יצירת מסמכים

הערה:

שפה שוויונית: אנו מחליפים שפה לא מכילה מתוך InDesign 2022 (גרסה 17.0) ואילך, שתשקף את ערכי ההכלה של Adobe. כל אזכור של המונח Master page מוחלף במונח Parent page במאמרי העזרה שלנו Help עבור אזורים דוברי אנגלית, דנית, הונגרית, ספרדית, איטלקית, פורטוגזית של ברזיל, פורטוגזית ויפנית.

התאמה אישית של הלוח וקווי העזר

ניתן לשלוט בצבעים של קווי העזר של שוליים ועמודות של דפים, וגם בצבעי קווי העזר של אזור הגלישה ואזור שמחוץ להדפסה בלוח ההדבקה. כדי להקל על הבחנה בין מצב Normal למצב Preview, ניתן לשנות את צבע הרקע של התצוגה המקדימה.

InDesign מאפשר גם לקבוע את מידת הקרבה הדרושה להצמדת אובייקט לקו עזר, להציג את קווי העזר לפני אובייקטים או מאחוריהם ולקבוע את גודל לוח ההדבקה.

 1. יש לבחור Edit‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Mac OS).
 2. תחת Color, יש לבחור בצבעים הרצויים בכל אחד מהתפריטים הבאים, או לבחור Custom כדי לציין צבע מותאם אישית באמצעות דוגם הצבע.

  Margins

  מגדיר את הצבע של שולי הדף.

  Columns

  מגדיר את הצבע של קווי העזר עבור העמודות בדף.

  ‏Bleed

  מגדירה את הצבע של אזור הגלישה (המוגדר בתיבת הדו-שיחDocument Setup).

  Slug

  מגדירה את הצבע של האזור שמחוץ להדפסה (המוגדר בתיבת הדו-שיחDocument Setup).

  Preview Background

  מגדיר את הצבע של לוח ההדבקה במצב Preview.

 3. להגדרת מידת הקרבה הדרושה להצמדת אובייקט לקו עזר או לקו רשת, יש לציין ערך בפיקסלים עבור Snap To Zone.
 4. להצגת קווי עזר מאחורי אובייקטים, יש לבחור Guides in Back.
 5. לציון המרחק של גבולות לוח ההדבקה מהדף או מהכפולה (או מאזור הגלישה או האזור שמחוץ להדפסה, אם צוינו), יש להזין ערכים עבור Horizontal Margins ועבור Vertical Margins.
 6. יש ללחוץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Preferences.
הערה:

ניתן לשנות את צבע הנייר שמוצג על המסך. כשלא נבחרו טקסט או אובייקטים, יש ללחוץ לחיצה כפולה על צבע Paper בחלונית Swatches (יש לבחור Window‏ > Swatches). צבע Paper מופיע על המסך בלבד ולא משפיע על הפלט; הוא מיועד רק ליצירת הדמיה של העיצוב על נייר שלא לבן.

שינוי הגדרות מסמך, שוליים ועמודות

אחרי יצירת מסמך ייתכן שתשתנה דעתך לגבי ההגדרות שלו. לדוגמה, ייתכן שרצוי לקבל דפים בודדים במקום דפים צמודים, או לשנות את גודל הדף או את הגדרות השוליים.

שינוי הגדרות מסמך

שינוי אפשרויות בתיבת הדו-שיח Document Setup משפיע על כל דף במסמך. אם משנים את גודל הדף או כיוון הדף לאחר הוספת אובייקטים לדפים, ניתן להשתמש בתכונה Layout Adjustment כדי לקצר ככל האפשר את משך הזמן שנדרש לסידור האובייקטים הקיימים. לפרטים:על התאמת פריסה אוטומטית.

 1. יש לבחור File‏ > Document Setup.

 2. יש לציין את אפשרויות המסמך וללחוץ על OK. ‏(לפרטים: אפשרויות מסמך חדש ).

שינוי הגדרות שוליים ועמודות

ניתן לשנות הגדרות עמודות ושוליים של עמודים וכפולות. שינוי של הגדרות העמודה והשוליים בדף מאסטר גורם לשינוי ההגדרות של כל הדפים עליהם המאסטר מוחל. שינוי העמודות והשוליים של דפים רגילים משפיע רק על הדפים שנבחרו בחלונית Pages.

הערה:

תיבת הדו-שיח Margins And Columns לא משנה עמודות במסגרות טקסט. עמודות במסגרת טקסט קיימות בתוך מסגרות טקסט מסוימות בלבד, ולא מופיעות בדף עצמו. ניתן גם להגדיר עמודות בתוך מסגרות טקסט בודדות בעזרת תיבת הדו-שיח Text Frame Options. לפרטים:הוספת עמודות למסגרת טקסט. עמודות במסגרת טקסט יכולות להיות מושפעות גם מהתכונה Layout Adjustment.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשינוי הגדרות שוליים ועמודות לכפולה אחת או עמוד אחד, עבור לכפולה שברצונך לשנות, או בחר כפולה אחת או עמוד אחד מהחלונית Pages.

  • לשינוי הגדרות שוליים ועמודות עבור דפים מרובים יש לבחור את אותם דפים בחלונית Pages, או לבחור מאסטר ששולט על הדפים שרוצים לשנות.

 2. יש לבחור Layout‏ > Margins And Columns, לציין את האפשרויות הבאות וללחוץ על OK.

  Margins

  יש להקליד ערכים כדי לציין את המרחק בין קווי העזר של השוליים לבין כל אחד מקצות הדף. אם האפשרות Facing Pages נבחרת בתיבת הדו-שיח New Document או Document Setup, שמות אפשרויות השוליים Left ו-Right משתנים ל-Inside ו-Outside, כדי לאפשר לך לציין רווח נוסף לשוליים פנימיים ולהתאים אותם לכריכה.

  Columns

  יש לציין את מספר העמודות.

  יש לבחור Horizontal או Vertical לציון הכיוון של העמודה. פעולה זו מגדירה גם את כיוון הכתיבה של רשת קווי הבסיס במסמך.

יצירת עמודות ברוחב שונה

כשיש יותר מעמודה אחת בדף, קווי העזר של העמודות האמצעיות מופיעים בזוגות. כשגוררים קו עזר של עמודה, שני הקווים זזים יחד. הרווח בין קווי העזר של העמודות שווה לערך של רווח העמודות שנקבע; שני הקווים זזים יחד כדי לשמור על ערך זה.

הערה:

לא ניתן ליצור רוחב עמודות שונה לעמודות במסגרת טקסט. במקום זאת, ניתן ליצור מסגרות טקסט משורשרות הממוקמות זו לצד זו עם רוחב עמודות שונה.

 1. יש לעבור אל המאסטר או הכפולה שרוצים לשנות.

 2. אם קווי העזר של העמודות נעולים, יש לבחור View‏ > Grids & Guides‏ > Lock Column Guides כדי לבטל את הבחירה באפשרות זו.

 3. בעזרת הכלי Selection , יש לגרור קו עזר של עמודה. לא ניתן לגרור את הקו מעבר לקו עזר של עמודה סמוכה או מעבר לקצות הדף.

גרירת קו עזר של עמודה ליצירת עמודות ברוחב שונה

הערה:

ליצירת עמודות ברווחים שונים, יש ליצור קווי עזר בסרגל עם רווחים שווים ביניהם, ואז לגרור קווי עזר בודדים למיקום הרצוי. ‏(לפרטים: יצירת קווי עזר בסרגל).

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון