למד כיצד לפתור בעיות העלולות להתרחש כאשר מדפיסים או מייצאים ל-PDF מ-InDesign.

עבור על המשימות במסמך זה לפי הסדר ועצור לאחר שפתרת את הבעיה.

ניתן למצוא בעיות ופתרונות ידועים בנוגע להדפסה וייצוא בכתובת https://helpx.adobe.com/il/indesign.html‏.

קבע באיזו רמה נמצאת הבעיה

כאשר אתה מנסה לפתור בעיית הדפסה או ייצוא, הצעד הראשון הוא לקבוע את הנסיבות שבהן מתרחשת הבעיה. לדוגמה, האם השגיאה הייתה חד-פעמית או שניתן לשחזר אותה
בצורה עקבית בעת הדפסה או ייצוא של כל המסמכים, חלק מהמסמכים או מסמך ספציפי? השלבים והבדיקות הבאים יעזרו לך להגדיר כיצד הבעיה שלך מתרחשת ומתי, על-מנת שתוכל למצוא פתרון.

1. הפעל מחדש את המחשב.

אם השגיאה אינה מופיעה, ייתכן שהיא נגרמה כתוצאה מבעיה זמנית בתקשורת, במחסור במשאבי מערכת או בגורם סביבתי אחר. אם ניתן להדפיס או לייצא ללא בעיות מיד לאחר שהפעלת את המחשב, אך השגיאה מופיעה שוב מאוחר יותר, פתור את הבעיה ברמת המערכת.

2. כבה והפעל את המדפסת.

אם השגיאה אינה מופיעה, ייתכן שהבעיה נגרמה כתוצאה מהזיכרון של המדפסת. אם השגיאה מופיעה שוב, עבור לשלב 3.

3. צור מסמך לדוגמה חדש.

אם ניתן להדפיס או לייצא מסמך חדש בהצלחה, אבל לא את המסמך המקורי, פתור את הבעיה ברמת המסמך.

4. הדפס או ייצא באמצעות יישום אחר.

אם ניתן להדפיס מיישום אחר (למשל WordPad,‏ TextEdit) או לייצא/לשמור כקובץ PDF מתוך יישום אחר (למשל Illustrator,‏ Photoshop), פתור את הבעיה ברמת היישום.

5. הדפס למדפסת אחרת.

אם יש מדפסת אחרת זמינה, נסה להדפיס בה את המסמך. אפ ההדפסה מצליחה, ודא שהמדפסת המקורית מופעלת ונמצאת במצב מקוון. הסר ונתק את כבלי המדפסת, ולאחר מכן הרץ בדיקה עצמית של המדפסת כדי לוודא שאין כשל מכני או כבלים פגומים. אם אף אחד מהשלבים האלה לא מאתר את הבעיה, פתור את הבעיה ברמת המערכת.

6. השתמש בשיטה שונה כדי ליצור קובץ PDF.

 • אם הבעיה מתרחשת בעת ייצוא ל-PDF מ-InDesign ל-Acrobat Standard,‏ Pro או Pro Extended, נסה להדפיס למדפסת Adobe PDF. (אם אתה משתמש ב-Mac OS v10.6 ואילך עם Acrobat 9, ראה תמיכה ב'שמור בשם Adobe PDF של Acrobat 9'‏).
 • אם הבעיה מתרחשת כאשר אתה משתמש בפונקציה 'הדפס' ליצירת קובץ PDF, בחר במקום זאת קובץ > ייצא ל-PDF.

פתרון בעיות הדפסה או ייצוא ברמת המסמך

אם השגיאה לא מתרחשת כאשר אתה מדפיס או מייצא מסמך חדש, ייתכן שההגדרות המקוריות של הדפסת או ייצוא המסמך אינן חוקיות, אובייקט או גופן שנעשה בהם שימוש במסמך עלולים להיות פגומים, או שמבנה המסמך פגום. נסה את אחד השלבים הבאים.

הערה:

בהתאם למדפסת שבה אתה משתמש, מיקומי ההגדרות עשויים להיות שונים ממה שמופיע בתהליכים הבאים. עיין בתיעוד של המדפסת.   

1. ייצא ל-IDML (InDesign CS4ואילך) או ל-INX (InDesign CS3 ומוקדם יותר).

המסמך עלול להיות פגום. מסמכים פגומים עלולים להיווצר לאחר המרה מגרסה קודמת של InDesign או ממסמך QuarkXPress. ייצוא לפורמט InDesign Markup Language (IDML) או InDesign Interchange (INX)‏ יכול להעלים נתונים בעייתיים.

2. (מדפסות PostScript בלבד) הפעל טיפול בשגיאות PostScript.

Windows

 1. בחרו File‏ > Print.
 2. לחצו על הלחצן Setup.
 3. אם תופיע תיבת-הדו-שיח הבאה, לחץ על אישור: 'אם הגדרת ההדפסה הרצויה זמינה בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' של InDesign, הגדר אותה שם כדי למנוע התנגשויות הדפסה'.
 4. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת ובחר מאפיינים.
 5. בכרטיסייה 'כללי', לחץ על העדפות הדפסה.
 6. לחץ על מתקדם.
 7. הרחבה את Document Options (אפשרויות מסמך) ולאחר מכן את PostScript Options (אפשרויות PostScript). אם 'שלח את הכלי לטיפול בשגיאות' לא מוגדר ל'כן', לחץ עליו ובחר כן מתוך התפריט הנפתח.

Mac OS X

 1. בחרו File‏ > Print.
 2. לחץ על המדפסת.
 3. בחר טיפול בשגיאות מהתפריט שמתחת לתפריט 'מוגדרים מראש'.
 4. בחר הדפס דוח מפורט, ולאחר מכן לחץ על הדפס.

אם שגיאת PostScript היא הגורמת לבעיה, הכלי לטיפול בשגיאות PostScript ידפיס דף ובו פרטי השגיאה. ראה פתרון בעיות עם שגיאות PostScript

3. הוצא גרפיקה מהמסמך.

אל תכלול גרפיקה כשאתה מדפיס את המסמך

 1. בחרו File‏ > Print.
 2. לחץ על גרפיקה, ולאחר מכן בחר ללא מהתפריט 'שלח נתונים'.
 3. לחצו על Print.

אל תכלול גרפיקה כשאתה מייצא את המסמך

 1. בחר קובץ > ייצוא ובחר Adobe PDF (הדפסה) כפורמט או 'שמור כסוג'.
 2. בחר מיקום ולחץ על שמור.
 3. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן סמן את כל שלושת תיבות הסימון 'אל תשתמש עבור OPI':‏ EPS,‏ PDF ו-Bitmap.
 4. שנה את תקן ה-PDF לללא כדי לאפשר לא לכלול תמונות.
 5. לחצו על Export.

אם ניתן להדפיס או לייצא את המסמך בהצלחה, ייתכן שרכיב גרפי אחד או יותר פגום. הסר 50% מהפריטים הגרפיים על-ידי מחיקת עמודים, או מסגרות גרפיות בעמוד יחיד. לאחר מכן, הדפס או ייצא את המסמך לאחר כל שינוי, כדי לקבוע אם פריט גרפי בקבוצה שהסרת הוא זה שגורם לשגיאה. אם ניתן להדפיס או לייצא את המסמך לאחר אחד השינויים, חזור צעד אחד אחורה והסר 50% מהדפים או הרכיבים הגרפיים הנותרים. בדוק אם השגיאה מופיעה שוב, ולאחר מכן הסר 50% פעם נוספת, וכן הלאה. ברגע, שזיהית פריטים גרפיים הגורמים בצורה עקבית להופעת השגיאה, מחק והחלף אותם. ייתכן שיהיה עליך לייצא מחדש רכיב גרפי מהיישום שבו יצרת אותו.

הדפסה מוצלחת לאחר השמטת פריטים גרפיים עשויה גם להצביע על בעיה בזיכרון המדפסת. התסמינים כוללים החלפת גופנים, רכיבים גרפיים חסרים, או תדפיסים לא שלמים. נסה להדפיס טווחי עמודים, או לפשט את הפרסום שאתה מנסה להדפיס כדי לראות אם ההדפסה כוללת מספר פריטים גרפיים קטן יותר. או נסה להדפיס ברזולוציה נמוכה יותר.

הערה:

אם המסמך מכיל רק רכיבים גרפיים, יתקבל דף ריק בעת הדפסה רק אם האפשרות להדפיס עמודים ריקים מופעלת ב-InDesign. בחר הדפס עמודים ריקים במקטע 'כלליי של תיבת הדו-שיח 'הדפסה'.

4. אל תכלול גופנים או מזער אותם.

אי-הכללת גופנים בעת ההדפסה

 1. בחרו File‏ > Print.
 2. לחץ על גרפיקה.
 3. במקטע 'גופנים', בחר ללא מהתפריט 'הורדה'.
 4. לחצו על Print.

צמצום גופנים בעת ייצוא ל-PDF

לא ניתן שלא לכלול גופנים בעת הייצוא, אבל ניתן לצמצם את מספר הגופנים שבשימוש.

 1. בחר סוג > מצא גופן.
 2. ברשימה '(גופנים במסמך', לחץ על הגופן הראשון, החזק את מקש Shift ולחץ על הגופן האחרון, כדי לבחור את כל הגופנים ברשימה.
 3. ברשימה 'החלף ב: משפחת גופנים', בחר גופן שאתה יודע שעובד במסמכים אחרים, כגון Arial או Verdana.
 4. לחץ על שנה הכל.
 5. לחץ על Done.
 6. בחר קובץ > ייצוא ובחר את הפורמט Adobe PDF (הדפס).
 7. בחר מיקום ולחץ על שמור.
 8. לחצו על Export.

אם ניתן להדפיס או לייצא את המסמך, ייתכן שהבעיה קשורה לאחד הגופנים שבהם השתמשת במסמך. אם השתמשת במסמך במספר רב של גופנים, השמטת גופנים אלה מפשטת את המסמך. שמור את המסמך בשם חדש, ולאחר מכן בדוק את הגופנים אחד אחד כדי לבדוק אם הם פגומים. אם גופן יוצר בעיה באופן עקבי, חפש מופעים פעילי מרובים של הגופן, או הורד שוב את הגופן מהיצרן כדי לוודא שהגופן אינו פגום.

5. ודא שהקישורים בתוקף.

כדי להציג סטטוס של קישורים כאלה, לחץ על חלון > קישורים. באל קישורים או קשר מחדש קבצים שלפני שמם מופיע סימן שאלה או סמל אחר. למידע נוסף על קישורי InDesign, ראה ניהול קישורי גרפיקה.

6. השבת הגדרות.

לעיתים שגיאות הן תוצאה של פונקציה מסוימת בתהליך ההדפסה או הייצוא, כשהיא מטפלת בתוכן ספציפי של המסמך. השמט סוג כזה של הגדרות ככל הניתן. אם
העלמת הגדרות פותרת בעיה זו, הפעל אותן מחדש בקבוצות, על-מנת לבודד את ההגדרה הגורמת לבעיה.

הערה:

בהתאם למדפסת שבה אתה משתמש, חלק מההגדרות עלולות לא להיות זמינות.

בחר קובץ > הדפס כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'הדפסה'. לאחר מכן שנה את ההגדרות בחלוניות באופן הבא:

חלונית 'כללי'

 • הגדר עותקים ל-1
 • בחר דפים כדי להשבית פריסות.
 • בטל את הסימון של הדפס דפים ראשיים, הדפס עצמים שאינם להדפסה, ואת הדפס סרגלים נראים ורשתות קווי בסיס.
 • הגדר את שכבות ההדפסה לשכבות גלויות ומודפסות.

חלונית 'הגדרות'

 • הגדר את גודל הדף לנקבע על-ידי מנהל ההתקן.
 • הגדר את קנה המידה לרוחב ולגובה ל100%.
 • השבת תמונות ממוזערות ואריחים.

חלונית 'סימנים והקזה'

 • השבת את סימנים, הקזה ותיאור.

חלונית 'פלט'

 • הגדר צבע למרוכב השאר ללא שינוי.
 • השבת לכידה, טקסט כשחור וסימולציה של הדפסת יתר.
 • ב'מנהל הדיו', השבת את החלקת דיו.

חלונית 'גרפיקה'

 • הגדר תמונות לשלח נתונים לאף אחד או לכולם.
 • הגדר גופנים להורד לאף אחד או לכולם.
 • הגדר את PostScript לרמה 2.
 • הגדר פורמט נתונים לASCII.

חלונית 'ניהול צבע'

 • הגדר את ניהול הצבעים לאפשר למדפסת PostScript לקבוע צבעים.
 • הפעל את שמר מספרי CMYK.

חלונית 'דפים' (מחוץ לתיבת הדו-שיח 'הדפסה')

בחר את כל הדפים,לחץ לחיצה ימנית, ולאחר מכן בחר מאפייני דפים > שיטוח פריסה > ללא (התעלם משקיפות).

7. פתרון בעיות בתוספים.

הסר תוספי צד שלישי מתוך תיקיית Plug-ins של InDesign , והפעל מחדש את InDesign. אם הבעיה מופיעה שוב, החזר את התוספים לתיקיית Plug-ins. אם הבעיה לא מופיעה שוב, נסה לזהות את התוספים המתנגשים:

 1. בחר עזרה > הגדר תצורת תוספים (Windows) או InDesign > הגדר תצורת תוספים (Mac OS).
 2. בחר את כל תוספי·התוכנה עבור הקבוצה, ולאחר מכן נקה את כל האפשרויות במקטע 'תצוגה' מלבד צד שלישי. צור רשימה של תוספי התוכנה הללו.
 3. צא מ-InDesign והעבר תוספים אלה מחוץ לתיקיית Plug-in:
  • Windows: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [Version]/Plug-Ins
  • Mac OS: /Applications/Adobe InDesign [Version]/Plug-Ins
 4. הפעל מחדש את InDesign ושחזר את הפעולות שגרמו לבעיה להופיע.
  • אם הבעיה אינה מופיעה, חזור על שלבים 3 ו-4 תוך הוספת מספר תוספי צד שלישי חרה לתיקייה Plug-Ins.
  • אם הבעיה מופיעה שוב, צור קשר עם מפתח התוסף שאותו העברת אחרון, כדי לבדוק אם קיים עדכון של התוסף.

8. הדפס או ייצא מחשבון משתמש חדש.

לעיתים חשבון משתמש עלול להיפגם ולמנוע מהיישום קריאה או כתיבה בקבצים ותיקיות מסוימים. צור חשבון משתמש חדש (אל תמחק את המקורי), היגנס לחשבון בחדש ונסה שוב להדפיס או לייצא את המסמך.

Windows

בחר התחל > לוח בקרה > חשבונות משתמשים.

Mac OS X

בחר תפריט Apple > העדפות מערכת > משתמשים וקבוצות.

9. בדוק אם המסמך פגום.

פתרון בעיות הדפסה או ייצוא ברמת היישום

אם תקבל שגיאה בעת הדפסת מסמך InDesign, נסה את אחת או יותר מהמשימות הבאות כדי לזהות את הגורם לבעיה ברמת היישום.

1. צור מחדש את קובצי ההעדפות של InDesign.

כש-InDesign מתנהג בצורה לא צפויה, לעיתים קרובות מחיקת העדפות (פעולה הנקראת גם 'העברת העדפות לפח האשפה' או 'הסרת העדפות') ויצירתם מחדש פותרת את הבעיה.

ישנן שתי דרכים ליצירה מחדש של העדפות:

 • באופן אוטומטי: שיאה זו מוחקת במהירות את קובצי ההעדפות הנוכחיים ומייצרת קבוצה חדשה של קובצי העדפות לברירת מחדל. אולם, כל הגדרה מותאמת אישית תאבד.

-או-

 • באופן ידני: אם אינך רוצה לאבד את ההגדרות המותאמות אישית, החלף את שמות קובצי ההעדפות הנוכחיים לפני ייצור קבוצה חדשה של קובצי העדפות לברירת מחדל. באופן זה, אם העדפות חדשות לא פותרות את בעיות ההדפסה או הייצוא, יהיה לך גיבוי של קובצי ההעדפות המקוריים (כולל הגדרות מותאמות אישית), שבהם תוכל להשתמש על-מנת להחליף את קובצי ההעדפות החדשים.

יצירה מחדש של העדפות InDesign באופן אוטומטי

הערה:

יצירה מחדש של העדפות InDesign מוחקת נתוני העדפות קודמים, כולל הגדרות מותאמות אישית. אם אינך רוצה לאבד את ההגדרות המותאמות אישית, צור מחדש את קובצי ההעדפות באופן ידני.

 1. צא מ-InDesign.
 2. הפעל מחדש את InDesign ולחץ והחזק מיד את המקשים המתאימים למערכת ההפעלה:
  • Mac OS: Control+Option+Command+Shift
  • Windows: Control + Alt + Shift
 3. תופיע תיבת דו-שיח השואלת אם למחוק את קובצי ההעדפות של InDesign. לחצו על Yes. InDesign יופעל עם העדפות ברירת מחדל שיוצרו מחדש.

יצירה מחדש של קובצי העדפות של InDesign באופן ידני

החלף את השם של שני קובצי ההעדפות (למשל החלף את 'InDesign SavedData' ל-'InDesign SavedData backup', ואת 'InDesign Defaults' ל-'InDesign Defaults backup'). קובצי ההגדרות נמצאים כאן:

 • Mac OS X

  InDesign Defaults: 

  Users/[user]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/[language]/InDesign Defaults

InDesign SavedData:

Users/[user]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [גרסה]/[שפה]/InDesign SavedData

 • Windows XP

  InDesign Defaults:

  /Documents and Settings/[user]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

מוסתר כברירת מחדל. למד כיצד להציג קבצים נסתרים.

InDesign SavedData:

/Documents and Settings/[user]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[version]/Caches/InDesign SavedData

 • Windows 7 ו- 8

InDesign Defaults:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[language]\InDesign Defaults

מוסתר כברירת מחדל. למד כיצד להציג קבצים נסתרים.

InDesign SavedData:

‎/Users/[user]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[version]/[language]/Caches/InDesign SavedData

הפעל מחדש את InDesign. InDesign יוצר קבוצה חדשה של קובצי העדפות.

אם בעיית ההדפה או הייצוא ממשיכה, ניתן לשחזר את ההעדפות המקוריות על-ידי שינוי שנות קובצי ההעדפות הישנים לשמותיהם המקוריים: InDesign SavedData ו-InDesign Defaults.

2. (Windows בלבד) ודא שמנהל ההתקן של המדפסת מעודכן.

התקן את מנהל ההתקן האחרון עבור המדפסת:

3. (Windows, מדפסת PostScript בלבד) אופטימיזציה של PostScript למהירות.

 1. בחרו File‏ > Print.
 2. לחץ על הגדרה, בחר מדפסת, לחץ על העדפות, ולאחר מכן לחץ על מתקדם.
 3. הרחב את Document Options (אפשרויות מסמך) ולאחר מכן את PostScript Options (אפשרויות PostScript).
 4. בחר אפשרות פלט PostScript.
 5. בחר מיטוב מהירות מהתפריט הנפתח, ולאחר מכן לחץ על אשר.
 6. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הדפס.

4. השבת הגנת דפים במדפסת.

עיין בתיעוד שהתלווה למדפסת, להוראות להשבתת תכונה זו.

5. חבר את המחשב למדפסת.

אם הבעיה מתרחשת כאשר אתה מדפיס ברשת, חבר את המחשב ישירות למדפסת ונסה לשלוח הדפסה.

אם אינך יכול להתחבר ישירות למדפסת, שמור את המסמך כקובץ PostScript. שלח את הקובץ להדפסה באמצעות שורת הפקודה במחשב שניתן לחבר ישירות למחשב. 

6. שמור כ-PDF לכונן קשיח מקומי.

אם הבעיה מתרחשת כאשר אתה מייצא כ-PDF למיקום ברשת, נסה לשמור את ה-PDF בכונן קשיח מקומי.

בעיות יציבות ברשת או בעיות הרשאות, עלולות ליצור בעיות בעת ייצוא לאמצעי אחסון נטענים ברשת. אם ניתן לייצא את הקובץ לכונן מקומי אבל לא למיקום ברשת, בקש ממחלקת ה-IT לחקור את הבעיה.

פתרון בעיות הדפסה ברמת מדפסת

פתרון בעיות בעת הדפסה באמצעות מדפסת PostScript

אם אתה חווה בעיות בהדפסה למדפסת PostScript, נסה את אחד או יותר מהמשימות הבאות. הדפס לאחר כל משימה.

1. השתמש במנהל הדפסה מעודכן.

הורד את הגרסה האחרונה של מנהל ההתקן למדפסת מסוג PostScript עבור Mac או Windows.

הערה:

אם אתה משתמש במדפסת רשת,ייתכן שאתה משתמש במנהל התקן למדפסת שתואם למערכת ההפעלה של שרת המדפסת אבל לא למערכת ההפעלה של המחשב שלך. כדי להתקין מנהל מנהל התקן למדפסת התואם למערכת ההפעלה, הגדר מחדש את תצורת מדפסת הרשת באמצעות האשף 'הוסף מדפסת'. ראה התקן מנהל התקן להדפסה התואם למערכת ההפעלה שלך.

2. השתמש בקובץ PPD מעודכן.

קובץ PostScript Printer Description (PPD) מתאר את היכולות של מדפסת PostScript בכל הקשור להגדרות כגון שוליים, צבע ורזולוציה. קובצי PPD שגויים או לא מעודכנים, עלולים להאריך את זמני ההדפסה. הגדר את תצורת המדפסת באמצעות קובץ ה-PPD שעליו ממליץ יצרן המדפסת.

כדי לקבל קובץ PDD, צור קשר עם יצרן המדפסת או הורד אותו מהאתר של Adobe.

3. (Windows בלבד) הגדר את המדפסת לפלט של קוד PostScript ממוטב.

עבור Windows 7:

 1. בחר התחל > התקנים ומדפסות.
 2. לחץ לחיצה ימנית ובחר העדפות הדפסה > מתקדם.
 3. הרחב את אפשרויות המסמך ולאחר מכן הרחב את אפשרויות PostScript.
 4. הגדר את אפשרות פלט PostScript למיטוב לניידות.

4. פנה שטח בדיסק.

ודא שבדיסק יש די שטח פנוי. השתדל לשמור לפחות 10 אחוז משטח האחסון הכולל בדיסק פנוי. כדי לפנות שטח בדיסק, חפש קבצים זמניים (‎.tmp) ומחק אותם, ונקה את המטמון שבו משתמש דפדפן האינטרנט. להוראות לגבי ניקוי מטמון הדיסק, עיין בתיעוד של הדפדפן.

כדי למצוא דרכים אחרות לפנות מקום,עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה שלך (למשל, טיפים לפינוי מקום במחשב האישי עבור Windows, או הגדלת המקום בדיסק עבור Mac OS).

5. הדפס באמצעות מדפסת מקומית.

אם אתה מדפיס את הקובץ במדפסת רשת, נסה להדפיס את הקובץ ממחשב המחובר באופן ישיר למדפסת מקומית. אם הקובץ מודפס כהלכה, ייתכן שתקלה נגרמת כתוצאה מבעיות ברשת. פנה למנהל הרשת לקבלת סיוע.

6. (Windows בלבד) התקן מנהל התקן להדפסה התואם למערכת ההפעלה שלך.

אם אתה משתמש במדפסת רשת, התקן מנהל הדפסה התואם למערכת ההפעלה במחשב שלך. שרתי הדפסה לא מספקים תמיד מנהלי הדפסה עבור מערכות ההפעלה הפועלות במחשבי הלקוחות. ייתכן שאתה משתמש במנהל הדפסה התואם למערכת ההפעלה של שרת ההדפסה אך לא למערכת ההפעלה של המחשב.

עבור Windows 7:

 1. בחר התחל > התקנים ומדפסות.
 2. לחץ על הוסף מדפסת.
 3. בחר הוסף מדפסת מקומית.
 4. בחר צור יציאה חדשה > יציאה מקומית > הבא.
 5. הזן את שם היציאה (למשל \\[printservername]\[printername]) ולחץ על אישור.
 6. פעל על פי ההנחיות במסך כדי להתקין מנהל הדפסה התואם למותג ולדגם של מדפסת הרשת שלך.

פתרון בעיות הדפסה של מדפסת שאינה PostScript

אם יש לך בעיה להדפיס למדפסת שאינה מסוג PostScript, נסה את אחת או יותר מהמשימות הבאות. הדפס לאחר כל משימה.

הערה:

חלק מהפתרונות המובאים האלה מחייבים שינוי במאפייני מנהל ההתקן של המדפסת. המיקום של המאפיינים השונים משתנים ממדפסת למדפסת, וממנהל הדפסה אחד למשנהו. צור קשר עם יצרן המדפסת או עיין בתיעוד לקבלת מידע נוסף.

1. הדפס כ-bitmap.

 1. בחרו File‏ > Print.
 2. ודא שבחרת מדפסת שאינה מסוג PostScript, ולאחר מכם בחר את החלונית 'מתקדם'.
 3. סמן את תיבת הסימון הדפס כ-Bitmap ובחר רזולוציה המתאימה למדפסת

2. ודא שלמדפסת יש די זיכרון.

כדי להדפיס ב-300 dpi, במדפסת צריך להיות זיכרון RAM זמין בגודל של 2 MB לפחות. כדי להדפיס ב-600 dpi, במדפסת צריך להיות זיכרון RAM זמין בגודל של 4-6 MB לפחות. להוראות לקביעת נפח הזכירון הזמין במדפסת, עיין בתיעוד של המדפסת.

3. השתמש במצב PostScript של המדפסת, אם זמין.

לפרטים נוספים, עיין בתיעוד המדפסת.

4. (Windows בלבד) עבור למנהל התקן SVGA סטנדרטי.

עבור למנהל ההתקן הסטנדרטי של Windows עבור SVGA, כדי לקבוע אם מנהל התקן וידאו של צד שלישי הוא הגורם לבעיה. אם השגיאה אינה מופיעה כאשר אתה משתמש במנהל ההתקן הסטדנדרטי, צור קשר עם היצרן של כרטיס הווידאו, כדי לקבל ממנו עדכון של מנהל ההתקן. אם כבר יש לך את הגרסה המעודכנת, נסה רזולוציית וידאו אחרת (למשל, 1,024 x‏ 768 במקום רזולוציה גבוהה יותר).

פתרון בעיות הדפסה או ייצוא ברמת מערכת

אם אינך יכול להדפיס או לייצא כ-PDF אף יישום, צור קשר עם התמיכה הטכנית של Apple, התמיכה הטכנית של Microsoft, או עם יצרן המדפסת. לפני שתפנה לתמיכה, הקפד תמיד לבדוק את החיבור הפיזי בין המדפסת למחשב. במקרים רבים, הפתרון הוא פשוט לחזק חיבור רופף.

כמו כן, חשוב מה השתנה לאחרונה במערכת שעלול להשפיע על תהליך ההדפסה או הייצוא. לדוגמה, האם ביצעת לאחרונה את אחת הפעולות הבאות?

 • עדכון חומרה, או הוספה או הסרה של רכיבי חומרה
 • הוספה, עדכון או מחיקה של תוכנה
 • התקנת גופנים או הסרתם
 • מחובר לרשת
 • ניקוי או מחיקת קבצים מהכונן הקשיח
 • נתקלת בשגיאות מערכת אקראיות, או בשגיאות ביישומים אחרים

במקרים מסוימים, שינוי שבוצע במערכת, עלול להיות הסיבה הישירה להופעת בעיות בהדפסה. תעד את השינויים במערכת. הדבר עשוי לסייע לך לפתור בעיות בהדפסה ובמשימות אחרות.