פתרון בעיות נפוצות עם JavaScript ב-Dreamweaver.

הבנת שגיאות JavaScript

Adobe משתמש בקובצי JavaScript כדי להטמיע הרבה מהפונקציונליות של Dreamweaver. שימוש כבד זה ב-JavaScript הופך את Dreamweaver לבר-הרחבה בקלות. מפתחים יכולים לשנות את הפונקציונליות המקורית של Dreamweaver. עם זאת, השגיאות ש-Dreamweaver מייצר אם הוא נתקל בבעיה בעת ביצוע פעולה, נוטות להיות שגיאות JavaScript.

שגיאות JavaScript של זמן עיצוב, כגון "בעת ביצוע onLoad ב-tempURL_afterSave.htm, אירעה שגיאת JavaScript", לרוב ימנעו ממך להטמיע חלק מהפונקציונליות של Dreamweaver.

לעיתים, הודעת שגיאה של מתרגם מלווה בשגיאות JavaScript פנימיות:

"המתרגמים הבאים לא הוזנו בשל השגיאות: ל-ASP.htm: יש מידע תצורה שאינו חוקי. ל-ASP.NET.htm: יש מידע תצורה שאינו חוקי. ל-ColdFusion.htm: יש מידע תצורה שאינו חוקי. ל-PHP_MySQL.htm: יש מידע תצורה שאינו חוקי. ל-JSP.htm: יש מידע תצורה שאינו חוקי. ל-XSLT.htm: יש מידע תצורה שאינו חוקי.

הערה:

שגיאות JavaScript שקופצות ב-Dreamweaver שונות משגיאות הרצת JavaScript שאתה נתקל בהן בעת צפייה בדף בדפדפן אינטרנט. שגיאות JavaScript בדפדפן אינטרנט מעידות על בעיה עם JavaScript מוטבע או מקושר בדף HTML. סוגים אלה של שגיאות JavaScript בזמן האצה אינם מטופלים במאמר זה. עיין בקובצי העזרה של D או בסימוכין של JavaScript מצד שלישי לפתרון בעיות ב-JavaScript שקודד ביד.

סיבות לשגיאות JavaScript

סיבות נפוצות לשגיאות JavaScript ב-Dreamweaver כוללות הרחבת Dreamweaver מנוגדת, ניגוד עם קוד בדף, או התקנה גרועה של Dreamweaver. שאלות אלה יכולות לעזור לך לבודד את הבעיה.

 • האם שגיאה זו אירעה בעת שימוש בתכונה מסוימת?
  לדוגמה, האם אתה רואה את אותה הודעת שגיאה בכל פעם שאתה מנסה ליצור אלבום תמונות אינטרנטי? שגיאה זו עשויה להעיד על הרחבה מנוגדת או על התקנה גרועה של Dreamweaver.
 • האם שגיאה זו אירעה בדף ספציפי או בכל הדפים?
  אם השגיאה לא אירעה בכל הדפים, אזי ייתכן שיש לך ניגוד עם קוד בדף מסוים.
 • האם השגיאה אירעה בכל האתרים או רק באחד?
  כדי לבדוק את הבעיה כהלכה, ודא שאתה בודק אתר שונה שאינו משתמש באותם קבצים. אם השגיאה קורית רק באתר מסוים, אז ייתכן שהבעיה ספציפית לקבצים ולקוד שבאתר.
 • האם הבעיה ממשיכה אם אתה מפעיל מחדש את Dreamweaver?
  אם הבעיה אינה חוזרת על עצמה בעת הפעלת Dreamweaver מחדש, אזי ייתכן שקובץ JavaScript לא הותקן כהלכה מההתחלה.
 • אם אתה משתמש בהתנהגות שרת, האם הבעיה קורית עם כל מסדי הנתונים והטבלאות?
  אם לא, ייתכן שיש לך בעיה בקובצי החיבור למסד הנתונים או עם הטבלאות של מסד הנתונים עצמו.

שיטות לפתרון בעיות

לאחר מענה לשאלות שלעיל, נסה את השיטות לפתרון בעיות שלהלן כדי לפתור כל בעיה שיש לך עם JavaScript ב-Dreamweaver.

התקן את עדכוני Dreamweaver האחרונים.

העדכונים מספקים תיקונים למספר בעיות עם יישומי Adobe. הורד עדכונים מדף העדכונים של Dreamweaver. למד עוד על עדכון של יישומי Creative Cloud.

אמת שכל אוביקט ש-JavaScript מפנה אליו יש לו שם בקוד.

לדוגמה, אם קיימת התנהגות הקשורה לתמונה, אותה תמונה חייבת לקבל שם בקוד. בדומה, אם ההתנהגות מפנה לתמונה אחרת, אז לאותה תמונה חייב להיות שם. כל שמות האובייקטים חייבים להיות ייחודיים ולעמוד בקריטריונים אחרים.

מחק קובצי FileCache.dat מתיקיית הגדרת תצורה המשתמש ב-Dreamweaver.

 1. אתר את תיקיית הגדרת תצורת המשתמש ב-Dreamweaver:

  • Mac OS: [user name]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration
  • Windows 7 או Windows Vista: C:/Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration
  • Windows XP: C:/Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration

  הערה:

  נתוני היישום ותיקיות AppData מוסתרות כברירת מחדל. לקבלת עזרה, ראה הצג קבצים ותיקיות מוסתרים (Windows) או גש לקבצים נסתרים (Mac OS).

 2. מחק קבצים אלה:

  • Windows: WinFileCache-7A9586CB.dat
  • Mac OS: MacFileCache-BFE7CE2E.dat

  מחרוזת התווים לאחר "FileCache-" יכול להשתנות בהתאם למערכת שברשותך.

 3. אם אתה חווה שגיאת JavaScript הקשורה ל"dwscripts" או אם אתה מקבל שגיאת "מתרגמים לא נטענו", מחק קובץ זה בנוסף.

  • קובץ FileCache.dat

  המיקום של הקובץ FileCache.dat תלוי במערכת ההפעלה שלך ובגרסת Dreamweaver שברשותך.

בנה דף חדש.

ניתן למצוא קוד ניגודיות או התנהגויות Dreamweaver בדף. נסה לבנות דף מההתחלה עם מספר מינימלי של התנהגויות ורכיבי עיצוב אחרים כדי לראות אם אתה יכול לשחזר את השגיאה. קוד מותאם אישית או קוד Dreamweaver ששונה יכול לגרום מדי פעם לבעיות.

חדש את מטמון האתר אם אתה רואה שהבעיה ממשיכה.

במיוחד, הליך זה שימושי עבור שגיאות JavaScript שקשורות לתבניות, לפריטי ספריה ולהעלאת קבצים. הליך זה אפשרי רק אם האתר מוגדר לשימוש במטמון אתר:

 1. ב-Dreamweaver, פתח את חלונית האתר על ידי בחירה ב'חלון > קבצים'.
 2. מקבוצת חלונית הקבצים, לחץ על התפריט 'אפשרויות' בפינה הימנית העליונה ובחר 'אתר > חידוש מטמון אתר'.

עבור שגיאות ספציפיות לאתר, נסה למחוק את קובץ מטמון האתר ‎.dws

אם ה-JavaScript קורה רק בהגדרת אתר אחת, אזי מחק את קובץ מטמון האתר עבור אותו אתר. כדי למחוק את המטמון בחר Site > Advanced > Recreate Site Cache (אתר > מתקדם > חדש מטמון אתר).

משתמשי Mac OS: יש לשנות את התווים המיוחדים בנתיבים.

בדוק אם יש תו מיוחד בשם הכונן הקשיח, בנתיב לתיקיית התצורה של Dreamweaver או בנתיב לקובצי האתר. דוגמאות לתווים מיוחדים שיכולים לגרום לניגודים כוללים את התווים הבאים:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + | / \ ' ;

אמת שהתוספים תואמים לגרסת Dreamweaver שברשותך.

הרחבה שהותקנה ב-Dreamweaver יכולה להיות הגורם לניגוד. לדוגמה, ייתכן שההרחבה עוצבה לעבוד עם גרסה ישנה יותר של Dreamweaver. בדוק את אתר המפתח של ההרחבה כדי לראות אם היא תואמת לגרסה של Dreamweaver שברשותך.

מספר שגיאות JavaScript משויכות לתוספים מצד שלישי. נסה לחפש את פורום Dreamweaver לקבלת פתרונות. חיפוש באמצעות חלק ממילות המפתח בהודעת שגיאה של JavaScript (לדוגמה, חיפוש באמצעות טקסט של שם קובץ JS).

השבת הרחבות.

כדי לבדוק ידנית ניגוד הרחבה, השבת את כל ההרחבות שהתקנת ב-Dreamweaver.אם השבתת ההרחבות פותרת את הבעיות, הפעל אותן בזה אחר זה עד שתבודד את ההרחבה הבעייתית. אם זיהית הרחבה הגורמת לבעיה, הסר אותה והודע על כך ליוצר ההרחבה.

Dreamweaver‏ (2015 ואילך):

 1. עבור אל דף התוספים של Adobe כדי להציג את התוספים.
 2. לחץ על הסר שמימין לשמות ההרחבות כדי להשבית אותן.

Dreamweaver ‏(2014 וגרסאות קודמות):

 1. בחר פקודות > נהל הרחבות.
 2. ב-Extension Manager, בחר את הגרסה של Dreamweaver שברשותך מרשימת המוצרים
 3. ברשימת ההרחבות המותקנות הגדר את האפשרות On/Off עבור כל הרחבות Dreamweaver.

השבת הרחבות.

אם שגיאת ה-JavaScript ממשיכה לאחר שהשבתת את כל ההרחבות, הסר את התקנת ההרחבות ב-Extension Manager. אם זיהית הרחבה הגורמת לבעיה, הסר אותה והודע על כך למחבר ההרחבה.

 1. ב-Extension Manager, בחר בכל הרחבה.
 2. לחץ על File > Remove Extension (קובץ > הסר הרחבה).

חדש את תיקיית הגדרת תצורת המשתמש ב-Dreamweaver.

Mac OS

 1. צא מ-Dreamweaver.
 2. מצא את תיקיית התצורה של Dreamweaver:
  • תיקיית התצורה מוסתרת ב-Mac OS X 10.7 ובמהדורות שאחריה. כדי לחשוף אותה, פתח את Finder והקש Cmd+Shift+G.
  • הקלד /Library/Application Support בתיבת הדו-שיח ולחץ על Go.
  • בחלון 'תמיכה ביישום', דפדף עד /Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration.

הערה:

לגרסאות קודמות של Mac OS, ב-Finder, דפדף לתיקיה הבאה: /[user]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [CS4 or CS5]/[language]/Configuration

3.   שנה את שם התיקייה Configuration Old.

4.   הפעל מחדש את Dreamweaver כדי לראות אם הבעיה ממשיכה.

Windows 8‏, 7, Vista

 1. צא מ-Dreamweaver.
 2. מצא את תיקיית התצורה של Dreamweaver:
  • תיקיית התצורה מוסתרת ב-Windows. כדי לחשוף תיקיות מוסתרות, ראה הצג קבצים ותיקיות מוסתרים.
  • אתר את תיקיית התצורה בנתיב זה: C:/Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration
 3. שנה את שם התיקייה Configuration Old.
 4. הפעל מחדש את Dreamweaver כדי לראות אם הבעיה ממשיכה.

הרץ את Dreamweaver בהפעלת סלקטיבית או במצב בטוח.

הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח ולאחר מכן הפעל את Dreamweaver כדי לראות אם הבעיה ממשיכה:

אם הבעיה נוקתה בעת שהפעלת במצב בטוח, נסה להפעיל מחדש ללא מצב בטוח. אם הבעיה נפתרה בעת הפעלה רגילה, ככל הנראה היא נגרמה בשל בעיה שהמצב הבטוח תיקן.

עזרה נוספת

אם שגיאות JavaScript ממשיכות לאחר שפעלת לפי ההצעות שלעיל, עיין במסמך העזרה הבא לקבלת הצעות פתרון בעיות נוספות. הסרת התקנה והתקנה מחדש של Dreamweaver, עם השבתת תוכנת אנטי-וירוס, היא בדיקה חשובה שיש לבצע:

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת