ja liitä säätötasoja kuvasta toiseen, jos haluat käyttää niissä samoja väri- ja sävysäätöjä.

Säätötasoilla on monia samoja ominaisuuksia kuin muilla tasoilla. Voit muuttaa niiden peittävyyttä ja sekoitustilaa sekä ryhmittää niitä, jotta säädöt kohdistuvat vain tiettyihin tasoihin. Voit tuoda säätötasoja näkyviin ja piilottaa niitä, kun haluat muokata kuvaa niiden avulla tai esikatsella tulosta.

Säätö- ja täyttötasot Photoshopissa
Alkuperäinen kuva (vasemmalla), jossa säätötaso kohdistuu vain latoon (keskellä), jotta sen yksityiskohdat saadaan näkyviin, ja koko kuvaan kohdistettu säätötaso (oikealla), jota käytettäessä koko kuva muuttuu vaaleammaksi ja pilvet pikselöityvät

Huomautus:

Koska säätötasot sisältävät säätötietoja pikselien sijaan, ne kasvattavat tiedoston kokoa vähemmän kuin tavalliset pikselitasot. Jos kyseessä kuitenkin on erityisen suuri tiedosto, tiedoston kokoa voi pienentää yhdistämällä säätötasot pikselitasoihin.

Säätöjen ja täyttötasojen luominen ja rajoittaminen

Säätö- ja täyttötasoilla on samat peittävyys- ja sekoitustila-asetukset kuin kuvatasoillakin. Voit järjestellä, poistaa, piilottaa ja monistaa niitä samalla tavoin kuin kuvatasoja.

Säätö- ja täyttötasot Photoshopissa
Säätö- ja täyttötasot

A. Säätötaso rajoitettuna ainoastaan Log home -tasolle B. Tason miniatyyri C. Täyttötaso D. Tasomaski 

Säätötason luominen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Tasot-paneelin alareunassa sijaitsevaa Uusi säätötaso -painiketta  ja valitse säätötason tyyppi.

  • Valitse Taso > Uusi säätötaso ja valitse asetus. Anna tasolle nimi, määritä tason asetukset ja valitse sitten OK.

  Huomautus:

  Säätötason tehosteet voi rajoittaa haluamiinsa kuvatasoihin valitsemalla kuvatasot, valitsemalla Taso > Uusi > Ryhmä tasoista ja vaihtamalla tilan Läpiohjauksesta mihin tahansa sekoitustilaan. Sijoita sen jälkeen säätötaso tasoryhmän yläpuolelle

Täyttötason luominen

Luo täyttötaso tekemällä jokin seuraavista toimista:  

 • Valitse Taso > Uusi täyttötaso ja valitse täytöksi tasainen väri, liukuväri tai kuvio. Anna tasolle nimi, määritä tason asetukset ja valitse sitten OK.
 • Napsauta Tasot-paneelin alareunassa sijaitsevaa Uusi säätötaso -painiketta  ja valitse täyttötason tyypiksi tasainen väri, liukuväri tai kuvio.

Tasaväri

Täyttää säätötason nykyisellä piirtovärillä. Valitse Värivalitsimella jokin muu täyttöväri.

Liukuväri

Voit tuoda Liukuvärin muokkaimen näkyviin napsauttamalla liukuväriä tai napsauttamalla käänteistä nuolta ja valitsemalla liukuvärin paneelista. Määritä haluamasi lisäasetukset.

 • Tyyli-asetus määrittää liukuvärin muodon.
 • Kulma-asetus määrittää, missä kulmassa liukuväri lisätään.
 • Skaala-asetus muuttaa liukuvärin kokoa.
 • Käännä-asetus vaihtaa liukuvärin suunnan.
 • Rasterointi-asetus vähentää kuvan raidallisuutta rasteroimalla liukuvärin.
 • Tasaa tason kanssa -asetus käyttää tason muokkausaluetta liukuväritäytön laskemiseen. Voit siirtää liukuvärin keskustaa vetämällä osoittimella kuvaikkunassa.

Kuvio

Photoshopin versiosta 21.2 alkaen voit myös määrittää täyttötason kuviolle kiertokulman ja muuntaa sen suuntaa helposti.

Valitse Kuviotäyttö-valintaikkunassa kuvio avautuvasta valikosta. Määritä seuraavat asetukset tarpeen mukaan:

 • Kulma-asetus määrittää, missä kulmassa kuvio lisätään. Voit määrittää tietyn kulman kulmavalitsimella tai kirjoittamalla kulman arvon manuaalisesti, jolloin kuvio kääntyy haluttuun kulmaan.
 • Skaala-asetus muuttaa kuvion kokoa. Kirjoita arvo tai määritä se liukusäätimellä.
 • Linkitä tasoon -valinta määrittää, että kuvio siirtyy tason mukana. Kun se on valittu ja Kuviotäyttö-valintaikkuna on avoinna, voit vetää kuvion toiseen paikkaan kuvassa.
 • Tartu nollakohtaan -valinta määrittää, että kuvion nollakohta on sama kuin kuvan nollakohta.

Säätöjen ja täyttötasojen rajoittaminen tietyille alueille

Säädöt ja täyttötasot voi rajoittaa haluamilleen alueille käyttämällä tasomaskeja. Säätö- ja täyttötasoilla on oletusarvoisesti tasomaskeja, kuten tason pienoiskuvan oikealla puolella olevasta maskikuvakkeesta näkyy. (Jos haluat luoda säätötasoja ilman maskeja, poista Lisää maski oletuksena -asetuksen valinta Säädöt-paneelin valikosta.)

Lisätietoa tasomaskin muodon muuttamisesta saa kohdasta Tasomaskin muokkaaminen. Jos haluat luoda uuden säätö- tai täyttötason ja sille tietynmuotoisen maskin, noudata jotakin seuraavista ohjeista.

Säätö- tai täyttötason maskin luominen käyttämällä valintaa tai reittiä

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, johon haluat lisätä säätö- tai täyttötason.

 2. Luo kuvaan pikselivalinta tai luo ja valitse suljettu reitti.

  Valinta rajoittaa uuden säätö- tai täyttötason tasomaskiin. Reitti rajoittaa uuden säätö- tai täyttötason vektorimaskiin.

 3. Säätö- tai täyttötason luominen

Säätötasomaskin luominen käyttämällä värialuetta

Säätötasomaski voidaan luoda myös käyttämällä Värialue-ominaisuutta, jonka avulla kuvan värinäytteiden perusteella luodaan valinta-alue. Lisätietoja on kohdassa Värialueen valitseminen.

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, johon haluat lisätä säätötason.

 2. Valitse Taso > Uusi säätötaso ja valitse säädön tyyppi.

 3. Napsauta Värialue-valintaa Ominaisuudet-paneelin Maskit-osiossa.

 4. Valitse Värialue-valintaikkunan Valitse-valikosta Värit pipetillä.

 5. Luo kuvan eri värialueisiin perustuva maski valitsemalla Mukautetut värirykelmät.

 6. Määritä näyttöasetukseksi Valinta ja Valinnan näyttö -asetukseksi Ei mitään.

 7. Napsauta värialuetta kuvassa.

  Huomautus:

  Voit ottaa useita värinäytteitä aktivoimalla pluspipetin pitämällä vaihtonäppäintä painettuna. Miinuspipetti aktivoidaan pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna.

  Napsauttaessasi kuvan alueita voit esikatsella maskia Värialue-valintaikkunassa. Valkoiset alueet ovat maskaamattomia pikseleitä, mustat alueet maskattuja ja harmaat alueet osittain maskattuja.

 8. Sallittu poikkeama -liukusäätimellä voit suurentaa tai pienentää maskattuun alueeseen sisältyvien näytevärien värialuetta. Alue-liukusäätimellä voit määrittää, kuinka lähellä tai kaukana näytepisteistä värin on oltava, jotta se sisällytetään maskiin. Sulje Värialue-valintaikkuna maskin säätämisen jälkeen valitsemalla OK.

 9. Muokkaa säätöä haluamallasi tavalla Ominaisuudet-paneelissa.

  Säätöä käytetään vain kuvan maskaamattomissa (tai osittain maskatuissa) osissa. Valitse tarvittaessa Värialue-vaihtoehto uudelleen, jos haluat tehdä säätötason maskiin lisäsäätöjä.

Säätö- ja täyttötasojen muokkaaminen tai yhdistäminen

Säätö- ja täyttötasojen muokkaaminen

Säätö- ja täyttötasojen asetuksia voi muokata. Voit myös muokata säätö- tai täyttötason maskia ja siten ohjata tason vaikutusta kuvaan. Oletusasetus on, että kaikki säätö- tai täyttötason alueet ovat "maskaamattomia" ja siten näkyvissä. (Katso Tietoja taso- ja vektorimaskeista.)

Säätö- tai täyttötason asetusten muuttaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kaksoisnapsauta säätöä tai täyttötason miniatyyriä Tasot-paneelissa.

  • Valitse Taso > Tason sisällön asetukset.

 2. Tee haluamasi muutokset Ominaisuudet-paneelissa.

  Huomautus:

  Käännetyillä säätötasoilla ei ole muokattavia asetuksia.

Säätö- tai täyttötasojen yhdistäminen

Säätö- tai täyttötaso voidaan yhdistää usealla tavalla: alla olevaan tasoon, saman ryhmän tasoihin, muihin valittuihin tasoihin tai kaikkiin muihin näkyviin tasoihin. Säätö- tai täyttötasoa ei kuitenkaan voida käyttää yhdistämisen kohdetasona. Kun säätö- tai täyttötaso yhdistetään alla olevaan tasoon, ohjelma rasteroi säädöt ja ne vaikuttavat yhdistettyyn tasoon pysyvästi. Täyttötaso voidaan myös rasteroida yhdistämättä sitä. (Katso Tasojen rasteroiminen.)

Säätö- ja täyttötasot, joiden maskit sisältävät vain valkoisia arvoja, eivät suurenna tiedostoa merkittävästi. Siksi niitä ei ole tarpeen yhdistää levytilan säästämiseksi.