למד כיצד להגדיר העדפות לכתיבת קוד, ערכות נושא של קוד, עיצוב והעדפות לשכתוב קוד ב-Dreamweaver.

ניתן להגדיר העדפות לכתיבת קוד, כגון העיצוב והצבע של הקוד, בהתאם לצרכים שלך.

הערה:

כדי להגדיר העדפות מתקדמות, השתמש בעורך Tag Library (ראה ניהול ספריות תגים).

הגדרת המראה של הקוד

מתוך התפריט View ‏> Code View Options ניתן להגדיר גלישת טקסט, להציג מספרי שורות של קוד, להגדיר צבעי תחביר של רכיבי קוד, להגדיר כניסה ולהציג תווים מוסתרים.

 1. הצגת מסמך בתצוגת Code או ב-Code inspector.
 2. בחר View ‏> Code View Options.

 3. בחר מתוך האפשרויות הבאות, או בטל את הבחירה בכל אחת מהאפשרויות:

  Word Wrap

  מונעת גלישת שורות בקוד, כדי שניתן יהיה להציג אותו מבלי לגלול אופקית. אפשרות זו אינה מוסיפה מעברי שורה, אלא רק מקלה על הצגת הקוד.

  Line Numbers

  מציגה את מספרי השורה בצד הקוד.

  Hidden Characters

  מציגה תווים מיוחדים במקום רווחים לבנים. לדוגמה, נקודה תחליף כל רווח, סימן V כפול יחליף כל טאב וסמן פיסקה יחליף כל מעבר שורה.

  הערה:

  מעברי שורה רכים, המשמשים את Dreamweaver למניעה של גלישת שורות, אינם מסומנים בסמן פיסקה.

  Syntax Coloring

  מפעילה או מבטלת את צביעת הקוד. למידע על שינוי תבנית הצביעה, ראה הגדרה של צבעי הקוד.

  Auto Indent

  מזיחה את הקוד שלך באופן אוטומטי בהקשת Enter תוך כדי כתיבת הקוד. ההזחה של שורת הקוד החדשה תהיה באותה רמה כמו של השורה הקודמת. למידע נוסף על שינוי של ריווח ההזחה, עיין באפשרות Tab Size בסעיף שינוי העיצוב של הקוד.

שינוי העיצוב של הקוד

ניתן לשנות את מראה הקוד תוך ציון של העדפות עיצוב כגון כניסה, אורך שורה ואותיות גדולות/קטנות בשמות של תגים ותכונות.

כל האפשרויות של Code Format, פרט לאפשרות Override Case Of, חלות באופן אוטומטי רק על מסמכים חדשים או על תוספות למסמכים שתיצור בהמשך.

כדי לשנות את העיצוב של מסמכי HTML קיימים, פתח את המסמך ובחר Edit ‏> Code ‏> Apply Source Formatting.

 1. בחר Edit ‏> Preferences.
 2. בחר Code Format מהרשימה Category בצד שמאל.
 3. הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Indent

  לציון יצירת כניסות בקוד שנוצר על-ידי Dreamweaver (בהתאם לכללי הכניסות שצוינו בהעדפות אלה), או למניעת יצירה של כניסות.

  הערה:

  רוב אפשרויות הכניסה בתיבת דו-שיח זו חלות רק על קוד ש-Dreamweaver יוצר ולא על קוד שתקליד. כדי שרמת הכניסה בכל שורת קוד חדשה שתקליד תהיה זהה לרמת הכניסה בשורה שקדמה לה, בחר View ‏> Code View Options ולאחר מכן בחר באפשרות Auto-Indent. למידע נוסף, ראה הגדרת ההופעה של הקוד.

  With

  (תיבת טקסט ותפריט נפתח) מציינת בכמה רווחים או טאבים Dreamweaver ישתמש להזחת הקוד שהוא יוצר. לדוגמה, אם תקליד בתיבה את הספרה 3 ותבחר באפשרות Tabs מתוך התפריט הנפתח, הכניסה ב-Dreamweaver תתבצע באמצעות הוספת שלושה תווי טאב בכל רמת כניסה.

  Tab Size

  קובעת את מספר התווים לרוחב המתאים לגודלו של תו טאב אחד בתצוגת Code. לדוגמה, אם Tab Size הוגדר כ-4, כל תו טאב יופיע בתצוגת Code כרווח ברוחב 4 תווים. בנוסף, אם תחת Indent With הוגדרה האפשרות 3 Tabs, הכניסה של הקוד ש-Dreamweaver ייצור תתבצע באמצעות הוספת שלושה תווי טאב בכל רמת כניסה והיא תוצג בתצוגה Code כרווח ברוחב 12 תווים.

  הערה:

  כניסה נוצרת על-ידי Dreamweaver באמצעות רווחים או טאבים; בעת הוספת קוד, המערכת לא ממירה רצף של רווחים לתו טאב.

  Emmet

  בחר באפשרות זו אם בכוונתך להשתמש בקיצורי Emmet במהלך כתיבת הקוד. בחירה באפשרות זו מבטיחה שבעת הקשה על Tab,‏ Dreamweaver ימיר את קיצור ה-Emmet לקוד HTML או CSS מלא. לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-Emmet, ראה שימוש בערכת הכלים של Emmet עם Dreamweaver.

  Line Break Type

  מציינת את סוג השרת המרוחק (Windows, ‏Macintosh או UNIX) שמארח את האתר המרוחק שלך. בחירה בסוג הנכון של תווי מעבר שורה מבטיחה שקוד מקור בתבנית HTML יוצג כראוי בשרת מרוחק. הגדרה זו מסייעת בעבודה עם עורך טקסט חיצוני שמכיר רק סוגים מסוימים של מעברי שורה. לדוגמה, השתמש ב-CR LF (‏Windows) אם העורך החיצוני שלך הוא פנקס הרשימות, וב-CR (‏Macintosh) אם העורך החיצוני שלך הוא SimpleText.

  הערה:

  בשרתים שההתחברות אליהם מתבצעת בפרוטוקול FTP, אפשרות זו חלה רק במצב העברה בינארית; מצב העברת ASCII ב-Dreamweaver מתעלם מאפשרות זו. בהורדת קבצים במצב ASCII, ‏Dreamweaver מגדיר מעברי שורה לפי מערכת ההפעלה של המחשב שלך; בהעלאת קבצים במצב ASCII, כל מעברי השורה יוגדרו כ-CR LF.

  TD Tag: Do Not Include A Break Inside The TD Tag

  מטפלת בבעיית עיבוד בדפדפנים ישנים מסוימים, כאשר רווחים לבנים או מעברי שורה קיימים מיד אחרי תג <td> או מיד לפני תג <‎/td>. אם תבחר באפשרות זו, Dreamweaver לא יכתוב מעברי שורה אחרי תג <td> או לפני תג <‎/td>, גם אם העיצוב ב-Tag Library מציין שצריך להיות שם מעבר שורה.

  Advanced Formatting

  מאפשר לך להגדיר אפשרויות עיצוב עבור תגים ותכונות מסוימים ב-Tag Library Editor.

  White Space Character

  (בגרסה היפנית בלבד) מאפשרת לבחור בין רווח מסוג ‎&nbsp;‎ לרווח מסוג Zenkaku בקוד HTML. הרווח הלבן שנבחר באפשרות זו ישמש להוספת תגים ריקים בעת יצירת טבלה וכשהאפשרות Allow Multiple Consecutive Spaces מופעלת בדפים שמקודדים בשפה היפנית.

  Minimum code folding size

  גודל ברירת המחדל של קיפול הקוד הוא שתי שורות. עם הגדרת ברירת מחדל זו, ניתן לצמצם את כל מקטעי הקוד הכוללים לפחות שתי שורות של קוד. מקטעי Code שכוללים פחות משתי שורות ניתנים לצמצום רק על-ידי בחירת הקוד. לקבלת מידע נוסף לגבי קיפול קוד, ראה צמצום והרחבה של קוד.

הגדרת העדפות לשכתוב הקוד

השתמש בהעדפות לשכתוב הקוד כדי לציין האם וכיצד Dreamweaver ישנה את הקוד שלך בעת פתיחת מסמכים, בהעתקה ובהדבקה של רכיבי טופס ובהזנה של ערכי תכונה וכתובות URL בכלים כגון Property Inspector. העדפות אלה אינן משפיעות על עריכה של HTML או סקריפטים בתצוגת Code.

אם תבטל את הבחירה באפשרויות לשכתוב קוד, בחלון המסמך יופיעו פריטים שסומנו כלא חוקיים בקוד HTML שהיה אמור להיות משוכתב.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
 2. בחר Code Rewriting מהרשימה Category בצד שמאל.
 3. הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Fix Invalidly Nested and Unclosed Tags

  משכתבת תגים חופפים. לדוגמה, <b><i>text<‎/b></i> ישוכתב כך: <b><i>text</i></b>. אפשרות זו מוסיפה גם גרשיים סוגרים וסוגריים מרובעים סוגרים, אם הם חסרים.

