הדפסה לקובץ באמצעות עמודים מרובים עם אריחים או הפרדות צבע

מה כלול

הדפסה לקובץ מ-Illustrator 10.0.x במערכת Mac OS X v10.1 ואילך
הדפסה לקובץ מ-Illustrator  CS - CS5

השתמש באפשרות ההדפסה לקובץ כדי:

  • ליצור ב-Adobe Illustrator קובצי PostScript שתוכל לשלוח למדפסת RIP או PostScript.
  • לזקק באמצעות Adobe Acrobat Distiller כדי ליצור קובץ Adobe PDF.

באפשרותך ליצור קובצי PDF מרובי-עמודים מתוך Illustrator CS או גרסאות מוקדמות יותר על-ידי:

  1. הגדרת האפשרויות של אריחי העמוד בהגדרות המסמך.
  2. הדפסה לקובץ.
  3. זיקוק קובץ ה-PostScript המתקבל ב-Acrobat Distiller.

תוכל להשתמש באפשרות Create Multi-page PDF From Page Tiles בתיבת הדו-שיח לשמירת PDF כדי ליצור קובצי PDF מרובי-עמודים ישירות מתוך Illustrator CS2- CS5. תוכל גם להדפיס הפרדות לקובץ ואז לזקק את הקובץ ב-Acrobat Distiller, כדי ליצור קובץ PDF מרובה-עמודים שבו כל עמוד מייצג לוח הדפסה אחר.

אפשרויות אריחי העמודים ב-Illustrator לא נוצרו במיוחד עבור תהליך עבודה זה, והתוצאות משתנות בהתאם לגרסת Illustrator שבה אתה משתמש ובמערכת ההפעלה שבה אתה משתמש.

גרסאות

Illustrator CS5 וגרסאות קודמות

הדפסה לקובץ מ-Illustrator 10.0.x במערכת Mac OS X v10.1 ואילך

כשאתה מדפיס לקובץ באמצעות מספר עמודים עם אריחים, Illustrator יוצר רק קובץ PostScript אחד שמכיל רק אריח או עמוד יחיד. בדרך-כלל, Illustrator כולל את האריח או העמוד האחרון במסמך ה-Illustrator בקובץ ה-PostScript. למשל, אם אתה מדפיס לקובץ מסמך Illustrator בן שישה עמודים עם אריחים, Illustrator כולל בקובץ ה-PostScript רק את האריח השישי והאריח האחרון.

כשאתה מדפיס לקובץ באמצעות הפרדות, Illustrator יוצר קובץ PostScript יחיד. כשאתה מזקק את הקובץ הזה, Acrobat Distiller יוצר קובץ PDF מרובה-עמודים. מספר העמודים תלוי במספר הלוחות שהדפסת.

הדפסת קובץ מ-Illustrator CS - CS5

כשאתה מדפיס לקובץ באמצעות מספר עמודים עם אריחים או הפרדות, Illustrator יוצר קובץ PostScript יחיד. כשאתה מזקק את הקובץ הזה, Acrobat Distiller יוצר קובץ PDF מרובה-עמודים. מספר העמודים תלוי במספר האריחים במסמך (לקבצים המוגדרים עם אפשרויות יצירת אריחי עמודים), או במספר הלוחות שאתה מדפיס (לקבצים שמתוכם אתה מדפיס הפרדות).

 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון