התאמה אישית של תפריטים וקיצורי מקשים

התאמה אישית של תפריטים

הסתרה וצביעה של פקודות תפריט היא דרך להפחתת עומס יתר בתפריט ולהדגשת פקודות שבהן אתה משתמש לעיתים קרובות. שים לב שהסתרת פקודות תפריט פשוט מסירה את פקודת התפריט מהתצוגה; היא אינה מבטלת אף תכונה. בכל עת ניתן להציג פקודות מוסתרות בעזרת בחירה בפקודה Show All Menu Items בתחתית התפריט, או לבחור Window > Workspace > Show Full Menus כדי להציג את כל התפריטים בסביבת העבודה שנבחרה. ניתן לכלול תפריטים מותאמים אישית בסביבת עבודה ששומרים.

ניתן להתאים אישית את התפריט הראשי, התפריטים תלויי-ההקשר ותפריטי החלוניות. תפריטים תלויי-הקשר מופיעים כשלוחצים לחיצה ימנית (Windows) או מקישים Control ולוחצים (Mac OS) על אזור. תפריטי חלוניות מופיעים כשלוחצים על הסמל בחלק הימני העליון של חלונית.

הערה:

אם תבחר סביבת עבודה אחרת, כגון Typography, חלק מהפקודות בתפריט יהיו מוסתרות. לתצוגת הפקודות בתפריט, בחר Show All Menu Items בתחתית התפריט, או בחר סביבת עבודה אחרת, כגון Advanced.

יצירת ערכת תפריטים מותאמת אישית

 1. בחר Edit > Menus.

  לא ניתן לערוך את ערכת התפריטים של ברירת המחדל.

 2. לחץ על Save As, הקלד את שם ערכת התפריטים ולחץ על OK.
 3. מתפריט Category, בחר Application Menus או Context & Panel Menus לבחירת התפריטים שיותאמו אישית.
 4. לחץ על החצים משמאל לקטגוריות התפריט להצגת קטגוריות-משנה או פקודות תפריט. לכל פקודה שברצונך להתאים אישית, לחץ על סמל העין תחת Visibility להצגה או להסתרה של הפקודה; לחץ על None תחת Color לבחירת צבע מהתפריט.
 5. לחץ על Save, ולאחר מכן לחץ על OK.

בחירת ערכת תפריטים מותאמת אישית

 1. בחר Edit > Menus.

 2. בחר את ערכת התפריטים מתפריט Set, ולחץ על OK.

עריכה או מחיקה של ערכת תפריטים מותאמת אישית

 1. בחר Edit > Menus.

 2. בחר ערכת התפריטים מתפריט Set, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעריכת ערכת תפריטים, שנה את התצוגה או הצבע של פקודות תפריט, לחץ על Save ולאחר מכן לחץ על OK.

  • למחיקת ערכת תפריטים, לחץ על Delete, ולאחר מכן לחץ על Yes. אם שינית ערכת תפריטים מבלי לשמור אותה, תתבקש לשמור את ערכת התפריטים הנוכחית. לחץ על Yes כדי לשמור את ערכת התפריטים, או לחץ על No כדי להשליך את השינויים.

הצגת פריטי תפריט נסתרים

 • בחר Window > Workspace > Show Full Menus. פקודה זו מציגה את כל התפריטים בסביבת העבודה שנבחרה. ניתן להסתיר שוב תפריטים בעזרת איפוס סביבת העבודה.
 • בחר Show All Menu Items בתחתית התפריט שכולל פקודות שהוסתרו.
הערה:

הקשת ‏Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) ולחיצה על שם תפריט מציגה באופן זמני את כל פקודות התפריט שהוסתרו באמצעות התאמה אישית של תפריטים.

פקודות חסרות בתפריט

אם אינך מצליח למצוא פקודה בתפריט, ייתכן שהיא מוסתרת. אם תבחר סביבת עבודה אחרת מ-Advanced, חלק מהפקודות בתפריט יהיו מוסתרות. ייתכן גם שאתה או משתמש אחר השתמשתם בפקודה Menus כדי להסתיר פריטים בתפריט.

אם אינך מצליח למצוא פקודה שאתה מחפש, נסה אחת מהשיטות הבאות:

 • בחר Show All Menu Items בתחתית התפריט.

 • בחר Window > Workspace > Show Full Menus.

 • בחר Window > Workspace, ובחר סביבת עבודה אחרת (Advanced מציג את כל הפריטים בתפריט).

 • בחר Edit > Menus, אתר את הפקודה בתפריט וודא שהיא אינה מוסתרת.

אם פקודות בתפריט עדיין חסרות, נסה לשחזר את ההעדפות.

שימוש בערכות קיצורי מקשים

תיאורי הכלים מספקים הפנייה מיידית לקיצורי מקשים. InDesign כולל גם עורך קיצורי מקשים, שבו תוכל ליצור ולהציג רשימה של כל קיצורי המקשים, ולערוך או ליצור קיצורי מקשים משלך. עורך קיצורי המקשים כולל את כל הפקודות שמקבלות קיצורי מקשים, אך חלק מפקודות אלה אינן מוגדרות בערכת קיצורי המקשים של ברירת המחדל.

ניתן גם לשייך קיצורי מקשים לסגנונות פסקה או תו (ראה הוספת סגנונות פסקה ותו) או לסקריפטים.

שינוי ערכת קיצורי המקשים הפעילה

 1. אם ברצונך שהקיצור שהוגדר יהיה פעיל עבור כל המסמכים, ודא שאין מסמכים פתוחים.
 2. בחר Edit > Keyboard Shortcuts.

 3. בחר ערכת קיצורי מקשים מתפריט Set. לדוגמה, בחר Shortcuts for QuarkXPress® 4.0.
 4. לחץ על OK.

הצגת קיצורי מקשים

 1. בחר Edit > Keyboard Shortcuts.

 2. בתפריט Set, בחר ערכת קיצורי מקשים.
 3. בתפריט Product Area, בחר אזור הכולל את הפקודות שברצונך להציג.
 4. בתפריט Commands, בחר פקודה. קיצור המקשים מוצג באזור Current Shortcut.

יצירת רשימה של קיצורי מקשים להדפסה

 1. בחר Edit > Keyboard Shortcuts.

 2. בתפריט Set, בחר ערכת קיצורי מקשים.
 3. לחץ על Show Set.

נפתח קובץ טקסט הכולל את כל קיצורי המקשים הקיימים והלא-מוגדרים באותה ערכה.

יצירת ערכת קיצורי מקשים חדשה

 1. בחר Edit > Keyboard Shortcuts.

 2. לחץ על New Set.

 3. הקלד שם לערכה החדשה, בחר ערכת קיצורי מקשים מתפריט Based On Set ולחץ על OK.

יצירה או הגדרה מחדש של קיצור מקשים

 1. בחר Edit > Keyboard Shortcuts.

 2. עבור Set, בחר ערכת קיצורי מקשים או לחץ על New Set כדי ליצור ערכת קיצורי מקשים חדשה.

  הערה:

  לא ניתן לערוך את ערכות קיצורי המקשים מסוג Default או QuarkXpress. במקום זאת, צור ערכה חדשה המבוססת על אחת מערכות אלה וערוך את הערכה החדשה.

 3. בתפריט Product Area, בחר באזור הכולל את הפקודה שברצונך להגדיר או להגדיר מחדש.
 4. ברשימה Commands, בחר בפקודה שברצונך להגדיר או להגדיר מחדש.
 5. בתיבה New Shortcut, הקש על המקשים של קיצור המקשים החדש. אם צירוף המקשים שהקלדת כבר משמש לפקודה אחרת, InDesign מציג את הפקודה בחלון Current Shortcuts. ניתן לבחור להחליף גם את קיצור המקשים המקורי, או לנסות קיצור מקשים אחר.
  הערה:

  אין להקצות קיצור מקשים של מקש אחד בלבד לפקודות בתפריט, מפני שהדבר ישפיע על הקלדת טקסט. אם יש נקודת כניסה פעילה בזמן שמקלידים קיצור מקשים בן מקש אחד, InDesign מפעיל את קיצור המקשים במקום להכניס את התו לטקסט.

 6. ברשימה Context, בחר בהקשר לפעולת קיצור המקשים. ההקשר מבטיח שקיצור המקשים יבצע את הפעולה שהתכוונת אליה. לדוגמה, ניתן להקצות את קיצור המקשים Ctrl+G למיזוג תאים בטבלה (הקשר Table) ואת קיצור המקשים Ctrl+G להוספת תווים מיוחדים (הקשר Text).
  הערה:

  הקצה קיצורי מקשים בהקשר Default כשאתה מעוניין שהם יפעלו ללא קשר למצבו הנוכחי של המסמך. קיצורי מקשים שתקצה בהקשרים אחרים, כגון Table או Text, ידרסו קיצורי מקשים שהוקצו בהקשר Default.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Assign כדי ליצור קיצור מקשים חדש, במצב שבו אין כרגע קיצורי מקשים שהוגדרו.

  • לחץ על Assign להוספת קיצור מקשים נוסף לפקודה. ניתן להקצות לפקודות תפריט קיצורי מקשים מרובים.

 8. לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, או על Save כדי להשאיר את תיבת הדו-שיח פתוחה ולהוסיף קיצורי מקשים נוספים.

העתקת ערכות קיצורי מקשים

ערכות קיצורי מקשים (‎*.indk) נשמרות בשני מקומות. קיצורי המקשים המוגדרים מראש של היישום מוצגים בתיקייה Presets בתיקייה הראשית של הישום. ערכות קיצורי המקשים שתיצור מוצגות בתיקייה Shortcut Sets במקומות הבאים:

Windows XP

Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\InDesign\[version]\[language]InDesign Shortcut Sets

Windows Vista‏, Windows 7 ו- Windows 10‎

Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Version]\[Language]\InDesign Shortcut Sets

Mac OS

‏Users/[username]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[version]/[language]/InDesign Shortcut Sets

אם תיצור ערכת קיצורי מקשים במחשב אחד ותרצה להשתמש בה במחשב אחר, העתק את הקובץ עם הסיומת INDK לאותו מיקום במחשב השני.

ניתן להעביר ערכת קיצורי מקשים ממיקום מותאם אישית לתיקיית היישום. הפעולה תגרום לקיצורי המקשים להיות זמינים לכל המשתמשים העובדים במחשב. עם זאת, יש לוודא שאין לך שתי ערכות באותו שם, אחת בכל אחד מהמקומות. ודא שערכות קיצורי המקשים של היישום והערכות המותאמות אישית נקראות בשמות שונים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?