למד להפעיל או לבטל הפעלה של יישומים של Adobe.

מהי הפעלה?

ההפעלה מאמתת את רישיון התוכנה שלך כדי למנוע הונאה וניצול לרעה של שירותים ומוצרים של Adobe. תהליך ההפעלה שולח מידע אל Adobe במועדים שונים, כגון במהלך הורדה, התקנה, הורדה, התקנה, הסרת התקנה, הגדרת מספר סידורי, הפעלת היישום ובמהלך בדיקת עדכונים של תוכנת Adobe. בנוסף, Adobe עשויה להשתמש במידע הזה כדי לספק לך אפשרויות מתאימות לחידוש הרישיון ולהבין בצורה טובה יותר את השימוש שנעשה בתוכנות שלנו.

הערה:

ההפעלה מאחסנת מידע על הרישיון שלך בצורה מקודדת בכונן הקשיח של המחשב שלך. גרסאות יישומים לפני Creative Cloud 2019 מאחסנות מידע זה בספרייה משותפת של Adobe. גרסאות יישומי Creative Cloud 2019 ואילך מאחסנות מידע זה בשטח אחסון מאובטח המוקצה לכל משתמש במערכת ההפעלה, תוך שימוש באישורי כניסה ששמם מתחיל ב-Adobe במיקומים הבאים:

 • עבור macOS‏: מפתחות התחברות
 • עבור Windows‏: מנהל האישורים

מהו ביטול הפעלה?

ביטול הפעלה מנתק יישום מרישיון משתמש חוקי. לאחר ביטול הפעלה, ניתן להפעיל מחדש בכל עת, אם תרצה בכך. אין צורך להסיר את ההתקנה של היישום מהמחשב כדי לבטל את ההפעלה שלו. הסרת התקנה של יישום לא בהכרח מבטלת את הפעלת הרישיון שלו.

רישיון יחיד לשימוש בתוכנה של Adobe מאפשר לך להתקין יישום בשני מחשבים - לדוגמה, בבית ובמשרד. אם ברצונך להתקין את התוכנה במחשב שלישי, ראשית עליך לבטל את ההפעלה באחת ההתקנות של היישום. כך תעשה זאת.

הערה:

הפסקת פעולת היישום מסירה מידע על הרישיון שלך ( ראה לעיל ) המאוחסנים במחשב שלך.

כיצד לבצע הפעלה או לבטל הפעלה של יישום

 1. ודא שהמחשב שלך מחובר לאינטרנט.
 2. פתח את היישום שברצונך להפעיל או לבטל את הפעלתו. 
 3. מצא את היישום או את החבילה בטבלה שלהלן, ולאחר מכן השתמש בפקודת התפריט 'עזרה' המסופקת כדי להפעיל או לבטל את הפעלת היישום שלך.

הערה:

ניתן גם לבטל את הפעלת החשבון שלך ב- Adobe.com.

מוצר פקודת התפריט 'עזרה' להפעלה פקודת התפריט 'עזרה' לביטול הפעלה הערות
גרסאות של יישום Creative Cloud גרסת Creative Cloud 2019 וגרסאות מאוחרות יותר עזרה > כניסה עזרה >יציאה(Adobe ID שלך)

לקבלת הנחיות, ראה הפעלה וביטול ההפעלה של יישומי Creative Cloud.

לפתרון בעיות, ראה שגיאות רישוי | Creative Cloud 2019.

גרסאות של יישום Creative Cloud גרסת Creative Cloud 2018 וגרסאות קודמות

עזרה> כניסה עזרה > יציאה (Adobe ID שלך)

לקבלת הנחיות, ראה הפעלה וביטול ההפעלה של יישומי Creative Cloud.

במקרה של בעיות, ראה פתרון בעיות הקשורות לשגיאות הפעלה של Creative Cloud.

Acrobat DC עזרה> כניסה עזרה > יציאה (Adobe ID שלך) לקבלת הנחיות, ראה הפעלה וביטול ההפעלה של יישומי Creative Cloud.
במקרה של בעיות, ראה פתרון בעיות הקשורות לשגיאות הפעלה של Creative Cloud.
Acrobat XI‏, X עזרה ‏> הפעלה עזרה > ביטול הפעלה* Adobe Acrobat XI ו-X מופעלים באופן אוטומטי ברגע שהתוכנה מזהה חיבור לאינטרנט. כדי להפעיל את Acrobat באופן ידני, השתמש בפקודה 'הפעלה'. במקרה של בעיה, ראה פתרון בעיות בהפעלה ובביטול הפעלה.
Creative Suite 6  עזרה ‏> הפעלה עזרה ביטול הפעלה* הפעל את התוכנה במהלך שבעת ימי השימוש הראשונים. במקרה של בעיה, ראה פתרון בעיות בהפעלה ובביטול הפעלה.
Creative Suite 5  עזרה ‏> הפעלה עזרה ביטול הפעלה* ההפעלה של יישומי Creative Suite 5 מתבצעת באופן אוטומטי ברגע שהתוכנה מזהה חיבור לאינטרנט או שמוצגת לך הנחיה לבצע הפעלה במהלך ההתקנה. במקרה של בעיה, ראה פתרון בעיות בהפעלה ובביטול הפעלה.

Creative Suite 2 ו-3‏
Acrobat 7‏, 8, ו-3D
Audition 3

 

לא ישים לא ישים היה עלינו להשבית את שרתי ההפעלה הישנים שלנו לגרסאות הקודמות של Acrobat ושל Creative Suite (CS). בהעדר שרתי ההפעלה, יישומים אלו מציגים שגיאת הפעלה או חיבור כאשר מנסים לאמת רישיון. כדי להתקין גרסה שאינה מצריכה התקנה, ראה שגיאה: "שרת הפעלה אינו זמין" | CS2‏, Acrobat 7‏, Audition 3 או שגיאה בהפעלה או בחיבור | CS3,‏ Acrobat 8.
FrameMaker RoboHelp‏
TCS
עזרה > כניסה עזרה‏ > יציאה המוצר יופעל כשתפעיל אותו בפעם הראשונה לאחר הזנת המספר הסידורי. למידע נוסף על איתור המספר הסידורי, ראה איתור המספר הסידורי או קוד המימוש שלך
Photoshop Elements‏
Premiere Elements
עזרהכניסה עזרהיציאה המוצר יופעל כשתפעיל אותו בפעם הראשונה לאחר הזנת המספר הסידורי. למידע נוסף על איתור המספר הסידורי, ראה איתור המספר הסידורי או קוד המימוש שלך
Flash Player‏
Acrobat Reader‏
Shockwave Player
לא ישים לא ישים אין צורך לבצע הפעלה של מוצרים אלה. 

* בחר באחת מהאפשרויות הבאות לביטול ההפעלה של Acrobat XI‏, X‏, Creative Suite 6 ו-Creative Suite 5: 

 • ביטול הפעלה‏ או השהיית הפעלה: שימוש באפשרויות אלה מבטל את ההפעלה של התוכנה אך שומר את מידע הרישוי במחשב. בחר אחת מאפשרויות אלה אם ברצונך לבטל זמנית את הפעלת התוכנה ואתה מתכנן להפעיל אותה שוב במחשב זה.
 • בטל הפעלה לצמיתות: שימוש באפשרות זו יבטל את ההפעלה של התוכנה ויסיר את פרטי הרישוי מהמחשב. אם תרצה לחזור להשתמש בתוכנה במחשב זה, הזן מחדש את המספר הסידורי.

איתור המספר הסידורי או החלת קוד המימוש

למוצרים מסוימים נדרשת הזנה של המספר הסידורי שלך לפני שתוכל להתחיל להשתמש במוצר. אם המוצר שלך הגיע עם קוד מימוש, השתמש בו כדי לקבל את המספר הסידורי שלך.

הערה:

יישומי Creative Cloud אינם דורשים מספר סידורי. אם התבקשת להזין מספר סידורי בזמן הפעלת יישום של Creative Cloud, זו שגיאה. ראה פתרון בעיות כאשר יישומי Creative Cloud מבקשים ממך מספר סידורי לקבלת מידע לפתרון בעיה זו.

הפעלת יישום במחשב חדש

באפשרותך להתקין ולהפעיל את היישום האישי שלך על שני מחשבים או התקנים לכל היותר, אולם ביכולתך להשתמש רק באחד מהם זו-זמנית. ראה בכמה מחשבים אוכל להשתמש במנוי או ביישום שלי?

אם ברצונך להתקין את המוצר שלך במחשב חדש, תצטרך לבטל תחילה את הפעלתו באחד מהמחשבים האחרים. לאחר ביטול ההפעלה, תוכל להתקין את המוצר במחשב החדש שלך.

המחשב אינו זמין יותר?

אם המחשב שבו התקנת את המוצר אינו זמין יותר, צור קשר איתנו כדי לעדכן את המידע במערכת. לאחר הסרת המידע, תוכל להתקין את המוצר במחשב הדש. 

שאלות נפוצות

סוגי המידע הבאים עשויים להישלח אל Adobe במהלך ההפעלה:

מזהים (IDs)

 • מזהים ייחודיים (שיוצרת Adobe) הייחודיים למחשב שלך ולרישיון שרכשת עבור התוכנה. לא ניתן להשתמש במזהים אלה כדי לאתר את המחשב שלך או לזהות אותך באופן אישי.
 • ה- Adobe ID שלך, אם התחברת ל- Adobe במהלך ההתקנה או העדכון של תוכנת Adobe או השימוש בה. שם המשתמש שלך אצלAdobe מזהה אותך ומספק קישור לכל המידע שסיפקת לחברת Adobe בעת יצירת החשבון Adobe שלך. אם אתה או הארגון שבו אתה עובד משתמשים בשירותי מנהל מערכת או כל גורם מורשה אחר לביצוע הפעולות שהוזכרו לעיל, Adobe עשויה גם לקבל את ה- Adobe ID של אותו גורם.

מידע מוצר מותקן של Adobe

 • מספרים סידוריים המשויכים לרישיונות מוצר מותקנים
 • שם המוצר ומספר הגרסה; סוג הרשיון שנרכש
 • גרסת הסכם רישיון למשתמש הסופי המשויך לתוכנה
 • מספר הפעמים שהרצת את יישום Adobe מאז ההפעלה האחרונה, עבור כל יישום המשויך לרישיון המוצר

פרטי מערכת הפעלה

 • סוג מערכת ההפעלה והגרסה שלה
 • מיקום (שפה ומערכת כתיבה) בשימוש
 • זמן נוכחי במחשב (כולל אזור זמן)
 • שם המחשב
 • כתובת MAC

כתובת IP

כתובת IP שהוקצתה לך על-ידי ספק שירות האינטרנט נשלחת אל Adobe כחלק מתהליך שליחת נתוני ההפעלה אל Adobe

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת