כניסה כדי להפעיל את יישומי Adobe שלך

למד כיצד להיכנס ליישומים Adobe שלך כדי להפעיל אותם. למד גם כיצד לצאת מיישומים Adobe שלך כדי לבטל את ההפעלה ולהשתמש בהם במחשב חדש.

בכמה מחשבים באפשרותי להפעיל את היישומים שלי?ניתן להתקין את היישומים על מחשבים מרובים, אך להפעיל אותם רק בשני מחשבים בו-זמנית. ראה על כמה מחשבים אני יכול להתקין את היישומים שלי?

מדוע עלי להפעיל או להשבית את היישומים שלי?

הפעלה מאמתת את רישיון התוכנה שלך באמצעות התקשרות תקופתית לשרתי Adobe. התדירות תלויה ביישום ובתוכנית שלך.

השבתה מנתקת את היישום שלך מהמחשב. לאחר מכן ניתן להפעיל את היישומים במחשב אחר, או להפעיל אותם מחדש באותו מחשב.

כיצד משביתים את היישום?

 1. יש לוודא שהמחשב שלך מחובר לאינטרנט.

 2. פתח את היישום שברצונך להשבית.

 3. אם תתבקש, היכנס אליו באמצעות השם והסיסמה. היישום שלך מופעל כעת. אם לא, בחר באחת מהאפשרויות הבאות מהתפריט עזרה, בהתאם ליישום שלך:

                    עזרה כניסה

  כניסה

                  עזרה > הפעלה

  כניסה

  אם מופיעה האפשרות Sign Out בתפריט, סימן שכבר נכנסת.

כיצד משביתים את היישום?

 1. ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.

 2. פתח את היישום שברצונך להשבית, והיכנס אליו אם תתבקש לכך.

 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות מהתפריט עזרה, בהתאם ליישום שלך:

                עזרה > יציאה

  יציאה

                 Help > Deactivate

  יציאה

 4. אם בחרת עזרה השבת בחר אחת מהאפשרויות הבאות (כשתתבקש לכך):

  ביטול הפעלה‏ או השבתת הפעלה: משבית את היישום באופן זמני, אך שומר את פרטי הרישיון על המחשב שלך.

  השבתה לצמיתות: מסיר את פרטי הרישיון מהמחשב שלך, ודורש הזנה של מספר סידורי לצורך הפעלה מחדש.

נתקלת בבעיה?

אם עדיין יש לך בעיות בהפעלה או השבתה של היישומים שלך, ראה אחת האפשרויות הבאות:

מעבר למחשב חדש?

אם קנית מחשב חדש וברצונך להעביר את היישומים שלך אליו, יש להשבית את היישומים במחשב הישן כדי שניתן יהיה להשתמש בהן במחשב החדש. 

הסרת את התקנת היישום שלך או מחקת אותו?

הסרת התקנה או מחיקה של יישומים מהמחשב הישן, או אתחול באמצעות פרמוט של המחשב, אינם משביתים את היישומים. 

אין לך יותר גישה למחשב הישן?

אם המחשב שבו התקנת את המוצר אינו זמין יותר, (למשל אם הוא אבד או שהדיסק הקשיח שלו פורמט או התקלקל), ניתן להשבית את היישומים שלך מהדף ניהול חשבון. לאחר מכן התקן את היישומים במחשב החדש ופעל לפי ההוראות על המסך.

שאלות נפוצות

אם יש לך יותר מ-Adobe ID אחד, ודא שאתה מחובר לחשבון עם ה-ID הנכון. אם אינך מחובר עם מזהה החשבון הנכון, צא והיכנס מחדש אל אפליקציית Creative Cloud למחשב. לקבלת פרטים נוספים, ראה הפסק הפעלה של Creative Cloud במצב של גרסת ניסיון לאחר רכישה.

הסרת התקנה של יישום מהמחשב אינה משביתה את הרישיון שלו. עדיין תוכל להתקין את היישום במחשב החדש. כשתתבקש להיכנס, בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשבית את היישום במחשב הישן. 

עדיין יש בעיות? ראה פתרון בעיות בהפעלה ובהשבתה.

 

מידע שנשמר במכשיר שלך במהלך הפעלה

ההפעלה מאחסנת מידע על הרישיון שלך בצורה מקודדת בכונן הקשיח של המחשב שלך, במיקומים הבאים:

גרסת היישום

מקום האחסון

גרסאות מלפני Creative Cloud 2019

תיקיית Adobe

Creative Cloud 2019 ואילך

אזור אחסון מאובטח המוקצה לכל משתמש OS ועושה שימוש באישורי כניסה ששמם מתחיל ב-Adobe במיקומים הבאים:

 • macOS: התחברות keychain
 • Windows: מנהל האישורים

מידע שנשלח אל Adobe במהלך ההפעלה

סוגי המידע הבאים עשויים להישלח אל Adobe במהלך ההפעלה:

מזהים (IDs)

 • מזהים ייחודיים (שיוצרת Adobe) הייחודיים למחשב שלך ולרישיון שרכשת עבור התוכנה. לא ניתן להשתמש במזהים אלה כדי לאתר את המחשב שלך או לזהות אותך באופן אישי.
 • ה- Adobe ID שלך, אם התחברת ל- Adobe במהלך ההתקנה או העדכון של תוכנת Adobe או השימוש בה. שם המשתמש שלך אצלAdobe מזהה אותך ומספק קישור לכל המידע שסיפקת לחברת Adobe בעת יצירת החשבון Adobe שלך. אם אתה או הארגון שבו אתה עובד משתמשים בשירותי מנהל מערכת או כל גורם מורשה אחר לביצוע הפעולות שהוזכרו לעיל, Adobe עשויה גם לקבל את ה- Adobe ID של אותו גורם.

פרטי מערכת הפעלה

 • סוג מערכת ההפעלה והגרסה שלה
 • מיקום (שפה ומערכת כתיבה) בשימוש
 • זמן נוכחי במחשב (כולל אזור זמן)
 • מזהה המחשב
 • שם המחשב

פרטי היישום

 • השם והגרסה של היישום
 • האזור (שפה ומערכת כתיבה) שבשימוש
 • הגרסה של Internet Explorer
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון