עשה שימוש חוזר בהגדרות האתר של Dreamweaver בין התקנים וגרסאות מוצר על-ידי ייצוא וייבוא שלהן כקובצי XML.

בעת הגדרת אתר, Dreamweaver מאחסן את המידע של אתר זה בקבצים שלו.

אם ברצונך לעבוד באתר שלך באמצעות מחשב אחר, באפשרותך לייצא את פרטי האתר שלך (הגדרות האתר) לקובץ XML קובץ שתוכל בהמשך לייבא להתקנת Dreamweaver אחרת. 

ניתן לייצא את הגדרות האתר כקובץ XML שניתן לאחר מכן לייבא ל-Dreamweaver. ייצוא/ייבוא של אתרים מאפשר לך להעביר הגדרות אתר לגרסאות מוצר ומחשבים אחרים, לשתף הגדרות אתר עם משתמשים אחרים ולגבות את הגדרות האתר.

הערה:

תכונת הייבוא/ייצוא אינה מייבאת או מייצאת קובצי אתר. היא רק מייבאת/מייצאת הגדרות אתר כדי לחסוך לך את הזמן הדרוש ליצירה מחדש של אתרים ב-Dreamweaver. למידע נוסף על יצירת אתר חדש ב-Dreamweaver, ראה הגדרת גרסה מקומית של האתר.

תרחישים שבהם ברצונך לייבא או לייצא הגדרות אתר

 • ייצא את הגדרות האתר שלך באופן קבוע כדי שיהיה לך עותק לגיבוי אם משהו יקרה לאתר.
 • אם הגדרת אתר, ואתה עובד עם מספר אנשים אחרים, באפשרותך לייצא ולאחר מכן לייבא הגדרות אתר במחשבים השונים.

ייצוא הגדרות האתר

 1. בחר Site >‏ Manage sites.

 2.  בחר אתר אחד או יותר שאת ההגדרות שלהם ברצונך לייצא ולחץ על הסמל Export.

  • כדי לבחור יותר מאתר אחד, הקש Control ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) ולחץ על כל אחד מהאתרים הרצויים.
  • לבחירת טווח אתרים, הקש Shift ולחץ על האתר הראשון והאחרון בטווח.
 3. אם יצרת חיבורים לשרת מרוחק עם פרטי שם המשתמש והסיסמה שלך, Dreamweaver שואל אותך אם ברצונך לגבות הגדרות אתר עבור עצמך, או אם ברצונך לשתף הגדרות עם אחרים.

  אם ברצונך לגבות את הגדרות האתר עבור עצמך, בחר Back up my settings ולחץ על OK.

  Dreamweaver שומר את נתוני הכניסה למערכת לשרת המרוחק, כגון שם משתמש וסיסמה, וכן את נתוני הנתיב המקומי.

  אם ברצונך לשתף את ההגדרות שלך עם משתמשים אחרים, בחר Share settings with other users ולחץ על OK. Dreamweaver אינו שומר נתונים שלא יתאימו למשתמשים אחרים, כגון נתוני הכניסה שלך לשרת המרוחק ונתיבים מקומיים.

  אפשרויות לייצוא הגדרות האתר
  אפשרויות לייצוא הגדרות האתר

 4. לכל אתר שברצונך לייצא את הגדרותיו, אתר את המיקום הרצוי לשמירת קובץ האתר ולחץ על Save.‏ (Dreamweaver שומר הגדרות של כל אתר כקובץ XML עם הסיומת ‎.ste)
 5. לחץ על Done.

  הערה:

  שמור את הקובץ עם הסיומת STE בתיקיית השורש של האתר או בשולחן העבודה כדי שקל יהיה לאתרו. אם אינך יכול לזכור היכן שמרת אותו, בצע חיפוש אחר קבצים במחשב עם הסיומת STE כדי לאתר אותו.

ייבוא הגדרות האתר

 1. בחר Site >‏ Manage sites.

 2. לחץ על Import Site.

 3. בצע עיון ובחר באתר אחד או יותר – המוגדרים בקבצים עם הסיומת STE – שברצונך לייבא את הגדרותיהם.

  כדי לבחור יותר מאתר אחד, הקש Control ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) ולחץ על כל אחד מהקבצים הרצויים עם הסיומת STE. לבחירת טווח אתרים, הקש Shift ולחץ על הקובץ הראשון והאחרון בטווח.

 4. לחץ על Open ולאחר מכן לחץ על Done.

  לאחר ש-Dreamweaver מייבא את הגדרות האתר, שמות האתר מופיעים בתיבת הדו-שיח Manage Sites.