קיבוץ אובייקטים או פירוק קבוצת אובייקטים

ניתן לקבץ מספר אובייקטים לקבוצה, כך שהם יטופלו כיחידה אחת. לאחר מכן, ניתן להזיז את האובייקטים או לשנות את צורתם מבלי להשפיע על המיקום והתכונות של כל אחד מהם. לדוגמה, תוכל לקבץ אובייקטים הכלולים בסמל לוגו, כך שתוכל להזיז אותו ולשנות את קנה המידה שלו כיחידה אחת.

גם קבוצות יכולות להיות מקוננות—מקובצות לקבוצות משנה בתוך קבוצות גדולות יותר. השתמש בכלים Selection‏, Direct Selection ו- Group Selection כדי לבחור רמות שונות בהיררכיה של קבוצה מקוננת.

כשעובדים עם ערימה של אובייקטים חופפים ומקבצים אובייקטים אחדים שאינם סמוכים זה לזה בערימה, האובייקטים שנבחרו ימוקמו זה לצד זה בסדר הערימה, מאחורי האובייקט הקדמי ביותר שנבחר. ‏(לדוגמה, אם סדר האובייקטים בערימה הוא A‏, B‏, C‏, D מהחזית לחלק האחורי, ומקבצים את האובייקטים B ו- D, סדר האובייקטים החדש בערימה יהפוך ל- A‏, B‏, D‏, C). כאשר מקבצים אובייקטים הנמצאים בשכבות שונות, כל האובייקטים עוברים לשכבה הקדמית ביותר שמכילה אובייקט שנבחר. כמו כן, כל האובייקטים שנבחרו חייבים להיות נעולים או לא נעולים.

אובייקט מקובץ
אובייקט מקובץ

 1. בחר אובייקטים מרובים לצורך קיבוץ או לצורך ביטול הקיבוץ שלהם.

  אם הבחירה כוללת חלק מאובייקט (לדוגמה, נקודת עיגון), פעולת הקיבוץ או ביטול הקיבוץ תחול על האובייקט כולו.

 2. כדי לקבץ את האובייקטים שנבחרו, בחר Object‏ > Group.

  כדי לבטל את הקיבוץ של האובייקטים שנבחרו, בחר Object‏ > Ungroup.

הערה:

במידה ואינך בטוח האם אובייקט מסוים הוא חלק מקבוצה, בחר בו באמצעות הכלי Selection והבט בתפריט Object. אם הפקודה Object >‏ Ungroup זמינה, המשמעות היא שבחרת בקבוצה.

קיבוץ וביטול הקיבוץ של אובייקטים בשכבות שונות

ניתן להשתמש בחלונית Layers כדי לקבץ אובייקטים שממוקמים בשכבות שונות של מסמך. למידע נוסף בנושא שכבות, לחץ כאן.

כאשר אתה מקבץ אובייקטים בשכבות שונות, האובייקטים מקובצים על-ידי InDesign בשכבה העליונה ביותר שמכילה לפחות אובייקט אחד מהקבוצה. עם זאת, השכבות שאליהן השתייכו כל האובייקטים נשמרות בזיכרון של InDesign. המשמעות היא שכברירת מחדל, אם תבטל את הקיבוץ של האובייקטים כולם יחזרו לשכבות המקוריות שלהם.

בנוסף, ניתן להשאיר את האובייקטים שלא קובצו בשכבה העליונה. כדי לעשות זאת, בטל את הסימון של האפשרות Ungroup Remembers Layers בתפריט הנשלף של החלונית Layers.

הערה:

אפשרות זו היא הגדרה ברמת היישום. פירוש הדבר הוא שהאפשרות חלה על כל המסמכים.

נעילה או ביטול נעילה של אובייקטים

ניתן להשתמש בפקודה Lock כדי למנוע מאובייקטים מסוימים במסמך לזוז. אובייקטים נעולים נשארים במצב זה בעת שמירה, סגירה ופתיחה מחדש של המסמך.

כל עוד האובייקט נעול, לא ניתן להזיזו. עם זאת, ניתן לבחור באובייקטים נעולים אם מבטלים את האפשרות Prevent Selection Of Locked Objects בהעדפות General. בעת בחירת אובייקט נעול, ניתן לשנות מאפיינים כגון צבע.

 1. בחר באובייקט או באובייקטים שברצונך לנעול במקומם.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לנעילת האובייקטים, בחר Object >‏ Lock.

  • כדי לבטל נעילת אובייקט, לחץ על סמל המנעול.

  • כדי לבטל את הנעילה של אובייקטים בכפולה הנוכחית, בחר Object >‏ Unlock All On Spread.

הערה:

ניתן גם להשתמש בחלונית Layers כדי לנעול ולבטל נעילה של אובייקטים ושכבות. נעילת שכבה גורמת לנעילת המיקומים של כל האובייקטים בשכבה, ומונעת את בחירתם. ראה שכבות.

הסתרת אובייקטים

אובייקטים מוסתרים אינם מודפסים או מיוצאים, ולא ניתן לבחור בהם.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר אובייקט, בחר בו ובחר Object >‏ Hide.

  • כדי להציג אובייקטים נעולים, בחר Object >‏ Show All On Spread.

שכפול אובייקטים

ניתן לשכפל אובייקטים בעזרת מספר שיטות שונות.

שכפול אובייקט באמצעות הפקודה Duplicate

השתמש בפקודה Duplicate ליצירת העתק מדויק של אובייקט באופן מיידי. העותק החדש מוצג בפריסה כשהוא מוסט מעט ימינה ולמטה ביחס לאובייקט המקורי.

 1. בחר אובייקט או אובייקטים, ובחר Edit >‏ Duplicate.

שכפול אובייקט שנבחר בעת שינוי צורתו

ניתן לשכפל אובייקט בכל פעם שמשנים את מיקומו, את כיוונו או את יחסי הגודל שלו. לדוגמה, ניתן ליצור פרח על-ידי ציור של עלה כותרת אחד, קביעת נקודת ההתייחסות בבסיס עלה הכותרת, וסיבובו שוב ושוב בזווית הולכת וגדלה, תוך כדי שכפולו, ליצירת עותק חדש של על הכותרת בכל זווית.

 1. במהלך שינוי צורה, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • אם אתה גורר את הכלי Selection , הכלי Rotate , הכלי Scale או הכלי Shear , התחל לגרור ולאחר מכן הקש על Alt‏ (Windows) או על Option‏ (Mac OS) תוך כדי הגרירה. כדי להגביל את שינוי הצורה של העותק המשוכפל, הקש על Alt+Shift‏ (Windows) או על Option+Shift‏ (Mac OS) תוך כדי גרירה.

  • אם אתה מציין ערך בחלונית Transform או בחלונית Control, הקש על Alt+Enter ‏(Windows) או על Option+Return‏ (Mac OS) לאחר הזנת הערך.

  • אם אתה מזיז את האובייקטים באמצעות מקשי החצים, הקש על Alt ‏(Windows) או על Option ‏(Mac OS) תוך כדי הקשה על מקשי החצים.

שימוש בפקודה Step and Repeat לשכפול אובייקטים

השתמש בפקודה Step and Repeat כדי ליצור שורות או טורים של עותקים משוכפלים באופן מיידי. לדוגמה, ניתן למלא עמוד בעותקים משוכפלים של כרטיס ביקור במרווחים שווים.

 1. בחר את האובייקט או את האובייקטים שברצונך לשכפל.

 2. בחר Edit >‏ Step and Repeat.

 3. בשדה Repeat Count, הזן את מספר העותקים שברצונך ליצור בנוסף למקור.

 4. בשדות Horizontal Offset ו- Vertical Offset, הזן מרחק להסטה של כל עותק חדש מהעותק הקודם לאורך ציר X וציר Y, בהתאמה, ולחץ על OK.

הערה:

ליצירת עמוד מלא בעותקים משוכפלים, השתמש תחילה בפקודה Step and Repeat והזן את הערך 0 (אפס) בשדה Vertical Offset; כך תוכל ליצור שורת עותקים משוכפלים. לאחר מכן, בחר בכל השורה והשתמש בפקודה Step and Repeat שנית, כשהפעם תזין את הערך 0 בשדה Horizontal Offset; השורה תשוכפל שוב ושוב בעמוד.

שכפול אובייקטים לתוך רשת

ניתן ליצור רשת של אובייקט זהה לאובייקט המשוכפל על-ידי גרירה ושימוש במקשי עזר.

 1. בחר אובייקט.

 2. בעזרת הכלי Selection, התחל לגרור תוך כדי הקשה על Alt ‏(Windows) או על Option (‏Mac OS).

 3. במהלך הגרירה, שחרר את מקש ה- Alt או ה- Option. הקש על חץ שמאלה וחץ ימינה כדי לשנות את מספר העמודות. הקש על חץ למעלה וחץ למטה כדי לשנות את מספר השורות. גרור מלבן כדי לציין את גודל הרשת.

 4. שחרר את לחצן העכבר.

יצירת אובייקטים שאינם מיועדים להדפסה

ייתכן שתרצה ליצור אובייקטים שיוצגו על המסך, אך לא יודפסו או יופיעו בגרסאות PDF של המסמך.

הערה:

ניתן גם להשתמש בשכבות בצורה בררנית כדי להסתיר ולהציג רכיבים במסמך, וניתן להקצות לשכבות מצב 'לא להדפסה'.

 1. בחר באובייקט או במסגרת הטקסט שאינך מעוניין להדפיס.
 2. פתח את החלונית Attributes (‏Window >‏ Output >‏ Attributes).
 3. בחלונית Attributes, בחר באפשרות Nonprinting.