  Rename Form Items When Pasting

  מבטיחה שלא תהיה כפילות בשמות של פריטי טופס. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

  הערה:

  שלא כמו שאר האפשרויות בתיבת הדו-שיח הזו של ההעדפות, אפשרות זו לא חלה בפתיחת מסמך אלא רק בהעתקה ובהדבקה של רכיב טופס.

  Remove Extra Closing Tags

  למחיקת תגים סוגרים שהם ללא תג פותח מתאים.

  Warn When Fixing Or Removing Tags

  מציגה סיכום של קוד HTML שאינו חוקי מסיבות טכניות, ש-Dreamweaver ניסה לתקן. בסיכום זה מצוין המיקום של הבעיה (במספרי שורה ועמודה) כדי שתוכל לאתר את התיקון ולוודא שהוא בוצע בהתאם לכוונתך.

  Never Rewrite Code: In Files With Extensions

  מאפשרת לך למנוע מ-Dreamweaver לשכתב קוד בקבצים ששמם כולל את הסיומות שתציין. אפשרות זו מועילה במיוחד בקבצים המכילים תגים של צד שלישי.

  Encode <, >, & And &#34; In Attribute Values Using &‎

  מבטיחה שערכי תכונה שתזין או שתערוך בכלים של Dreamweaver, כגון Property Inspector, יכילו תווים חוקיים בלבד. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

  הערה:

  אפשרות זו והאפשרויות הבאות לא חלות על כתובות URL שתקליד בתצוגת Code. כמו כן, הן לא גורמות לשינויים בקוד שכבר קיים בקובץ.

  Do Not Encode Special Characters

  מונעת מ-Dreamweaver לשנות כתובות URL כך שיכללו תווים חוקיים בלבד. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

  Encode Special Characters In URL Using &#‎

  אפשרות זו מבטיחה שכתובות URL שתזין או שתערוך בכלים של Dreamweaver, כגון Property Inspector, יכילו תווים חוקיים בלבד.

  Encode Special Characters In URL Using %‎

  פועלת באופן דומה לאפשרות הקודמת, אולם משתמשת בשיטה שונה לקידוד תווים מיוחדים. שיטת קידוד זו (המשתמשת בסימן האחוז) עשויה להתאים יותר לדפדפנים ישנים, אולם היא לא פועלת היטב עם תווים בשפות מסוימות.

הגדרת העדפות של אפשרויות להשלמת קוד

השתמש בהעדפות של אפשרויות להשלמת קוד כדי להגדיר כיצד אתה מעוניין שהאפשרויות להשלמת קוד יפעלו עבורך.

 1. בחר Edit‏ >‏ Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).

 2. בחר Code Hints מהקטגוריה בצד שמאל.

 3. הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Close tags

  ציין כיצד אתה רוצה ש-Dreamweaver יסגור תגים.

  • ‎After typing "</" - 
  • After typing the open tag's ">" - בחר אפשרות זו אם ברצונך ש-Dreamweaver יוסיף באופן אוטומטי תג סוגר לאחר סגירת התג הפותח.
  • Never - הגדר אפשרות זו אם אינך רוצה ש-Dreamweaver יוסיף באופן אוטומטי תגים סוגרים.

  Enable Code Hints

  בחר אפשרות זו כדי להפעיל או להשבית אפשרויות להשלמת קוד והשלמת קוד ב-Dreamweaver. לקבלת מידע נוסף על תכונות של אפשרויות להשלמת קוד והשלמת קוד ב-Dreamweaver, ראה אפשרויות להשלמת קוד והשלמת קוד.

  Enable description tooltips

  בחר אפשרות זו כדי להפעיל תיאורים אשר יופיעו עם האפשרויות שלך להשלמת קוד. תיאורים אלה מספקים מידע נוסף לגבי הקוד שאתה כותב.

הגדרת העדפות עבור השלמה אוטומטית של קודים

ניתן להפעיל ולבטל את הסגירה האוטומטית של סוגריים מרובעים וגרשיים על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. פתח את הקובץ brackets.json מהמיקום הבא:

  • Win‏: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2018\en_US\Configuration\Brackets\‎
  • Mac‏: ‎~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2018/en_US/Configuration/Brackets/‎
    
 2. כדי לבטל סגירה אוטומטית של סוגריים מרובעים וסוגריים רגילים, הגדר את autoCloseBraces ל-False.

 3. כדי לבטל הוספה אוטומטית של גרשיים תואמים, הגדר את autoCloseQuotes ל-False.

  אם ברצונך להפעיל סגירה אוטומטית של סוגריים מרובעים וגרשיים תואמים, הגדר את הערכים שצוינו לעיל ל-True.

  הגדרת העדפות עבור השלמה אוטומטית של קוד ב-Dreamweaver
  הגדרת העדפות עבור השלמה אוטומטית של קוד ב-Dreamweaver
 4. שמור את קובץ ‎.json והפעל את Dreamweaver.

הגדרת העדפות PHP

ניתן להגדיר את סביבת פיתוח הקודים של PHP שברצונך לעבוד בה. ניתן לעשות זאת עבור כל אתר בנפרד מבין האתרים שאתה עובד עליהם, או באופן כללי עבור כל קובצי ה-PHP שנשמרו מחוץ לאתרי Dreamweaver.

Dreamweaver מגדיר את האפשרויות להשלמות הקוד ובדיקות לאיתור שגיאות בקוד עבור גרסת שפת ה-PHP שנבחרה.

כדי להגדיר העדפות לגרסאות של קודי ה-PHP עבור קבצים שאינם ספציפיים לאתר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר Edit >‏ Preferences‏ (Windows) או Dreamweaver >‏ Preferences ‏(Macintosh).

 2. הגדר PHP מרשימת הקטגוריות משמאל.

 3. בחר גרסת PHP מהרשימה הנפתחת PHP Version ולחץ על Apply.

כדי להגדיר את גרסת ה-PHP עבור אתר מסוים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתיבת הדו-שיח Site Setup, מתחת Advanced Settings, בחר PHP.

 2. בחר גרסת PHP מהרשימה הנפתחת PHP Version ולחץ על Save.

  הגדרת העדפות PHP לפי אתר
  הגדרת העדפות PHP לפי אתר

הגדרת ערכות נושא של צבעים וערכות נושא של קוד

ניתן לבחור ערכת נושא של צבעים בהתאם להעדפותיך בעת הפעלת Dreamweaver. תוכל גם לשנות העדפה זו בכל עת.

 1. בחר Edit‏ >‏ Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
 2. בחר Interface מהרשימה Category בצד שמאל.

 3. בחר ערכת נושא מתוך הרשימה Color Themes.

 4. לאחר הגדרת ערכת הנושא של הממשק, הגדר את ערכת הנושא של הקוד.

  ניתן לבחור בין ערכת נושא בהירה או כהה של קוד.

 5. לחץ על Apply כדי לשמור את השינויים.

  באפשרותך לבחור להתאים אישית הגדרות נוספות בצבעי הקוד בהתאם לדרישות שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה התאמה אישית של צבעי קוד.

שימוש בעורך חיצוני

ניתן לציין עורך חיצוני שישמש לעריכת קבצים ששמם כולל סיומת מסויימת. ניתן להפעיל עורך טקסט כגון BBEdit‏, Notepad או TextEdit מתוך Dreamweaver כדי לערוך קובצי JavaScript‏ (JS).

ניתן להקצות עורכים חיצוניים שונים לסיומות שונות של שמות קובץ.

הגדרת עורך חיצוני לסוג קובץ מסוים

 1. בחר Edit ‏> Preferences.
 2. בחר File Types/Editors מהרשימה Category בצד שמאל, הגדר את האפשרויות ולחץ על OK.

  Open In Code View

  מציינת את הסיומות של שמות קובץ שייפתחו באופן אוטומטי בתצוגת Code ב-Dreamweaver.

  Reload Modified Files

  לציון אופן הפעולה של Dreamweaver כאשר המערכת מגלה שעורך חיצוני ביצע שינוי במסמך הפתוח בתוכנה.

  Save On Launch

  אפשרות זו מציינת האם המסמך הנוכחי תמיד יישמר על-ידי Dreamweaver לפני הפעלת העורך, לעולם לא יישמר, או שתתבקש להחליט האם לשמור או לא בכל פעם שבה תפעיל את העורך החיצוני.

  Fireworks

  ניתן לחבר בין Fireworks ל-Dreamweaver על-ידי מתן נתיב ליישום כאן.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת