בצע הליך זה כדי להגדיר העדפות של זמן הורדה וגודל דרך החלונית Preferences ב-Dreamweaver.

Dreamweaver מחשב גודל לפי תוכן הדף במלואו, כולל כל האובייקטים המקושרים, כגון תמונות ותוספים. Dreamweaver מעריך את זמן ההורדה לפי מהירות החיבור שהוזנה בהעדפות של Status Bar. זמן ההורדה בפועל משתנה לפי מצב האינטרנט באופן כללי.

הערה:

בבדיקת זמני הורדה של דף אינטרנט מסוים, כדאי להשתמש בכלל 8 השניות כקו מנחה. לפי כלל זה, רוב המשתמשים לא צריכים להמתין מעבר ל-‏8 שניות עד לטעינת דף.

  1. בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
  2. בחר Status Bar מהרשימה Category בצד שמאל.
  3. בחר במהירות חיבור שלפיה יחושב זמן ההורדה, ולחץ על OK.