Huomautus:

Photoshop CS6 -versiossa 3D-toiminnallisuus kuului Photoshop Extendediin. Photoshop CC sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot. Photoshop CC:stä ei ole erillistä Extended-versiota.

3D-tiedostojen perustiedot ja näyttäminen

Photoshopissa voi siirrellä ja animoida 3D-malleja, muokata pintakuvioita ja valaistusta sekä valita haluamansa muodostustilan.

3D, peruskäsitteet

3D-tiedostot muodostuvat seuraavista osista:

Verkot

Verkot muodostavat kolmiulotteisen mallin pohjana olevan rakenteen. Verkko havainnollistetaan usein lankamallina tai tuhansista yksittäisistä monikulmioista muodostettuna luurankomaisena rakenteena. 3D-mallissa on aina vähintään yksi verkko ja siinä voi olla yhdistettynä useita verkkoja. Photoshopissa voit näyttää verkot useissa muodostustiloissa ja käsitellä verkkoja toisistaan riippumatta. Vaikka verkon varsinaisia monikulmioita ei voi muokata, niiden suuntaa voi muuttaa ja niitä voi muuntaa skaalaamalla akseleita pitkin. Voit luoda myös omia 3D-verkkoja valmiiksi annettuja muotoja käyttämällä tai olemassa olevia kaksiulotteisia tasoja muuntamalla. Katso 3D-verkon asetukset.

Huomautus:

Itse 3D-mallin monikulmioverkon muokkaamiseen tarvitaan kolmiulotteinen lähdesovellus.

Materiaalit

Verkkoon voi liittyä yksi tai useita materiaaleja, jotka määrittävät verkon tai sen osan ulkoasun. Materiaali puolestaan perustuu alikomponentteihin eli pintakuvioihin, joiden kumulatiivinen vaikutus luo materiaalin ulkoasun. Pintakuvio itsessään on kaksiulotteinen kuvatiedosto, joka luo useita ominaisuuksia, kuten värin, kuvion, kiiltävyyden ja kuoppaisuuden. Photoshopin materiaali voi käyttää jopa yhdeksää pintakuviotyyppiä ulkoasunsa määrittämiseen. Katso 3D-materiaalien asetukset.

Valot

Valotyyppejä ovat Ääretön, Spotti, Piste sekä Kuvan valot, jotka asettuvat näkymän ympärille. Voit siirtää olemassa olevia valoja ja säätää niiden väriä ja voimakkuutta sekä lisätä uusia valoja 3D-näkymään. Katso 3D-valojen asetukset.

Kolmiulotteisen tiedoston avaaminen

Photoshopilla voidaan avata seuraavia 3D-muotoja: DAE (Collada), OBJ, 3DS, U3D ja KMZ (Google Earth).

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Avaa 3D-tiedosto erikseen valitsemalla Tiedosto > Avaa ja napsauttamalla tiedostoa.

  • 3D-tiedoston voi lisätä avoimeen tiedostoon tasona valitsemalla 3D > Uusi taso 3D-tiedostosta ja haluamansa 3D-tiedoston. Uusi taso mukailee avoimen tiedoston mittoja ja näyttää 3D-mallin läpinäkyvällä taustalla.

3D-suoritustehon ja näytön oletusarvot

 1. Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > 3D (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > 3D (Mac OS).

 2. Asetusta koskevat lisätiedot tulevat näkyviin valintaikkunan alareunan Kuvaus-osioon, kun kohdistin viedään halutun asetuksen kohdalle.

3D-objekti ja -kameratyökalut

3D-objekti- ja 3D-kameratyökalut ovat aktiivisia sen jälkeen, kun 3D-taso on valittu. Voit muuttaa 3D-mallin sijaintia tai skaalausta 3D-objektityökaluilla ja näkymää 3D-kameratyökaluilla. Jos järjestelmä tukee OpenGL:ää, voit muokata 3D-mallia ja kameroita myös käyttämällä 3D-akselia. Katso 3D-akselin käyttäminen.

Mallin siirtäminen, kiertäminen tai skaalaaminen 3D-objektityökaluilla

Voit siirtää, kiertää tai skaalata mallia 3D-objektityökaluilla. Kameranäkymä ei muutu kolmiulotteista mallia käsiteltäessä.

Huomautus:

Jos haluat nähdä 3D-työkalujen vihjeet, valitse Tiedot-paneelin valikosta paneelin asetukset ja valitse Näytä työkalujen vihjetekstit. Napsauta työkalua ja siirrä sitten osoitin kuvaikkunaan, jotta näet työkalun lisätiedot Tiedot-paneelissa.

3D-objektityökalut ja -asetukset Photoshopissa
3D-objektityökalut ja -asetukset

A. Palaa kohteen alkuperäiseen paikkaan B. Käännä C. Kallista D. Panorointi E. Liu'uta F. Skaala G. Sijaintivalikko H. Tallenna nykyinen sijainti I. Poista nykyinen sijainti J. Sijainnin koordinaatit 
 1. Napsauta Työkalut-paneelissa näkyvää 3D-objektityökalua ja pidä hiiren painiketta painettuna, jotta voit valita seuraavista tyypeistä:

  Huomautus:

  Pidä vaihtonäppäintä painettuna, kun vedät, jos haluat kääntö-, panorointi-, liu'utus- tai skaalaustyökalun liikkuvan vain yhteen suuntaan.

  Käännä

  Kierrä mallia x-akselinsa ympäri vetämällä ylös tai alas tai y-akselinsa ympäri vetämällä sivulta toiselle. Kallista mallia pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna vetäessäsi.

  Kallista

  Kierrä mallia z-akselinsa ympäri vetämällä sivulta toiselle.

  Panorointi

  Siirrä mallia vaakasuunnassa vetämällä sivulta toiselle tai pystysuunnassa vetämällä ylös tai alas. Siirrä x/z-suuntaan pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna vetäessäsi.

  Liu'uta

  Siirrä mallia vaakasuunnassa vetämällä sivulta toiselle tai lähemmäs tai kauemmas vetämällä ylös tai alas. Siirrä x/y-suuntaan pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna vetäessäsi.

  Skaala

  Suurenna tai pienennä mallia vetämällä ylös tai alas. Skaalaa z-suunnassa pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna vetäessäsi.

Napsauta asetusrivin Palaa oletusnäkymään -kuvaketta , kun haluat palauttaa mallin alkuperäiseen näkymään.

Jos haluat muuttaa sijaintia, kiertokulmaa tai skaalausta numeerisesti, kirjoita arvot asetusrivin oikealle puolelle.

Kolmiulotteisen kameran siirtäminen

3D-kameratyökaluilla voidaan siirtää kameranäkymää muuttamatta kolmiulotteisen kohteen sijaintia.

Huomautus:

Jos haluat nähdä 3D-työkalujen vihjeet, valitse Tiedot-paneelin valikosta Paneelin asetukset ja valitse Näytä työkalujen vihjetekstit. Napsauta työkalua ja siirrä sitten osoitin kuvaikkunaan, jotta näet työkalun lisätiedot Tiedot-paneelissa.

3D-kameratyökalut ja -asetukset Photoshopissa
3D-kameratyökalut ja -asetukset

A. Kameran oletusnäkymään palaaminen B. Käännä C. Kallista D. Panorointi E. Kuljettaminen F. Suurennus G. Näytä-valikko H. Nykyisen kameranäkymän tallentaminen I. Nykyisen kameranäkymän poistaminen J. Kameran sijainnin koordinaatit 
 1. Napsauta Työkalut-paneelissa näkyvää 3D-kameratyökalua ja pidä hiiren painiketta painettuna, jotta voit valita seuraavista tyypeistä:

  Huomautus:

  Pidä vaihtonäppäintä painettuna vetäessäsi, jos haluat kääntö-, panorointi- tai kuljetustyökalun liikkuvan vain yhteen suuntaan.

  Käännä

  Siirrä kameraa kohteen ympäri x- tai y-suunnassa vetämällä hiirtä. Kallista kameraa pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna vetäessäsi.

  Kallista

  Kallista kameraa vetämällä hiirtä.

  Panorointi

  Panoroi kameralla x- tai y-suunnassa vetämällä hiirtä. Panoroi x- tai z-suuntaan pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna vetäessäsi.

  Kuljettaminen

  Kuljeta kameraa (z-siirto ja y-kierto) vetämällä hiirtä. Kuljeta z/x-suunnassa (z-siirto ja x-kierto) pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS)painettuna vetäessäsi.

  Suurennus

  Muuta 3D-kameran kuvakulmaa vetämällä hiirtä. Laajin kuvakulma on 180 astetta.

  Perspektiivikamera (vain suurennus)

  Näyttää pakopisteisiin yhtyvät samansuuntaiset viivat.

  Ortografinen kamera (vain suurennus)

  Säilyttää samansuuntaiset viivat ilman yhtymistä. Näyttää mallin oikeassa skaalanäkymässä ilman perspektiivivääristymää.

  Terävyysalue (vain Zoomaus)

  Määrittää terävyysalueen. Etäisyys määrittää, kuinka kaukana terävyysalue on kamerasta. Sumennus vaikuttaa kuvan muihin osiin.

  Huomautus:

  Kameran tarkennusta voi simuloida animoimalla terävyysalueen määrityksen.

Asetusrivin numeeriset arvot näyttävät 3D-kameran sijainnin x-, y- ja z-akselilla. Kameranäkymää voidaan säätää myös muokkaamalla näitä arvoja manuaalisesti.

Kolmiulotteisten kameranäkymien muuttaminen tai luominen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Näytä-valikosta mallin valmis kameranäkymä.

  Huomautus:

  Kaikki esimääritetyt kameranäkymät käyttävät ortografista projektiota.

  • Jos haluat lisätä mukautetun näkymän, aseta 3D-kamera sopivaan kohtaan 3D-kameratyökaluilla ja napsauta sitten asetusrivin Tallenna-painiketta.

  Huomautus:

  Jos haluat palata kameran oletusnäkymään, valitse 3D-kameratyökalu ja napsauta asetusrivin Palaa kameran oletusnäkymään -kuvaketta
  .

3D-akseli

3D-akseli näyttää mallien, kameroiden, valojen ja verkkojen nykyisen suunnan X-, Y- ja Z-akselilla 3D-tilassa. Se tulee näkyviin, kun jokin 3D-työkaluista valitaan, ja sitä voi halutessaan käyttää valitun kohteen käsittelyyn.

3D-akseli Photoshopissa
3D-akseli ja verkon kiertotyökalu valittu

A. Valittu työkalu B. 3D-akselin minimointi tai maksimointi C. Kohteen siirtäminen akselia pitkin D. Kohteen kääntäminen E. Kohteen lyhentäminen tai venyttäminen F. Kohteen koon muuttaminen 

Huomautus:

OpenGL:n täytyy olla käytössä, jotta 3D-akseli voidaan näyttää. 

3D-akselin näyttäminen tai piilottaminen

 • Valitse Näytä > Näytä > 3D-akseli.

3D-akselin pienentäminen, palauttaminen, siirtäminen tai koon muuttaminen

 1. Siirrä osoitin 3D-akselin päälle, jolloin säätöpalkki tulee näkyviin.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat siirtää 3D-akselia, vedä säätöpalkkia.

  • Jos haluat pienentää 3D-akselia, napsauta pienennä-kuvaketta.

  • Jos haluat palauttaa 3D-akselin normaalin kokoiseksi, napsauta pienennettyä 3D-akselia.

  • Jos haluat muuttaa 3D-akselin kokoa, vedä suurenna-kuvaketta.

Valittujen kohteiden siirtäminen, kiertäminen tai skaalaaminen 3D-akselin avulla

Kun haluat käyttää 3D-akselia, korosta akselisäädin siirtämällä kohdistin sen päälle ja napsauta ja vedä sitä:

Huomautus:

Akselisäätimien käytettävyys vaihtelee nykyisen muokkaustilan mukaan (objekti, kamera, verkko tai valo).

 • Jos haluat siirtää valittua kohdetta X-, Y- tai Z-akselia pitkin, korosta akselin kartiomainen kärki. Vedä sitten jompaankumpaan suuntaan akselia pitkin.

 • Jos haluat kääntää kohdetta, napsauta kaarevaa kääntösegmenttiä, joka on aivan akselin kärjen sisäpuolella. Näkyviin tulee keltainen ympyrä, joka näyttää kääntötason. Vedä ympyrää myötäpäivään tai vastapäivään 3D-akselin keskustan ympäri. Siirrä hiiren osoitin kauemmas 3D-akselin keskustasta, jos haluat kääntää asteittain.

 • Jos haluat muuttaa kohteen kokoa, vedä 3D-akselin keskuskuutiota ylös- tai alaspäin.

 • Jos haluat lyhentää tai pidentää kohdetta akselia pitkin, vedä jotakin värillistä muunnoskuutiota joko keskuskuutiota kohti tai siitä poispäin.

 • Jos haluat rajoittaa liikkumisen objektitasoon, siirrä hiiren osoitin kahden akselin leikkauspisteeseen lähelle keskuskuutiota. Keltainen tasokuvake tulee näkyviin kahden akselin väliin. Vedä mihin tahansa suuntaan. Voit aktivoida tasokuvakkeen myös siirtämällä osoittimen keskuskuution alaosan päälle.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö