שימוש ברשתות

יש שני סוגים של רשתות שאינן מיועדות להדפסה: רשת קו בסיס ליישור עמודות טקסט ורשת מסמך ליישור אובייקטים. על המסך, רשת קווי בסיס דומה לנייר מחברת עם שורות, ורשת מסמך דומה לנייר משובץ. ניתן להתאים אישית את שני סוגי הרשתות.

Grids
רשת קווי בסיס (משמאל) ורשת מסמך (מימין)

בעת הצגת רשת, ניתן לראות את התכונות הבאות:

 • רשת קווי הבסיס מכסה כפולה שלמה, אך רשת המסמך מכסה את כל הלוח.

 • רשתות קווי בסיס ורשתות מסמך מופיעות בכל כפולה ולא ניתן לשייכן לעמוד מאסטר.

 • רשת המסמך יכולה להופיע לפני או מאחורי כל קווי העזר, השכבות והאובייקטים, אך לא ניתן לשייך אותה לשכבה.

הגדרת רשת קווי בסיס

השתמש ב- Grid Preferences להגדרת רשת קווי בסיס לכל המסמך.

הערה:

ניתן להגדיר רשת קווי בסיס למסגרת בעזרת Text Frame Options. ‏(ראה שינוי מאפייני מסגרת טקסט.)

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Grids‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Grids‏ (Mac OS).

 2. ציין צבע לרשת קווי הבסיס באמצעות בחירת צבע בתפריט Color. ניתן גם לבחור באפשרות Custom מהתפריט Color.

 3. באפשרות Relative To, ציין אם ברצונך שהרשת תתחיל בראש העמוד או בשוליים העליונים.

 4. בתיבה Start, הקלד ערך להסטת הרשת מחלקו העליון של העמוד או מהשוליים העליונים של העמוד, בהתאם לאפשרות שבחרת בתפריט Relative To. אם אתה מתקשה ליישר את סרגל האורך לרשת זו, נסה להתחיל בערך אפס.

 5. בתיבה Increment Every, הזן ערך לרווח בין שורות הרשת. בדרך כלל, עליך להקליד ערך השווה לריווח השורות בגוף הטקסט, כדי ליישר את שורות הטקסט לרשת באופן מושלם.

  רשת קווי בסיס בחלון המסמך
  רשת קווי בסיס בחלון המסמך

  A. קו רשת ראשון B. רווח בין קווי הרשת 
 6. בתיבה View Threshold, הקלד ערך שיציין את רמת ההגדלה. מתחת לערך זה – הרשת לא תופיע. הגדל את סף התצוגה כדי למנוע תצוגה של קווי רשת צפופים ברמות הגדלה נמוכות.

  רשת קווי בסיס בהגדלה
  רשת קווי בסיס ברמת הגדלה נמוכה מסף התצוגה (משמאל) וגבוהה מסף התצוגה (מימין)

 7. לחץ על OK.

הערה:

הפקודה Snap To Guides שולטת בהצמדה לקווי עזר ובהצמדה לרשת קווי הבסיס.

הגדרת רשת מסמך

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Grids‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Grids‏ (Mac OS).

 2. ציין צבע לרשת המסמך באמצעות בחירת צבע מהתפריט Color. ניתן גם לבחור באפשרות Custom מהתפריט Color.

 3. להגדרת ריווח רשת אופקי, ציין ערך בתיבה Gridline Every באזור Horizontal שבאזור Document Grid, ולאחר מכן ציין ערך בתיבה Subdivisions כדי לקבוע את הריווח בין קווי הרשת.

 4. להגדרת ריווח רשת אנכי, ציין ערך בתיבה Gridline Every באזור Vertical שבאזור Document Grid, ולאחר מכן ציין ערך בתיבה Subdivisions כדי לקבוע את הריווח בין קווי הרשת.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:

  • למיקום רשת המסמך ורשת קווי הבסיס מאחורי שאר האובייקטים, ודא שהאפשרות Grids In Back מסומנת.

  • למיקום רשת המסמך ורשת קווי הבסיס לפני שאר האובייקטים, בטל את הסימון באפשרות Grids In Back.

הערה:

להצבת קווי העזר מאחורי כל האובייקטים, ניתן לבחור Guides In Back בתפריט תלוי-ההקשר המוצג בלחיצה ימנית (Windows) או בהקשת Control ‏(Mac OS) באזור ריק בחלון המסמך.

הצגה או הסתרה של רשתות

 • כדי להציג או להסתיר רשת קווי בסיס, בחר View‏ > Grids & Guides‏ > Show/Hide Baseline Grid.

 • כדי להציג או להסתיר את רשת המסמך, בחר View‏ > Grids & Guides‏ > Show/Hide Document Grid.

הצמדת אובייקטים לרשתות

בעת הפעלת הצמדה, הזזת אובייקט בתוך שטח ההצמדה של מיקום ברשת תגרום לאובייקט להיצמד למיקום זה.

הצמדת אובייקטים לרשת המסמך

 1. בחר View ‏> Grids & Guides וודא שהאפשרות Snap To Document Grid מסומנת. אם האפשרות אינה מסומנת, לחץ עליה.

  הערה:

  הפקודה Snap to Guides שולטת בהצמדה לקווי עזר ובהצמדה לרשת קווי הבסיס.

 2. לציון שטח ההצמדה, בחר Edit‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Mac OS), הקלד ערך עבור Snap to Zone ולחץ על OK. ערך Snap to Zone מצוין תמיד בפיקסלים.

להצמדת אובייקט לרשת, גרור אובייקט לעבר הרשת עד שקצה אחד או יותר של האובייקט יגיעו לשטח ההצמדה של הרשת.