הערה:

ב-Dreamweaver CC ואילך, החלונית CSS Styles הוחלפה בחלונית CSS Designer‏. לקבלת מידע נוסף, ראה CSS Designer.

ניתן לקבוע העדפות השולטות בעיצוב של קוד CSS בכל פעם שאתה יוצר או עורך כלל CSS מממשק Dreamweaver. לדוגמה, ניתן לקבוע העדפות שימקמו את כל מאפייני CSS בשורות נפרדות, יוסיפו שורה ריקה בין כללי CSS וכולי.

כשקובעים העדפות עיצוב CSS, ההעדפות שתבחר יוחלו אוטומטית על כל כללי CSS החדשים שתיצור. עם זאת, ניתן גם להחיל העדפות אלה ידנית על מסמכים בודדים. הדבר יכול להיות שימושי אם יש לך מסמך HTML או CSS ישן יותר הדורש עיצוב.

הערה:

העדפות עיצוב קוד CSS חלות על כללי CSS בגיליונות סגנונות חיצוניים או מוטבעים בלבד (לא על סגנונות בתוך שורה).

קביעת העדפות עיצוב של קוד CSS

 1. בחר Edit >‏ Preferences.
 2. בתיבת הדו-שיח Preferences, בחר בקטגוריה Code Format.
 3. לחץ על הלחצן CSS שליד Advanced Formatting.
 4. בתיבת הדו-שיח CSS Source Format Options, בחר באפשרויות שברצונך להחיל על קוד המקור CSS. תצוגה מקדימה של סגנון CSS כפי שייראה בהתאם לאפשרויות שבחרת מוצגת בחלון התצוגה המקדימה שלמטה.

  Indent Properties With

  קובע את ערך ההזחה למאפיינים בתוך כלל. ניתן לציין טאבים או רווחים.

  Each Property On A Separate Line

  ממקם כל מאפיין בתוך כלל בשורה נפרדת.

  Opening Brace On Separate Line

  ממקם את סוגר הפתיחה של כלל בשורה נפרדת מהבורר.

  Only If More Than One Property

  ממקם כללים הכוללים מאפיין אחד בלבד באותה שורה כמו הבורר.

  All Selectors For A Rule On Same Line

  ממקם את כל הבוררים של הכלל באותה שורה.

  Blank Line Between Rules

  מוסיף שורות ריקות בין הכללים.

 5. לחץ על OK.

הערה:

עיצוב קוד CSS גם מקבל בירושה את העדפת Line Break Type שהגדרת בקטגוריה Code Format בתיבת הדו-שיח Preferences.

עיצוב ידני של קוד CSS בגיליון סגנונות CSS

 1. פתח גיליון סגנונות CSS.
 2. בחר Commands >‏ Apply Source Formatting.

  אפשרויות העיצוב שתגדיר בהעדפות העיצוב לקוד CSS יוחלו על כל המסמך. לא ניתן לעצב בחירות בודדות.

עיצוב ידני של קוד CSS מוטבע

 1. פתח קובץ HTML הכולל סגנון CSS המוטבע בכותרת המסמך.
 2. בחר בחלק כלשהו בקוד CSS.
 3. בחר Commands >‏ Apply Source Formatting To Selection.

  אפשרויות העיצוב שתגדיר בהעדפות העיצוב לקוד CSS יוחלו על כל כליי CSS הנמצאים בכותרת המסמך בלבד.

  הערה:

  ניתן לבחור Commands >‏ Apply Source Formatting כדי לעצב את כל המסמך בהתאם להעדפות שציינת לעיצוב הקוד.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת