אודות הדפסת רכב

אם לא שינית את השקיפות של הגרפיקה בחלונית Transparency, הקו והמילוי בגרפיקה יופיעו כשהם אטומים, משום שהצבע העליון מכסה או מסתיר את השטח שמתחתיו. ניתן למנוע כיסוי צבע באמצעות אפשרויות Overprint בחלונית Attributes. לאחר קביעת אפשרויות הדפסת רכב, ניתן להציג על המסך תצוגה מקדימה של השפעות הדפסת הרכב.

שלושה עיגולים חופפים ללא הדפסת רכב (משמאל), לעומת שלושה עיגולים חופפים עם הדפסת רכב (מימין)

InDesign גם כולל הדמייה של הדפסת רכב, המשמשת כדי לדמות את ההשפעה של הדפסת רכב של צבעי ספוט ופרוצס בהתקן דפוס משולב.

צבע דפוס שחור שהוחל על טקסט או על אובייקטים שנוצרו ב- InDesign יודפס בהדפסת רכב כברירת מחדל, כדי למנוע אי-התאמה של גופנים קטנים בצבע שחור על משטחי צבע, או משטחי צבע עם קו מיתאר שחור. ניתן לשנות הגדרות של צבע דיו שחור באמצעות העדפות Appearance Of Black.

תהליך העיצוב עשוי לדרוש צבע מסוים שיוגדר כהדפסת רכב. לדוגמה, כשברצונך להדפיס את כל הטקסט בפרסום בצבע מסוים. שקול את האפשרויות הבאות:

 • צור סגנון אובייקט המשתמש בצבע ספוט כמילוי או כקו עם מילוי או קו הדפסת רכב מתאים.

 • צור שכבה נפרדת לאובייקטים הכוללים את צבע הספוט והקצה אותם לצבע השחור.

 • צור PDF ללא הפרדות צבע ושנה את הגדרות הדפסת הרכב ב-PDF.

 • הקצה הגדרות הדפסת רכב ב-RIP.

 • החל הגדרות הדפסת רכב על תמונה או אובייקט והוסף אותן לספרייה שלך, או ערוך קובץ מוצב ביישום המקורי שלו.

לקבוע מתי לבצע הדפסת רכב ידנית

השמנה אוטומטית ב- InDesign – או כהשמנה מובנית או כהשמנה של Adobe In-RIP – מבטלת כמעט לגמרי את הצורך בהדפסת רכב ידנית. עם זאת, הדפסת רכב ידנית יכולה להיות פתרון יעיל במקרים נדירים, כשלא ניתן להשתמש בהשמנה אוטומטית.

היעזר בהנחיות הבאות כדי לקבוע מתי להשתמש בהדפסת רכב:

 • התייעץ עם ספק שירותי הדפוס שלך כדי לבדוק אם התקני הפלט תומכים בהדפסת רכב ידנית.

 • הגדר הדפסת רכב כשבגרפיקה אין צבעי דיו משותפים, וברצונך ליצור השמנה או אפקט של צבעי דפוס חופפים. בשעת הדפסת רכב של צבעי פרוצס מעורבים או צבעים מותאמים אישית שאין להם צבעי דיו משותפים, הצבע המודפס כהדפסת רכב יצורף לצבע הרקע. לדוגמה, אם מדפיסים מילוי של 100% מגנטה על מילוי של 100% ציאן, המילוי החופף יופיע בצבע סגול, ולא מגנטה.

 • אין לבצע הדפסת רכב בשעת שימוש בקו להשמנה של שני צבעי פרוצס. במקום זאת, ציין צבע קו CMYK המשתמש בערך גבוה יותר מהצבע המקביל של כל אחד מהצבעים המקוריים.

 • ודא שאתה וספק שירותי הדפוס שלך מסכימים ביניכם מתי וכיצד יש לבצע הדפסת רכב ידנית, משום שהדבר ישפיע במידה רבה על אפשרויות ההשמנה שיש לציין בתיבת הדו-שיח Print. הדפסת רכב נתמכת ברוב התקני PostScript Level 2 ו- PostScript 3, אך לא בכולם.

הדפסת רכב על פריטי עמוד

ניתן לבצע הדפסת רכב על קו או מילוי, על סרגלי פיסקה ועל סרגלים מעל הערות שוליים. ניתן גם לדמות הדפסת רכב של צבעי ספוט.

הדפסת רכב של קו או מילוי

ניתן לבצע הדפסת רכב של קו או מילוי של כל נתיב שנבחר בחלונית Attributes. אין צורך לבצע השמנה של קו או מילוי שהוגדרה להם הדפסת רכב, משום שהדפסת רכב מכסה את המרווחים האפשריים בין צבעים סמוכים. ניתן גם להגדיר הדפסת רכב לקו כדי לדמות השמנה (באמצעות הדפסת רכב של צבע שחושב ידנית כשילוב המתאים של שני צבעים סמוכים).

זכור את ההנחיות הבאות בשעת החלה ידנית של הדפסת רכב:

 • אם אתה משתמש באפשרות Overprint Fill עם קו או מילוי של 100% שחור, ייתכן שהצבע שחור לא יהיה מספיק אטום כדי לכסות לחלוטין את הצבעים שמתחתיו. כדי למנוע בעיית הצצה זו, השתמש בשחור המורכב מארבעה צבעים (עשיר) במקום בשחור 100%. התייעץ עם ספק שירותי הדפוס שלך לגבי האחוזים המדויקים של הצבעים שיש להוסיף לשחור.

 • בעת שימוש בקו להשמנת אובייקטים (אך לא תווי טקסט), התאם את יישור הקו כך שהקו יופיע מחוץ לנתיב או לאובייקט, ולא בתוך הנתיב או במרכזו.

 • בעת שימוש בקו להשמנת שני צבעי ספוט או צבע ספוט וצבע פרוצס, יש להחיל בדרך כלל צבע בהיר יותר על הקו, ולבצע הדפסת רכב של הקו.

  ניתן להשתמש בחלונית Separations Preview כדי לראות בתצוגה מוקדמת את התוצאה של הדפסת הצבעים בהדפסת רכב.

 1. בחר נתיב אחד או יותר בעזרת הכלי Selection או Direct Selection, או בחר תווי טקסט בעזרת הכלי Type. להדפסת רכב של קו של נתיב המודבק בתוך מסגרת, יש לבחור תחילה בנתיב המקונן (הפנימי) באמצעות הכלי Direct Selection.
  הדפסת רכב של קו ומילוי

  A. ציאן (שכבה תחתונה) B. מגנטה (שכבה אמצעית) C. צהוב (שכבה עליונה) 
 2. בחר Window‏ > Output‏ > Attributes.
 3. בחלונית Attributes, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להדפסת רכב של מילוי עצמים שנבחרו, או להדפסת רכב של כתב ללא קו, בחר Overprint Fill.

  • להדפסת רכב של קו של אובייקטים שנבחרו, בחר Overprint Stroke.

  • להדפסת רכב של צבע שהוחל על הרווחים בקו מקווקו, מנוקד או קו עם דוגמה, בחר Overprint Gap.

הדפסת רכב על סרגל פסקה

 1. ודא שקיימת דוגמית צבע לצבע הדפסת הרכב.
 2. היעזר בכלי Type ולחץ לקבלת נקודת כניסה בפסקה.
 3. בחלונית Paragraph, בחר Paragraph Rules בתפריט החלונית Paragraph.
 4. בתפריט המוקפץ שבראש תיבת הדו-שיח, בחר בסרגל הפסקה שברצונך לבצע עליו הדפסת רכב.
 5. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK.
  • להדפסת רכב של קו הסרגל, בחר Overprint Stroke.

  • להדפסת רכב של צבע שהוחל על הרווחים בקו מקווקו, מנוקד או קו עם דוגמה, בחר Overprint Gap.

הערה:

ניתן לשמור את האפשרויות Overprint Stroke ו-Overprint Gap בתיבת הדו-שיח Paragraph Rules כחלק מסגנון פסקה.

כללי הדפסת רכב מעל הערות שוליים

InDesign יכול להכניס באופן אוטומטי סרגל להפרדה בין הערות שוליים לבין גוף המסמך. ניתן לבחור לבצע הדפסת רכב על הסרגל.

 1. ודא שקיימת דוגמית צבע לצבע הדפסת הרכב.
 2. בחר Type‏ > Document Footnote Options.
 3. בתיבת הדו-שיח Footnote Options, לחץ על הכרטיסיה Layout.
 4. בחר Overprint Stroke ולחץ על OK.

הדמיית הדפסת רכב עם צבעי ספוט

הדמיה של הדפסת רכב היא שימושית להדמיית האפקטים של הדפסת רכב של צבעי ספוט עם ערכי דחיסות נייטרלית שונים (לדוגמה, אדום וכחול). בשעת הדפסה להתקן פלט משולב המשתמש בהדמיית הדפסת רכב, ניתן לראות אם הצבע המתקבל הוא צבע שרוצים להדפיס בהדפסת רכב או לכסות.

 1. באזור Output של תיבת הדו-שיח Print, בחר אפשרות משולבת בתפריט Color.

  הערה:

  לא ניתן לדמות הדפסת רכב כשהאפשרות Composite Leave Unchanged מסומנת.

 2. בחר Simulate Overprint.

שינוי הגדרות הדפסת רכב לצבע שחור

כדי לכסות אובייקטים שחורים ב- InDesign, יש למנוע הדפסת רכב של דוגמית הצבע השחור. שלא כמו רוב דוגמיות הצבע, היוצרות כיסוי כברירת מחדל, דוגמית הצבע השחור מודפסת כהדפסת רכב כברירת מחדל, לרבות כל הקווים, המילוי ותווי הטקסט בשחור. צבע פרוצס שחור 100% מופיע כ- [Black] בחלונית Swatches. ניתן לכסות אובייקטים בצבע שחור באמצעות ביטול הבחירה באפשרות הדפסת רכב של ברירת המחדל ב- Preferences או שכפול דוגמית הצבע השחור של ברירת המחדל והחלת הדוגמית המשוכפלת על אובייקטים בצבע היוצרים כיסוי. אם מבטלים את הגדרת הדפסת הרכב בתיבת הדו-שיח Preferences, כל המופעים של Black מכסים שטחים אחרים (מסתירים צבעי דפוס שנמצאים מתחתם).

הערה:

זול וקל יותר לבקש מספק שירותי הדפוס לבצע הדפסת רכב של צבע פרוצס שחור במהלך ההדפסה.

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences ‏> Appearance Of Black ‏(Windows‏) או InDesign‏ > Preferences > Appearance Of Black ‏(Mac OS).
 2. סמן או בטל את הסימון בתיבה Overprint [Black] Swatch at 100%.

הערה:

תיבת הסימון Overprint [Black] Swatch at 100% אינה משפיעה על רשת צבע שחור, צבעי שחור ללא שם, או אובייקטים הנראים שחורים עקב הגדרות או סגנונות שקיפות. היא משפיעה רק על אובייקטים או טקסט בצבע הדוגמית [שחור].

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת