בעת מיקום גרפיקה, ניתן לראות בפריסה גרסה של הקובץ ברזולוציית המסך, כך שניתן להציג ולמקם אותה. עם זאת, ייתכן שהקובץ הגרפי הממשי הוא מקושר או מוטבע.

 • גרפיקה מקושרת מחוברת למסמך, אך נשארת עצמאית, ולכן נפח המסמך נשאר קטן. ניתן לשנות גרפיקה מקושרת בעזרת כלי שינוי צורה ואפקטים. עם זאת, לא ניתן לבחור ולערוך מרכיבים נפרדים בגרפיקה. ניתן להשתמש בגרפיקה המקושרת פעמים רבות מבלי להגדיל את המסמך באופן משמעותי. כמו כן ניתן לעדכן את כל הקישורים בבת אחת. בעת ביצוע ייצוא או הדפסה, הגרפיקה המקורית מאוחזרת ויוצרת את הפלט הסופי מהרזולוציה המלאה של מסמכי המקור.

 • גרפיקה מוטבעת מועתקת למסמך ברזולוציה מלאה, באופן המגדיל את נפח המסמך. ניתן לשלוט בגרסאות ולעדכן את המסמך בכל עת. כל עוד הגרפיקה מוטבעת, המסמך הוא עצמאי.

כדי לקבוע אם גרפיקה מקושרת או מוטבעת, או כדי לשנות את מצבה ממצב למצב, היעזר בחלונית Links.

בעת מיקום תמונת Bitmap שגודלה 48K או פחות, InDesign מטביע את התמונה ברזולוציה המלאה בפריסה באופן אוטומטי, במקום את הגרסה ברזולוציה של המסך. InDesign מציג תמונות אלה בחלונית Links, כך שניתן לשלוט בגרסאות ולעדכן את הקובץ בכל עת. עם זאת, הקישור אינו נחוץ לצורך הפקת פלט אופטימלי.

הערה:

בעת העברת מסמך לתיקייה אחרת או לדיסק אחר (לדוגמה, מסירת מסמך לספק שירותי דפוס), הקפד להעביר גם את קובצי הגרפיקה המקושרים. הם אינם מאוחסנים בתוך המסמך. ניתן להעתיק את כל הקבצים המקושרים באופן אוטומטי בעזרת האפשרויות Preflight ו-Package.

כל הקבצים הממוקמים במסמך מפורטים בחלונית Links. הם כוללים קבצים מקומיים (בדיסק) ומשאבים המנוהלים בשרת. עם זאת, קבצים שהודבקו מעמוד אינטרנט ב-Internet Explorer אינם מוצגים בחלונית זו.

ב-InCopy, החלונית Links גם מציגה כתבות מקושרות. בעת בחירת כתבה מקושרת בחלונית Links, המקטע Link Info מציג מידע כגון מספר ההערות, המצב המנוהל והמצב של המעקב אחר השינויים.

החלונית Links
החלונית Links

A. עמודות קטגוריה B. ‏‏Show/Hide Link Information‏ C. סמל של מופע אחד או יותר שהשתנו D. סמל קישור שהשתנה E. סמל קישור חסר F. סמל קישור מוטבע 

כשאותה גרפיקה מופיעה כמה פעמים במסמך, הקישורים משולבים מתחת למשולש בחלונית Links. כשגרפיקת EPS מקושרת או מסמך InDesign כוללים קישורים, גם הקישורים משולבים מתחת למשולש.

ניתן להציג קובץ מקושר בחלונית Links באחת מהדרכים הבאות:

Up to Date

קובץ מעודכן וריק בעמודה Status.

Modified

סמל זה מציין שגרסת הקובץ בדיסק מעודכנת יותר מהגרסה שבמסמך. לדוגמה, סמל זה מופיע אם אתה מייבא גרפיקה שנוצרה ב-Photoshop ל-InDesign, ולאחר מכן אתה או משתמש אחר עורך ושומר את הגרפיקה המקורית ב-Photoshop.

גרסה שונה במקצת של הסמל Modified מוצגת כשגרפיקה כלשהי משתנה ואחד או יותר מהמופעים שלה מתעדכן, והאחרים לא.

Missing

הגרפיקה כבר לא נמצאת במקום שממנו היא יובאה, אך ייתכן שהיא קיימת במקום אחר. קישורי Missing מופיעים אם משתמש מוחק את הקובץ המקורי או מעביר אותו לתיקייה או לשרת אחרים לאחר הייבוא. לא ניתן לדעת אם הקובץ החסר מעודכן עד לאיתור המקור. בעת הדפסה או ייצוא של מסמך כאשר סמל זה מופיע, ייתכן שההדפסה או הייצוא של הקובץ לא יהיו ברזולוציה מלאה.

Embedded

בעת הטבעת תוכן של קובץ מקושר, לא ניתן לבצע פעולות ניהול בקישור. אם הקישור שנבחר נמצא במצב "עריכה במקום", אפשרות זו אינה זמינה. בעת ביטול הטבעת הקובץ, ניתן שוב לבצע פעולות ניהול בקישור.

אם אובייקט מקושר אינו מופיע בעמוד מסוים במסמך, הקודים הבאים מציינים היכן מופיע האובייקט: PB (לוח הדבקות), MP (עמוד מאסטר), OV (עודף טקסט) ו-HT (טקסט מוסתר).

לצפייה בסרטון בנושא שימוש בחלונית Links, ראה www.adobe.com/go/lrvid4027_id.

InDesign Secrets מספק שידור וידאו לגבי עצות וטכניקות עבור החלונית Links בנושא חיסכון בזמן בעזרת החלונית Links.

 • להצגת החלונית Links, בחר Window ‏> ‏Links. כל קובץ מקושר וקובץ מוטבע אוטומטית מזוהים בשם.
 • כדי לבחור ולהציג גרפיקה מקושרת, בחר קישור בחלונית Links, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Go To Link , לחץ על מספר העמוד של הקישור בעמודה Page, או בחר באפשרות Go To Link מתפריט החלונית Links. InDesign ממרכז את התצוגה בגרפיקה שנבחרה. להצגת אובייקט מוסתר, ניתן להציג את השכבה (או את התנאי, במקרה של אובייקט מעוגן).
 • כדי להרחיב או לצמצם קישורים מקוננים, לחץ על סמל המשולש משמאל לקישור. קישורים מקוננים מופיעים כשאותה גרפיקה מופיעה מספר פעמים במסמך, או כשגרפיקת EPS או מסמך InDesign כוללים קישורים.
 • למיון קישורים בחלונית, לחץ על כותרת הקטגוריה בראש החלונית Links כדי למיין לפי קטגוריה זו. לחץ שוב על אותה קטגוריה כדי להפוך את הסדר. לדוגמה, אם אתה לוחץ על הקטגוריה Page, הקישורים מופיעים לפי הסדר מהעמוד הראשון עד לעמוד האחרון. אם תלחץ שוב על Page, הקישורים ימוינו מהעמוד האחרון לראשון. השתמש ב-Panel Options כדי להוסיף עמודות לחלונית Links.

ניתן להציג בחלונית Links קטגוריות נוספות, כגון Creation Date ו-Layer, כדי להציג מידע נוסף לגבי הגרפיקה. עבור כל קטגוריה ניתן לקבוע אם המידע יופיע כעמודה בחלונית Links ובאזור Link Info בתחתית החלונית Links.

 1. בחר Panel Options מתפריט החלונית Links.
 2. סמן את תיבות הסימון מתחת לאזור Show Column כדי להוסיף עמודות בחלונית Links.

  תיקייה 0 היא התיקייה הכוללת את הקובץ המקושר. תיקייה 1 היא התיקייה הכוללת את תיקייה 0, וכולי.

 3. סמן את תיבות הסימון מתחת לאזור Show In Link Info כדי להציג את המידע באזור Link Info בתחתית החלונית Links.
 4. לחץ על OK.

ניתן לשנות את סדר העמודות על-ידי בחירת עמודה וגרירתה למיקום אחר. גרור את גבולות העמודה כדי לשנות את רוחב העמודה. לחץ על כותרת של קטגוריה כדי למיין את הקישורים לפי קטגוריה זו בסדר עולה. לחץ שוב כדי למיין בסדר יורד.

 1. בחר Panel Options מתפריט החלונית Links.
 2. עבור Row Size, בחר Small Rows, ‏Regular Rows או Large Rows.
 3. עבור Thumbnails, קבע אם תמונות ממוזערות של הגרפיקה יופיעו בעמודה Name במקטע Link Info בתחתית החלונית Links.
 4. לחץ על OK.

המקטע Link Info בחלונית Links מציג מידע לגבי הקובץ המקושר שנבחר.

הערה:

לשינוי המידע המוצג במקטע Link Info בחלונית Links, בחר Panel Options מתפריט החלונית Links, וסמן את תיבות הסימון בעמודה Show In Link Info.

 1. לחץ פעמיים על קישור, או בחר קישור ולחץ על הסמל Show/Hide Link Information, שהוא משולש בצד השמאלי של החלונית.

אם קובץ מקושר או מוטבע כולל מטא-נתונים, ניתן להציג אותם בחלונית Links. לא ניתן לערוך או להחליף מטא-נתונים המשויכים לקובץ מקושר.

 1. בחר קובץ בחלונית Links ובחר Utilities ‏> ‏XMP File Info מתפריט החלונית.

הטבעת תמונה במסמך

במקום ליצור קישור לקובץ שמוקם במסמך, ניתן להטביע (או לאחסן) את הקובץ במסמך. בעת הטבעת קובץ, הקישור לקובץ המקורי מתנתק. ללא הקישור, החלונית Links לא תתריע על שינוי המקור, ולא ניתן יהיה לעדכן את הקובץ באופן אוטומטי.

הטבעת קובץ מגדילה את נפח המסמך.

הטבעת קובץ מקושר

 1. בחר קובץ בחלונית Links.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Embed Link בתפריט החלונית Links.

  • אם יש מופעים רבים של הקובץ, בחר Embed All Instances Of ‏[Filename] מתפריט החלונית Links. כדי להטביע מופע אחד בלבד, בחר אותו ובחר Embed Link.

בחלונית Links, הקובץ ימשיך להיות מסומן בסמל של קישור מוטמע .

הערה:

עבור קובץ הטקסט המופיע בחלונית Links, בחר Unlink מתפריט החלונית Links. בעת הטבעת קובץ טקסט, שמו מוסר מהחלונית Links.

ביטול הטבעה של קובץ מקושר

 1. בחר קובץ מוטבע אחד או יותר בחלונית Links.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Unembed Link בתפריט החלונית Links. אם יש מופעים רבים של הקובץ, בחר Unembed All Instances Of [Filename]‎ מתפריט החלונית Links.

  • לחץ על הלחצן Relink  או בחר Relink מתפריט החלונית Links.

 3. בחר לקשר את הקובץ לקובץ המקורי או לתיקייה ש-InDesign יוצר מהנתונים המוטבעים המאוחסנים במסמך.

השתמש בחלונית Links כדי לבדוק את מצבו של קישור כלשהו, או כדי להחליף קבצים בקבצים מעודכנים או חלופיים.

בעת עדכון או יצירה מחדש (קישור מחדש) של קישור לקובץ, כל שינויי הצורה המבוצעים ב-InDesign נשמרים (אם אתה בוחר באפשרות Relink Preserved Dimensions בהעדפות File Handling). לדוגמה, אם תייבא גרפיקה בצורת ריבוע ותסובב אותה ב-30°, ולאחר מכן תקשר אותה מחדש לגרפיקה שלא סובבה, InDesign יסובב את הגרפיקה ב-30° כדי שתתאים לפריסה של הגרפיקה הקודמת.

הערה:

קובצי EPS ממוקמים עשויים להכיל קישורי OPI המופיעים בחלונית Links. אל תקשר מחדש קישורי OPI לקבצים שאינם הקבצים המקוריים שאותם ייעד יוצר קובץ ה-EPS. פעולה זו עלולה לגרום לבעיות בהורדת גופנים ובהפרדות צבע.

בחירת אופן השינוי של קנה המידה של גרפיקה שקושרה מחדש

בעת קישור מחדש לצורך החלפת גרפיקה בקובץ מקור אחר, ניתן לשמור על מידות התמונה של הקובץ המוחלף, או להציג את הקובץ החדש במידותיו האמיתיות.

 1. בחר Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏File Handling ‏(Windows) או InDesign ‏> ‏Preferences ‏> ‏File Handling ‏(Mac OS).

 2. סמן את האפשרות Preserve Image Dimensions When Relinking אם ברצונך שהתמונות יופיעו באותו גודל של התמונות שהן מחליפות. בטל את הסימון באפשרות זו כדי להציג תמונות שקושרו מחדש בגודל הממשי שלהן.

InDesign מחפש תחילה אחר קישור חסר בתיקייה שבה קובץ אחר קושר מחדש בהפעלה הנוכחית. לאחר מכן, הוא מחפש אחר קישור באותה תיקייה שבה ממוקם המסמך. אם הקישור עדיין לא נמצא, הוא מחפש בתיקיית האב של המסמך.

קישורים שהשתנו נקראים גם קישורים "לא מעודכנים".

 1. בחלונית Links, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעדכון קישורים ספציפיים, בחר קישור אחד או יותר המסומן בסמל קישור שהשתנה . לאחר מכן לחץ על הלחצן Update Link , או בחר Update Link מתפריט החלונית Links.

  • לעדכון כל הקישורים שהשתנו, בחר Update All Links מתפריט החלונית Links, או בחר קישור שהשתנה והקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על הלחצן Update Link.

  • לעדכון קישור אחד בלבד לגרפיקה המופיעה בכמה מקומות במסמך, בחר את הקישור הרצוי בלבד ובחר Update Link. אם תבחר בקישור "האב", תוכל לעדכן את כל הקישורים לגרפיקה שהשתנתה.

 1. בחר קישור כלשהו בחלונית Links ולחץ על הלחצן Relink  או בחר Relink בחלונית Links. אם נבחר קישור "אב" של מופעים מרובים, בחר Relink All Instances Of ‏[Filename‏]‏ מתפריט החלונית Links.

  האפשרות Relink אינה מופעלת בכתבות מנוהלות, אלא אם כן הכתבה הוצאה מאחסון.

 2. בתיבת הדו-שיח המופיעה, בחר Search For Missing Links In This Folder אם ברצונך ש-InDesign יחפש בתיקייה קבצים באותם שמות כמו קבצים מקושרים חסרים אחרים. אם אפשרות זו לא נבחרה, רק התמונה שנבחרה תקושר מחדש.
 3. בחר Show Import Options כדי לקבוע את אופן הייבוא של קובץ המקור החדש.
 4. אתר את קובץ המקור החדש ולחץ עליו פעמיים.
 5. בחר אפשרויות ייבוא אם בחרת Show Import options. ‏(ראה אפשרויות ייבוא גרפיקה.)
 1. לשחזור קישור חסר, בחר קישור כלשהו המסומן בסמל של קישור חסר  בחלונית Links, ולחץ על הלחצן Relink .
 2. בתיבת הדו-שיח המופיעה, בחר Search For Missing Links In This Folder כדי לקשר מחדש קבצים חסרים המופיעים בתיקייה שצוינה. אתר קובץ ולחץ עליו פעמיים.

כברירת מחדל, InDesign מחפש קישורים חסרים ומנסה לפתור את הבעיה בעת פתיחת מסמכים. שתי העדפות מאפשרות ל-InDesign לחפש אחר קישורים חסרים באופן אוטומטי בעת פתיחת מסמכים.

Check Links Before Opening Document

אם תבטל את הסימון באפשרות זו, InDesign יפתח את המסמך מיד, ומצבי הקישורים לא יוצגו עד שהמערכת תקבע אם הקישורים הם מעודכנים, חסרים או השתנו. אם תפעיל אפשרות זו, InDesign יבדוק אם קיימים קישורים שהשתנו או קישורים חסרים.

Find Missing Links Before Opening Document

אם תבטל את הסימון באפשרות זו, InDesign לא ינסה לפתור קישורים חסרים. כדאי לבטל אפשרות זו אם הקישורים מאטים את הביצועים בשרת, או אם אתה נתקל בקישורים לא צפויים. אפשרות זו מעומעמת אם האפשרות Check Links Before Opening Document אינה מסומנת.

Search For Missing Links

השתמש בפקודה Search For Missing Links כדי לחפש ולפתור בעיות של קישורים חסרים במסמך. פקודה זו שימושית אם ביטלת את ההעדפות לחיפוש קישורים חסרים בעת פתיחת מסמכים, וכעת אתה נתקל בקישורים חסרים. פקודה זו שימושית גם אם אתה טוען שרת שבו מאוחסנות תמונות לאחר פתיחת מסמך.

 • לשינוי הגדרות קישור, פתח את המקטע File Handling בתיבת הדו-שיח Preferences, ובדוק אם האפשרויות Check Links Before Opening Document ו-Find Missing Links Before Opening Document נבחרו.
 • כדי לאפשר ל-InDesign לנסות לפתור בעיות של קישורים חסרים, בחר Utilities ‏> ‏Search For Missing Links מתפריט החלונית Links.

  פקודה זו מעומעמת אם המסמך אינו כולל קישורים חסרים.

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences, בחר File Handling.
 2. מתפריט Default Relink Folder, בחר באחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK:

  Most Recent Relink Folder

  אפשרות זו מציגה את התיקייה האחרונה שבחרת בה בעת קישור מחדש, בדומה להתנהגות של InDesign ‎‎CS3.

  Original Link Folder

  אפשרות זו מציגה את המיקום המקורי של הקובץ המקושר, בהתאם להתנהגות של InDesign ‎CS2 וגרסאות קודמות.

השתמש בפקודה Copy Link(s) To כדי להעתיק קבצים גרפיים לתיקייה אחרת וכדי לנתב מחדש את הקישורים לקבצים שהועתקו. פקודה זו שימושית במיוחד להעברת קבצים לכונן אחר, כגון העברת קבצים מ-DVD לדיסק הקשיח.

 1. בחר את הקישורים לקבצים שברצונך להעתיק, ובחר Utilities ‏> ‏Copy Link(s) To מתפריט החלונית Links.
 2. ציין את התיקייה שאליה יועתקו הקבצים המקושרים ובחר Select ‏(Windows) או Choose ‏(Mac OS).

בעת השימוש בפקודה Relink To Folder, ניתן להצביע על תיקייה הכוללת קבצים באותם שמות של הקישורים שאינם מעודכנים. לדוגמה, אם הקישורים הנוכחיים מצביעים על תמונות ברזולוציה נמוכה, ניתן לציין תיקייה אחרת הכוללת תמונות ברזולוציה גבוהה. ניתן לציין סיומת אחרת לקבצים, באופן המאפשר, למשל, לשנות סיומות קבצים מ-‎.jpg ל-‎.tiff

הפקודה Relink To Folder מעומעמת בכתבות מנוהלות של InCopy, אלא אם כן הכתבות הוצאו מאחסון.

 1. בחר קישור אחד או יותר בחלונית Links.
 2. בחר Relink To Folder מתפריט החלונית Links.
 3. ציין את מיקום התיקייה החדשה.
 4. כדי להשתמש בסיומת אחרת, בחר Match Same Filename But This Extension וציין את הסיומת החדשה (כגון AI, ‏TIFF או PSD).
 5. לחץ על Select ‏(Windows) או Choose ‏(Mac OS).

הפקודה Relink File Extension מאפשרת לך להחליף תמונות בהתבסס על סיומות קובץ. לדוגמה, אם יש כמה תמונות JPEG במסמך, ניתן להחליף אותן בקובצי PSD. הקבצים בעלי הסיומות השונות חייבים להימצא באותה תיקייה כמו הקבצים המקושרים המוחלפים.

 1. ודא שהקבצים בעלי הסיומות השונות מופיעים באותה תיקייה כמו הקבצים המקוריים.
 2. בחר קישור אחד או יותר בחלונית Links.
 3. בחר Relink File Extensions מתפריט החלונית Links.
 4. ציין את סיומת הקובץ להחלפת הקבצים שנבחרו, ולחץ על Relink.

החלפת קובץ מיובא בעזרת הפקודה Place

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלפת התוכן של מסגרת גרפית, כגון גרפיקה מיובאת, השתמש בכלי Selection לבחירת המסגרת.

   להחלפת התוכן של מסגרת גרפית, כגון גרפיקה מיובאת, השתמש בכלי Selection לבחירת התמונה.

  • להחלפת התוכן של מסגרת טקסט, השתמש בכלי Type כדי ללחוץ על נקודת הכנסה במסגרת הטקסט ובחר Edit >‏ Select All.

 2. בחר File ‏> ‏Place.
 3. אתר ובחר את הקובץ החדש.
 4. ודא שהאפשרות Replace Selected Item נבחרה, ולאחר מכן לחץ על Open.
 5. לחץ על Open.

ניתן להעתיק את הנתיב המלא של התמונה המקושרת או את הנתיב בסגנון הפלטפורמה. העתקת הנתיב המלא של התמונה עוזרת ליידע את אנשי הצוות לגבי מקום הגרפיקה. לדוגמה, ניתן להעתיק את הנתיב המלא ולהדביק אותו בהודעת דואר אלקטרוני. העתקת נתיב הפלטפורמה עוזרת ליצירת סקריפטים או לציון שדות תמונה במיזוג נתונים.

 1. בחר קישור בחלונית Links.
 2. מתפריט החלונית Links, בחר Copy Info ‏> ‏Copy Full Path או Copy Platform Style Path.
 3. הדבק את הנתיב.

עריכת גרפיקה מקורית

הפקודה Edit Original מאפשרת לפתוח את רוב הפריטים הגרפיים ביישום שבו נוצרו, כדי שתוכל לשנותם במקרה הצורך. לאחר שמירת הקובץ המקורי, המסמך שבו הוספת את הקישור מתעדכן בגרסה החדשה.

הערה:

ב-InDesign, בעת הוצאה ובחירה של מסגרת גרפית מנוהלת (כזו שיובאה ל-InCopy) במקום הגרפיקה עצמה, הגרפיקה נפתחת ב-InCopy.

עריכת גרפיקה מקורית באמצעות יישום ברירת המחדל

כברירת מחדל, InDesign מסתמך על מערכת ההפעלה כדי לקבוע באיזה יישום להשתמש לפתיחת המקור.

 1. בחר תמונה אחת או יותר בעמוד או בחלונית Links.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Links, לחץ על הלחצן Edit Original .

  • בחר Edit ‏> ‏Edit Original.

 3. לאחר עריכת השינויים ביישום המקור, שמור את הקובץ.

עריכת גרפיקה מקורית באמצעות יישום אחר

 1. בחר את התמונה.
 2. בחר Edit ‏> ‏Edit With, וציין את היישום הרצוי לפתיחת הקובץ. אם היישום אינו מוצג, בחר Other ואתר את היישום.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת