מאפייני רשת מסגרת

שינוי מאפייני רשת מסגרת

 1. באמצעות הכלי Selection  יש לבחור את המסגרת שאת מאפייניה ברצונך לשנות. ניתן גם להשתמש בכלי Type כדי ללחוץ על המסגרת, ולמקם את הנקודה של הכנסת הטקסט או לבחור טקסט.

 2. יש לבחור Object ‏> Frame Grid Options ואז לציין את אפשרויות רשת המסגרת. (לפרטים: מאפייני רשת מסגרת.)

 3. לחץ על OK.

הערה:

יש לבחור Preview לאישור האפשרויות לפני החלת השינויים ואז לאשר את השינויים במסמך.

מאפייני רשת מסגרת

יש להשתמש בתיבת הדו-שיח Frame Grid לשינוי הגדרות רשת המסגרת כגון הגופן, גודל תווים, ריווח תווים, שורות ותווים.

הערה:

מתקיימת אינטראקציה דינמית בין הערכים בתיבת הדו-שיח Text Frame Option ובין מספר העמודות בתיבת הדו-שיח Frame Grid settings. הגדרות מספר העמודות באפשרויות מסגרת הטקסט משתקפות גם בהגדרות רשת המסגרת. יתרה מכך, את First Baseline Offset ו-Ignore Text Wrapping ניתן להגדיר רק מתוך אפשרויות מסגרת הטקסט.

גופן

יש לבחור את משפחת הגופן ואת סגנון הגופן. הגדרות גופן אלה יוחלו ברשתות המסגרת על בסיס רשת הפריסה.

Size

יש לציין את גודל הגופן. ערך זה יהווה את גודל תא הרשת.

Vertical and Horizontal

יש לציין באחוזים את קנה המידה של הרשת עבור תווים אסייתיים ברוחב מלא.

Char Aki

יש לציין את המרווח בין תאי הרשת ברשת המסגרת. ערך זה משמש לריווח של תאי הרשת.

Line Aki

יש לציין את ריווח הרשת. ערך זה משמש כמרחק בין הנקודה שמתחת (או משמאל) לרשת בשורה הראשונה לבין הנקודה שמעל (או מימין) לרשת של השורה הבאה. אם נקבע כאן מספר שלילי, הערך Auto Leading בתפריט החלונית Paragraph נקבע אוטומטית ל-80% (ברירת המחדל היא 100%), כי יישור הרשת רק יגדיל את ריווח השורות מעל הריווח שכבר נקבע על ידי ריווח השורות בתכונות הטקסט. שינוי הערך שנקבע בטקסט ישנה את האופן שבו יישור הרשת יפזר את שורות הטקסט כדי להתאים לקו הרשת הקרוב ביותר.

Line Align

יש לבחור אפשרות כדי לציין את יישור השורות עבור הטקסט. למשל, אם בוחרים Top עבור רשת מסגרת אנכית, ההתחלה של כל שורה תיושר לחלק העליון של רשת המסגרת. ‏(לפרטים: יישור או יישור לשני הצדדים של טקסט).

Grid Align

יש לבחור אפשרות כדי לציין האם ליישר את הטקסט לפי embox, תיבת ICF או קו בסיס רומי. (לפרטים: יישור פסקאות לפי רשת קו בסיס.)

Char Align

יש לבחור אפשרות כדי לציין את שיטת היישור של תווים קטנים לפי תווים גדולים יותר בשורה.

Char Count

יש לבחור אפשרות כדי לקבוע איפה יופיעו ממדי רשת המסגרת ומספר התווים. (לפרטים: תצוגה או הסתרה של מספר התווים ברשת המסגרת.)

View

יש לבחור אפשרות כדי לציין איך להציג את המסגרת. הרשת מציגה רשתות מסגרת עם רשתות ושורות. N/Z View מציגה את כיוון רשת המסגרת בקווי אלכסון בכחול כהה; קווים אלה נעלמים בעת הכנסת טקסט. Alignment View מציגה רשת מסגרת עם קווים בלבד. Alignment מציגה את יישור קו המסגרת. Grid With N/Z מציגה את השילוב של השניים.

תצוגות רשת

A. תצוגת רשת B. תצוגת N/Z C. תצוגת Assignment עם טקסט שהוכנס D. רשת עם תצוגת N/Z 

Characters

מציינת את מספר התווים בשורה.

Lines

מציינת את מספר השורות בעמודה.

Columns

מציינת את מספר העמודות ברשת מסגרת.

Gutter

מציינת את המרווח בין עמודות.

הערה:

אם עושים שינויים בתיבת הדו-שיח Frame Grid settings כשלא נבחר כלום ברשת המסגרת, הגדרה זאת הופכת לברירת המחדל עבור רשת המסגרת.

ניתן גם להשתמש בהגדרות הרשת להתאמת ריווח התווים.

המרת מסגרות טקסט ורשתות מסגרת

באפשרותך להמיר מסגרות טקסט פשוטות לרשתות מסגרת או רשתות מסגרת למסגרות טקסט פשוטות.

בהמרת מסגרות טקסט פשוטות לרשתות מסגרת, ברירות המחדל של מסמך רשת המסגרת מוחלות על טקסט שלא הוחל עליו סגנון תווים או סגנון פסקה במאמר.

לא ניתן להחיל עיצוב רשת ישירות על מסגרות טקסט פשוטות. לאחר המרת מסגרת טקסט פשוטה לרשת מסגרת ניתן להחיל תכונות עיצוב רשת על ידי החלת עיצוב שנקבע מראש על רשת מסגרת, תוך שימוש בטקסט שאין לו סגנון פסקה.

בנוסף, לאחר המרה של מסגרת טקסט לרשת מסגרת, רווח ריק עשוי להיווצר בחלק העליון או התחתון, בצד שמאל או בצד ימין של המסגרת. רווח זה מופיע כאשר לא ניתן לחלק את רוחב או גובה מסגרת הטקסט בגודל הגופן או בערכי ריווח השורות שנקבעו בעיצוב הרשת. ניתן להסיר את הריווח הזה על ידי גרירה של ידית רשת המסגרת והתאמה באמצעות הכלי Selection. בעת המרת מסגרות טקסט לרשתות מסגרת, יש לערוך את הטקסט לאחר ההתאמה של שיבוצים כלשהם שנוצרו במהלך ההמרה.

המרת מסגרת טקסט פשוטה לרשת מסגרת

 1. יש לבחור את מסגרת הטקסט ולבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • יש לבחור Object ‏> Frame Type ‏> Frame Grid.

  • יש לבחור Type‏ ‏> Story להצגת החלונית Story. יש לבחור Frame Grid ב-Frame Type.

 2. לעיצוב מחדש של טקסט המאמר לפי תכונות הרשת, יש לבחור Edit ‏> Apply Grid Format בעת בחירת רשת המסגרת.

הסרת רשת מרשת מסגרת

 1. יש לבחור את רשת המסגרת ולבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • יש לבחור Object ‏> Frame Type ‏> Text Frame.

  • יש לבחור Type‏ ‏> Story להצגת החלונית Story. יש לבחור Text Frame ב-Frame Type.

הצגה או הסתרה של מספר התווים ברשת מסגרת

מספר התווים של רשת המסגרת מוצג בתחתית הרשת. כאן מוצגים הערכים עבור התווים, השורות, סך מספר התאים ומספר התווים בפועל.

במסגרת זו הערך עבור מספר התווים לשורה הוא 10, הערך עבור מספר השורות הוא 5 וסך מספר התאים הוא 50. 29 תווים הוכנסו לרשת המסגרת.

 1. יש לבחור View ‏> Grids & Guides ‏> Show Character Count או Hide Character Count.

לציון גודל ומיקום תצוגת מספר התווים יש לבחור את מסגרת הטקסט ולבחור Object ‏> Frame Grid Options. תחת View Options יש לציין את Char Count, ‏view‏ ו-size, וללחוץ על OK.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון