אודות השמנת צבעי דפוס

בדפוס מסחרי של מסמך המכיל יותר מצבע דפוס אחד באותו העמוד, כל צבע דפוס חייב להיות מודפס בהתאמה (מיושר לגמרי) לכל שאר צבעי הדפוס שהוא בא איתם במגע, כדי שלא יהיו רווחים בנקודות המפגש של צבעי הדפוס השונים. עם זאת, לא ניתן להבטיח התאמה מוחלטת של כל אובייקט בכל גיליון נייר העובר במכונת הדפוס, ולכן עלולות להתרחש אי התאמות בצבעי הדפוס. אי התאמה גורמת לרווח לא מכוון בין צבעי דפוס.

ניתן לתקן אי התאמה באמצעות הרחבה קלה של אובייקט אחד, כך שהוא יחפוף אובייקט מצבע אחר – בתהליך שנקרא השמנה. כברירת מחדל, מיקום צבע דפוס אחד מעל צבע אחר מכסה, או מסתיר, כל צבע דפוס שמתחת כדי למנוע ערבוב צבעים לא רצוי; אך השמנה דורשת שצבעי הדפוס יודפסו באוברפרינט – או יודפסו אחד על גבי השני, כך שנוצרת חפיפה חלקית לפחות.

אי התאמה ללא השמנה (משמאל) ועם השמנה (מימין)
אי התאמה ללא השמנה (משמאל) ועם השמנה (מימין)

ברוב המקרים, השמנה יוצרת התפשטות – הרחבת אובייקט בהיר לתוך אובייקט כהה. מכיוון שהכהה מבין שני צבעים סמוכים מגדיר את הקצה החזותי של האובייקט או הטקסט, הרחבה קלה של הצבע הבהיר לתוך הצבע הכהה שומרת על הקצה החזותי.

שיטות השמנה

ניתן להשמין מסמך בכל שילוב של שיטות, וביניהן:

 • שימוש בצבעי פרוצס שאינם זקוקים להשמנה.

 • אוברפרינט בשחור.

 • אוברפרינט ידני של קווים או מילויים.

 • שימוש בהשמנה מובנית של Adobe InDesign CS4 או בהשמנת Adobe In-RIP.

 • השמנת גרפיקה מיובאת בעזרת תכונות ההשמנה בתוכניות האיור שבהן היא נוצרה. ראה בתיעוד של יישומים אלה.

  בחר פתרון השמנה שמשלים את תהליך העבודה שלך לפלט צבעוני, כגון Adobe PostScript או PDF.

מנע את הצורך בהשמנה על-ידי שימוש בצבע באופן שאינו מאפשר חוסר התאמה. למניעת חוסר התאמות, ודא שלצבעי פרוצס סמוכים יש צבעי דפוס משותפים. לדוגמה, אם תיצור קו בצבע סגול כהה עם מילוי אדום חזק, שניהם יכילו אחוז ניכר של מגנטה. צבע המגנטה המשותף של הקו והמילוי יודפס על שטח אחד, כך שבמקרה של חוסר התאמה בצבעי הפרוצס האחרים, חלונית ההדפסה של צבע המגנטה לא יאפשר להבחין בקלות במרווחים שייווצרו.

אודות השמנה אוטומטית

InDesign יכול לבצע אוטומטית השמנת צבע במסמכים באמצעות מנוע ההשמנה המובנה, ויכול גם להסתייע במנוע ההשמנה Adobe In-RIP, הזמין בהתקני פלט Adobe PostScript שתומכים בהשמנת Adobe In-RIP.

שני מנועי ההשמנה מחשבים התאמות לקצוות של טקסט ושל גרפיקה. הם מחילים שיטות השמנה יעילות על חלקים שונים של אובייקט בודד, גם אם טקסט או אובייקט של InDesign חופף למספר צבעי רקע שונים. התאמות השמנה מתבצעות אוטומטית, וניתן ליצור הגדרות קבועות מראש המתאימות לדרישות ההשמנה של טווחי עמודים מסוימים. ניתן לראות את השפעות ההשמנה רק על הפרדות צבע שמופקות על ידי מנוע השמנה; לא ניתן לראות את התוצאות על המסך ב-InDesign.

מנוע ההשמנה מזהה קצוות עם צבעים ניגודיים, ולאחר מכן יוצר השמנות המבוססות על הצפיפויות הניטראליות (בהירות או כהות) של צבעים סמוכים, בדרך כלל על-ידי הרחבת צבעים בהירים לתוך צבעים כהים סמוכים. הגדרות ההשמנה שתציין בחלונית Trap Presets משנות את תוצאות מנוע ההשמנה.

דרישות להשמנה אוטומטית

להשמנת מסמכים באמצעות מנוע ההשמנה המובנה של InDesign, תזדקק ל-PPD שתומך בהפרדות.

להשמנת מסמכים באמצעות מנוע ההשמנה Adobe In-RIP, תזדקק לרכיבי התוכנה והחומרה הבאים:

 • התקן פלט Adobe PostScript Level 2 ומעלה המשתמש ב-RIP שתומך בהשמנת Adobe In-RIP. כדי לברר האם התקן פלט PostScript תומך בהשמנת Adobe In-RIP, פנה ליצרן או לספק שירותי ההכנה לדפוס.

 • קובץ PPD ‏(PostScript Printer Description) למדפסת שתומכת בהשמנת Adobe In-RIP. יש לבחור קובץ PPD זה בעת התקנת המדפסת.

הבדלים בין השמנה מובנית לבין השמנה של Adobe In-RIP

תהליך עבודה בצבע ללא הפרדות

השמנה מובנית מאפשרת להפריד מסמך באמצעות הפרדות InDesign או in-RIP. לשימוש בהשמנה של Adobe In-RIP, יש להשתמש בהפרדות צבע in-RIP.

רוחבי השמנה

השמנה מובנית מגבילה רוחבי השמנה ל-4 נקודות לכל היותר, בלי קשר לערך רוחב ההשמנה שתזין. לרוחבי השמנה גדולים יותר, השתמש בהשמנה של Adobe In-RIP.

גרפיקת EPS וקטורית

מנוע ההשמנה המובנה אינו יכול לבצע השמנה של גרפיקת EPS וקטורית ממוקמת; השמנה של Adobe In-RIP מתאימה לכל סוג של גרפיקה מיובאת.

השמנת תמונות Bitmap מיובאות

השמנה מובנית יכולה להשמין תמונות bitmap, כמו תצלומים, טקסט וגרפיקה. תמונות Bitmap יש לשמור בתבנית קובץ המבוססת אך ורק על פיקסלים שתומכת בדרישות הצבע של הדפסה מסחרית. PSD ‏(Photoshop) ו-TIFF הן התבניות המתאימות ביותר להדפסה מסחרית; לפני שימוש בתבניות אחרות, יש להתייעץ עם ספק שירותי הדפוס שלך.

אם אתה משתמש בשרת OPI ‏(Open Prepress Interface)‏, ודא שהוא יוצר תמונות FPO ‏(for‑position‑only) באמצעות תבניות TIFF או PSD. אם התמונות הן TIFF או PSD, ייתכן שתהיה אפשרות להשתמש בהשמנה מובנית, כל זמן שלא תבחר אפשרויות Omit For OPI כלשהן בזמן הפקת הפלט. ‏(אפשרויות Omit For OPI ממוקמות במקטע Advanced בתיבת הדו-שיח Print כשהיעד הוא מדפסת PostScript).

הערה:

ההתנהגות והדיוק של השמנה בתהליך עבודה עם OPI תלויים בגורמים רבים, כגון שיטת הפחתת הדגימה המשמשת את שרת OPI להפקת תמונות FPO. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, התייעץ עם ספק OPI לקבלת מידע על שילוב פתרונות השמנה של Adobe עם שרת OPI של הספק.

השמנת גרפיקה וקטורית מיובאת

גם השמנה של Adobe In-RIP וגם השמנה מובנית מאפשרות השמנה של טקסט וגרפיקה שנוצרו באמצעות כלים של InDesign ושל קובצי PDF וקטוריים שמוקמו במסמך. עם זאת, השמנה מובנית אינה מאפשרת השמנה של גרפיקת EPS וקטורית ממוקמת.

השמנת טקסט, נתיבים ומסגרות שנוצרו ב-InDesign לא תתבצע כהלכה אם הם חופפים למסגרת המכילה גרפיקה ממוקמת שמנוע ההשמנה המובנה אינו יכול לטפל בה, כגון גרפיקת EPS וקטורית. ‏(עם זאת, השמנה של אובייקטים אלה תתבצע כהלכה באמצעות השמנת Adobe In-RIP). ייתכן שתוכל להשתמש בהשמנה מובנית במסמכים שכוללים גרפיקת EPS וקטורית אם תתאים את מסגרת הגרפיקה. אם גרפיקת EPS ממוקמת אינה מלבנית, נסה לשנות את צורת המסגרת ולהצמידה לגרפיקה, וכך להרחיק אותה מאובייקטים אחרים. לדוגמה, ניתן לבחור Object ‏> Clipping Path להצמדת מסגרת הגרפיקה לגרפיקה.

טקסט וגרפיקה חופפים ב-InDesign
השמנה של גרפיקה וטקסט של InDesign החופפים לגרפיקת EPS ממוקמת (שמאל) לא תתבצע כהלכה; להשמנה טובה, שנה את צורת המסגרת כך שהיא לא תיגע באובייקטים אחרים (ימין).

השמנת טקסט

גם מנוע Adobe In-RIP וגם מנוע ההשמנה המובנה יכולים לבצע השמנה של תווי טקסט לטקסט אחר ולגרפיקה. ‏(השמנה מובנית מתאימה רק לטקסט ולגרפיקה שנוצרו ב-InDesign ואינם כלולים בגרפיקה מיובאת). תו טקסט שחופף לצבעי רקע שונים עובר השמנה מדויקת לכל הצבעים.

מנוע ההשמנה Adobe In-RIP מאפשר לבצע השמנה של כל סוגי הגופנים. לעומת זאת, השמנה מובנית פועלת היטב בשילוב עם גופני Type 1‏, Open Type ו-Multiple Master בלבד; שימוש בגופני TrueType עלול לגרום להשמנה בלתי אחידה. אם המסמך חייב לכלול גופני TrueType וברצונך להשתמש בהשמנה מובנית, תוכל להמיר טקסט TrueType לקווי מתאר, על-ידי בחירת הטקסט ובחירה באפשרות Type ‏> Create Outlines. הטקסט יהפוך לאובייקטים של InDesign שניתן לבצע בהם השמנה אמינה. לא ניתן לערוך טקסט לאחר המרתו לקווי מתאר.

שיפור ביצועי השמנה

בין שאתם משתמשים בהשמנה עם Adobe In-RIP או בהשמנה מובנית, ניתן לחסוך זמן באמצעות הימנעות מעיבוד עמודים שאין צורך לבצע בהם השמנה, כגון עמודים שמכילים טקסט שחור בלבד. ניתן להשתמש בהגדרות קבועות מראש להשמנה כדי לאפשר השמנה של טווחי העמודים הדרושים בלבד.

מהירות הביצוע של השמנה מובנית תלויה במהירות המחשב. אם מתבצעת השמנה של כל עמוד במסמך ארוך, השתמש במערכת המחשב המהירה ביותר שברשותך. בהשמנה מובנית נעשה שימוש רב בדיסק הקשיח של המחשב, לכן דיסק קשיח וערוץ נתונים מהירים יסייעו למנגנון ההשמנה המובנה.

להגדלת משך הזמן שהמחשבים פנויים בו למשימות אחרות, כדאי לשקול שימוש בהשמנה של Adobe In-RIP, המעבדת את כל ההשמנה ב-RIP, במקום במחשב.

הקצאת שטח דיסק להשמנה מובנית

להשמנת הקצוות של כל צבע המחייב השמנה, מנגנון ההשמנה יוצר מספר גדול של נתיבים המשמשים את התקן הפלט בלבד (הנתיבים אינם נשמרים במסמך). בעוד שהשמנה של Adobe In-RIP מעבדת ושומרת נתיבים נוספים אלה ב-RIP, השמנה מובנית משתמשת בדיסק הקשיח של המחשב כשטח אחסון זמני לנתיבי השמנה אלה. לפני שתשתמש בהשמנה מובנית, פנה מקום רב ככל האפשר בדיסק הקשיח.

כמות המקום בדיסק הקשיח הדרושה תלויה במגוון רחב של גורמים, לכן לא ניתן לחזות בדיוק מה דרוש למשימת השמנה מסוימת. עם זאת, דרישות המקום בדיסק יגדלו ככל הנראה כשכל אחד מהמאפיינים הבאים של המסמך יגדל:

 • מספר העמודים הכלולים בטווח העמודים להשמנה.

 • מספר האובייקטים הצבעוניים החופפים.

 • מספר התמונות להשמנה.

 • כמות הטקסט להשמנה.

 • רזולוצית הפלט הסופי.

  אם עיבוד משימת השמנה מובנית יופסק או אם יחסר מקום בדיסק לביצוע העיבוד, ייתכן שיישארו נתוני השמנה בדיסק הקשיח. בשעת הצורך, ניתן לצאת מהיישום ולמצוא ולמחוק את הנתונים הזמניים בתיקייה C:\Temp ‏(Windows). ב-Mac OS, הפעל מחדש את המחשב.

השמנת מסמך או ספר

אל תשנה את הגדרות ההשמנה של ברירת המחדל אלא אם כן התייעצת עם ספק שירותי ההכנה לדפוס שלך והבנת כיצד אפשרויות ההשמנה פועלות במסמך ובתנאי ההדפסה שלך.

בשעת השמנת מסמכים אחדים בספר, ודא שאתה מקצה הגדרות השמנה קבועות מראש מותאמות אישית לטווחי עמודים במסמכים המרכיבים את הספר. לא ניתן להקצות הגדרות השמנה לספר שלם בפעולה אחת. עם זאת, ניתן לפתור התנגשויות בין הגדרות קבועות מראש במסמך.

 1. במידת הצורך, צור הגדרת השמנה קבועה מראש עם הגדרות מותאמות אישית לתנאי המסמך וההדפסה.
 2. הקצה את הגדרת ההשמנה הקבועה מראש לטווח עמודים.
 3. בחר File ‏> Print לפתיחת תיבת הדו-שיח Print.
 4. בחר Output מהרשימה שבצד שמאל.
 5. תחת Color בחר Separations אם אתה יוצר הפרדות על השרת, או בחר In‑RIP Separations אם אתה יוצר הפרדות in-RIP.
 6. מהרשימה הנפתחת Trapping, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
  • Application Built‑In, לשימוש במנוע ההשמנה שכלול ב-InDesign.

  • Adobe In-RIP אפשרות זו פועלת רק כשהיעד הוא התקן פלט שתומך בהשמנה של Adobe In-RIP.

 7. אם ספק שירותי הדפוס ממליץ לך לשנות את הגדרות צבע הדפוס, לחץ על Ink Manager. בחר צבע דפוס, הגדר את האפשרויות שספק שירותי ההכנה לדפוס שלך ציין, ולאחר מכן לחץ על OK:
 8. המשך לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, ולחץ על Print להדפסת המסמך.