Illustrator קורס כאשר שם ספוט המכיל תווי 4 בתים ותווים מסוג זוג חלופי מוחל על מעבר צבע Freeform (חופשי)

בעיה

בעת השימוש בגרסת Illustrator ביפנית עם מערכת הפעלה בשפה היפנית, Illustrator קורס אם מתבצעת המשימה הבאה:

  1. צור מסמך CMYK חדש.
  2. צור צבע ספוט עם שם הכולל תווי 4 בתים או תווים מסוג זוג חלופי, ושמור אותו בחלונית Swatches (דוגמיות).
  3. צור אובייקט מלבני והחל מעבר צבע Freeform (חופשי) על האובייקט הזה.
  4. לחץ פעמיים על עצירת צבע כדי לשנות את צבע המילוי שלה.
  5. עכשיו, בחלונית Swatches (דוגמיות), בחר את הצבע ששמרת בשלב 2.
  6. החל את הצבע שנבחר וסגור את החלונית Swatches (דוגמיות). 
  7. לחץ מחוץ למשטח היצירה.

תצפיות

ייתכן שתבחין בפרטים הבאים:

  • מספר רב של צבעי ספוט חדשים ללא שם מתחילים להתווסף לחלונית Swatches (דוגמיות). אם נעשה שימוש במערכת ההפעלה Windows, הלולאה הזו מפסיקה לאחר לחיצה על משטח היצירה. עם זאת, היא לא מפסיקה ב-macOS. 
  • אם תחיל עכשיו צבע ספוט אחר, עם שם שמכיל תווי 4 בתים או תווים מסוג זוג חלופי, על צבע ספוט אחר, Illustrator יקרוס כתוצאה מכך.
  • הבעיה הזו מופיעה רק אם מדובר בתווי 4 בתים ובתווים מסוג זוג חלופי. תווי 2 בתים פועלים היטב.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?