בעיה

כאשר קובץ של Illustrator נשמר בתבנית SVG ולאחר מכן נפתח מחדש, מופיעים בו רווחים נוספים לפני תווים של סימני פיסוק בשפה היפנית, כמו נקודה ופסיק. עיין בתמונה שלהלן כדי למצוא הבדלים בין הטקסט המקורי לבין הטקסט שמכיל בעיות ריווח.

בעיות ריווח
A. הטקסט המקורי B. הטקסט עם בעיות הריווח 

פתרון

כדי לתקן את בעיית הריווח, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר File (קובץ) > Save As (שמור בשם).

  2. בתיבת הדו-שיח Save As (שמור בשם), בחר SVG ברשימה הנפתחת Save as Type (שמור כסוג) ולחץ על Save (שמור).תיבת הדו-שיח Save Options (אפשרויות שמירה) מופיעה.

  3. בחר את האפשרות Preserve Illustrator Editing Capabilities (שמר את יכולות העריכה של Illustrator).

  4. לחץ על OK (אישור).

קובץ Illustrator שנבחר נשמר בתבנית SVG עם גודל קובץ גבוה יותר.