יצירת מסגרות טקסט

כל הטקסט ב- InDesign נכלל במכלים הנקראים מסגרות טקסט. (מסגרת טקסט דומה לתיבת טקסט ב- QuarkXPress ולבלוק טקסט ב- Adobe PageMaker.)

קיימים שני סוגים של מסגרות טקסט: רשתות מסגרת ומסגרות טקסט רגילות. רשתות מסגרת הן סוג מסגרות הטקסט המיועד ספציפית לקומפוזיציה בשפות אסייתיות שבה תיבות טקסט ומרווחים מוצגים כרשתות. מסגרות טקסט ריקות שבהן לא מוצגת רשת הן מסגרות טקסט רגילות.

בדומה למסגרות גרפיקה, ניתן להזיז מסגרות טקסט, לשנות את גודלן ולשנות אותן בדרכים נוספות. סוג השינויים שניתן לבצע משתנה בהתאם לכלי המשמש לבחירת מסגרת הטקסט:

 • השתמש בכלי Type  להזנה או לעריכה של טקסט במסגרת.

 • היעזר בכלי Selection למשימות פריסה כלליות, כגון מיקום ושינוי גודל של מסגרת.

 • היעזר בכלי Direct Selection  לשינוי צורת המסגרת.

 • השתמש בכלי Horizontal Grid  או בכלי Vertical Grid  כדי ליצור רשת מסגרת. ראה יצירת רשתות מסגרת.

 • השתמש בכלי Type  כדי ליצור מסגרת טקסט רגילה עבור טקסט אופקי, ובכלי Vertical Type  כדי ליצור מסגרת טקסט רגילה עבור טקסט אנכי. השתמש באותם כלים כדי לערוך טקסט קיים במסגרת.

ניתן גם לחבר מסגרות טקסט למסגרות טקסט אחרות, כך שהטקסט יזרום ממסגרת אחת למסגרת אחרת. מסגרות המחוברות באופן זה נקראות מסגרות משורשרות. טקסט שזורם בין מסגרות משורשרות נקרא כתבה. בעת מיקום (ייבוא) קובץ ממעבד תמלילים, הוא נכנס למסמך ככתבה יחידה, בלי קשר למספר המסגרות שמכילות אותו.

מסגרות טקסט יכולות לכלול טורים מרובים. מסגרות טקסט יכולות להתבסס על טורי עמודים, אך הן אינן תלויות בהם. במילים אחרות, ניתן להציב מסגרת טקסט בת שני טורים בעמוד בן ארבעה טורים. ניתן גם למקם מסגרות טקסט בעמודי מאסטר ועדיין לקבל טקסט בעמודי המסמך.

הערה:

בעת שימוש חוזר באותו סוג של מסגרת טקסט, ניתן ליצור סגנון אובייקט הכולל עיצוב של מסגרת טקסט כגון צבעי קו ומילוי, אפשרויות מסגרת טקסט ואפקטים של גלישת טקסט ושקיפות.

בעת מיקום או הדבקה של טקסט, אין צורך ליצור מסגרת טקסט. InDesign מוסיף מסגרות באופן אוטומטי בהתאם להגדרות הטורים של העמוד.

בעת הדבקת טקסט, מסגרת טקסט רגילה נוצרת באופן אוטומטי. ניתן גם ליצור מסגרת טקסט רגילה ריקה באופן ידני ולהזין קלט טקסט.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר בכלי Type  וגרור להגדרת הרוחב והגובה של מסגרת טקסט חדשה. הקש Shift תוך כדי הגרירה להגבלת המסגרת לריבוע. עם שחרור לחצן העכבר, מופיעה נקודת הכנסת טקסט בתוך המסגרת.

  גרירה ליצירת מסגרת טקסט חדשה
  גרירה ליצירת מסגרת טקסט חדשה

  • בעזרת הכלי Selection, לחץ על נקודת הכניסה או היציאה של מסגרת טקסט קיימת, ולאחר מכן לחץ או גרור ליצירת מסגרת נוספת.

  • למיקום קובץ טקסט, השתמש בפקודה Place.

  • היעזר בכלי Type ולחץ במסגרת ריקה כלשהי. אם האפשרות Type Tool Converts Frames To Text Frames מסומנת בהעדפות Type, המסגרת הריקה תומר למסגרת טקסט.

הזזה ושינוי גודל של מסגרות טקסט

השתמש בכלי Selection להזזה או לשינוי גודל של מסגרות טקסט.

הערה:

אם ברצונך להזיז מסגרת טקסט או לשנות את גודלה מבלי להחליף את הכלי Type  באחד מכלי הבחירה, הקש על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת המסגרת.

הזזת מסגרת טקסט

 • גרור את המסגרת באמצעות הכלי Selection.
 • באמצעות הכלי Type, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) וגרור את המסגרת. כשתשחרר את המקש, הכלי Type יישאר הכלי הפעיל.

שינוי גודל של מסגרת טקסט

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות גודל באמצעות הכלי Type , הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת אחת מנקודות האחיזה של המסגרת. אם תלחץ על לחצן העכבר במשך שנייה לפני תחילת הגרירה, הטקסט ייבנה מחדש במהלך שינוי גודל המסגרת.

   הערה: אם תלחץ על מסגרת טקסט במקום לגרור אותה, הבחירה בטקסט תתבטל או שתאבד את מיקום נקודת ההכנסה.

  • כדי לשנות גודל בעזרת הכלי Selection , גרור אחת מנקודות האחיזה שעל גבול המסגרת. הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי הגרירה כדי לשנות את קנה המידה של הטקסט בתוך המסגרת. (ראה שינוי קנה מידה של טקסט.)

  • להתאמה מהירה של המסגרת לתוכן שלה, היעזר בכלי Selection לבחירת מסגרת הטקסט ולחץ פעמיים על אחת מנקודות האחיזה. לדוגמה, אם תלחץ פעמיים על נקודת האחיזה האמצעית התחתונה, תחתית המסגרת תיצמד לחלקו התחתון של הטקסט. אם תלחץ פעמיים על נקודת האחיזה האמצעית הימנית, גובה התוכן יישמר ורוחבו יוצר כך שהוא ימלא את המסגרת.

   עצה: ניתן גם ללחוץ פעמיים על נקודת אחיזה במסגרת עם עודף טקסט להגדלת הגובה או הרוחב והתאמתם לכל הטקסט במסגרת. אם מסגרת הטקסט כוללת עודף טקסט שלא ניתן להכניס בעמוד, גודל מסגרת הטקסט לא ישתנה.

  לחץ פעמיים על נקודת אחיזה לשינוי גודל של מסגרת טקסט
  לחץ פעמיים על נקודת אחיזה לשינוי גודל של מסגרת טקסט

  • להתאמת מסגרת טקסט לתוכן, בחר במסגרת בעזרת הכלי Selection, ובחר Object > ‏Fitting > ‏Fit Frame to Content. תחתית מסגרת הטקסט תותאם לתוכן הטקסט. אם מסגרת הטקסט כוללת עודף טקסט שלא ניתן להכניס בעמוד, גודל מסגרת הטקסט לא ישתנה.

  • כדי לשנות גודל באמצעות הכלי Scale , גרור לשינוי גודל המסגרת. (ראה שינוי קנה מידה של טקסט.)

שימוש במסגרות טקסט בעמודי מאסטר

בעת יצירת מסמך חדש, ניתן לבחור באפשרות Master Text Frame כדי למקם מסגרת טקסט ריקה בעמוד המאסטר המשמש כברירת מחדל של המסמך. מסגרת זו כוללת את תכונות הטורים והשוליים המצוינות בתיבת הדו-שיח New Document.

פעל לפי ההנחיות הבאות לשימוש במסגרות טקסט בעמודי מאסטר:

 • הגדר מסגרות מאסטר לטקסט אם ברצונך שכל עמוד במסמך יכלול מסגרת טקסט בגודל העמוד, שלתוכה תוכל להקליד טקסט או להזרים טקסט. אם נדרש לך גיוון רב יותר במסמך, כגון עמודים עם מספר שונה של מסגרות או מסגרות באורכים שונים, אל תסמן את האפשרות Master Text Frame, והשתמש בכלי Type ליצירת מסגרות טקסט בעמודי מאסטר.

 • אם תסמן או לא תסמן את האפשרות Master Text Frame, תוכל להוסיף לעמוד מאסטר מסגרות טקסט שישמשו כמצייני מיקום. ניתן לשרשר את המסגרות הריקות של מצייני המיקום זו לזו להזרמת הטקסט בין המסגרות.

 • הזרם טקסט למסגרות מאסטר לטקסט באמצעות אותם צעדים המשמשים להזרמת טקסט למסגרות שנוצרו בעמודי המסמך.

 • אם עלייך להקליד טקסט במסגרת מאסטר לטקסט בעמוד במסמך, הקש Ctrl+‏Shift ‏(Windows) או Command+‏Shift ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על מסגרת הטקסט שבעמוד המסמך. לאחר מכן לחץ בתוך המסגרת באמצעות הכלי Type והתחל להקליד.

 • ניתן להשתמש באפשרות Smart Text Reflow כדי להוסיף או להסיר עמודים באופן אוטומטי תוך כדי הקלדה ועריכה של טקסט. כברירת מחדל, בעת הקלדת טקסט בסוף מסגרת טקסט משורשרת המבוססת על עמוד מאסטר, נוסף עמוד חדש המאפשר להמשיך בהקלדה במסגרת הטקסט החדשה. ניתן לערוך את ההגדרות של התכונה Smart Text Reflow.

 • אם תשנה את שולי העמוד, מסגרות הטקסט יותאמו לשוליים החדשים רק אם האפשרות Enable Layout Adjustment מסומנת.

 • בחירה באפשרות Master Text Frame אינה משפיעה על הוספת עמודים חדשים בעת הזרמה אוטומטית של טקסט.

שינוי מאפייני מסגרת טקסט

היעזר ב- Text Frame Options לשינוי הגדרות כגון מספר טורים במסגרת, יישור אנכי של טקסט במסגרת או ריווח כניסה ממסגרת, שהוא מרחק השוליים שבין הטקסט למסגרת.

לפני (משמאל) ואחרי (מימין) הגדרת כניסה ויצירת שני טורים במסגרת טקסט
לפני (משמאל) ואחרי (מימין) הגדרת כניסה ויצירת שני טורים במסגרת טקסט

הערה:

אם עלייך להשתמש באותם מאפייני מסגרת טקסט במסגרות מרובות, צור סגנון אובייקט שתוכל להחיל על מסגרות הטקסט.

 1. בחר מסגרת באמצעות הכלי Selection , או לחץ בתוך מסגרת טקסט או בחר טקסט באמצעות הכלי Type .
 2. בחר Object > ‏Text Frame Options או הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה כפולה על מסגרת הטקסט באמצעות אחד מכלי הבחירה.
 3. שנה את אפשרויות מסגרת הטקסט ולאחר מכן לחץ על OK.

אפשרויות מסגרת הטקסט זמינות בעת הגדרת סגנון אובייקט עבור תיבות טקסט. ראה סגנונות אובייקט.

הוספת טורים למסגרת טקסט

ניתן ליצור טורים בתוך מסגרת טקסט בעזרת תיבת הדו-שיח Text Frame Options.

הערה:

לא ניתן ליצור רוחב טורים משתנה במסגרת טקסט. ליצירת טורים ברוחב ובגובה משתנים, הוסף מסגרות טקסט משורשרות זו לצד זו בעמוד מסמך או בעמוד מאסטר.

 1. בחר מסגרת באמצעות הכלי Selection, או לחץ בתוך מסגרת טקסט או בחר טקסט באמצעות הכלי Type.
 2. בחר Object > ‏Text Frame Options.
 3. ציין את מספר הטורים, את הרוחב של כל טור ואת הרווח בין הטורים במסגרת הטקסט.
 4. ‏(אופציונלי) בחר Fixed Column Width לשמירה על רוחב הטור בעת שינוי גודל המסגרת. כשבוחרים באפשרות זו, שינוי גודל המסגרת יכול לשנות את מספר הטורים, אך לא את רוחב הטורים.
  רוחב טור קבוע
  רוחב טור קבוע

  A. מסגרת טקסט מקורית עם 2 טורים B. שינוי גודל כשהאפשרות Fixed Column Width אינה מסומנת (נשארים 2 טורים) C. שינוי גודל כשהאפשרות Fixed Column Width מסומנת (4 טורים) 
 5. (אופציונלי) בחר Balanced Columns כדי ליצור טקסט בגודל אחיד בתחתית מסגרת טקסט עם טורים מרובים.
  לפני ואחרי איזון טורים
  לפני ואחרי איזון טורים

שינוי ריווח כניסה ממסגרת טקסט (שוליים)

 1. בחר מסגרת באמצעות הכלי Selection, או לחץ בתוך מסגרת טקסט או בחר טקסט באמצעות הכלי Type.
 2. בחר Object > ‏Text Frame Options.
 3. בחלק Inset Spacing בכרטיסייה General, הזן את מרחקי ההסטה הרצויים מלמעלה, מלמטה משמאל ומימין. ‏(לחץ על הסמל Make All Settings The Same להחלת ריווח זהה מכל הצדדים.)

אם צורת המסגרת שנבחרה אינה מלבנית, האפשרויות Top, ‏Left, ‏Bottom ו- Right אינן זמינות, והאפשרות Inset מופיעה במקומן.

אפשרויות הסטת קו בסיס ראשון

לשינוי אפשרויות קו בסיס ראשון של מסגרת טקסט שנבחרה, בחר Object > ‏Text Frame Options ולחץ על הכרטיסייה Baseline Options. האפשרויות הבאות מופיעות בתפריט Offset מתחת לאפשרות First Baseline:

Ascent

גובה האות d בגופן נקבע מתחת לכניסה למעלה של מסגרת הטקסט.

Cap Height

הקצה העליון של אותיות גדולות נוגע בכניסה מלמעלה של מסגרת הטקסט.

Leading

השתמש בערך ריווח השורות של הטקסט כמרחק בין קו הבסיס של שורת הטקסט הראשונה לבין הכניסה מלמעלה של המסגרת.

X Height

גובה האות x בגופן נקבע מתחת לכניסה מלמעלה של המסגרת.

Fixed

ציין את המרחק בין קו הבסיס של שורת הטקסט הראשונה לבין הכניסה מלמעלה של המסגרת.

Min

בחר ערך מזערי להסטת קו הבסיס. לדוגמה, אם האפשרות Leading מסומנת ואתה מציין ערך מינימלי של 1p,‏ InDesign משתמש בערך הריווח רק כשהוא גדול מפיקה אחת.

הערה:

אם ברצונך להצמיד את הקצה העליון של מסגרת הטקסט לרשת, בחר באפשרות Leading או Fixed כדי שתוכל לשלוט במיקום קו הבסיס הראשון במסגרות טקסט.

הגדרת רשת קווי בסיס עבור מסגרת טקסט

במקרים מסוימים, כדאי להשתמש ברשת קווי בסיס עבור מסגרת במקום עבור המסמך כולו. השתמש בתיבת הדו- שיח Text Frame Options כדי להחיל רשת קווי בסיס על מסגרת טקסט. בעת הגדרת רשת קווי בסיס עבור מסגרת טקסט, שים לב לדברים הבאים:

 • רשת קווי הבסיס של המסמך אינה מופיעה מאחורי או לפני מסגרות טקסט המשתמשות ברשתות קווי בסיס משלהן.
 • אם האפשרות Grids In Back מסומנת תחת Grids Preferences, רשתות קווי הבסיס המבוססות על המסגרות מקבלות עדיפות על פני רשתות קווי הבסיס המבוססות על המסמך. אם האפשרות Grids In Back לא נבחרה, רשתות קווי הבסיס המבוססות על המסמך מקבלות עדיפות על פני רשתות קווי הבסיס המבוססות על המסגרות.
 1. בחר View > ‏Grids & Guides > ‏Show Baseline Grid כדי להציג את כל רשתות קווי הבסיס, כולל אלה שבמסגרת טקסט.
 2. בחר את מסגרת הטקסט או מקם את נקודת ההכנסה בתוך מסגרת טקסט ובחר Object > ‏Text Frame Options.

  אם ברצונך להחיל את רשת קווי הבסיס על כל המסגרות (גם אם מסגרת משורשרת אחת או יותר אינה כוללת טקסט), מקם את נקודת ההכנסה בתוך הטקסט, בחר Edit > ‏Select All, ולאחר מכן החל את הגדרות רשת קווי הבסיס בתיבת הדו-שיח Text Frame Options.

 3. לחץ על הכרטיסייה Baseline Options.
 4. תחת Baseline Grid, בחר Use Custom Baseline Grid ובצע כל אחת מהפעולות הבאות:

  Start

  הזן ערך להסטת הרשת מראש העמוד, מהשוליים העליונים של העמוד, מראש המסגרת או מהכניסה מלמעלה של המסגרת, בהתאם לאפשרות שנבחרה בתפריט Relative To.

  Relative To

  ציין אם ברצונך שרשת קווי הבסיס תתחיל ביחס לראש העמוד, לשוליים העליונים של העמוד, לראש מסגרת הטקסט או לראש ריווח הכניסה ממסגרת הטקסט.

  Increment Every

  הזן ערך לריווח בין שורות הרשת. ברוב המקרים, יש להזין ערך זהה לריווח השורות של גוף הטקסט, ליישור מושלם של שורות הטקסט לרשת.

  Color

  בחר צבע עבור קווי הרשת או בחר Layer Color כדי להשתמש בצבע זהה לצבע השכבה שמכילה את מסגרת הטקסט.

הערה:

אם לא ניתן לראות את רשת קווי הבסיס במסגרת טקסט, בחר View > ‏Grids & Guides > ‏Show Baseline Grid כדי לוודא שרשתות קווי הבסיס אינן מוסתרות. אם רשת קווי הבסיס עדיין אינה מופיעה, בדוק את הסף להצגת רשתות קווי בסיס במקטע Grids של תיבת הדו-שיח Preferences. להצגת הרשת, ייתכן שתצטרך להגדיל את תצוגת המסגרת או להקטין את ערך הסף.

קביעת ספירת מילים ותווים

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתוך מסגרת טקסט כדי להציג את הספירות של כל המסגרות המשורשרות (הכתבה), או בחר טקסט כדי להציג את הספירות של הטקסט שנבחר בלבד.
 2. בחר Window > ‏Info להצגת החלונית Info.

החלונית Info מציגה את מספר התווים, המילים, השורות והפסקאות במסגרת טקסט. החלונית Info גם מציינת את מיקום נקודת ההכנסה במסגרת הטקסט.

עבודה עם שפות נוספות

באפשרותך להקצות שפות למופעי טקסט שונים. הקצאת השפה המתאימה לטקסט שימושית במיוחד לצורך בדיקת איות ומיקוף. (ראה הקצאת שפה לטקסט.)

אם עליך לעבוד עם טקסט אסייתי, קיימות גרסאות מיוחדות של InDesign ביפנית, סינית פשוטה, סינית מסורתית וקוריאנית. גרסאות אלה מאפשרות לך ליצור רשתות פריסה ורשתות מסגרת ליצירת תווים של כמה סיביות, והן כוללות כמה תכונות לעיצוב טקסט של כמה סיביות, יחד עם גופנים נוספים.

בדומה, קיימת גרסה מיוחדת של InDesign לעיצוב שפות מזרח תיכוניות, כגון עברית, ערבית, פרסית ואורדו, המשתמשת בעיצוב טקסט מימין לשמאל. גרסה זו נקראת InDesign ME.

לקבלת מידע נוסף על רכישת InDesign ME או גרסה בשפה אסייתית של InDesign, עיין באתר האינטרנט של Adobe.