Objektumok módosítása grafikakeretek segítségével

Az Adobe InDesign alkalmazásban minden olyan elem „objektum”, amely a dokumentumablakban létrehozható vagy felvehető, például nyitott és zárt görbék, összetett alakzatok és görbék, raszterizált grafikák, térhatású objektumok, valamint elhelyezett fájlok, például képek.

Ha egy grafika keretben található (ilyen az összes importált kép), a kerettel való kapcsolatának megváltoztatásával módosíthatja az elemet, például az alábbi műveletekkel:

 • A keret méretének csökkentésével körbevághatja a képet.

 • Objektum keretbe illesztésével különféle maszkolási és elrendezési hatásokat hozhat létre.

 • A keret vonalvastagságának vagy színének megváltoztatásával léniával vagy körvonallal láthatja el a képet.

 • A keret méretének növelésével, majd kitöltőszínének megadásával egy háttérnégyszöghöz képest középre igazíthatja a képet.

Objektum keretbe illesztése

A Beillesztés alakzatba paranccsal grafikákat tárolókeretbe ágyazhat. Mi több, grafikákat beágyazott keretekbe is beágyazhat.

Háttérkép keretbe illesztve
Háttérkép keretbe illesztve

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha egy objektumot keretbe szeretne illeszteni, jelölje ki az objektumot.

  • Ha két vagy több objektumot szeretne egy keretbe illeszteni, előbb csoportosítsa őket, mivel egy keret csak egy objektumot tartalmazhat.

  • Ha egy szövegkeretet úgy szeretne egy másik keretbe illeszteni, hogy aktuális megjelenését megőrizze, a Kijelölés eszközzel  vagy a Közvetlen kijelölési eszközzel  (ne a Szöveg eszközzel) jelölje ki az egész szövegkeretet.

 2. Kattintson a Szerkesztés menü Másolás parancsára (ha nem szeretné megőrizni az eredeti objektumot, kattintson a Szerkesztés menü Kivágás parancsára).

 3. Jelölje ki a kívánt görbét vagy keretet, majd kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés alakzatba parancsára.

Keret tartalmának eltávolítása

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha grafikakeretet vagy szövegkeretet szeretne eltávolítani, jelölje ki az objektumot a Közvetlen kijelölési eszközzel . Vagy a Kijelölés eszközzel kattintson a kép tartalomhúzójára.

  • Ha szövegkaraktereket szeretne eltávolítani, jelölje ki őket a Szöveg eszközzel .

 2. Tegye a következők egyikét:
  • A tartalom véglegesen eltávolítható a Del vagy Backspace gombokkal.

  • Ha a tartalmat az elrendezés másik pontjára szeretné helyezni, válassza a Szerkesztés menü Kivágás parancsát, szüntesse meg a keret kijelölt állapotát, majd kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés parancsára.

Megjegyzés:

Importált kép kizárólag keretben helyezhető el. Ha egy importált képet kivág a keretéből, majd a dokumentum másik pontján beilleszti, a program automatikusan létrehoz egy új keretet.

Objektumok igazítása a keretekhez

Ha a keret és a tartalom mérete eltérő, az igazítási parancsok használatával tökéletes igazítást érhet el.

A keretigazítási beállítások olyan keretekre alkalmazhatók, amelyek vagy grafikát, vagy egy másik szövegkeretet (keretbe ágyazott szövegkeretet) tartalmaznak, de a szövegkeretben lévő bekezdésekre nincsenek hatással; a szöveg igazítása és elhelyezése a Szövegkeret beállításai paranccsal, valamint a Bekezdés, a Bekezdésstílusok és a Szövegegység panel használatával szabályozható.

Keret kitöltése a benne lévő objektummal

 1. Jelölje ki az objektum keretét.

 2. Az Objektum menü Igazítás pontjában az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Keret arányos kitöltése

  Ezt a lehetőséget választva a program, méretarányai megőrzése mellett, átméretezi a tartalmat úgy, hogy az egész keretet kitöltse. A keret kiterjedése nem változik. Ha a tartalom és a keret méretarányai eltérőek, a tartalom egyes részeit a keret határolókerete levágja.

  Tartalom arányos igazítása

  Méretarányai megőrzése mellett átméretezi a tartalmat a keretnek megfelelően. A keret kiterjedése nem változik. Ha a tartalom és a keret méretarányai eltérőek, némi üres tér keletkezik.

  Tartalomérzékeny illeszkedés

  Kép automatikus keretbe illesztése a kép tartalma és a keret mérete alapján. A keret kiterjedése nem változik. Ha szeretné, hogy az legyen az alapértelmezett keretbe illesztési lehetőség, lépjen a Beállítások > Általános menübe, és válassza A tartalomérzékeny illeszkedés alapértelmezett keretillesztési beállítássá tétele lehetőséget.

  Megjegyzés:

  • A tartalomérzékeny illeszkedés eltávolítja a képre alkalmazott olyan átalakításokat, mint a méretezés, a forgatás, a tükrözés vagy a nyírás. A keretre alkalmazott átalakításokat azonban nem távolítja el.
  • A tartalomérzékeny illeszkedés nem érhető el a Windows 32 bites változatain.

  Keret igazítása a tartalomhoz

  A program a tartalomnak megfelelően átméretezi a keretet. A keret méretarányai szükség szerint megváltoznak a tartalom arányainak megfelelően. Ez akkor hasznos, ha vissza szeretne állítani egy véletlenül módosított grafikakeretet.

  Tartalom igazítása a kerethez

  Úgy méretezi át a tartalmat, hogy beleférjen a keretbe, és lehetővé teszi a tartalom méretarányainak módosítását. Maga a keret nem változik meg, de tartalma megnyúlhat, ha a tartalom és a keret méretaránya eltérő.

  Megjegyzés:

  Ha egy keretet gyorsan a tartalmához szeretne igazítani, kattintson duplán a keret tetszőleges sarokfogópontjára. A keret mérete az adott ponttól megváltozik. Ha oldalfogópontra kattint, a keret mérete csak abban a kiterjedésben módosul.

  Objektum igazítása grafikakeretben
  Objektum igazítása grafikakeretben

  A. Eredeti B. Tartalomhoz igazított keret C. Kerethez igazított tartalom 

  Tartalom középre helyezése

  A tartalmat a keret közepébe helyezi. A keret és tartalma méretarányai nem változnak. A tartalom és a keret mérete szintén megmarad.

  Megjegyzés:

  Az igazítási parancsok a tartalom külső szegélyeit a keret körvonalának közepéhez igazítják. Ha a keret körvonala vastag, a tartalom szélei homályosak lesznek. A keret körvonalát a keret szegélyének közepére, a szegélyen belülre, illetve kívülre igazíthatja. (Részletes információt erről a Körvonalak beállítása című szakaszban találhat.)

  Az Automatikus méretre igazítás miatt bekövetkező, nem kívánt méretre igazítást eltávolíthatja az Objektum > Igazítás > Keretkitöltési beállítások törlése paranccsal.

Az Automata méretigazítás használata

Ha az Automatikus méretre igazítás kikapcsolása mellett átméretezi egy kép keretét, akkor a keretben a kép mérete nem változik. Az Automatikus méretre igazítás bekapcsolása mellett viszont a keret méretével együtt változik. Ha a képet méretre vágja vagy átalakítja, akkor a Közvetlen kijelölés eszközzel átalakíthatja magát a képet. Vagy ki lehet kapcsolni az Automatikus méretre igazítást, átalakítani a képet, majd ismét kiválasztani az Automatikus méretre igazítást.

Az Automatikus méretre igazítás a vezérlősoron és a Keret kitöltési beállításainál is bekapcsolható.

Keret kitöltési beállításainak megadása

Helyőrző keretekhez kitöltési beállításokat társíthat, így valahányszor új tartalmat helyez ezekbe a keretekbe, a program alkalmazza a megfelelő kitöltési parancsot.

 1. Jelöljön ki egy keretet.

 2. Az Objektum menü Igazítás pontjában válassza a Keret kitöltési beállításai lehetőséget.

 3. Adja meg a következő beállításokat, majd kattintson az OK gombra:

  Automatikus méretre igazítás

  Kapcsolja be ezt a beállítást, ha a keret átméretezésekor szeretné, hogy a kép is automatikusan átméreteződjön.

  Referenciapont

  Adjon meg egy referenciapontot a vágási és illesztési műveletekhez. Ha például referenciapontként a jobb felső sarkot adja meg, és a Tartalom arányos igazítása parancsot választja, a program levághatja a kép bal oldali vagy alsó szegélyét (a referenciaponthoz viszonyítva).

  Vágás mennyisége

  Adja meg a kép határolókeretének helyét a kerethez viszonyítva. A kép körbevágásához használjon pozitív értékeket. Ily módon például levághatja az elhelyezett kép szegélyét. Negatív értékeket megadva térközt alakíthat ki a kép határolókerete és a grafikakeret között. Ily módon például leválaszthatja a képet az azt körülvevő keretről.

  Ha olyan vágási értékeket ad meg, amelyek miatt a kép láthatatlan lenne, a program figyelmen kívül hagyja a megadott értékeket, de a kitöltési beállítást alkalmazza.

  Kitöltés üres kereten

  Adja meg, hogy a keretet a tartalomhoz szeretné-e igazítani (emiatt a kép ferdén jelenhet meg), a tartalmat arányosan szeretné-e igazítani (üres terület keletkezhet), vagy a keretet arányosan szeretné-e kitölteni a tartalommal (egyik-másik oldalt a program levághatja).

A kitöltési beállítást a program csak akkor alkalmazza, ha keretbe helyezi a tartalmat. A keret átméretezésekor a méretre igazítás csak akkor történik meg, ha az Automatikus méretre igazítás be van kapcsolva.

Grafikakeret vagy a grafikakeret tartalmának áthelyezése

Amikor a Kijelölés eszközt használja egy grafikus keret kijelölésére, kijelölheti vagy a keretet, vagy a képet a keretben. Ha a tartalomhúzón kívülre kattint, majd elhúzza a kijelölést, akkor a keret tartalma a kerettel együtt mozdul el. Ha a tartalomhúzót húzza el, akkor a kép mozdul el a kereten belül.

Az alábbi eljárások között olyanokat is találhat, amelyekkel a keretet és a tartalmát egymástól függetlenül mozgathatja. Alkalmazásukkal finomíthatja, ahogyan a keret körülvágja vagy maszkolja a képet.

Megjegyzés:

Ha egy kijelölési eszköz nem a várt módon működik, először próbálkozzon az összes kijelölés megszüntetésével. Ehhez nyomja le a Ctrl+Shift+A (Windows), illetve a Command+Shift+A (Mac OS) billentyűkombinációt.

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A keretnek és tartalmának egyidejű áthelyezéséhez használja a Kijelölés eszközt , a képre (de nem a tartalomhúzóra) kattintva.

  • Importált tartalomnak a kerete nélküli áthelyezéséhez (vagyis a tartalmon való pásztázáshoz), húzza el a tartalomhúzót. A Közvetlen kijelölés eszköz használható a kép kijelölésére és húzására.

  Tartalom áthelyezése a keret nélkül
  Tartalom áthelyezése a keret nélkül

  Megjegyzés:

  Ha egy képen, mozgatása előtt, lenyomja az egérgombot, egy dinamikus előnézeti kép (egyfajta szellemkép) jelenik meg a keret mögé kerülő képrészről, a keretben látható képrészről azonban nem. Ez megkönnyíti az egész kép elhelyezését a keretben.

  • A keretnek a tartalom elmozdulása nélküli mozgatásához kattintson a keretre a Kijelölés eszközzel, váltson át a Közvetlen kijelölés eszközre, ezután húzza a középpontot.
  Keret áthelyezése a tartalom nélkül
  Keret áthelyezése a tartalom nélkül

  • Több keret áthelyezéséhez a Kijelölés eszközzel jelölje ki a kívánt objektumokat, és húzza őket a megfelelő helyre. Ha a Közvetlen kijelölési eszközzel jelöl ki több objektumot, a program csak az elhúzott objektumot helyezi át.

Szegély vagy háttér létrehozása

A grafikakeret kiválóan alkalmas tartalmának szegélyéül vagy hátteréül való használatra, mivel a keret körvonalszíne és kitöltése a tartalomtól függetlenül módosítható.

Szegélyek hozzáadása grafikakeretekhez
Szegélyek hozzáadása grafikakeretekhez

A. Fénykép grafikakeretben B. Keret körvonalszínnel ellátva C. Megnagyított keret körvonalszínnel és kitöltéssel 
 1. Ha a Kijelölés eszközzel  rákattint egy importált grafikára a tartalomhúzón kívülre, akkor ezzel kijelölheti a keretét.
 2. A keret méretének (a tartalom érintetlenül hagyásával való) megnöveléséhez húzza kifelé a keret tetszőleges fogópontját. A keret arányainak megőrzéséhez húzás közben tartsa lenyomva a Shift billentyűt.
 3. A Színmintakészlet panel és az eszköztár használatával alkalmazzon körvonal- és kitöltőszínt.
 4. A Körvonal panel segítségével állítsa be a körvonal vastagságát, stílusát és igazítását.

Megjegyzés:

Az Átalakítás panel vagy a vezérlőpult használatával minden oldal irányába egyszerűen megnövelheti a keret méretét. Jelölje ki a keretet a Közvetlen kijelölési eszközzel , a panel referenciapont-határozóján  állítsa be középre a referenciapontot, és adjon meg új szélességi és magassági értékeket.

Objektumok körbevágása vagy maszkolása

A vágás és a maszkolás egyaránt az objektumok egyes részeinek elrejtésére szolgál. Általában az a különbség, hogy vágáskor a program egy négyszöggel körbevágja a kép széleit, míg maszkoláskor tetszőleges alakzat használatával átlátszóvá teszi az objektum hátterét. Gyakran használt maszk a vágógörbe, amely nem más, mint konkrét képhez készült maszk.

Objektumok vágásához vagy maszkolásához grafikakeret használható. Mivel az importált képek automatikusan egy keretbe kerülnek, külön keret létrehozása nélkül azonnal körbevághatók vagy maszkolhatók. Ha manuálisan nem hozott létre keretet az importált grafikának, a program automatikusan létrehoz egy, a grafika méretével megegyező keretet, ezért nem nyilvánvaló, hogy a kép keretben helyezkedik el.

Megjegyzés:

A hatékony nyomtatás érdekében a program csak a körbevágott vagy maszkolt képek látható részeit küldi a nyomtatóra. Mindazonáltal lemezterületet és RAM memóriát takarít meg azzal, ha a dokumentumba való importálásuk előtt a képeket a kívánt méretre vagy alakra vágja, illetve maszkolja.

 • Egy, már négyzetes keretben lévő importált kép vagy egyéb grafika vágásához kattintson az objektumra a Kijelöléseszközzel,éshúzza el a keret tetszőleges fogópontját. A keret eredeti arányainak megőrzéséhez húzás közben tartsa lenyomva a Shift billentyűt.


  Kép körbevágása grafikakeret használatával

 • Bármilyen objektum vágásakor vagy maszkolásakor használja a Kijelölés vagy a Közvetlen kijelöléseszköztamaszkolni kívánt objektum kiválasztásához. Válassza a Szerkesztés menü Másolás parancsát, jelöljön ki egy, az objektumnál kisebb üres görbét vagy keretet, majd a Szerkesztés menüben kattintson a Beillesztés alakzatba parancsra.
 • Ha a keret tartalmát pontosan szeretné körbevágni, a Közvetlen kijelölési eszközzel jelölje ki a keretet, és az Átalakítás panelen vagy a vezérlőpulton módosítsa a méretét.
 • Üres helyőrző keret vágási beállításainak megadásához az Objektum menü Igazítás pontjában válassza a Keret kitöltési beállításai lehetőséget, és adja meg a vágás mértékét.

Megjegyzés:

Importált grafikák esetében a rajzeszközökkel, a grafikakeret alakjának megváltoztatásával is létrehozhat maszkot.

Objektum exportálási beállításai

Objektumexportálás beállításainak bemutatása

Az objektumexportálási beállításokban megadhatók az EPUB, HTML, hozzáférhető PDF és hasonló fájlok exportálásakor szükséges exportálási paraméterek.

 

Az objektumexportálási beállításokat a szoftver a szövegkereteknél grafikus kereteknél és csoportoknál egyaránt alkalmazhatja. Az objektumexportálási beállításokkal:

 • Megadható alternatív („Alt”) szöveg az elhelyezett képekhez és grafikákhoz.

 • Alkalmazhatók címkék és tényleges szövegbeállítások a címkézett PDF fájlokban.

 • Az egyes objektumokhoz eltérő átalakítási beállítások adhatók meg, hogy azok az eltérő méretű és felbontású képernyőkön helyesen jelenjenek meg. Ezeknek a beállításoknak köszönhetően az elrendezés HTML vagy EPUB formátumba exportálásakor megadható a szöveges hatásokra (pl. vetett árnyék és bevésés) alkalmazandó raszterezési minőség.

Megjegyzés:

Ha egy objektum hivatkozással rendelkezik, exportáláskor támogatott.

Objektum exportálási beállításainak alkalmazása

 1. Jelölje ki a keretet vagy csoportot az elrendezésben.
 2. Válassza az Objektum > Objektum exportálási beállításai lehetőséget.

  vagy

  Jobb egérgombbal kattintson az objektumra, és válasszon az Objektum exportálási beállításai közül.

 3. Alkalmazza a beállításokat.

Megjegyzés:

Elhagyhatja az „Objektum exportálási beállításai” párbeszédpanelt, hogy másik objektumokat jelöljön ki az elrendezésben, amelyekre alkalmazni kívánja a beállításokat.

„Alt” szöveg beállítások

Az alternatív („Alt”) szöveg egy kép vagy grafika tömör, szöveges leírását tartalmazhatja. Ez a szöveg olyan esetben kerül felhasználásra, amikor a kép nem jeleníthető meg, valamint ezt használhatják fel a képernyőolvasó szoftverek is.

„Alt” szöveg forrása

Megadható az alternatív szöveg kívánt forrása a kijelölt kerethez vagy csoporthoz.

Megjegyzés:

Tartalom importálásakor az InDesign a Microsoft Word képeiben lévő ún. „alt” szövegeket is felhasználja.

Egyedi

Megadható manuálisan egy szöveg.

Struktúrából

Beállítható a struktúra által meghatározott szöveg használata. Lásd: Grafikák címkézése képernyőolvasó programokhoz

XMP-mezőkből (Cím |Leírás |Címsor)

Beállítható az általános XMP-mezőkben tárolt adatok használata. Ha az XMP-adat frissítését a hivatkozás frissítésekor másik alkalmazás – például az Adobe Bridge – nem végezte el, akkor a szöveg automatikusan frissül.

Más XMP-mezőből

Ha a kívánt szöveget egy másik XMP-mező tartalmazza, akkor adja meg a névtér egészét és a tulajdonságnevet <névtér>:<tulajdonság> formában. Az Adobe Bridge felhasználói felülete például támogatja az IPTC magot, amely tartalmazza az „IPTC Subject Code” című mezőt. Ha a kívánt szöveg ebben a mezőben található, akkor a Tulajdonság értéke: „Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]”.

Címkézett PDF beállításai

Címke alkalmazása

Megadható a PDF-címke kívánt forrása a kijelölt kerethez vagy csoporthoz.

Struktúrából

Beállítható a struktúra által meghatározott szöveg használata.

Dísz

Olyan grafikai elemeknél alkalmazható, amelyeknek nincs a képernyőolvasó számára fontos jelentése.

Objektum alapú

Automatikusan megállapítja a keret tartalmát, és a „Story” (szövegegység) vagy „Figure” (ábra) címkét alkalmazza.

Tényleges szövegforrás

A PDF tartalmazhat az alternatív szövegen kívül tényleges szöveget is. A tényleges szöveg olyan grafikai elemeknél alkalmazható, amelyek szöveget tartalmaznak grafikus formában. Ilyen lehet például egy szkennelt TIFF kép. A tényleges szöveg tartalmazhatja azt a szöveget, amelyet grafikai elemmé alakítottak át. A „tényleges szöveg” csak címkézett PDF fájlok esetén használható.

Egyedi

Megadható manuálisan egy szöveg.

Struktúrából

Beállítható a struktúra által meghatározott szöveg használata. Lásd: Grafikák címkézése képernyőolvasó programokhoz

XMP-mezőkből (Cím |Leírás |Címsor)

Beállítható az általános XMP-mezőkben tárolt adatok használata. Ha az XMP-adat frissítését a hivatkozás frissítésekor másik alkalmazás – például az Adobe Bridge – nem végezte el, akkor a szöveg automatikusan frissül.

Más XMP-mezőből

Ha a kívánt szöveget egy másik XMP-mező tartalmazza, akkor adja meg a névtér egészét és a tulajdonságnevet <névtér>:<tulajdonság> formában. A Bridge felhasználói felülete például támogatja az IPTC magot, amely tartalmazza az „IPTC Subject Code” című mezőt. Ha a kívánt szöveg ebben a mezőben található, akkor a Tulajdonság értéke: „Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]”.

EPUB- és HTML-beállítások

Az EPUB- és HTML-beállítások használatával adhatók meg objektumonként a képátalakítási beállítások. Ha ezek a beállítások nincsenek megadva, akkor a szoftver az EPUB-exportálás képátalakítási beállításokat alkalmazza. Lásd: EPUB képek beállításai

Objektum exportálási beállításai
Objektum exportálási beállításai

epub: típus

Kattintson a nyíl ikonra annak kijelöléséhez, hogy melyik olvasó tudja olvasni a dokumentumot.

Megjelenés megőrzése elrendezésből

Bejelölésekor egyéni képátalakítási beállítások adhatók meg a kijelölt keretekre.

Alapértelmezett

Az Export párbeszédablak beállítási párbeszédablakában felsorolt alapértelmezett beállítások.

Meglévő kép használata grafikus objektumokhoz

Meglévő kép használata grafikus objektumokhoz

Tároló raszterizálása

Az objektumot képpé konvertálja. Például egy szövegkeretet képpé alakít.

Tartalom raszterizálása

A megjelenést a CSS útján megőrzi.

Egyéni konverzió

Bejelölésekor egyéni képátalakítási beállítások adhatók meg a kijelölt keretekre.

Formátum

Kiválasztható, hogy a szoftver a dokumentum optimalizált képeit GIF, JPEG vagy PNG formátumba alakítsa-e át.

Felbontás (ppi)

Megadható a képek felbontása képpont/hüvelykben (ppi). Az operációs rendszerek szabványos beállítása mindig 72 ppi (pixel/hüvelyk) vagy 96 ppi, viszont a mobil eszközök esetén ez 132 ppi (iPad) és 172 ppi (Sony Reader) értéktől több mint 300 ppi (iPhone 4) értékig terjed. Minden kijelölt objektumhoz hozzárendelhető egy felbontás képpont/hüvelykben (ppi). Az értékek lehetnek 72, 96, 150 (az összes mai eBook eszköz esetén ez az általános), és 300.

Paletta

Meghatározhatja, hogy az InDesign hogyan kezelje a színeket a GIF fájlok optimalizálásakor. A GIF formátum korlátozott színpalettát használ, amely legfeljebb 256 színt tartalmazhat.

Az Adaptív lehetőséget választva a grafika színeinek megfelelő színmintát tartalmazó palettát hozhat létre, amely nem használ árnyalást (vagyis nem keveri össze a kisebb színfoltokat további színek szimulálása végett). A Web lehetőséget választva webes színeket tartalmazó palettát hozhat létre, amely a Windows és a Mac OS rendszerszíneinek egy részhalmazát alkotja. A Rendszer (Win) vagy Rendszer (Mac) beállítással a rendszer beépített színpalettája alapján hozhatja létre a palettát. Ennek a lehetőségnek a használata váratlan eredményekhez vezethet.

A Váltott soros beállítással a lassan töltődő kép a hiányzó sávokat fokozatosan feltöltve jelenik meg. Ha nem ez a beállítás van kiválasztva, akkor a kép először elmosódottan jelenik meg, majd fokozatosan éri el teljes felbontását.

Minőség

Ezzel a beállítással meghatározhatja a tömörítés (kisebb fájlméret) és a képminőség egymáshoz viszonyított fontosságát az egyes létrehozott JPEG-képek esetén. Az Alacsony érték használata eredményezi a legkisebb fájlméretet és a legrosszabb képminőséget.

Módszer

Meghatározza, hogy milyen gyorsan jelenjenek meg a JPEG grafikák, amikor a képet tartalmazó fájlt a weben megnyitják. A Progresszív lehetőséget választva a JPEG képek fokozatosan, egyre részletgazdagabban jelennek meg letöltés közben. (Az ezzel a módszerrel létrehozott fájlok némileg nagyobbak, illetve megjelenítésük több memóriát igényel.) Az Alapvonal lehetőséget választva az egyes JPEG fájlok csak akkor jelennek meg, amikor már letöltődtek; a letöltés során helyőrző jelenik meg a helyükön.

Egyedi Elrendezés

Válasszon ki egy elrendezésbeállítást a legördülő listából.

 • Igazítás és térköz: Megadható a kép igazítása – balra, középre, jobbra – és az alsó és felső belső margó.
 • Úszás balra: Válassza ezt a lehetőséget úszó balra igazításhoz.
 • Úszás jobbra: Válassza ezt a lehetőséget úszó jobbra igazításhoz.

Oldaltörés beillesztése

Ennek kijelölésekor a képekhez a szoftver oldaltörést illeszt be. Az oldaltörés beilleszthető a kép előtt, a kép után, valamint előtte és utána is.

Méret:

Válassza ki a tetszés szerinti CSS szélességet és magasságot az alábbi lehetőségek közül:

 • Nincs: Nem alkalmaz CSS szélességet vagy magasságot az objektumra.
 • Alapértelmezett: Az alapértelmezett CSS szélességet és magasságot alkalmazza.
 • Rögzített: Egy rögzített CSS szélességet és magasságot alkalmaz.
 • Szövegfolyamhoz viszonyítva: Csak CSS szélességet alkalmaz. A CSS szélesség alkalmazkodik a szövegfolyamhoz.
 • Szövegmérethez viszonyítva: Csak CSS szélességet alkalmaz. A CSS szélesség alkalmazkodik a szövegfolyamhoz.
 • Tetszés szerinti szélesség: Válassza ezt a lehetőséget tetszés szerinti szélességérték beírásához.
 • Tetszés szerinti magasság: Válassza ezt a lehetőséget tetszés szerinti magasságérték beírásához.

Megjegyzés:

A legördülő Méret lista csak az EPUB Áttördelhető és HTML Elrendezéshez használható. Nem alkalmazható az EPUB Rögzített elrendezéshez.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat