למד כיצד לפתור בעיות או לתקן קובצי InDesign פגומים.

מסמך InDesign עלול להיות פגום אם מתרחשת שגיאה, או התנהגות בלתי-צפויה אחרת, רק כאשר עובדים במסמך זה. ל-InDesign יש תכונת שחזור מסמכים אוטומטית שיכולה למנוע נזק העלול להיגרם כתוצאה מהתרסקות מערכת או הפסקת חשמל. אולם, היא אינה יכולה למנוע נזק הנגרם כתוצאה מבעיות אחרות ברמת המערכת כגון התנגשויות תוכנה, שטח דיסק בלתי-מספיק או וירוסים. מדריך לפתרון בעיות זה יכול לעזור בבידוד ופתרון בעיות במסמכי InDesign. הוא יכול גם לעזור לבודד ולפתור בעיות ברמת מערכת הנראות כמו נזק למסמך אבל קשורות לגורמים אחרים.

חיפוש בעיות ברמת המערכת

בעיות ברמת המערכת עלולות לגרום לשגיאות ולהתנהגות בלתי-צפויה אחרת. לפני שתניח שמסמך הוא פגום, ודא שהמערכת נקייה מתקלות באופן יחסי. לדוגמה, שקול הרצת כלי עזר לתיקון דיסקים, ולאחר מכן נסה שוב לפתוח את המסמך כדי לראות אם הוא תוקן, לפני שתעבור על המשימות הבאות לפתרון בעיות במסמכים פגומים.

Windows: ראה חיפוש שגיאות בכונן הקשיח.

Mac OS: ראה פתרון בעיות התחלה וביצוע תחזוקה לדיסק.

פתרון בעיות במסמכים פגומים

השלם את המשימות הבאות לפי הסדר. עצור ברגע שפתרת את הבעיה. 

הערה:

אחרי השלמת כל שלב בפתרון הבעיות, הפעל מחדש את InDesign ולאחר מכן פתח את המסמך כדי לבדוק אם הבעיה תוקנה. פתח את המסמך באופן הבא:

בחר קובץ > פתח, בחר את המסמך שלך, ולאחר מכן בחר העתק. שמור מחדש את המסמך בשם חדש ובדוק אם הוא מתוקן.

1. גבה את המסמך.

לפני שתתחיל בפתרון בעיות, צור עותק גיבוי של במסמך הפגום. חלק מהמשימות הבאות דורשות שתשנה מידע במסמך או תמחק אותו. עותק גיבוי של המסמך מאפשר לך לשחזר בקלות את המידע. אם המסמך נמצא באמצעי אחסון ברשת (למשל תקליטור או כונן נטען), העבר את הגיבוי לדיסק מקומי.

2. התקן את העדכון האחרון של InDesign.

 • ב-InDesign, בחר עזרה> עדכונים.

-או-

-או-

3. צור מחדש את קובצי ההעדפות שלך.

InDesign שומר מידע על תוספים, תכונות והיישום עצמו בקובצי ההעדפות שלו: הקבצים InDesign SavedData ו-InDesign Defaults קובץ העדפות פגום של InDesign עלול לגרום להתנהגות בלתי-צפויה במסמך InDesign. ניתן בקלות לקבוע אם הבעיה קשורה לקובצי ההעדפות על-ידי יצירתם מחדש.

הערה:

יצירה מחדש של קובצי ההעדפות של InDesign תחזיר את ההגדרות לברירת המחדל שלהם, כך שהגדרות מותאמות אישית יאבדו. כדי לשמור הגדרות מותאמות אישית, החלף את שם קובצי ההעדפות הישנים.

כדי ליצור מחדש את קובצי ההעדפות של InDesign:

 1. צא מ-InDesign.

 2. הפעל מחדש את InDesign ולחץ על המקשים הרלוונטיים למערכת ההפעלה:

  • Mac OS X: Control + Option +Command + Shift
  • Windows: Control + Alt + Shift
 3. כשתישאל אן למחוק את קובצי ההעדפות של InDesign, לחץ על כן. InDesign יופעל עם הגדרות ברירת מחדל וקובצי העדפות חדשים.

  הערה:

  אם לא תתבקש למחוק את קובצי ההעדפות, ניתן למחוק את קובצי ההעדפות באופן ידני.

 4. פתח את המסמך וראה אם הוא תוקן. אם הבעיה ממשיכה, עבור למשימה 4 להלן.

  מחיקה או החלפת שם ידנית לקובצי ההעדפות

  לחלופין, או בנוסף, ניתן:

  • מחק את קובצי ההעדפות באופן ידני (למשל אם לא תתבקש למחוק את קובצי ההעדפות בזמן ההפעלה של InDesign, כמו בהליך הקודם)

  -או-

  • מחק את קובצי ההעדפות באופן ידני (למשל אם יש לך הגדרות מותאמות אישית שאינך רוצה לאבד בקובצי ההעדפות הישנים)

  מצא את מערכת ההפעלה שלך בטבלה הבאה כדי לראות את המיקום של קבצים אלה.

  OS מיקומים של קובצי העדפות
  Mac OS X

  InDesign Defaults

  Users/[user]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/[language]/InDesign Defaults

  InDesign SavedData

  Users/[user]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign SavedData

  Windows XP

  InDesign Defaults

  C:\Documents and Settings\[user]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]\InDesign Defaults

  מוסתר כברירת מחדל. למד כיצד להציג קבצים נסתרים.

  InDesign SavedData

  C:\Documents and Settings\[user]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version[version]\Caches\InDesign SavedData

  Windows 7/8

  InDesign Defaults

  C:\Users\[user]\AppData\Adobe\InDesign\Version[version]\[language]\InDesign Defaults

  מוסתר כברירת מחדל. למד כיצד להציג קבצים נסתרים.

  InDesign SavedData

  C:\Users\[user]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version[version]\[language]\Caches\InDesign SavedData

  לאחר שתסיים את המחיקה או שינוי השמות, הפעל מחדש את InDesign כדי ליצור מחדש את קובצי ההעדפות, ולאחר מכן פתח את המסמך כדי לבדוק אם הוא תוקן.

  אם הבעיה ממשיכה, שחזר את ההעדפות המקוריות על-ידי מחיקת הקבצים החדשים והחלפת שמות קובצי ההעדפות הישנים חזרה לשמם המקורי.

4. שמור את המסמך בפורמט IDML (InDesign CS4 ואילך) או INX (InDesign CS3 ומוקדם יותר).

 1. פתח את הקובץ ב-InDesign.

 2. בחר קובץ > ייצוא.

 3. מהתפריט 'שמור כסוג', בחר InDesign Markup (CS4 ואילך) או InDesign Interchange (CS3 ומוקדם יותר).

 4. תן לקובת שם ומיקום, ולאחר מכן לחץ על שמור.

 5. ב-InDesign, פתח את קובץ הייצוא IDML או INX.

  אם הבעיה נעלמה, המשך להשתמש בקובץ IDML או INX כתחליף למסמך המקורי. אם הבעיה ממשיכה, עבור לשלב הבא.

5. פתרון בעיות במסמך שהומר ביישום המקור.

אם המסמך עבר המרה מ-Adobe PageMaker,‏ QuarkXPress או גרסה קודמת של InDesign, נסה להמיר מחדש את המסמך. אם הבעיה מופיעה שוב, חפש את הבעיה במסמך המקורי ביישום המקור לפני שתמיר אותו שוב. מסמך פגום ב-PageMaker או QuarkXPress בדרך כלל יישאר פגום גם לאחר המרה שלו.

6. מחק סגנונות תווים ופסקאות.

סגנונות שיצרת ב-InDesign או ייבאת עם קבצים שנוצרו ביישומים אחרים עלולים להיות פגומים. כדי לגלות אם זו הבעיה, מחק את הסגנונות ולאחר מכן שמור מחדש את המסמך.

כדי למחוק סגנונות תווים:

 1. ב-InDesign, פתח את המסמך ובחר סוג > סגנונות תווים.

 2. בחלונית ' סגנונות תווים', בחר את כל הסגנונות למעט [ללא סגנון תווים]. כדי לבחור מספר סגנונות, לחץ על Ctrl (Windows) או על Command (Mac OS) בזמן בחירת הסגנונות.

 3. מהתפריט 'סגנונות תווים', בחר מחק סגנונות.

 4. שמור את המסמך ובדוק אם הוא תוקן. אם הבעיה ממשיכה, נסה למחוק את סגנונות הפסקאות.

כדי למחוק סגנונות פסקאות:

 1. ב-InDesign, פתח את המסמך ובחר סוג > סגנונות פסקאות.

 2. בחלונית 'סגנונות פסקאות', בחר את כל הסגנונות למעט [ללא סגנון פסקה]. כדי לבחור מספק סגנונות, לחץ עלCtrl (Windows) או Command (Mac OS) בזמן בחירת הסגנונות.

 3. מהתפריט 'סגנונות פסקאות', בחר מחק סגנונות.

 4. שמור את המסמך ובדוק אם הוא תוקן. אם הבעיה ממשיכה, עבור למשימה 7 להלן.

7. חפש נזק לגופנים.

כדי לקבוע אם הבעיה קשורה לגופן פגום, החלף את כל הגופנים שנעשה בהם שימוש במסמך בגופן סטנדרטי, כגון Arial או Times New Roman.

אם הבעיה מופיעה שוב לאחר החלפת הגופנים, היא אינה קשורה לגופנים. אם הבעיה אינה מופיעה, הגופן או הגופנים המקוריים עלולים להיות פגומים או מיושנים. נסה להתקין מחדש את הגופנים המקוריים או להשיג עותק מעודכן שלהם מהיצרן.

8. חפש נזק באובייקטים ורכיבים גרפיים.

נסה לקבוע אם רכיב ספציפי בדף ראי או בדף מסמך גורם לבעיה. כדי לבודד רכיבים, ראשית מחק דפים ריקים ורכיבים בלתי נחוצים, כגון אלה המופיעים בלוח הדבקה או בשכבה מוסתרת.

כדי למחוק דפים:

 1. ב-InDesign, פתח את המסמך ובחר חלון > דפים.

 2. בחלונית 'דפים', השתמש בכלי 'בחירה' כדי לבחור את הדפים שאתה רוצה למחוק. לחץ על Ctrl (Windows) או Command (Mac OS) כדי לבחור מספר דפים, או לחץ על המקש Shift כדי לבחור טווח דפים רציף.

  Delete pages
  בחר את הדפים שברצונך למחוק בחלונית 'דפים'.

 3. בחלונית 'דפים', לחץ על הסמל 'מחק'.

 4. לחץ על אישור כדי לאשר את המחיקה.

אם הבעיה מופיעה שוב לאחר מחיקה של מספר דפים, מחק חצי מהדפים הנותרים ושמור את המסמך בשם חדש. לאחר מכן נסה לשחזר את הבעיה.

 • אם הבעיה מופיעה שוב, ייתכן שאחד מהדפים הנותרים מכיל רכיב פגום. המשך במחיקת הדפים עד למציאת הדף שגורם לבעיה.
 • אם הבעיה אינה מופיעה, אחד מהדפים שמחקת עלול לכלול רכיב פגום. החלף את הדפים שמחקת עד למציאת הדף שגורם לבעיה.

לאחר שקבעת איזה דף גורם לבעיה, הסר ממנו רכיבים והחלף אותם, כולל רכיבי גרפיקה מיובאים, אובייקטים שצוירו ב-InDesign ומסגרות טקסט על הדף.

9. העתק רכיבי דף לתוך מסמך חדש.

העתקת רכיבי דף למסמך חדש משאירה מאחור נזק מבני (פנימי). אם הבעיה מופיעה שוב לאחר העתקת רכיבי דף למסמך חדש, מחק רכיבים אחד אחד כדי לגלות אם הבעיה באחד הרכיבים.

כדי להעתיק רכיבי דף למסמך חדש:

 1. ב-InDesign, פתח את המסמך המקורי.

 2. בחר קובץ > חדשולחץ על אישור בתיבת הדו-שיח 'מסמך חדש'.

 3. בחר חלון > פרוש כדי להציג את שני המסמכים.

 4. לחץ על המסמך המקורי כדי להפעיל אותו.

 5. בחר חלון > דפים כדי להפעיל את הלוח 'דפים'.

 6. גרור דף או פריסה לתוך חלון המסמך החדש. InDesign מעתיק את הדף או הפריסה למסמך החדש ומוסיף דפים לפי הצורך.

 7. שמור את המסמך החדש בשם חדש (שונה מהשם של המסמך המקורי) ונסה לשחזר את הבעיה.

  • אם הבעיה מופיעה שוב, הנזק אינו מבני (למשל בדפים ראשיים או בדפי מסמכים). מחק רכיבים אח אחד כדי לראות אם אחד הרכיבים גורם לבעיה.
  • אם הבעיה אינה מופיעה, הנזק ככל הנראה מבני. חזור על שלבים 4 עד 7 עבור כל דף או פריסה נוספים.

10. השג עותק נוסף של המסמך.

אם קיבלת את המסמך בדוא"ל, באמצעות FTP, או מדיה הניתנת להסרה (כגון תקליטור), השג עותק בדרך אחרת. או בקש שליחה חוזרת של המסמך. מדיה פגומה או העברת דוא"ל פגומה עלולה לגרום נזק למסמך. אם המסמך משלח בדוא"ל, בקש מהשולח לדחוס אותו (למשל באמצעות WinZip או Smith Micro's StuffIt) כדי להגן על הנתונים.

הצעות אחרות

עדיין יש בעיות? נסה את אלה.

הסר תוספי צד שלישי.

שקול להסיר מ-InDesign את ההתקנה של תוספי צד שלישי. תוספים עלולים לגרום להרס קבצים. ראה פתרון בעיות בתוספי צד שלישי עבור InDesign‏.

השתמש במחשב אחר כדי לפתוח את המסמך.

החלפה לסביבת מערכת אחרת עשויה להסיר משתנים שגורמים לבעיה.

בקר בפורומי המשתמשים של Adobe.

אתה לא לבד! ייתכן שאחרים חוו בעיות דומות במסמכים ופרסמו פתרון. עיין בפורומים של InDesign.

צור מחדש את המסמך.

אם שום דבר אחר לא עוזר, צור מחדש את המסמך הכן עותקי גיבוי לעיתים קרובות, ובדוק מדי פעם את המסמך כדי לוודא שרכיבים מיובאים אינם הגורם לבעיה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת