אודות שכבות

כל מסמך כולל לפחות שכבה אחת בעלת שם. שימוש בשכבות מרובות מאפשר ליצור ולערוך אזורים מסוימים או סוגי תוכן שונים במסמך, מבלי להשפיע על אזורים או סוגי תוכן אחרים. לדוגמה, אם הדפסת המסמך אורכת זמן רב מכיוון שהוא כולל מספר רב של תמונות גדולות, ניתן למקם את כל הטקסט בשכבה אחת במסמך. לאחר מכן, כשתרצה לבצע הגהה של הטקסט, תוכל להסתיר את כל שאר השכבות ולהדפיס במהירות רק את שכבת הטקסט. ניתן גם להשתמש בשכבות להצגת רעיונות עיצוביים חלופיים לאותה פריסה, או גרסאות למודעות פרסומת שמיועדות לאזורים שונים.

חשוב על שכבות כעל גליונות נייר שקופים שמונחים זה על גבי זה בערימה. אם שכבה אינה מכילה אובייקטים, ניתן לראות דרכה את כל האובייקטים שממוקמים בשכבות שמתחתיה.

הערות נוספות על שכבות:

 • לכל שכבת מסמך יש משולש גלוי שניתן להרחיב כדי לחשוף את האובייקטים ואת הסדר שלהם בערימה בשכבה זו עבור הכפולה הפעילה. גם לקבוצות, לחצנים ואובייקטים רב-מצביים יש משולש גלוי שניתן להרחיב כדי להציג את האובייקטים שהם מכילים. באפשרותך לסדר מחדש אובייקטים אלה, לנעול אותם ולבטל את נעילתם ולהוסיף אותם לקבוצות או להסיר אותם.

 • אובייקטים בעמודי מאסטר מופיעים בתחתית כל שכבה. פריטי עמוד מאסטר יכולים להופיע לפני אובייקטים בעמוד מסמך אם האובייקטים בעמוד המאסטר ממוקמים בשכבה גבוהה יותר. ‏‏(ראה אודות עמודי מאסטר, סדר ערימה ושכבות.)

 • שכבות כוללות את כל עמודי המסמך, לרבות עמודי מאסטר. לדוגמה, אם תסתיר את שכבה 1 בעת עריכת עמוד 1 במסמך, השכבה תוסתר בכל העמודים עד שתציג אותה מחדש.

 • לקבלת מידע בנושא המרת שכבות מ-Adobe PageMaker‎®‎‎ או מ-QuarkXPress, ראה המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker.

החלונית Layers
בחלונית Layers מוצגת רשימת שכבות, כשהשכבה העליונה ביותר מופיעה בחלק העליון של החלונית.

יצירת שכבות

באפשרותך להוסיף שכבות בכל עת באמצעות הפקודה New Layer בתפריט החלונית Layers או הלחצן New Layer בתחתית החלונית Layers. הגבלת מספר השכבות המרבי במסמך נקבעת לפי נפח זיכרון RAM הזמין ל- InDesign.

יצירת שכבות

 1. בחר Window‏ > Layers.
 2. ליצירת שכבה חדשה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת שכבה חדשה מעל השכבה שנבחרה, לחץ על הלחצן New Layer.

  • ליצירת שכבה חדשה מתחת לשכבה שנבחרה, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ על הלחצן New Layer.

  • ליצירת שכבה חדשה בראש הרשימה, הקש Ctrl+Shift ‏(Windows) או Command+Shift ‏(Mac OS) ולחץ על הלחצן New Layer.

  • ליצירת שכבה חדשה ולפתיחת תיבת הדו-שיח New Layer, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על הלחצן New Layer.

ציון אפשרויות שכבה

 1. בחר New Layer בתפריט החלונית Layers או לחץ פעמיים על שכבה קיימת.
 2. ציין את אפשרויות השכבה ולחץ על OK.

  Color

  הקצה צבע כדי לזהות את האובייקטים בשכבה זו.

  Show Layer

  בחר אפשרות זו כדי להציג שכבה. סימון אפשרות זו זהה להצגת סמל העין בחלונית Layers.

  Show Guides

  בחר אפשרות זו כדי להציג את קווי העזר בשכבה. כשאפשרות זו אינה מסומנת עבור שכבה, לא ניתן להציג את קווי העזר, גם על-ידי בחירה באפשרויות View‏ > Show Guides עבור המסמך.

  Lock Layer

  בחר אפשרות זו כדי למנוע שינויים באובייקטים שבשכבה. סימון אפשרות זו זהה להצגת סמל העיפרון עם סמל X בחלונית Layers.

  Lock Guides

  בחר אפשרות זו כדי למנוע שינויים בכל קווי העזר בסרגל שבשכבה.

  Print Layer

  בחר אפשרות זו כדי למנוע הדפסה של השכבה. בעת הדפסה או ייצוא ל- PDF, ניתן לקבוע אם להדפיס שכבות מוסתרות או שכבות שאינן מיועדות להדפסה.

  Suppress Text Wrap When Layer Is Hidden

  בחר אפשרות זו כדי שטקסט בשכבות אחרות יזרום כרגיל כשהשכבה מוסתרת ומכילה אובייקטים עם גלישת טקסט.

הקצאת צבע שכבה

הקצאת צבע לשכבה מסייע להבדיל בין אובייקטים שנבחרו הנמצאים בשכבות שונות. כל שכבה שמכילה אובייקט שנבחר מסומנת בחלונית Layers בנקודה בצבע השכבה. בעמוד, כל אובייקט מסומן בצבע השכבה שלו בנקודות האחיזה, בתיבה התוחמת, ביציאות הטקסט, בגבול גלישת הטקסט (אם נעשה בו שימוש), בקצות המסגרת (לרבות ה- X שמוצג במסגרת גרפית ריקה) ובתווים המוסתרים. צבע השכבה אינו מופיע במסגרת שלא נבחרה אם הקצוות שלה מוסתרים.

 1. בחלונית Layers, לחץ פעמיים על שכבה ובחר Layer Options עבור [שם שכבה].
 2. עבור Color, בחר צבע או בחר באפשרות Custom כדי לבחור צבע בעזרת דוגם הצבע של המערכת.

הוספת אובייקטים לשכבות

אובייקטים חדשים ממוקמים בשכבת היעד, השכבה המציגה כרגע את סמל העט בחלונית Layers. בעת הגדרת שכבה כיעד, השכבה נבחרת. בעת בחירת שכבות מרובות, הגדרת אחת מהשכבות כיעד אינה משנה את הבחירה, אך הגדרת שכבה שלא נבחרה כיעד מבטלת את הבחירה ביתר השכבות.

ניתן להוסיף אובייקטים לשכבת היעד בכל אחת מהשיטות הבאות:

 • יצירת אובייקטים חדשים בעזרת הכלי Type או כלי הציור.

 • ייבוא, הצבה או הדבקת טקסט או גרפיקה.

 • בחירת אובייקטים בשכבות אחרות והעברתם לשכבה החדשה.

  לא ניתן לצייר או למקם אובייקט חדש בשכבה מוסתרת או נעולה. אם בוחרים כלי ציור או בוחרים בכלי אות או ממקמים קובץ כששכבת היעד מוסתרת או נעולה, המצביע משתנה לסמל עיפרון עם סימן X כשממקמים אותו בחלון המסמך. הצג את שכבת היעד או בטל את נעילתה, או הגדר שכבה מוצגת ומשוחררת כיעד. אם תבחר באפשרויות Edit‏ > Paste כששכבת היעד מוסתרת או נעולה, הודעת התראה תאפשר לך לבחור אם להציג את שכבת היעד או לבטל את הנעילה שלה.

בעת לחיצה על שכבה בחלונית Layers כדי להגדירה כיעד, סמל העט מוצג בשכבה שנבחרה, והשכבה מודגשת כדי לציין שהיא הוגדרה כיעד.

שינוי שכבת היעד לאובייקט החדש הבא
שינוי שכבת היעד לאובייקט החדש הבא

בחירה, העברה והעתקה של אובייקטים בשכבות

כברירת מחדל, ניתן לבחור בכל אובייקט שנמצא בכל שכבה. בחלונית Layers, השכבות שמכילות אובייקטים שנבחרו מסומנות בנקודות. צבע הבחירה של השכבה מסייע בזיהוי שכבת אובייקט. למניעת בחירה של אובייקטים שנמצאים בשכבה מסוימת, נעל את השכבה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לבחירת עצמים בודדים בשכבה, לחץ על סמל המשולש לצד השכבה כדי להציג את כל הפריטים ובחר את אובייקט היעד. ניתן גם לגרור את אובייקט היעד אל מיקום אחר מבלי לבחור בו.


   גרירת אובייקטים משכבה אחת לשניה

  • לבחירת כל האובייקטים בשכבה מסוימת, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על שכבה בחלונית Layers.

  • להעברה או העתקה של אובייקטים לשכבה אחרת, בחר אובייקט אחד או יותר בעמוד מסמך או בעמוד מאסטר בעזרת הכלי Selection. בחלונית Layers, גרור את הנקודה הצבעונית שבצד ימין של רשימת השכבות כדי להעביר את האובייקטים שנבחרו לשכבה אחרת.


   העברת אובייקט לשכבה חדשה

הערה:

להעברת אובייקטים שנבחרו לשכבה נעולה, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) וגרור את הנקודה הצבעונית. להעתקת אובייקטים שנבחרו לשכבה אחרת, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) וגרור את הנקודה הצבעונית בצד ימין של רשימת השכבות לשכבה השניה. להעתקת אובייקטים שנבחרו לשכבה נעולה, הקש Ctrl+Alt ‏(Windows) או Command+Option ‏(Mac OS) וגרור את הנקודה הצבעונית.

הדבקת אובייקטים בשכבות אחרות

הפקודה Paste Remembers Layers משפיעה על האופן שבו אובייקטים שהודבקו ממיקומים אחרים מקיימים אינטראקציה עם שכבות קיימות.

אם הפקודה Paste Remembers Layers מסומנת, השיוך לשכבות של אובייקטים שנגזרו או הועתקו משכבות אחרות נשמר בעת הדבקתם בעמוד או במיקום חדשים. בעת הדבקת אובייקטים במסמך עם שכבות שונות מהשכבות במסמך שממנו הם הועתקו, InDesign מוסיף את שמות השכבות של האובייקטים לחלונית Layers במסמך השני, ומדביק כל אובייקט בשכבה שלו.

אם האפשרות Paste Remembers Layers אינה מסומנת, אובייקטים שנגזרו או הועתקו משכבות אחרות מודבקים יחד בשכבת היעד.

 1. ודא שהאפשרות Paste Remembers Layers אינה מסומנת בתפריט החלונית Layers.

 2. בחר אובייקטים ובחר Edit‏ > Copy או Edit‏ > Cut.

 3. בחלונית Layers, לחץ על השכבה השניה כדי להגדיר אותה כיעד.

 4. בחר Edit > ‏Paste.

שכפול שכבה

בעת שכפול שכבה, התוכן וההגדרות שלה מועתקים. השכבה המשוכפלת מופיעה מעל לשכבה המקורית בחלונית Layers. מסגרות משוכפלות שהיו משורשרות למסגרות אחרות בשכבה נשארות משורשרות. מסגרות משוכפלות שהיו משורשרות למסגרות בשכבות אחרות אינן משורשרות למסגרות אלה.

 1. בחלונית Layers, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר את שם השכבה ובחר Duplicate Layer [שם שכבה] בתפריט החלונית Layers.

  • גרור שם שכבה ושחרר אותו על הלחצן New Layer.

שינוי סדר השכבות

שנה את סדר השכבות במסמך באמצעות ארגון השכבות מחדש בחלונית Layers. ארגון השכבות מחדש משנה את סדר השכבות בכל העמודים, לא רק בכפולת היעד.

באפשרותך גם לשנות את סדר הערימה של אובייקטים בתוך שכבה על-ידי מיקום מחדש של אובייקטים בתוכה. ראה סידור אובייקטים בערימה.

 1. בחלונית Layers, גרור שכבה למעלה או למטה ברשימה. ניתן גם לגרור שכבות מרובות שנבחרו.
סידור מחדש של שכבות
סידור מחדש של שכבות

הסתרה או הצגה של שכבות ואובייקטים

באפשרותך להסתיר או להציג שכבה כלשהי בכל עת, ולהסתיר או להציג אובייקטים בשכבה. שכבות ואובייקטים מוסתרים אינם מאפשרים עריכה, ואינם מופיעים על המסך או בהדפסה. הסתרת שכבות יכולה לשמש לביצוע הפעולות הבאות:

 • הסתרת חלקים ממסמך שאינם אמורים להופיע במסמך הסופי.

 • הסתרת גרסאות חלופיות של המסמך.

 • פישוט תצוגת המסמך, לעריכה קלה של חלקים אחרים במסמך.

 • מניעת הדפסה של שכבה.

 • רענון מהיר יותר של המסך כששכבה כוללת גרפיקה ברזולוציה גבוהה.

הערה:

כברירת מחדל, טקסט ממשיך לגלוש סביב אובייקטים או שכבות מוסתרות. כדי להתעלם מהגדרות גלישת טקסט עבור אובייקטים מוסתרים, בחר Layer Options מתפריט החלונית Layers ובחר באפשרות Suppress Text Wrap When Layer Is Hidden.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להצגה או להסתרה של שכבה אחת, לחץ בחלונית Layers על הריבוע מצד שמאל של שם השכבה כדי להציג או להסתיר את סמל העין של שכבה זו.

  • להצגה או הסתרה של אובייקטים נפרדים בשכבה, לחץ על המשולש הגלוי כדי להציג את כל האובייקטים בשכבה ולאחר מכן לחץ על סמל העין כדי להציג או להסתיר את האובייקט.

  • כדי להסתיר את כל השכבות, למעט השכבה שנבחרה, או כדי להסתיר את כל האובייקטים בשכבה, למעט האובייקט שנבחר, בחר Hide Others בתפריט החלונית Layers. לחלופין, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) בריבוע הצד השמאלי הרחוק של השכבה או האובייקט שברצונך להשאיר גלויים.

  • להצגת כל השכבות, בחר Show All Layers מתפריט החלונית Layers. לחלופין, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) בריבוע הצד השמאלי הרחוק של שכבה או אובייקט גלויים כדי להציג את כל השכבות או כל האובייקטים בשכבה.

הגדרת שכבה כשכבה שאינה מיועדת להדפסה

 1. בחר בשכבה בחלונית Layers.
 2. בחר Layer Options מתפריט החלונית Layers.
 3. כדי למנוע את הדפסת השכבה, בטל את הסימון באפשרות Print Layer ולחץ על OK.

הערה:

בשעת הדפסה או ייצוא ל- PDF, ניתן עדיין לקבוע אם להדפיס שכבות מוסתרות או שכבות שאינן מיועדות להדפסה.

נעילה או ביטול נעילה של שכבות

נעילה מאפשרת למנוע עריכת שינויים בשכבה בטעות. שכבה נעולה מסומנת בסמל עיפרון עם X בחלונית Layers. אובייקטים שנמצאים בשכבות נעולות אינם ניתנים לבחירה או לעריכה ישירות. עם זאת, אם לאובייקט שנמצא בשכבה נעולה יש תכונות שמאפשרות עריכה עקיפה, ניתן יהיה לשנות תכונות אלה. לדוגמה, בעת עריכת דוגמית צבע של רשת צבע, אובייקטים שנמצאים בשכבות נעולות ומשתמשים בדוגמית הצבע של רשת הצבע ישקפו את השינוי. באופן דומה, הצבת סדרה של מסגרות טקסט משורשר בשכבות נעולות ובשכבות שאינן נעולות לא תמנע חיבור מחדש של הטקסט בשכבות הנעולות.

ניתן גם להשתמש בחלונית Layers כדי לנעול או לבטל נעילה של אובייקטים בשכבה. ראה נעילה או ביטול נעילה של אובייקטים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לנעילה או לביטול נעילה של שכבה אחת בכל פעם, לחץ בחלונית Layers על הריבוע בעמודה השניה משמאל כדי להציג (לנעול) או להסתיר (לבטל נעילה) של השכבה.

  • לנעילת כל השכבות פרט לשכבת היעד, בחר Lock Others מתפריט החלונית Layers. לחלופין, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) על הריבוע משמאל לשכבה שברצונך להשאיר ללא נעילה.

  • לביטול הנעילה של כל השכבות, בחר Unlock All Layers בתפריט החלונית Layers.

מחיקת שכבות

זכור שכל שכבה מופיעה בכל אחד מעמודי המסמך. לפני מחיקת שכבה, מומלץ להסתיר תחילה את כל שאר השכבות, ולאחר מכן לעבור על כל עמוד במסמך ולוודא שניתן למחוק את האובייקטים שנותרו.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למחיקת שכבה, גרור שכבה מהחלונית Layers אל הסמל Delete או בחר Delete Layer [שם שכבה] מתפריט החלונית Layers.

  • למחיקת שכבות מרובות, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ על השכבות כדי לבחור אותן. לאחר מכן גרור את השכבות מהחלונית Layers אל הסמל Delete או בחר Delete Layers מתפריט החלונית Layers.

  • למחיקת כל השכבות הריקות, בחר Delete Unused Layers מתפריט החלונית Layers.

  • כדי למחוק אובייקט בשכבה, בחר את האובייקט בחלונית Layers ולאחר מכן לחץ על הסמל Delete.

מיזוג שכבות במסמך

ניתן להפחית את מספר השכבות במסמך מבלי למחוק אובייקטים על-ידי מיזוג שכבות. בעת מיזוג שכבות, האובייקטים מכל השכבות שנבחרו עוברים לשכבת היעד. מכל השכבות שאתה ממזג, רק שכבת היעד נשארת במסמך. שאר השכבות שנבחרו נמחקות. ניתן גם לשטח מסמך על-ידי מיזוג כל השכבות.

הערה:

בעת מיזוג שכבות שכוללות תערובת של אובייקטים ופריטי עמוד מאסטר, פריטי עמוד המאסטר יופיעו מאחורי השכבה הממוזגת שנוצרת.

 1. בחלונית Layers, בחר שכבות כלשהן. הקפד לכלול את שכבת היעד הרצויה למיזוג. כדי לשטח את המסמך, בחר בכל השכבות בחלונית.
 2. לחץ על אחת השכבות שנבחרו כדי להגדיר אותה כיעד, המצוין על-ידי העט.
 3. בחר Merge Layers בתפריט החלונית Layers.

ניתן גם למזג שכבות בשמות זהים לצורך ייצוא ספר ל- PDF.