הוסף, שנה ומחק ספריות תגים, תגים, תכונות וערכי תכונה ב-Dreamweaver. הגדר מאפיינים לספריית תגים.

ספריית תגים ב-Dreamweaver היא אוסף תגים מסוג מסוים וכן מידע על האופן שבו Dreamweaver יעצב את התגים. ספריות תגים מספקות את המידע על תגים שבהם Dreamweaver משתמש כאפשרויות להשלמת קוד, לבדיקות של דפדפני היעד, ל-Tag Chooser וליכולות אחרות של כתיבת קוד. עורך Tag Library מאפשר להוסיף ולמחוק ספריות תגים, תגים, תכונות וערכי תכונה; להגדיר מאפיינים של ספריית תגים, כולל מאפייני עיצוב (לזיהוי קל של פריטים בקוד); ולערוך תגים ותכונות.

פתיחה וסגירה של עורך Tag Library

 1. בחר Tools ‏> Tag Libraries כדי לפתוח את עורך Tag library.

  תיבת הדו-שיח Tag Library Editor מופיעה (האפשרויות של תיבת דו-שיח זו משתנות בהתאם לתג שנבחר).

 2. סגור את עורך Tag Library באחת מהדרכים הבאות:
  • כדי לשמור את השינויים, לחץ על OK.

  • כדי לסגור את העורך מבלי לשמור את השינויים, לחץ על Cancel.

  הערה:

  בלחיצה על Cancel, יבוטלו כל השינויים שביצעת בעורך Tag Library. אם מחקת תג או ספריית תגים, הם ישוחזרו.

הוספת ספריות, תגים ותכונות

ניתן להשתמש בעורך Tag Library כדי להוסיף ספריות תגים, תגים ותכונות לספריות תגים ב-Dreamweaver.

הוספת ספריית תגים

 1. בעורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר New Tag Library.

 2. בתיבה Library Name, הקלד שם (לדוגמה, Miscellaneous Tags) ולחץ על OK.

הוספת תגים לספריית תגים

 1. בעורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר New Tags.

 2. בחר בתפריט הנפתח Tag Library ובחר בספריית תגים.
 3. הקלד את שם התג החדש. כדי להוסיף יותר מתג אחד, הפרד את שמות התגים בפסיק ורווח (לדוגמה: cfgraph, ‏cfgraphdata).
 4. אם לשמות התגים החדשים יש תגים סוגרים (<.../>), בחר באפשרות Have Matching End Tags.
 5. לחץ על OK.

הוספת תכונות לתג

 1. בעורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר New Attributes.

 2. בתפריט הנפתח Tag Library, בחר בספריית תגים.
 3. בתפריט הנפתח Tag Library, בחר בספריית תגים.
 4. הקלד את שם התכונה החדשה. כדי להוסיף יותר מתכונה אחת, הפרד את שמות התכונה בפסיק ורווח (לדוגמה: width, ‏height).
 5. לחץ על OK.

עריכה של ספריות, תגים ותכונות

השתמש בעורך Tag Library כדי להגדיר מאפיינים לספריית תגים ולערוך תגים ותכונות בספרייה.

הגדרת מאפיינים לספריית תגים

 1. בעורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries), בחר ספריית תגים (לא תג) מתוך הרשימה Tags.

  הערה:

  המאפיינים של ספריות תגים מופיעים רק כאשר בוחרים בספריית תגים. ספריות תגים מיוצגות על ידי התיקיות ברמה בעליונה של הרשימה Tags; לדוגמה, התיקייה HTML Tags מייצגת ספריית תגים, בעוד תיקיית הקיצור שבתוך התיקייה HTML Tags מייצגת תג.

 2. ברשימה Used In, בחר בכל סוג מסמך שאמור להשתמש בספריית התגים.

  סוגי המסמך שתבחר כאן יקבעו אילו סוגי מסמך יספקו אפשרויות להשלמת קוד מספריית התגים שנבחרה. לדוגמה, אם האפשרות HTML לא נבחרה לתיקיית תגים מסוימת, אפשרויות להשלמת קוד מספריית תגים זו לא יופיעו בקובצי HTML.

 3. (אופציונלי) הזן קידומת לתגים בתיבה Tag Prefix.

  הערה:

  קידומת משמשת לזיהוי תג בקוד כחלק מספריית תגים מסוימת. ישנן ספריות תגים שלא משתמשות בקידומות.

 4. לחץ על OK.

עריכת תג בספריית תגים

 1. בעורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries), הרחב ספריית תגים מתוך הרשימה Tags ובחר תג.

 2. הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות של Tag Format:

  Line Breaks

  מציינת היכן Dreamweaver יוסיף מעברי שורה לתג.

  Contents

  מציינת כיצד Dreamweaver יוסיף את תוכן התג; כלומר, אם הוא יחיל מעברי שורה, עיצוב וכללי הזחה על התוכן.

  Case

  מציינת אותיות גדולות/קטנות לתג מסוים. בחר מבין האפשרויות הבאות: Default לברירת המחדל, Lowercase לאותיות קטנות, Uppercase לאותיות גדולות או Mixed Case לשילוב של אותיות גדולות וקטנות. אם תבחר Mixed Case, תופיע תיבת הדו-שיח Tag Name Mixed Case. הקלד את התג עם האותיות הגדולות/הקטנות שישמשו את Dreamweaver בעת הוספת התג (לדוגמה, getProperty) ולחץ על OK.

  Set Default

  מגדירה את האותיות הגדולות/קטנות של ברירת המחדל לכל התגים. בתיבת הדו-שיח Default Tag Case שמופיעה, בחר <UPPERCASE> לאותיות גדולות או <lowercase> לאותיות קטנות ולחץ על OK.

  הערה:

  ייתכן שתרצה להגדיר את ברירת המחדל לאותיות קטנות, על מנת לשמור על תאימות לתקני XML ו-XHTML.

עריכת תכונה לתג

 1. בעורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries), הרחב ספריית תגים מתוך התיבה Tags, הרחב תג ובחר תכונת תג.

 2. בתפריט הנפתח Attribute Case, בחר באפשרות Default, ‏Lowercase, ‏Uppercase או Mixed Case.

  אם תבחר Mixed Case, תופיע תיבת הדו-שיח Attribute Name Mixed Case. הקלד את התכונה עם האותיות הגדולות/הקטנות שישמשו את Dreamweaver בעת הוספת התכונה (לדוגמה, onClick), ולחץ על OK.

  לחץ על הקישור Set Default כדי להגדיר את האותיות הגדולות/קטנות של ברירת המחדל לכל שמות התכונה.

 3. בתפריט הנפתח Attribute Type, בחר בסוג התכונה.

  אם תבחר בסוג Enumerated, הקלד כל ערך מותר לתכונה בתיבה Values. הפרד את הערכים בפסיקים ללא רווחים. לדוגמה, הערכים מסוג נמנה של התכונה showborder בתג cfchart רשומים כך: yes,no.

מחיקת ספריות, תגים ותכונות

 1. בעורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries), בחר ספריית תגים, תג או תכונה בתיבה Tags.

 2. לחץ על לחצן המינוס (–).
 3. לחץ על OK כדי למחוק את הפריט לצמיתות.

  הפריט יוסר מהתיבה Tags.

 4. לחץ על OK כדי לסגור את עורך Tag Library ולהשלים את המחיקה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת