יישור טקסט או יישור טקסט לשני הצדדים

ניתן ליישר טקסט לקצה אחד או לשני הקצוות (או הכניסות) של מסגרת טקסט. הטקסט נחשב למיושר לשני הצדדים כשהוא מיושר משני הקצוות. ניתן לבחור ליישר את כל הטקסט בפסקה, פרט לשורה האחרונה (Justify Left או Justify Right), או כולל השורה האחרונה (Justify All). כשיש רק תווים בודדים בשורה האחרונה, ניתן להיעזר בתו סוף-כתבה מיוחד וליצור רווח יישור.

יישור טקסט או יישור טקסט לשני הצדדים
האפשרות Justify Left (משמאל) ו-Justify All (מימין)

הערה:

כשמיישרים את כל שורות הטקסט לשני הצדדים ומשתמשים ב-Adobe Paragraph Composer, ‏InDesign מזיז את הטקסט כדי להבטיח שהפסקה כוללת צפיפות טקסט עקבית ונאה לעין. ניתן לבצע כוונון עדין של הריווח בטקסט מיושר לשני הצדדים.

כאשר אתה ממרכז טקסט או מיישר אותו לשני הצדדים ברשת מסגרת, הטקסט כבר לא יתיישר במדויק בהתאם לרשת. ניתן גם לציין יישור פסקאות עבור כל הפסקאות ברשת מסגרת.

 1. בחר טקסט.
 2. לחץ על אחד מלחצני ה-Alignment ‏(Align Left‏, Align Center‏, Align Right‏, Left Justify‏, Center Justify‏, Right Justify ו-Full Justify) בחלונית Paragraph או בחלונית Control.
 3. ‏(אופציונלי) לחץ על Align Towards Spine או על Align Away From Spine.

  בשעת החלת האפשרות Align Towards Spine על פסקה, הטקסט בעמוד שמאלי מיושר לימין, אך כשאותו טקסט מוזרם (או אם מעבירים את המסגרת) לעמוד ימני, הוא מיושר לשמאל. באופן דומה, בשעת החלת האפשרות Align Away From Spine על פסקה, טקסט בעמוד שמאלי מיושר לשמאל, בעוד טקסט בעמוד ימני מיושר לימין.

  במסגרות אנכיות, בחירה ביישור לצד הקרוב לשדרה או לצד הרחוק מהשדרה לא תשנה, כיוון שיישור הטקסט מקביל לכיוון השדרה.

הערה:

אם ברצונך שצד שמאל של שורת טקסט ייושר שמאלה וצד ימין ייושר ימינה, מקם את נקודת ההכנסה במקום שברצונך ליישר את הטקסט ימינה, הקש Tab ויישר ימינה את שאר השורה.

יישור פסקאות לרשת קווי בסיס

רשת קווי הבסיס מייצגת את ריווח השורות בגוף הטקסט במסמך. ניתן להשתמש בכפולות של ערך ריווח השורות לכל רכיבי העמוד כדי להבטיח שהטקסט יסתדר תמיד באותו ריווח שורות בין טורים או עמודים. לדוגמה, אם ריווח הטקסט במסמך כולל ריווח שורות של 12 נקודות, ניתן להגדיר לטקסט של כותרת ריווח שורות של 18 נקודות, ולהוסיף 6 נקודות רווח לפני הפסקאות הבאות אחרי הכותרות.

שימוש ברשת קווי בסיס מבטיח עקביות במיקום רכיבי טקסט בעמוד. ניתן להתאים את ריווח השורות לפסקה כדי להבטיח שקווי הבסיס ייושרו לפי הרשת שמתחת לעמוד. אפשרות זו שימושית אם ברצונך ליישר את קווי הבסיס של טקסט בטורים מרובים או במסגרות טקסט סמוכות. יש לשנות את ההגדרות לרשת קווי הבסיס באזור Grids בתיבת הדו-שיח Preferences.

ניתן ליישר רק את השורה הראשונה בפסקה לרשת קווי הבסיס, ולהניח לשאר השורות לעקוב אחר ערכי ריווח השורות שצוינו.

לתצוגת רשת קווי הבסיס, בחר View >‏ Grids & Guides >‏ Show Baseline Grid.

הערה:

רשת קווי הבסיס מוצגת רק אם רמת הזום של המסמך גדולה מהגדרת סף התצוגה ב-Grids Preferences. ייתכן שיהיה עלייך להגדיל כדי להציג את רשת קווי הבסיס.

יישור פסקאות לרשת קווי בסיס

 1. בחר טקסט.
 2. בחלונית Paragraph או בחלונית Control, לחץ על Align To Baseline Grid .

הערה:

כדי להבטיח שריווח השורות בטקסט לא ישתנה, יש לציין ערך ריווח לרשת קווי הבסיס הזהה לערך ריווח השורות של הטקסט, או מקדם שלו.

יישור השורה הראשונה בלבד לרשת קווי הבסיס

 1. בחר בפסקאות שברצונך ליישר.
 2. בחר באפשרות Only Align First Line To Grid מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control.
 3. בחלונית Paragraph או בחלונית Control, לחץ על Align To Baseline Grid .

יצירת כותרת טקסט מאוזנת

ניתן לאזן טקסט משונן לאחר היישור לאורך מספר שורות. תכונה זו שימושית במיוחד לכותרות עם שורות מרובות, ציטוטים ופסקאות ממורכזות.

יצירת כותרת טקסט מאוזנת
לפני ואחרי הפעלת האפשרות Balance Ragged Lines על הכותרת

 1. לחץ בתוך הפסקה שברצונך לאזן.
 2. בחלונית Paragraph או בחלונית Control, בחר באפשרות Balance Ragged Lines מתפריט החלונית.

תכונה זו פועלת רק כשבוחרים ב-Adobe Paragraph Composer.

יצירת פסקאות שמתפרסות על-פני מספר טורים או מפצלות אותם

ניתן לגרום לפסקה להתפרס על-פני מספר טורים במסגרת טקסט ליצירת אפקט פריסה. ניתן לבחור אם פסקה תתפרס על-פני כל הטורים או על מספר מסוים של טורים. כאשר פסקה מוגדרת להתפרס על-פני מספר טורים במסגרת טקסט מרובה טורים, כל הטקסט שלפני הפסקה הפרוסה יהפוך למאוזן כתוצאה מכך.

ניתן גם לפצל פסקה לעמודות מרובות בתוך אותה מסגרת טקסט.

 

פריסת פסקאות ופיצול מספר טורים
פריסת פסקאות ופיצול מספר טורים

A. כותרת שמתפרסת על-פני מספר טורים B. טור מפוצל 

פריסת פסקה על-פני מספר טורים

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתוך הפסקה.

  ניתן גם להפוך תכונה זו לחלק מסגנון הפסקה, כגון סגנון הכותרת.

 2. בחר Span Columns מתפריט החלונית Control panel או מתפריט החלונית Paragraph.

 3. בחר Span Columns בתפריט Paragraph Layout.

 4. בחר את מספר הטורים שעל פניהם ברצונך שהפסקה תתפרס מהתפריט Span. בחר All אם ברצונך שהפסקה תתפרס על-פני כל הטורים.

 5. להוספת רווח לפני או אחרי הפסקה הפרוסה, ציין ערכי Space Before Span ו-Space After Span ולחץ על OK.

פיצול פסקה לטורים

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתוך הפסקה.

  ניתן גם להפוך תכונה זו לחלק מסגנון הפסקה, כגון סגנון הכותרת.

 2. בחר Span Columns מתפריט החלונית Control panel או מתפריט החלונית Paragraph.

 3. בחר Split Columns בתפריט Paragraph Layout.

 4. ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK:

  Sub-columns

  בחר את מספר הטורים שעל פניהם ברצונך לפצל את הפסקה.

  Space Before Split ‏/ Space After Split

  הוספת רווח לפני או אחרי הפסקה המפוצלת.

  Inside Gutter

  קובע את הרווח בין הפסקאות המפוצלות.

  Outside Gutter

  קובע את הרווח בין החלק החיצוני של הפסקה המפוצלת והשוליים.

יישור טקסט אנכית בתוך מסגרת טקסט

ניתן ליישר או לפזר שורות טקסט במסגרת לאורך הציר האנכי שלה כדי לשמור על מיקום אנכי אחיד של הטקסט בין מסגרות וטורים במסגרות.

ניתן ליישר טקסט לראש, למרכז או לתחתית המסגרת באמצעות ערכי ריווח השורות וריווח הפסקאות של כל פסקה. ניתן גם לבצע יישור אנכי של הטקסט, הגורם לפיזור אחיד של הרווחים בין השורות, ללא קשר לערכי ריווח השורות או ריווח הפסקאות.

יישור אנכי של טקסט או יישור אנכי של טקסט לשני הצדדים
יישור אנכי - למטה (משמאל) ולשני הצדדים (מימין)

יישור טקסט אנכי ויישור אנכי מחושבים לפי מיקומי קו הבסיס של כל שורה במסגרת. שים לב לפרטים הבאים בשעת ביצוע יישור אנכי:

 • ראש המסגרת מוגדר כקו הבסיס של שורת הטקסט הראשונה המיושרת לראש המסגרת. האפשרות First Baseline Offset בתיבת הדו-שיח Text Frame Options משפיעה על ערך זה.

 • תחתית המסגרת מוגדרת כקו הבסיס של שורת הטקסט האחרונה המיושרת לתחתית המסגרת. הערות שוליים אינן מיושרות.

 • כאשר מחילים את האפשרות Align to Baseline Grid על פסקאות עם יישור Top‏, Center או Bottom, כל השורות מיושרות לפי רשת קווי הבסיס. כשבוחרים באפשרות Justified, רק השורה הראשונה והשורה האחרונה מיושרות לרשת קווי הבסיס.

 • אם משנים ערך Top או Bottom Inset של מסגרת בתיבת הדו-שיח Text Frame Options, גם המיקום של קו הבסיס הראשון או האחרון ישתנה בהתאמה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • היעזר בכלי Selection לבחירת מסגרת טקסט.

  • היעזר בכלי Type ללחיצה בתוך מסגרת הטקסט.

 2. בחר Object >‏ Text Frame Options.
 3. באזור Vertical Justification בתיבת הדו-שיח Text Frame Options, בחר באחת מהאפשרויות הבאות בתפריט Align:
  • ליישור אנכי של טקסט מראש המסגרת כלפי מטה, בחר Top. ‏‏(זוהי הגדרת ברירת המחדל).

  • למרכוז שורות טקסט בתוך המסגרת, בחר Center.

  • ליישור אנכי של שורות טקסט מתחתית המסגרת כלפי מעלה, בחר Bottom.

  • לפיזור אחיד של שורות טקסט בין ראש המסגרת לתחתית המסגרת, בחר Justify.

 4. אם בוחרים באפשרות Justify ורוצים למנוע מערך ריווח השורות להיות גדול מערך ריווח הפסקאות, יש לציין ערך עבור Paragraph Spacing Limit. הרווח שבין הפסקאות יגדל לערך שיצוין. אם הטקסט עדיין איננו ממלא את המסגרת, הרווחים בין השורות יותאמו עד שהמסגרת תתמלא. ערך סף ריווח הפסקאות מוחל בנוסף לערכים Space Before או Space After שהוזנו בחלונית Paragraph.
  ריווח פסקה
  סף ריווח הפסקאות נקבע על אפס (משמאל) ועל 1 פיקה (מימין)

  הערה:

  היזהר בשעת יישור אנכי של מסגרות טקסט הכוללות טורים מרובים. אם הטור האחרון כולל רק שורות מעטות, רווח לבן רב מדי עלול להופיע בין השורות.

 5. לחץ על OK.

הערה:

דרך פשוטה להתאמת הערך של Paragraph Spacing Limit היא לבחור באפשרות Preview, ולאחר מכן להקיש על המקש חץ למעלה או חץ למטה שליד הערך של Paragraph Spacing Limit, עד שריווח הפסקה ייראה מאוזן ביחס לריווח השורות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת