מדריך למשתמש ביטול

Grids

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
   7. ההרחבה Capture
 3. צור ופרוס מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. סגנונות אובייקטים
   3. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   4. עבודה עם סגנונות
   5. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
   11. טפסים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. Share
  1. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  2. שיתוף לצורך בדיקה
  3. בדיקת מסמך InDesign משותף
  4. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. ייצוא תוכן עבור EPUB
   3. אפשרויות Adobe PDF
   4. ייצוא תוכן אל HTML
   5. ייצוא אל Adobe PDF
   6. ייצוא לפורמט JPEG
   7. ייצוא HTML
   8. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
הערה:

שפה שוויונית: אנו מחליפים שפה לא מכילה מתוך InDesign 2022 (גרסה 17.0) ואילך, שתשקף את ערכי ההכלה של Adobe. כל אזכור של המונח Master page מוחלף במונח Parent page במאמרי העזרה שלנו Help עבור אזורים דוברי אנגלית, דנית, הונגרית, ספרדית, איטלקית, פורטוגזית של ברזיל, פורטוגזית ויפנית.

שימוש ברשתות

יש שני סוגים של רשתות שלא מיועדות להדפסה: רשת קו בסיס ליישור עמודות טקסט, וכן רשת מסמך ליישור אובייקטים. על המסך, רשת קווי בסיס דומה לנייר מחברת עם שורות, ורשת מסמך דומה לנייר משובץ. ניתן להתאים אישית את שני סוגי הרשתות.

רשת קווי בסיס (משמאל) ורשת מסמך (מימין)

בעת הצגת רשת, ניתן לראות את התכונות הבאות:

 • רשת קווי הבסיס מכסה כפולה שלמה, אך רשת המסמך מכסה את כל הלוח.

 • קווי רשת בסיס וקווי רשת מסמך מופיעים בכל כפולה, ולא ניתנים להקצאה לאף מאסטר.

 • רשת המסמך יכולה להופיע לפני או מאחורי כל קווי העזר, השכבות והאובייקטים, אך לא ניתן לשייך אותה לשכבה.

הגדרת רשת קווי בסיס

Grid Preferences משמשת להגדרת רשת קווי בסיס לכל המסמך.

הערה:

ניתן להגדיר רשת קווי בסיס למסגרת בעזרת Text Frame Options. ‏(לפרטים: שינוי מאפייני מסגרת טקסט).

 1. יש לבחור Edit‏ > Preferences‏ > Grids‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Grids‏ (Mac OS).

 2. יש לציין צבע לרשת קווי הבסיס ע"י בחירת צבע בתפריט Color. ניתן גם לבחור באפשרות Custom מהתפריט Color.

 3. עבור Relative To, יש לציין אם רוצים שהרשת תתחיל בראש הדף או בשוליים העליונים.

 4. עבור Start, יש להקליד ערך להסטת הרשת מחלקו העליון של הדף או מהשוליים העליונים של הדף, בהתאם לאפשרות שבחרת בתפריט Relative To. אם יש לך קושי ליישר את סרגל האורך לרשת זו, ניתן לנסות להתחיל בערך אפס.

 5. עבור Increment Every, יש להקליד ערך עבור הרווח בין שורות הרשת. ברוב המקרים יש להקליד ערך השווה לריווח השורות בגוף הטקסט, כדי ליישר את שורות הטקסט לרשת באופן מושלם.

  רשת קווי בסיס בחלון המסמך

  A. קו רשת ראשון B. רווח בין קווי הרשת 

 6. עבור View Threshold, יש להקליד ערך שיציין את רמת ההגדלה, כך שהרשת לא תופיע מתחת לאותו ערך. יש להגדיל את סף התצוגה כדי למנוע תצוגה של קווי רשת צפופים ברמות הגדלה נמוכות.

  רשת קווי בסיס ברמת הגדלה נמוכה מסף התצוגה (משמאל) וגבוהה מסף התצוגה (מימין)

 7. יש ללחוץ על OK.

הערה:

הפקודה Snap To Guides שולטת בהצמדה לקווי עזר ובהצמדה לרשת קווי הבסיס.

הגדרת רשת מסמך

 1. יש לבחור Edit‏ > Preferences‏ > Grids‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Grids‏ (Mac OS).

 2. יש ציין צבע לרשת המסמך ע"י בחירת צבע מהתפריט Color. ניתן גם לבחור באפשרות Custom מהתפריט Color.

 3. להגדרת ריווח רשת אופקי, יש לציין ערך בתיבה Gridline Every באזור Horizontal שבאזור Document Grid, ואז לציין ערך בתיבה Subdivisions כדי לקבוע את הריווח בין קווי הרשת.

 4. להגדרת ריווח רשת אנכי, יש לציין ערך בתיבה Gridline Every באזור Vertical שבאזור Document Grid, ואז לציין ערך בתיבה Subdivisions עבור הריווח בין קווי הרשת.

 5. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות וללחוץ על OK:

  • להשמה של רשת המסמך ורשת קווי הבסיס מאחורי שאר האובייקטים, יש לוודא שהאפשרות Grids In Back מסומנת.

  • להשמה של רשת המסמך ורשת קווי הבסיס לפני שאר האובייקטים, יש לבטל את הסימון באפשרות Grids In Back.

הערה:

להשמה קווי העזר מאחורי כל האובייקטים, ניתן לבחור Guides In Back בתפריט תלוי-ההקשר המוצג בלחיצה ימנית (Windows) או בהקשת Control ‏(Mac OS) באזור ריק בחלון המסמך.

הצגה או הסתרה של רשתות

 • כדי להציג או להסתיר רשת קווי בסיס, בחר View‏ > Grids & Guides‏ > Show/Hide Baseline Grid.

 • כדי להציג או להסתיר את רשת המסמך, בחר View‏ > Grids & Guides‏ > Show/Hide Document Grid.

הצמדת אובייקטים לרשתות

הצמדה מופעלת, הזזת אובייקט בתוך שטח ההצמדה של מיקום ברשת תגרום לאובייקט להיצמד למיקום זה.

הצמדת אובייקטים לרשת המסמך

 1. יש לבחור View ‏> Grids & Guides ולוודא שהאפשרות Snap To Document Grid מסומנת. אם האפשרות לא מסומנת, יש ללחוץ עליה.
  הערה:

  הפקודה Snap to Guides שולטת בהצמדה לקווי עזר ובהצמדה לרשת קווי הבסיס.

 2. כדי לציון שטח ההצמדה, יש לבחור Edit‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Mac OS), להקליד ערך עבור Snap to Zone וללחוץ על OK. ערך Snap to Zone מצוין תמיד בפיקסלים.

להצמדת אובייקט לרשת, יש לגרור אובייקט לעבר הרשת עד שקצה אחד או יותר של האובייקט יגיעו לשטח ההצמדה של הרשת.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון