לקבלת ההחלטות הטובות ביותר לגבי הדפסה, עליך להבין את עקרונות ההדפסה הבסיסיים, לרבות את האופן שבו הרזולוציה של המדפסת או הכיול והרזולוציה של הצג יכולים להשפיע על מראה הגרפיקה בהדפסה. תיבת הדו-שיח Print של Illustrator נועדה לסייע בתהליך ההדפסה. כל ערכת אפשרויות בתיבת הדו-שיח מאורגנת באופן שמנחה אותך בתהליך ההדפסה.

הדפסה ללא הפרדות צבע היא גרסה של עמוד אחד של הגרפיקה, המקבילה למה שמוצג בחלון האיור – במילים אחרות, משימת הדפסה פשוטה. תדפיסים ללא הפרדות צבע גם שימושיים להגהת העיצוב הכולל של העמוד, לאימות הרזולוציה של התמונה ולזיהוי בעיות העלולות להתרחש במכונת הדפוס (כגון שגיאות PostScript).

 1. בחר File ‏> Print.
 2. בחר מדפסת מתפריט Printer. להדפסה לקובץ במקום למדפסת, בחר Adobe PostScript‎®‎‎‎‎ או Adobe PDF.
 3. בחר אחת מאפשרויות משטח היצירה הבאות:
  • להדפסת כל הפריטים בעמוד אחד, בחר Ignore Artboards.

  • להדפסת כל משטח יצירה בנפרד, בטל את הסימון באפשרות Ignore Artboards וציין אם ברצונך להדפיס את כל משטחי היצירה (All) או טווח מסוים, לדוגמה 1-3.

 4. בחר Output בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Print, וודא שהאפשרות Mode מוגדרת כ-Composite.
 5. הגדר אפשרויות הדפסה נוספות.
 6. לחץ על Print.

  הערה:

  אם המסמך משתמש בשכבות, ניתן לציין אילו שכבות יש להדפיס. בחר File‏ > ‏Print, ובחר אפשרות מתפריט Print Layers‏: Visible And Printable Layers‏, Visible Layers‏ או All Layers. לסרטון וידאו בנושא יצירת אזורי חיתוך להדפסה, ראה www.adobe.com/go/vid0213.

הגדרת גרפיקה שלא להדפסה

החלונית Layers מקלה על הדפסת גרסאות שונות של הגרפיקה. לדוגמה, ניתן לבחור להדפיס רק את אובייקטי הטקסט במסמך כדי לבצע הגהות על הטקסט. ניתן גם להוסיף לגרפיקה רכיבים שלא להדפסה כדי לתעד מידע חשוב.

 • כדי למנוע תצוגה של הגרפיקה בחלון המסמך, בהדפסה ובייצוא, הסתר את הפריטים המתאימים בחלונית Layers.
 • כדי למנוע הדפסה של גרפיקה מבלי לפסול את הצגתה במשטח היצירה או את האפשרות לייצא אותה, לחץ פעמיים על שם שכבה בחלונית Layers. בתיבת הדו-שיח Layer Options, בטל את הסימון באפשרות Print, ולחץ על הלחצן OK‏. שם השכבה משתנה לטקסט נטוי בחלונית Layers.
 • ליצירת גרפיקה שאינה מודפסת או מיוצאת, גם אם היא גלויה במשטח היצירה, בחר Template בתיבת הדו-שיח Layer Options.

הערה:

ניתן גם לציין משטחי יצירה מרובים במסמך, ולאחר מכן לבחור משטח יצירה אחד להדפסה בכל פעם מתיבת הדו-שיח Print. רק הגרפיקה שבתוך משטח היצירה תודפס. לסרטון וידאו על הגדרת חיתוך משטחי יצירה, ראה www.adobe.com/go/lrvid4016_ai.

כל קטגוריה של אפשרויות בתיבת הדו-שיח Print – מאפשרויות כלליות (General) ועד לאפשרויות סיכום (Summary) – מאורגנת באופן המנחה אותך בתהליך ההדפסה של המסמך. לתצוגת ערכת אפשרויות, לחץ על שם הערכה בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח. רבות מהאפשרויות מוגדרות מראש בפרופיל האתחול שנבחר בעת יצירת המסמך.

General

הגדרת גודל העמוד וכיוון ההדפסה, ציון מספר העמודים להדפסה, שינוי גודל הגרפיקה, ציון אפשרויות אריחים ובחירת השכבות להדפסה.

Marks & Bleed

בחירה בסימוני המדפסת והגדרת גלישה.

Output

יצירת הפרדות צבע.

Graphics

הגדרת אפשרויות הדפסה לנתיבים, לגופנים, לקובצי PostScript, למעברי צבע, לרשתות שינוי ולמיזוגים.

Color Management

בחירת פרופיל צבע ויעד רינדור להדפסה.

Advanced

שליטה בשיטוח (או הוספת רסטר) של גרפיקה וקטורית במהלך ההדפסה.

Summary

הצגה ושמירה של סיכום הגדרות ההדפסה.

מיקום מחדש של גרפיקה בעמוד

התצוגה המקדימה בתיבת הדו-שיח Print מציגה היכן תודפס הגרפיקה בעמוד.

 1. בחר File >‏ Print.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את הגרפיקה בחלון התצוגה המקדימה בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח.

  • לחץ על ריבוע או על חץ בסמל Placement כדי לציין את נקודת המקור ליישור הגרפיקה יחסית לעמוד. הזן ערכים עבור Origin X ו-Origin Y לכוונון עדין של מיקום הגרפיקה.

   עצה: להזזת האזור שניתן להדפסה במשטח היצירה באופן ישיר, גרור בחלון האיור בעזרת הכלי Print Tiling. תוך כדי גרירה, הכלי Print Tiling מגיב כאילו הזזת את האזור הניתן להדפסה מהפינה השמאלית התחתונה. ניתן להזיז את האזור הניתן להדפסה לכל מקום במשטח היצירה, אך כל חלק של העמוד המתפשט מעבר לגבולות האזור הניתן להדפסה – לא יודפס.

בעת יצירת מסמך עם משטחי יצירה מרובים, ניתן להדפיס את המסמך במגוון דרכים. ניתן להתעלם ממשטחי היצירה ולהדפיס את כל מה שמוצג בעמוד (ייתכן שתידרש הטיה אם משטחי היצירה מתפשטים מעבר לגבולות העמוד). לחילופין, ניתן להדפיס כל משטח יצירה כעמוד נפרד. בעת הדפסה של משטחי יצירה כעמודים נפרדים, ניתן לבחור להדפיס את כל משטחי היצירה או טווח של משטחי יצירה.

 1. בחר File‏ ‏> Print.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להדפסת כל משטחי היצירה כעמודים נפרדים, בחר All. ניתן לראות את כל העמודים באזור התצוגה המקדימה בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח Print.

  • להדפסת תת-ערכה של משטחי היצירה כעמודים נפרדים, בחר Range וציין את משטחי היצירה שברצונך להדפיס.

  • להדפסת הגרפיקה בכל משטחי היצירה יחד בעמוד יחיד, בחר Ignore Artboards. אם הגרפיקה חורגת מגבולות העמוד, ניתן לשנות את גודלה או להציגה באריחים.

 3. ציין אפשרויות הדפסה אחרות בהתאם לצורך ולחץ על Print.

סיבוב אוטומטי של משטחי יצירה עבור הדפסה

ב- Illustrator, כל משטחי היצירה במסמכים יכולים להסתובב באופן אוטומטי כדי לאפשר הדפסה בגודל אמצעי ההדפסה שנבחר. בחר בתיבת הסימון Auto-Rotateבתיבת הדו-שיחPrint כדי להגדיר סיבוב אוטומטי עבור מסמכי Illustrator. עבור מסמכים שנוצרו ב- Illustrator, האפשרות Auto-Rotate מופעלת כברירת מחדל.

לדוגמה, חשוב על מסמך עם גודל אמצעי הדפסה לרוחב (הרוחב עולה על הגובה) ולאורך (הגובה עולה על הרוחב). אם תבחר בגודל אמצעי ההדפסהלאורךבתיבת הדו-שיח Print, משטחי היצירה בכיוון לרוחב יסתובבו באופן אוטומטי לכיוון לאורך של אמצעי ההדפסה בעת ההדפסה.

הערה:

כאשר האפשרות Auto-Rotate נבחרת, לא תוכל לשנות את כיוון העמוד.

תצוגת גרפיקה בעמודים מרובים באריחים

אם אתה מדפיס גרפיקה ממשטח יצירה אחד (או ממשטחי יצירה שביקשת להתעלם מהם) שאינה מתאימה לעמוד אחד, ניתן להציג את הגרפיקה באריחים על מספר עמודים. אם המסמך כולל פריטים גרפיים מרובים

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בחר באפשרות Tile‏:

  הערה:

  אם המסמך כולל משטחי יצירה מרובים, בחר תחילה Ignore Artboards, או ציין עמוד 1 באפשרות Range ובחר Fit To Page.

  Full Pages

  חילוק משטח היצירה לעמודים מלאים בגודל אמצעי ההדפסה לצורך הפקת הפלט.

  Imageable Areas

  חלוקת משטח היצירה לעמודים לפי האפשרות שההתקן שנבחר תומך בה. אפשרות זו היא שימושית להפקת פלט של גרפיקה שגדולה מדי להתקן, משום שהיא מאפשרת לצרף יחד את האריחים לקבלת הגרפיקה הגדולה המקורית.

 3. ‏(אופציונלי) אם בחרת Full Pages, הגדר את האפשרות Overlap כדי לציין את מידת החפיפה בין העמודים.

שינוי גודל המסמך להדפסה

כדי להתאים מסמך החורג מגודל הדף לדף נייר קטן יותר, ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח Print כדי לשנות את הרוחב והגובה של המסמך בצורה סימטרית או א-סימטרית. שינוי גודל א-סימטרי הוא שימושי, למשל, בעת הדפסת סרט צילום לשימוש במכונת דפוס פלקסוגרפית: אם ידוע לך באיזה כיוון יוכנס הלוח לתוף של מכונת הדפוס, שינוי הגודל יכול לפצות על המתיחה השכיחה של הלוח בשיעור של 2% עד 3%. שינוי הגודל אינו משפיע על גודל העמודים במסמך. הוא משנה רק את גודל ההדפסה של המסמך.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למניעת שינוי גודל, בחר Do Not Scale.

  • לשינוי גודל המסמך אוטומטית כדי שיתאים לגודל העמוד, בחר Fit To Page. אחוזי שינוי הגודל נקבעים על-ידי האזור הניתן להדפסה המוגדר בקובץ PPD שנבחר.

  • להפעלת תיבות הטקסט Width ו-Height בחר Custom. הזן אחוזים מ-1 עד 1000 עבור ערכי הרוחב או הגובה. בטל את הבחירה בלחצן Constrain Proportions.  לשינוי יחסי הרוחב והגובה של המסמך.

שינוי רזולוציית המדפסת וצפיפות רשת ההדפסה

Adobe Illustrator מדפיס במהירות ובאופן הטוב ביותר ברזולוציית המדפסת ובצפיפות רשת ההדפסה המוגדרות כברירת מחדל. עם זאת, במקרים מסוימים, ייתכן שתרצה לשנות את רזולוציית המדפסת ואת צפיפות רשת ההדפסה – לדוגמה, אם תצייר נתיב ארוך ומעוקל שאינו מודפס עקב שגיאת בדיקת-סף (limit-check), אם ההדפסה איטית, או אם מעברי צבע ורשתות שינוי יוצרים פסים בהדפסה.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. באפשרות Printer, בחר מדפסת PostScript‏, קובץ Adobe PostScript‎®‎‎‎‎ או Adobe PDF.
 3. בחר Output בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Print.
 4. באפשרות Printer Resolution, בחר שילוב של צפיפות רשת הדפסה (lpi) ורזולוציית מדפסת (dpi).

רזולוציית המדפסת נמדדת במספר נקודות של צבע דיו לאינץ' (dpi). הרזולוציה של רוב מדפסות הלייזר השולחניות היא ‎600 dpi, והרזולוציה של מכונות דפוס היא 1200 dpi או יותר. מדפסות הזרקת דיו יוצרות ריסוס מיקרוסקופי של צבע דיו, ולא נקודות. בהתאם לכך, הרזולוציה של רוב מדפסות הזרקת הדיו היא 300 עד ‎720 dpi.

בעת הדפסה במדפסת לייזר שולחנית, אך במיוחד במכונות דפוס, יש לקחת בחשבון גם את צפיפות רשת ההדפסה. צפיפות רשת הדפסה היא מספר תאי רשת ההדפסה לאינץ' המשמשים להדפסת תמונות בגווני אפור או הפרדות צבע. צפיפות רשת הדפסה, הנקראת גם שורת רשת הדפסה או צפיפות שורות, נמדדת בשורות לאינץ' (lpi) – או בשורות של תאים לאינץ' ברשת הדפסה.

ערך צפיפות שורות גבוה (למשל ‎150 lpi) גורם להדפסת הנקודות בצפיפות גבוהה, באופן היוצר תמונה חלקה בדפוס. ערך צפיפות נמוך (60 עד ‎85 lpi) גורם להדפסת הנקודות רחוק יותר זו מזו, באופן היוצר תמונה גסה יותר. גם גודל הנקודות נקבע על-ידי שורת רשת ההדפסה. ערך גבוה של צפיפות רשת הדפסה משתמש בנקודות קטנות, ואילו ערך צפיפות נמוך משתמש בנקודות גדולות. הגורם החשוב ביותר בבחירת ערך צפיפות של שורת רשת ההדפסה הוא סוג מכונת הדפוס שבה יודפס המסמך. שאל את בית הדפוס שלl באיזו רמת צפיפות שורות תומכת מכונת הדפוס, ובצע את הבחירות בהתאם.

קובצי PPD למכונות דפוס ברזולוציה גבוהה מציעים טווח רחב של צפיפויות רשת, לצד רזולוציות של מכונות דפוס שונות. קובצי PPD למדפסות ברזולוציה נמוכה מציעים פחות אפשרויות בחירה לשורות רשת הדפסה, בדרך-כלל רשתות גסות של בין ‎53 lpi ל-‎85 lpi. עם זאת, צפיפויות הרשת הנמוכות מפיקות את התוצאות הטובות ביותר במדפסות ברזולוציה נמוכה. לדוגמה, שימוש בצפיפות רשת עדינה יותר של ‎100 lpi מפחית למעשה את איכות התמונות בעת שימוש במדפסת ברזולוציה נמוכה להפקת הפלט הסופי. הדבר נובע מכך שהגדלת ערך lpi לרזולוציה נתונה מקטינה את מספר הצבעים שניתן להפיק.

הערה:

מכונות דפוס ומדפסות לייזר שולחניות מסוימות משתמשות בטכנולוגיות של רשתות הדפסה שונות מרשת הדפסה halftone. אם אתה מדפיס תמונה במדפסת שאינה halftone, התייעץ עם ספק השירות או עיין בתיעוד של המדפסת בנוגע לרזולוציות המומלצות.