סקריפטים ב- InDesign

כתיבת סקריפטים היא כלי שימושי לביצוע מגוון משימות. סקריפט יכול לשמש לביצוע אוטומטי של משימה נפוצה, או להיות מורכב ממש כמו תכונה חדשה. ניתן ליצור סקריפטים משלך, וניתן להפעיל סקריפטים שיצרו אנשים אחרים. לקבלת מידע נוסף על כתיבת סקריפטים, ראה את Scripting Guide, דרישות כתיבת הסקריפטים ומשאבים אחרים למפתחים בכתובת http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

החוברת Scripting Guide כוללת הקדמה לשימוש בסקריפטים וערכות לימוד בנושא זה. ניתן גם למצוא כמה סקריפטים שימושיים שניתן להפעיל, כגון סקריפט המשרטט קווי עזר מסביב לאובייקט שנבחר. חלק מהסקריפטים מופיעים כברירת מחדל בחלונית Scripts.

סקירה של החלונית Scripts ושל החלונית Script Label

InDesign כולל שתי חלוניות לכתיבת סקריפטים: החלונית Scripts והחלונית Script Label.

בחלונית Scripts ניתן להפעיל סקריפטים מבלי לצאת מ- InDesign. החלונית Scripts מציגה את הסקריפטים הממוקמים בתיקייה Scripts בתיקיית InDesign ובתיקייה Preferences. ניתן ליצור או לקבל סקריפט ולמקם אותו בתיקיית חלונית הסקריפטים כדי שהוא יוצג בחלונית Scripts.

Mac OS

Users/[username]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[version]/[language]/Scripts‎/Scripts Panel

Windows XP

‎Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\InDesign\[version]\[language]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista ו- Windows 7

Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[version]\[language]\Scripts\Scripts Panel

הערה:

דרך מהירה לאיתור התיקייה Scripts Panel היא באמצעות לחיצה ימנית (Windows) או הקשת Control ולחיצה (Mac OS) על סקריפט בחלונית Scripts, ובחירה ב- Reveal In Explorer‏ (Windows) או Reveal In Finder‏ (Mac OS).

לאחר מכן ניתן ללחוץ פעמיים על סקריפט בחלונית Scripts כדי להפעילו, או להשתמש בסקריפטים בעזרת החלה מהירה.

החלונית Script Label מאפשרת לציין תווית לפריט עמוד, כגון מסגרת טקסט או צורה. ציון תוויות לפריטים בעמוד הוא שימושי במיוחד לכתיבת סקריפטים שבהם יש צורך לזהות אובייקט.

הערה:

לקבלת מידע מפורט על הוספה, הפעלה ועריכה של סקריפטים, ראה את Scripting Guide באתר האינטרנט של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

פתיחת החלונית Scripts

  1. בחר Window‏ > Utilities‏ > Scripts.

פתיחת החלונית Script Label

  1. בחר Window‏ > Utilities‏ > Script Label.

סקריפטים פועלים לדוגמה

באפשרותך להפעיל סקריפטים אלה ב- InDesign:

AddGuides

הוספת מדריכים מסביב לעצם או לעצמים שנבחרו.

AddPoints

הוספת נקודות לנתיבים של העצם או העצמים שנבחרו.

AdjustLayout

העברת אובייקטים במרחקים שצוינו בעמודים ימניים/שמאליים.

AlignToPage

יישור אובייקטים למיקומים שצוינו בעמוד.

AnimationEncyclopedia

יצירה אוטומטית של לחצנים עם מאפייני הנפשה שונים.

BreakFrame

הסרת מסגרת טקסט שנבחרה ואת התוכן שלה מכתבה.

CornerEffects

ציור מחדש של הנתיב של העצם או העצמים שנבחרו באמצעות מגוון אפקטי פינה. ניתן להחיל אפקטי פינה על נקודות נבחרות בנתיב.

CreateCharacterStyles

הגדרת סגנון תו שלם בהתבסס על הטקסט שנבחר.

CropMarks

הוספת סימני חיתוך ו/או רישום מסביב לעצם או לעצמים שנבחרו.

ExportAllStories

ייצוא כל הכתבות במסמך אל סדרת קובצי טקסט.

FindChangeByList

ביצוע סדרה של פעולות נפוצות לאיתור/שינוי טקסט על-ידי קריאת קובץ טקסט המופרד באמצעות טאבים.

ImageCatalog

הצבת גרפיקה בתיקייה שצוינה בפריסת "גיליון איש קשר".

MakeGrid

יצירת רשת על-ידי חלוקת משנה או הכפלה של העצם או העצמים שנבחרו.

Neon

החלת אפקט "מיזוג" על העצם או העצמים שנבחרו.

PathEffects

שינוי המיקום של נקודות נתיב בעצם או בעצמים שנבחרו כדי להוסיף אפקט יצירתי.

PlaceMultipagePDF

הצבת כל העמודים של PDF.

SelectObjects

בחירת אובייקטים בגיליון הפעיל לפי סוג האובייקט שלהם.

SortParagraphs

מיון הפיסקאות בבחירה לפי סדר האלפבית.

SplitStory

פיצול מסגרות הטקסט בכתבה שנבחרה למסגרות נפרדות בעלות מלל שאינו מקושר.

TabUtilities

החלת נקודות עצירה של טאבים וכניסות על הטקסט שנבחר.

למידע נוסף על התקנה ושימוש בסקריפטים לדוגמה אלה, ראה www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_il ‏(PDF).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת