סקירה של שיטות בחירה

InDesign מספק את כלי הבחירה ושיטות הבחירה הבאים:

הכלי Selection 

מאפשר לבחור מסגרות טקסט וגרפיקה, ולעבוד עם אובייקט תוך שימוש בתיבה התוחמת שלו. באמצעות לחיצה על ידית האחיזה של התוכן (הסופגניה), שמופיעה כשמחזיקים את מצביע העכבר מעל תמונה, ניתן לטפל בתמונה מתוך המסגרת מבלי לעבור לכלי Direct Selection.

ידית האחיזה של התוכן

הכלי Direct Selection 

מאפשר לבחור תוכן של מסגרת, כגון גרפיקה שמוקמה, או לעבוד ישירות עם אובייקטים הניתנים לעריכה, כגון נתיבים, מלבנים או טקסט שהומר לקווי מתאר.

הכלי Type 

מאפשר לבחור טקסט במסגרת טקסט, על נתיב או בטבלה.

תפריט המשנה Select

מאפשר לבחור מכל של אובייקט (או מסגרת) ואת תוכנו. תפריט המשנה Select גם מאפשר לבחור אובייקטים לפי מיקומם ביחס לאובייקטים אחרים. להצגת תפריט המשנה Select, בחר Object >‏ Select. ניתן גם ללחוץ לחיצה ימנית (Windows) או להקיש Control וללחוץ (Mac OS) על אובייקט להצגת התפריט תלוי ההקשר שלו, ולאחר מכן לבחור Select‏.

לחצני הבחירה בחלונית Control

מאפשרים לך לבחור תוכן בעזרת הלחצן Select Content או לבחור במכל בעזרת הלחצן Select Container. ניתן גם לבחור באובייקט הבא או הקודם בקבוצה או בכפולה באמצעות Select Next Object או Select Previous Object‏.

הפקודות Select All ו- Deselect All

מאפשרות לבחור או לבטל את הבחירה בכל האובייקטים בכפולה ובמשטח העבודה, בהתאם לכלי הפעיל והפריטים שכבר נבחרו. בחר Edit ‏> Select All או Edit >‏ Deselect All.

הערה:

לחץ פעמיים על אובייקט להחלפה בין המסגרת והאובייקט. לחץ פעמיים על מסגרת טקסט למיקום נקודת ההכנסה ומעבר לכלי Type.

בחירת אובייקטים

אובייקט הוא כל רכיב הניתן להדפסה בעמוד או במשטח העבודה, כגון נתיב או גרפיקה מיובאת. מסגרת או נתיב הם צורה שמציירים או מכל לטקסט או לגרפיקה. תיבה תוחמת היא מלבן עם שמונה נקודות אחיזה שמייצג את המידות האנכיות והאופקיות של אובייקט. לפני שניתן לשנות צורה של אובייקט, יש לבחור בו באמצעות אחד מכלי הבחירה.

ב- InDesign יש שתי דרכים לבחירת אובייקט:

נתיב עם תיבה תוחמת שנבחר (שמאל), בהשוואה לנתיב שנבחר (אמצע), ונתיב עם נקודת עיגון שנבחר (ימין)
 • ניתן להשתמש בכלי בחירה כדי לבחור את התיבה התוחמת של האובייקט ולבצע משימות פריסה כלליות, כגון מיקום ושינוי גודל של אובייקטים. בעת בחירת תמונה, ניתן להשתמש בכלי Selection כדי לבחור או את המסגרת או את התמונה שבתוך המסגרת.

שימוש בכלי Selection לעריכת תמונות

A. ידית האחיזה של התוכן מופיעה כאשר עומדים עם העכבר מעל תמונה. B. לחץ על ידית האחיזה של התוכן כדי לבחור את התוכן. C. לחץ מחוץ לידית האחיזה של התוכן כדי לבחור את המסגרת. 
 • ניתן להשתמש בכלי Direct Selection לבחירת תוכן של מכל (כגון גרפיקה מיובאת) או נקודות בודדות בנתיב למשימות הכרוכות בשינוי גודל של גרפיקה מיובאת, ציור ועריכה של נתיבים ועריכת טקסט.

הערה:

גרפיקה מיובאת נמצאת תמיד בתוך מסגרת. ניתן לבחור את הגרפיקה ואת המסגרת שלה, את הגרפיקה בלבד או את המסגרת בלבד. המסגרת והתיבה התוחמת של גרפיקה מיובאת עשויות להיות בגודל שונה. כדי לראות כיצד InDesign מציין מה נבחר, ראה שינוי אובייקטים באמצעות מסגרות גרפיקה.

תיבה תוחמת שנבחרה (שמאל) בהשוואה לנתיב מלבני שנבחר (ימין)

כשהאובייקט מלבני, קשה לפעמים להבחין בין התיבה התוחמת של האובייקט לבין הנתיב שלו. תיבה תוחמת מופיעה תמיד עם שמונה נקודות עיגון גדולות וחלולות. נתיב מלבני מופיע תמיד עם ארבע נקודות עיגון קטנות (שיכולות להיות חלולות או מלאות).

בחירת תיבה תוחמת

ניתן לבחור בתיבה התוחמת של כל אובייקט—מלבן שמייצג את המידות האנכיות והאופקיות שלו. ‏(התיבה התוחמת של אובייקטים מקובצים היא מלבן מקווקו). התיבה התוחמת מכונה גם מכל. התיבה התוחמת מאפשרת להזיז, לשכפל, ולשנות את קנה המידה של אובייקטים במהירות ומבלי צורך להשתמש בכלי אחר. כשמדובר בנתיבים, התיבה התוחמת מאפשרת לעבוד עם אובייקט שלם מבלי להסתכן בשינוי בלתי רצוי של נקודות העיגון הקובעות את צורתו.

הערה:

כאשר יש צורך בהזזה ושינוי גודל מדויקים יותר, ובביצוע שינויים אחרים כגון סיבוב, יש להשתמש בחלונית Control או בחלונית Transform‏.

 1. באמצעות הכלי Selection, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על האובייקט. אם האובייקט הוא נתיב ללא מילוי, לחץ על קו המתאר שלו. אם האובייקט הוא תמונה, לחץ על ידית האחיזה של התוכן כדי לבחור את התיבה התוחמת של התמונה או לחץ מחוץ לידית האחיזה של התוכן כדי לבחור את המסגרת.

  • גרור מלבן בחירה מנוקד או סימון בחירה סביב חלק מהאובייקט או כולו.

  • בחר בגרפיקה או בתוכן מקונן, ולחץ על הלחצן Select Container בחלונית Control‏.

כאשר בוחרים באובייקט אחד או יותר בעזרת הכלי Selection, מוצגת תיבה תוחמת המציינת את גודלו של כל אובייקט. אם לא מופיעה תיבה תוחמת בעת בחירת אובייקט, ייתכן שבחרת באובייקט באמצעות הכלי Direct Selection .

אם לא ניתן לבחור מסגרת על-ידי לחיצה עליה, ייתכן שהמסגרת היא פריט נעול, שהיא נמצאת בשכבה נעולה או שהיא פריט בעמוד מאסטר. ראה לא ניתן לבחור אובייקטים.

בחירת נתיב או נקודות על נתיב

נתיבים ב- InDesign מוגדרים על-ידי נקודות עיגון, נקודות קצה וקווי כיוון. ניתן לבחור נקודות עיגון ונקודות קצה באמצעות הכלי Direct Selection.

נתיב שנבחרה בו נקודה אחת (משמאל) ונקודות אחדות (מימין)
 1. לחץ על נתיב באמצעות הכלי Direct Selection כדי לבחור בו.

  שים לב כיצד הכלי משתנה כשהוא נמצא מעל נתיב או נקודה..

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לבחירת נקודה בודדת, לחץ עליה.

  • לבחירת נקודות מרובות על הנתיב, הקש Shift תוך כדי לחיצה על כל אחת מהנקודות.

  • לבחירת כל הנקודות בנתיב בו-זמנית, לחץ על הנקודה שבמרכז הנתיב, או הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) ולחץ על הנתיב. אם בוחרים באופן ישיר חלק מסוים מהאובייקט, הפקודה Select All בוחרת גם את כל הנקודות.

בחירת טקסט בתוך מסגרת

 • לבחירת טקסט בגרירה, לחץ על מסגרת טקסט בעזרת הכלי Type. מופיעה נקודת הכנסה.
 • ליצירת נקודת הכנסה בתוך טקסט, לחץ פעמיים על מסגרת טקסט באמצעות אחד מכלי הבחירה. InDesign עובר אוטומטית לכלי Type.

בחירת אובייקט בתוך מסגרת

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על האובייקט באמצעות הכלי Direct Selection . הכלי Direct Selection משתנה אוטומטית לכלי Hand כשממקמים אותו מעל אובייקט גרפי בתוך מסגרת (אך אינו משתנה כשממקמים אותו מעל אובייקט שאינו גרפי, כגון נתיב).

  • אם האובייקט בתוך מסגרת הוא תמונה, לחץ על ידית האחיזה של התוכן כדי לבחור את התמונה.

  הערה:

  אם אינך מעוניין שידית האחיזה של התוכן תופיע בעת ריחוף מעל תמונה, בחר View >‏ Extras >‏ Hide Content Grabber‏.

  • לאחר בחירת מסגרת, בחר Select >‏ Content בתפריט Object או בתפריט תלוי ההקשר של המסגרת.
  • לאחר בחירת מסגרת, לחץ על הלחצן Select Content בחלונית Control.
    

בחירת אובייקטים מרובים

 • לבחירת כל האובייקטים שנמצאים באזור מלבני, השתמש בכלי Selection  לגרירת סימון בחירה סביב האובייקטים שברצונך לבחור.
 • לבחירת אובייקטים שאינם סמוכים, השתמש בכלי Selection לבחירת אובייקט אחד, והקש Shift תוך כדי לחיצה על אובייקטים נוספים. לחיצה על אובייקטים שנבחרו גורמת לביטול הבחירה בהם.
 • להוספת אובייקטים לבחירה קיימת, הקש Shift תוך כדי גרירת מלבן בחירה סביב אובייקטים נוספים בעזרת הכלי Selection. גרירת מלבן בחירה מסביב לאובייקטים שנבחרו גורמת לביטול בחירתם.

הערה:

ניתן להשתמש בשיטות אלה בכלי Direct Selection לבחירת אובייקטים שמקוננים בקבוצות או במסגרות.

בחירה או ביטול בחירה בכל האובייקטים

לביטול הבחירה של כל האובייקטים בכפולה ובלוח שלה, בחר Edit >‏ Deselect All. לחלופין, לחץ במרחק של 3 פיקסלים לפחות מאובייקט כלשהו בעזרת הכלי Selection או Direct Selection.

לפקודה Select All יש השפעה שונה בהתאם למצב:

 • אם הכלי Selection   פועל, ייבחרו כל הנתיבים והמסגרות בכפולה ובמשטח העבודה שלה, כשהתיבות התוחמות שלהם פעילות.

 • אם הכלי Direct Selection פועל ונבחר אובייקט באופן ישיר, הפקודה Select All תבחר את כל נקודות העוגן של האובייקט אך לא תבחר אובייקטים נוספים. אם לא נבחרו פריטים, הפקודה Select All תבחר את כל אובייקטי הנתיב בכפולה ובמשטח העבודה.

 • אם הכלי Type פועל וקיימת נקודת הכנסה במסגרת טקסט (מצוינת בקו אנכי מהבהב), הפקודה Select All תבחר את כל הטקסט במסגרת הטקסט ובכל מסגרות הטקסט שמשורשרות אליה, אך לא תבחר אף אובייקט אחר.

 • אם נבחר אובייקט בקבוצה, הפקודה Select All תבחר את שאר האובייקטים בקבוצה אך לא תבחר אובייקטים אחרים בכפולה.

 1. בחר בכלי המבוקש. אם תרצה, בחר אובייקט או מקם את נקודת ההכנסה במסגרת טקסט.
 2. בחר Edit > Select All.

  הערה:

  הפקודה The Select All אינה בוחרת אובייקטים מקוננים, אובייקטים שממוקמים בשכבות נעולות או מוסתרות, פריטי עמוד מאסטר שאינם דרוסים בעמודי מסמך, או אובייקטים בכפולות ובמשטחי עבודה אחרים (פרט לטקסט משורשר).

לא ניתן לבחור אובייקטים

חוסר היכולת לבחור אובייקט עשוי לנבוע מאחת הבעיות הבאות:

בחירת אובייקטים מקוננים או חופפים

כשמסגרת כוללת אובייקט, האובייקט הכלול מקונן בתוך מכל או מסגרת. שלושה סוגי קינון נפוצים הם: נתיבים בתוך מסגרות, מסגרות בתוך מסגרות וקבוצות בתוך קבוצות. שים לב תמיד אילו אובייקטים או מאפייני אובייקטים עלייך לבחור, אילו פריטים כבר בחרת, ואילו כלי בחירה דרושים לשינוי האובייקטים שנבחרו.

ניתן לשלוט בבחירות בקבוצות מקוננות באמצעות הכלים Direct Selection ו- Selection, וכן בעזרת הלחצנים Select Content ו- Select Container. ניתן לבחור תווי טקסט בכל עת באמצעות הכלי Type, ללא תלות בעומק הקינון של מסגרת הטקסט.

בחירת אובייקטים מקוננים, מקובצים או חופפים

קינון אובייקטים או מיקום אובייקטים אחד מעל השני באותה שכבה עלול להקשות על בחירת אובייקט בודד או מסגרת בודדת. התפריט Object והתפריט תלוי ההקשר כוללים אפשרויות בחירה שנועדו להקל על בחירת אובייקטים.

בחירת אובייקטים מקוננים

A. בחירת תמונה B. בחירת נתיב או מסגרת הכוללים את התמונה C. בחירת קבוצה הכוללת מסגרת 

הערה:

פתיחת החלונית Info מסייעת לראות איזה אובייקט נבחר.

 1. לחץ על האובייקט המקונן או על אובייקט הכלול בקבוצה באמצעות הכלי Direct Selection.
 2. אם אינך יכול לבחור באובייקט הרצוי, השתמש באחת הטכניקות הבאות:
  • בחר Object >‏ Select ובחר אחת מאפשרויות הבחירה.
  • מקם את הסמן מעל האובייקט שברצונך לבחור, ולחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control‏ (Mac OS) ולחץ להצגת התפריט תלוי ההקשר. לאחר מכן בחר באפשרות הרצויה בתפריט Select‏.

  הערה:

  בחירת אובייקטים באמצעות הפקודות בתפריט תלוי ההקשר אינה זהה לשימוש בפקודות התפריט Object > Select. בשעת שימוש בתפריט תלוי ההקשר, הבחירות מבוססות על הנקודה המדויקת שבה לחצת להצגת התפריט. פירוש הדבר שייבחר האובייקט הקרוב ביותר מעל או מתחת לנקודה שבה לחצת עם העכבר, ולא האובייקט שמעליו או מתחתיו בערימה.

  • הקש Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) ולחץ על אותו מקום שוב ושוב עד שתבחר במסגרת או בקבוצה המבוקשים. ‏‏(אין ללחוץ על נקודת עיגון).

  • לבחירת כל האובייקטים בקבוצה בנפרד, השתמש בכלי Selection לבחירה בקבוצה, לחץ על הלחצן Select Content  בחלונית Control ולאחר מכן בחר Edit‏ > Select All‏.

 3. למעבר מהיר למטה או למעלה בערימת אובייקטים, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ, ולאחר מכן בחר אפשרות מהתפריט תלוי ההקשר Select.

  • בחר Object >‏ Select >‏ Next Object Below או Next Object Above שוב ושוב עד לבחירת האובייקט הרצוי. כשמגיעים להתחלה או לסוף של הערימה, הבחירה אינה משתנה.

  • הקש Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) ולחץ על הערימה כדי לעבור במהירות מראש הערימה למטה. כשתגיע לסוף הערימה, הבחירה תתחיל מחדש בראש הערימה. למעבר מהיר מתחתית הערימה למעלה, הקש Alt+Ctrl‏ (Windows) או Option+Command‏ (Mac OS) ולחץ על הערימה באמצעות הכלי Selection.

  הערה:

  אפשרויות התפריט תלוי ההקשר רגישות למיקום הסמן.

בחירת אובייקטים מקוננים מרובים

 1. לחץ על האובייקט המקונן באמצעות הכלי Direct Selection .
 2. הקש Shift ולחץ על אובייקטים מקוננים נוספים שברצונך לבחור.

אפשרויות בחירה

האפשרויות בתפריט המשנה Select (בחר Object >‏ Select או בחר Select מהתפריט תלוי ההקשר) מסייעות לבחור אובייקטים חופפים, מקוננים ומקובצים. הזמינות של אפשרויות מסוימות תלויה בסוג האובייקטים. בשעת שימוש בתפריט תלוי ההקשר, האובייקט שנבחר תלוי במיקום המצביע.

First Object Above

אפשרות זו בוחרת את האובייקט שבראש הערימה.

Next Object Above

אפשרות זו בוחרת את האובייקט הראשון שמעל לאובייקט הנוכחי.

Next Object Below

אפשרות זו בוחרת את האובייקט הראשון שמתחת לאובייקט הנוכחי.

Last Object Below

אפשרות זו בוחרת את האובייקט שבתחתית הערימה.

Content

אפשרות זו בוחרת את התוכן של מסגרת הגרפיקה שנבחרה, או במקרה של קבוצה, בוחרת אובייקט מתוך הקבוצה. ניתן גם ללחוץ על הלחצן Select Content בחלונית Control.

Container

אפשרות זו בוחרת את המסגרת שמקיפה את האובייקט הנבחר, או אם נבחר אובייקט מתוך קבוצה, בוחרת את הקבוצה שמכילה אותו. ניתן גם ללחוץ על הלחצן Select Container בחלונית Control.

Previous Object /‏ Next Object

אפשרויות אלה בוחרות את האובייקט הבא או הקודם בקבוצה אם האובייקט שנבחר הוא חלק מקבוצה, או אם נבחר אובייקט שאינו כלול בקבוצה, הן בוחרות את האובייקט הבא או הקודם בכפולה. הקש Shift ולחץ כדי לדלג על חמישה אובייקטים. הקש Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) ולחץ לבחירת האובייקט הראשון או האחרון בערימה.

סידור אובייקטים בערימה

אובייקטים חופפים מסודרים בערימה לפי הסדר שבו הם נוצרו או יובאו. ניתן לשנות את סדר האובייקטים בערימה באמצעות תפריט המשנה Arrange.

החלונית Layers גם מסייעת לקבוע את סדר האובייקטים בערימה. הסדר של השכבות בחלונית Layers קובע אם האובייקטים בשכבה יופיעו לפני או מאחורי שכבות אחרות. סדר האובייקטים בכל שכבה יקבע את הסדר שלהם בערימה בתוך השכבה. ניתן לגרור את האובייקטים בתוך שכבה או להשתמש בפקודות שבתפריט Object >‏ Arrange כדי לקבוע את סדר האובייקטים בערימה בתוך כל שכבה. אם לא יצרת שכבות נוספות, המסמך שלך יכלול ערימה אחת בלבד של אובייקטים, שנמצאים בשכבה היחידה המשמשת כברירת מחדל. אובייקטים בעמודי מאסטר נמצאים בצד האחורי של כל שכבה בעלת שם.

הערה:

קיבוץ אובייקטים עשוי לשנות את הסדר שלהם בערימה (ביחס לאובייקטים שלא קובצו).

 1. בחר באובייקט שברצונך להעביר קדימה או אחורה בערימה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להעביר אובייקט שנבחר לחזית הערימה או לחלקה האחורי, בחר Object >‏ Arrange >‏ Bring to Front או Object >‏ Arrange >‏ Send to Back.

  • כדי למקם אובייקט שנבחר לפני או מאחורי האובייקט הבא בערימה, בחר Object >‏ Arrange >‏ Bring Forward או Object >‏ Arrange >‏ Send Backward‏.

  • בחלונית Layers, לחץ על המשולש שליד השכבה וגרור אובייקטים מתוך השכבה כדי לשנות את הסדר שלהם בערימה.