3D-pintakuvion muokkaaminen

  3D-ominaisuuksien poistaminen Photoshopista

Photoshopin 3D-ominaisuudet poistetaan tulevista päivityksistä. 3D-suunnittelun parissa työskenteleviä kannustetaan tutustumaan Adoben uuteen Substance 3D Collectioniin, joka edustaa Adoben 3D-työkalujen seuraavaa sukupolvea. Lisätietoja Photoshopin lakkautetuista 3D-ominaisuuksista on täällä: Photoshop 3D | Usein kysyttyjä kysymyksiä poistetuista 3D-ominaisuuksista.

3D-tiedoston sisältämiä pintakuvioita voidaan muokata Photoshopin maalaus- ja säätötyökaluilla. Niillä voidaan myös luoda uusia pintakuvioita. Pintakuviot tuodaan kaksiulotteisina tiedostoina kolmiulotteisen mallin mukana. Tiedostot näkyvät Tasot-paneelissa 3D-tason alla pintakuviotyyppien mukaan ryhmiteltyinä: Diffuusio, Kohouma, Kiiltävyys jne.

Huomautus:

Saat näkyviin pintakuviotiedoston miniatyyrin viemällä hiiren osoittimen tiedoston nimen päälle Tasot-paneelissa. Näkyviin tulee myös kuvan koko ja väritila.

Photoshopin Tasot-paneeli, jossa 3D-pintakuvioita
Tasot-paneeli, jossa 3D-pintakuviot näkyvät pintakuviokarttatyyppien mukaan ryhmiteltyinä

A. 3D-taso B. Pintakuviokarttatyypit C. Pintakuvion tiedostonimi 

Huomautus:

Kun jokin materiaali on valittuna, sen käyttämät pintakuviot näkyvät myös 3D-paneelin alaosassa. Katso 3D-materiaalien asetukset.

Muokkaa 3D-pintakuvioita Photoshopissa tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:

 • Pintakuvion muokkaaminen kaksiulotteisessa muodossa. Pintakuvio avautuu älykkäänä objektina omaan tiedostokirjaikkunaan.

 • Muokkaa pintakuviota suoraan malliin. Tarvittaessa voit väliaikaisesti leikata pois mallin pinnan osia, jotta pääset käsiksi maalattaviin alueisiin. Katso 3D-maalaus.

Pintakuvion muokkaaminen kaksiulotteisessa muodossa

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Kaksoisnapsauta pintakuviota Tasot-paneelissa.

  • Valitse Materiaalit-paneelissa materiaali, joka sisältää pintakuvion. Napsauta paneelin alaosassa sen pintakuvion valikon kuvaketta , jota haluat muokata ja valitse Avaa pintakuvio.

 2. Voit maalata pintakuvioon tai muokata sitä millä tahansa Photoshopin työkalulla.

 3. Aktivoi 3D-mallin sisältävä ikkuna nähdäksesi miltä päivitetty pintakuvio näyttää mallissa.

 4. Sulje pintakuviodokumentti ja tallenna muutokset.

Pintakuvion näyttäminen tai piilottaminen

Pintakuvion näyttäminen ja piilottaminen auttaa tunnistamaan mallin alueet, joihin pintakuvio vaikuttaa.

 1. Napsauta Pintakuviotason vieressä olevaa silmäkuvaketta. Jos haluat näyttää tai piilottaa kaikki pintakuviot, napsauta ylimmän Pintakuvio-tason vieressä olevaa silmäkuvaketta.

UV-peittojen luominen

Diffuusiopintakuviotiedosto, jota useat materiaalit käyttävät 3D-malliin voi ryhmitellä useita sisältöalueita, joita käytetään mallin eri pinnoille. UV-kuvaukseksi kutsuttu menetelmä täsmää kaksiulotteisen pintakuvion koordinaatit 3D-mallin tiettyihin koordinaatteihin. UV-kuvauksen ansiosta 2D-pintakuvio voidaan maalata 3D-malliin oikein.

Kun kyse on muulla ohjelmalla kuin Photoshopilla luodusta 3D-sisällöstä, UV-kuvaus tapahtuu kyseisessä ohjelmassa. Photoshopissa voidaan kuitenkin luoda UV-peittoja apulinjoiksi, jotka havainnollistavat kuinka kaksiulotteinen pintakuvio sopii 3D-mallin pinnoille. Nämä peitot toimivat apulinjoina pintakuviota muokattaessa.

 1. Avaa pintakuvio muokkaamista varten kaksoisnapsauttamalla sitä Tasot-paneelissa.

  Huomautus:

  Luo UV-peittoja -komento tulee käyttöön vasta, kun pintakuvio on avattu ja sen ikkuna on aktiivinen.

 2. Valitse 3D > Luo UV-peittoja ja valitse sitten jokin peittoasetus.

  Lankamalli

  Näyttää UV-kuvauksen reunojen tiedot.

  Varjostettu

  Näyttää kiinteää muodostustilaa käyttävät mallin alueet.

  Normaalikartta

  Näyttää geometriset normaalit muutettuina RGB-arvoiksi, joissa R=X, G=Y ja B=Z.

UV-peitot lisätään pintakuviontiedoston lisätasoiksi Tasot-paneeliin. Voit näyttää, piilottaa, siirtää tai poistaa UV-peiton. Peitot näkyvät mallin pinnalla, kun suljet ja tallennat pintakuviotiedoston tai kun vaihdat pintakuviotiedostosta siihen liittyvään 3D-tasoon (pintakuviotiedosto tallentuu automaattisesti).

Huomautus:

Poista tai piilota UV-peitot ennen lopullista muodostusta.

Pintakuvion parametrien uudelleen asettaminen

Joskus avatun 3D-mallin pintakuviot sopivat huonosti mallin pohjalla olevaan verkkoon. Huono pintakuviokuvaus voi tuottaa mallin pinnan ulkoasuun selviä vääristymiä, kuten rumia saumoja tai venyneitä tai puristuneita pintakuvioalueita. Huono pintakuviointi voi saada aikaan odottamattomia tuloksia myös maalattaessa suoraan malliin.

Huomautus:

Voit tarkistaa pintakuvion parametrit avaamalla pintakuvion muokkaamista varten ja käyttämällä sitten UV-peittoa, jolloin näet, miten pintakuvio asettuu mallin pinnoille. Katso UV-peittojen luominen.

Aseta pintakuvion parametrit uudelleen -komento sovittaa pintakuvion malliin uudelleen, korjaa vääristymät ja peittää pinnan tehokkaammin.

 1. Avaa 3D-tiedosto, jossa on huonosti sopiva diffuusiopintakuvio ja valitse mallin sisältävä 3D-taso.

 2. Valitse 3D > Aseta parametrit uudelleen. Photoshop ilmoittaa, että olet sovittamassa pintakuviota malliin uudelleen. Valitse OK.

 3. Valitse asetus parametrien uudelleen asettamista varten:

  • Heikko vääristys -asetus ei muuta pintakuviota kovin paljon, mutta se saattaa luoda enemmän saumoja mallin pinnalle.

  • Vähemmän saumoja -asetus minimoi mallin pinnalla näkyvien saumojen määrän. Tämä asetus voi mallin mukaan venyttää tai puristaa pintakuviota enemmän.

  Pintakuvio, jonka parametrit on laskettu uudelleen käyttäen Heikko Vääristys -asetusta (vasemmalla) ja Vähemmän saumoja -asetusta (oikealla).

 4. (Valinnainen) Jos valitsemasi asetus ei peitä pintaa optimaalisella tavalla, valitse Muokkaa > Kumoa ja kokeile toista asetusta.

Voit käyttää Aseta parametrit uudelleen -komentoa myös oletuspintakuvioinnin parantamiseen, kun luot 3D-malleja kaksiulotteisista tasoista. Katso 3D-objektien luominen kaksiulotteisista kuvista.

Ruudun luominen toistuvaa pintakuviota varten

Toistuva pintakuvio koostuu ruudukossa olevista identtisistä ruuduista. Toistuva pintakuvio voi luoda malliin todenmukaisemman pinnan, viedä vähemmän tilaa ja parantaa muodostuksen suorituskykyä. Voit muuntaa minkä tahansa 2D-tiedoston ruudutetuksi maalaukseksi. Kun olet esikatsellut ruutujen vuorovaikutusta maalauksessa, tallenna yksi ruutu toistuvaksi pintakuvioksi.

Huomautus:

Jos haluat määrittää verkon toistuvaa pintakuviota varten, käytä mallin luonutta 3D-sovellusta.

 1. Avaa kaksiulotteinen tiedosto.

 2. Valitse yksi tai useampi tiedoston taso ja valitse sitten 3D > Uusi ruudutettu maalaus.

  Kaksiulotteinen tiedosto muunnetaan 3D-tasoksi, joka sisältää yhdeksän identtistä ruutua, joiden sisältö on sama kuin alkuperäisessä tiedostossa. Kuvan mittasuhteet pysyvät samoina.

 3. Muokkaa ruudutettua pintakuviota maalaustyökaluilla, suotimilla tai muilla välineillä. (Yhteen ruutuun tekemäsi muutokset näkyvät automaattisesti muissa.)

 4. Tallenna yksi ruutu 2D-kuvaksi: Valitse 3D-paneelin Materiaalit-osan Hajota-valikosta Avaa pintakuvio. Valitse sitten Tiedosto > Tallenna nimellä ja määritä tiedoston nimi, sijainti ja muoto.

  Huomautus:

  Ellet aio käyttää alkuperäistä, yhdeksänruutuista maalausta muuhun tarkoitukseen, sulje se tallentamatta.

 5. Lataa ruutu toistuvana pintakuviona avaamalla 3D-mallitiedosto. Valitse 3D-paneelin Materiaalit-osan Hajota-valikosta Lataa pintakuvio ja valitse edellä tallentamasi tiedosto.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi