אודות הדפסה

בין אם אתה מוסר מסמך צבעוני לספק שירותי דפוס חיצוני, ובין אם אתה שולח טיוטה של מסמך למדפסת הזרקת דיו או למדפסת לייזר להדפסה מהירה, הכרת מספר כללים בסיסיים בנושא הדפסה תקל על תהליך ההדפסה ותסייע להבטיח שהמראה של המסמך הסופי יתאים לכוונה המקורית.

סוגי הדפסה

בשעת הדפסת קובץ, Adobe InDesign שולח אותו להתקן הדפסה – להדפסה ישירה על גבי נייר או להדפסה דיגיטלית, או להמרה לתמונת פוזיטיב או נגטיב על סרט צילום. במקרה האחרון, ניתן להשתמש בסרט הצילום ליצירת לוח מאסטר להדפסה במכונת דפוס מסחרית.

סוגי תמונות

התמונות הפשוטות ביותר, כגון טקסט, משתמשות בצבע אחד ברמת אפור אחת. תמונה מורכבת יותר כוללת גווני צבע משתנים בתוך התמונה. תמונה מסוג זה ידועה בשם תמונה בגוונים רציפים. תצלום הוא דוגמה לתמונה בגוונים רציפים.

רשתות הדפסה

ליצירת אשליה של גוון רציף, התמונות מחולקות לסדרה של נקודות. תהליך זה נקרא יצירת רשת הדפסה. שינוי הגודל והצפיפות של הנקודות ברשת ההדפסה יוצר אשליה אופטית של גווני אפור או צבע רציף בתמונה המודפסת.

הפרדת צבע

גרפיקה המיועדת להפקה מסחרית וכוללת יותר מצבע אחד יש להדפיס על לוחות הדפסה נפרדים, לוח לכל צבע. תהליך זה נקרא הפרדת צבע.

מידת פירוט

מידת הפירוט בתמונה המודפסת נובעת משילוב בין הרזולוציה לבין צפיפות רשת ההדפסה. ככל שהרזולוציה של התקן פלט גבוהה יותר, צפיפות רשת ההדפסה שניתן להשתמש בה עדינה (גבוהה) יותר.

הדפסת דופלקס

תכונות מיוחדות למדפסת, כגון הדפסת דופלקס, זמינות כשלוחצים על הלחצן Printer בתיבת הדו-שיח Print. הדפסת דופלקס זמינה רק אם המדפסת תומכת בה. למידע על הדפסת דופלקס, עיין בתיעוד של המדפסת.

אובייקטים שקופים

אם הגרפיקה כוללת אובייקטים עם תכונות שקיפות שמוסיפים בעזרת החלונית Effects או הפקודות Drop Shadow או Feather, הגרפיקה השקופה תשוטח בהתאם להגדרות השיטוח שנבחרו. ניתן להשפיע על היחס בין תמונות רסטר לתמונות וקטוריות בגרפיקה המודפסת.

למידע נוסף בנושאי הדפסה, ראה Adobe Print Resource Center בכתובת www.adobe.com/go/print_resource_il. לפתרון בעיות הדפסה, ראה www.adobe.com/go/learn_id_printtrouble_il.

 1. ודא שהותקנו מנהל המדפסת וקובץ ה-PPD המתאימים למדפסת שלך.
 2. פתח את תיבת הדו-שיח Print:
  • אם יש מסמכים בודדים פתוחים, בחר File >‏ Print. בחירה זו תפתח את תיבת הדו-שיח Print עבור המסמך הנוכחי.

  • אם לא נבחרו מסמכים או אם נבחרו כל המסמכים בחלונית Book, בחר באפשרות Print Book בתפריט החלונית Book. הדבר יגרום להדפסת כל המסמכים בספר.

  • אם נבחרו מסמכים בחלונית Book, בחר באפשרות Print Selected Documents בתפריט החלונית Book.

 3. ציין את המדפסת שאתה משתמש בה בתפריט Printer. אם הגדרת מדפסת קבועה מראש כוללת את ההגדרות הרצויות, בחר בה בתפריט Print Preset.
 4. באזור General, הקלד את מספר העותקים להדפסה, בחר אם לאסוף את העמודים או להדפיסם בסדר הפוך, וציין אילו עמודים ברצונך להדפיס.

  האפשרות Page Range אינה זמינה בעת הדפסת ספר.

  בעת הדפסת מסמך עם גדלי עמודים מרובים, השתמש בלחצנים שמעל השדה Range לבחירת טווח שבו כל העמודים באותו הגודל. ראה הדפסת מסמכים בעלי גודלי עמודים מרובים.

 5. ציין אם ברצונך להדפיס אובייקטים שאינם מיועדים להדפסה, עמודים ריקים או קווי עזר ורשתות קווי בסיס גלויים.
 6. שנה את ההגדרות לפי הצורך בכל אחד מאזורי תיבת הדו-שיח Print.
 7. לחץ על Print.

ההגדרות שיוגדרו בתיבת הדו-שיח Print יישמרו יחד עם המסמך.

הדפסה מתוך החלונית Pages

ניתן להשתמש באפשרויות ההדפסה הזמינות בחלונית Pages.

 1. בחלונית Page, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • בחר עמוד יחיד
  • בחר עמודים מרובים
  • בחר עמוד אב
  • בחר כפולת עמוד
 2. לחץ לחיצה ימנית על הבחירה, ובחר Print Page או Print Spread (בהתאם לבחירה שלך).

  לחלופין, בחר Print Page או Print Spread מהתפריט הנשלף של החלונית Pages.

  תיבת הדו-שיח Print מוצגת עם הדף או הטווח שנבחרו אשר מוצגים בתיבת הדו-שיח Print.

 3. לחץ על Print.

אפשרויות הדפסת עמוד

ניתן להדפיס את כל העמודים, עמודים זוגיים או אי-זוגיים בלבד, סדרת עמודים בודדים או טווח עמודים רציף.

Range

ציון טווח העמודים להדפסה במסמך הנוכחי. ניתן להקליד טווחים עם מקף, ולהפריד בין מספר עמודים או טווחי עמודים בפסיק או ברווח. (ראה ציון עמודים להדפסה.)

אם המסמך כולל עמודים בגדלים שונים, ניתן להשתמש באפשרויות שמעל השדה Range לבחירת טווח שבו כל העמודים באותו הגודל. (ראה הדפסת מסמכים בעלי גודלי עמודים מרובים.)

Current Page

הדפסת העמוד הנוכחי במסמך הנוכחי.

הערה:

מספר העמוד עבור העמוד הנוכחי מופיע בתבנית הבאה: Current Page: <Layout Name>:<name of the page>

Sequence

בחר All Pages להדפסת כל העמודים במסמך. בחר באפשרות Even Pages Only או Odd Pages Only להדפסת עמודים אלה בלבד בטווח שצוין. אפשרויות אלה אינן זמינות בשעת שימוש באפשרות Spreads או Print Master Pages.

Spreads

הדפסת עמודים יחד, כאילו היו כרוכים או מודפסים על אותו גיליון. ניתן להדפיס רק כפולה אחת לגיליון. אם העמוד החדש חורג מגודל הנייר הנוכחי שנבחר, InDesign ידפיס עד כמה שהוא יוכל, אך לא יתאים אוטומטית את העמוד לאזור הניתן להדפסה, אלא אם כן בוחרים באפשרות Scale To Fit באזור Setup של תיבת הדו-שיח Print. ניתן גם לציין כיוון הדפסה אופקי.

הערה:

אם הגדרות השמנה שונות הוחלו על עמודים בכפולה, ההתנגשות נפתרת על-ידי InDesign.

Print Master Pages

הדפסת כל עמודי המאסטר, במקום את עמודי המסמך. בחירה באפשרות זו הופכת את האפשרות Ranges ללא זמינה.

דוגמאות לטווחי עמודים

טווח העמודים

העמודים שהודפסו

11-

עמוד 11 עד העמוד האחרון במסמך.

-11

כל העמודים עד וכולל עמוד 11.

+11

עמוד 11 בלבד.

-+11

כל העמודים עד וכולל עמוד 11.

+11-

כל העמודים מעמוד 11 ועד סוף המסמך.

1, 3-8,

עמוד 1, ועמודים 3 עד 8.

+1, +3-+8,

עמוד 1, ועמודים 3 עד 8.

Sec1

כל העמודים במקטע הנקרא "Sec1".

Sec2:7

העמוד שמספרו 7 (לא בהכרח העמוד השביעי במקטע) במקטע הנקרא "Sec2".

PartB:7-‎

מהעמוד שמספרו 7 במקטע הנקרא "PartB" ועד לעמוד האחרון של המקטע.

Chap2:7-Chap3

מהעמוד שמספרו 7 במקטע הנקרא "Chap2" ועד לעמוד האחרון של המקטע הנקרא "Chap3".

Sec4:3-Sec4:6, Sec3:7

עמודים 3-6 ב"Sec4" ועמוד 7 ב"Sec3".

אפשרויות הדפסת אובייקטים

האזור General בתיבת הדו-שיח Print כולל אפשרויות להדפסת רכיבים שלרוב נראים רק על גבי המסך, כגון רשתות וקווי עזר. בחר מבין האפשרויות הבאות:

Print Layers

קובעת אילו שכבות יודפסו. (ראה בחירת השכבות המודפסות או המיוצאות ל-PDF.)

Print Non-printing Objects

הדפסת כל האובייקטים, ללא קשר להגדרות המונעות הדפסת אובייקטים מסוימים.

Print Blank Pages

הדפסת כל העמודים בטווח העמודים שצוין, גם אם אין טקסט או אובייקטים בעמוד. אפשרות זו אינה זמינה בעת הדפסת הפרדות צבע. אם אתה משתמש באפשרות Print Booklet עבור הדפסה ללא הפרדות צבע, השתמש באפשרות Print Blank Printer Spreads כדי להדפיס כפולות ריקות שנוספו לצורך מילוי גיליונות דפוס ללא הפרדות צבע.

Print Visible Guides and Baseline Grids

הדפסת רשתות וקווי עזר גלויים בצבע המוצג במסמך. ניתן לקבוע אילו רשתות וקווי עזר יהיו גלויים בתפריט View. אפשרות זו אינה זמינה בעת הדפסת הפרדות צבע.

הדפסת מסמכים בעלי גדלי עמודים מרובים

יתכן שתרצה להדפיס עמודים בעלי גדלים שונים בנפרד. אפשרות בתיבת הדו-שיח Print מקלה על ציון טווח שבוחר את כל העמודים שגודלם זהה במסמך.

לפני שליחת מסמך בעל מספר גדלי עמודים, שאל את ספק ההדפסות על דרישות מיוחדות. אם אתה נתקל בקשיים בהדפסת מסמך בעל מספר גדלי עמודים, שקול לחלק אותו למסמכים נפרדים.

 1. בחר File‏ ‏> Print.

 2. בחלונית General, בחר או בטל את הבחירה באפשרות Spreads כדי להגדיר אם יש להדפיס עמודים או כפולות.

  אם כפולה כוללות עמודים בגדלים שונים, הרוחב והגובה הגדולים ביותר בכפולה יקבעו את גודל הכפולה.

 3. כדי להדפיס עמודים בעלי גודל זהה בלבד, השתמש באפשרות שמעל השדה Range כדי לבחור אחד מהעמודים או אחת מהכפולות ולחץ על סמל העמודים .

  השדה Range מציג את כל העמודים או הכפולות בגודל הזה.

 4. לאחר הדפסת טווח של גודל עמוד אחד, בצע שוב את השלבים כדי להדפיס גדלי עמוד נוספים.

ציון עמודים להדפסה

ניתן לציין טווח עמודים בעזרת מספור רגיל (מיקום העמוד במסמך) או מספור לפי עמוד/מקטע (מספרי המקטע והעמוד שהוקצו לעמוד). כברירת מחדל, תיבות הדו-שיח של InDesign מכבדות את התבנית שצוינה בשדה Page Numbering בתיבת הדו-שיח Preferences.

 • כשבוחרים באפשרות Absolute Numbering, המספרים שיצוינו עבור עמודים או טווחי עמודים יתאימו למיקום העמודים במסמך. לדוגמה, להדפסת העמוד השלישי במסמך, יש להזין 3 בתיבה Range בתיבת הדו-שיח Print.

 • כשבוחרים באפשרות Section Numbering בתיבת הדו-שיח Preferences, ניתן להזין עמודים וטווחי עמודים בדיוק כפי שהם מופיעים בפריסה שלך או להשתמש במספור רגיל. לדוגמה, אם העמוד שמסומן כ-SecA:5 הוא העמוד החמישה-עשר במסמך, ניתן להדפיסו באמצעות הזנת "SecA:5" או "‎+15" בתיבת הדו-שיח Print. הסימן "+" מציין שברצונך לדרוס את המספור לפי מקטעים ועמודים ולהשתמש במספור רגיל.

הערה:

אם אינך בטוח באיזו תבנית יש להשתמש בשעת הזנת מספרי עמודים בתיבת הדו-שיח Print, יש לחקות את התבנית המשמשת בתיבת העמוד בתחתית חלון המסמך.

ציון גודל נייר וכיוון עמוד

חשוב להבחין בין גודל עמוד (כפי שהוגדר בתיבת הדו-שיח Document Setup עבור המסמך) ובין גודל נייר (דף הנייר, חתיכת סרט צילום או האזור בלוח ההדפסה שעליהם תתבצע ההדפסה). אם גודל העמוד הוא US Letter ‏(8.5-11 אינץ'), ייתכן שיהיה צורך להדפיס על דף נייר או סרט צילום גדול יותר בהתאם לסימוני המדפסת או אזורי הבליד והסלאג.

רשימת גודלי הנייר הזמינים ל-InDesign נכללת ב-PPD (במדפסות PostScript) או במנהל המדפסת (במדפסות שאינן מדפסות PostScript). אם המדפסת וקובץ ה-PPD שנבחרו להדפסת PostScript תומכים בגודלי נייר מותאמים אישית, תוצג האפשרות Custom בתפריט Paper Size.

רוב מכונות הדפוס מתאימות לגודלי נייר רגילים, כגון letter ו-tabloid, וכן לכיוון הדפסה לרוחב, שבו מסובבים את הנייר הרגיל ב-90° בשעת ההדפסה. כיוון הדפסה לרוחב מתאים לעתים יותר להדפסה במכונות דפוס.

גודל נייר וכיוון הדפסה למכונות דפוס
גודל נייר וכיוון הדפסה למכונות דפוס

A. ‏Letter (כיוון הדפסה לאורך)‏ B. גודל נייר מותאם אישית (כיוון הדפסה לאורך) C. ‏Letter (כיוון הדפסה לרוחב)‏ 

גדלי הנייר מופיעים בשמותיהם הידועים (כגון Letter). המידות מגדירות את גבולות האזור הניתן להדפסה – גודל הנייר הכולל, פחות המסגרת שאינה מיועדת להדפסה המשמשת את המדפסת או את מכונת הדפוס. רוב מדפסות הלייזר אינן יכולות להדפיס עד לקצה הדף.

אם בוחרים גודל נייר אחר (לדוגמה, אם משנים את גודל הנייר מ-Letter ל-Legal), גודל המסמך ישתנה בחלון התצוגה המקדימה. חלון התצוגה המקדימה מציג את כל האזור הניתן להדפסה בעמוד שנבחר. כשמשנים את גודל התצוגה המקדימה, חלון התצוגה המקדימה משנה אוטומטית את גודלו כדי לכלול את האזור הניתן להדפסה.

הערה:

האזור הניתן להדפסה משתנה בהתאם לקובץ ה-PPD, גם באותו גודל נייר (לדוגמה, Letter), משום שמדפסות ומכונות דפוס שונות מגדירות את גודל האזור הניתן להדפסה בצורה שונה.

השוואת הדפסות
השוואה בין הדפסת עמוד בגודל letter על נייר Letter‏, Letter.extra או Tabloid

הערה:

התצוגה המקדימה בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח Print מציינת אם יש מספיק מקום כדי לכלול את סימוני המדפסת ואת אזורי הבליד והסלאג.

ציון גודל נייר וכיוון עמוד

 1. בחר File‏ ‏> Print.
 2. באזור Setup בתיבת הדו-שיח Print, בחר באפשרות הרצויה בתפריט Paper Size.

  יש לוודא שהנייר גדול מספיק כדי להכיל את המסמך, את אזורי הבליד והסלאג (אם הם נכללים) ואת כל סימוני המדפסת. אך כדי לחסוך בסרט צילום או בנייר במכונות הדפוס, יש לבחור בגודל הנייר הקטן ביותר שיתאים למסמך ולנתוני ההדפסה הדרושים.

 3. לחץ על אחד מלחצני ה-Orientation לסיבוב המסמך על גבי אמצעי ההדפסה.

  ברוב המקרים, כיוון ההדפסה המצוין ב-Document Setup ‏(File ‏> Document Setup) וכיוון הפלט המצוין באזור Setup של תיבת הדו-שיח Print חייבים להיות זהים (שניהם לאורך או שניהם לרוחב), גם בעת הדפסה רגילה וגם בעת הדפסה לרוחב. אם מדפיסים כפולות, ניתן לבחור גודל נייר וכיוון הדפסה שונים (כגון לרוחב) כדי להתאים את כל העמודים בכפולה לגיליון אחד. אם סובבת את התצוגה של הכפולה, ייתכן שתרצה לשנות את כיוון העמוד כדי להדפיס את הכפולה כהלכה.

לחצני כיוון
לחצני כיוון

A. ‏Portrait‏ B. ‏Landscape‏ C. ‏Reverse Portrait‏ D. ‏Reverse Landscape‏ 

ציון גודל נייר מותאם אישית

אם משתמשים במדפסת המתאימה לגודלי נייר שונים, כגון מכונת דפוס המדפיסה ברזולוציה גבוהה, ניתן לציין גודל נייר מותאם אישית לצורך ההדפסה. InDesign מציג את האפשרות להתאמה אישית של גודל הנייר רק אם קובץ ה-PDD שנבחר תומך בגודל נייר מותאם אישית.

הגודל המרבי של נייר מותאם אישית שניתן לציין תלוי באזור הניתן להדפסה במכונת הדפוס. למידע נוסף, עיין בתיעוד של המדפסת שלך.

הערה:

אפשרויות גודל נייר מותאם אישית למדפסות שאינן מדפסות PostScript אינן זמינות מתיבת הדו-שיח Print של InDesign. לקביעת התכונות המיוחדות למדפסת, לחץ על Setup (‏Windows‏), Printer (‏Mac OS), או Page Setup (‏Mac OS) בתיבת הדו-שיח Print של InDesign. לפרטים נוספים, עיין בתיעוד של מנהל המדפסת במקרה של מדפסת שאינה מדפסת PostScript.

 1. בחר File‏ ‏> Print.
 2. בעת הדפסת קובץ PostScript, בחר PostScript for Printer באזור General של תיבת הדו-שיח Print. לאחר מכן בחר בקובץ ה-PPD התומך בגודל נייר מותאם אישית.
 3. באזור Setup של תיבת הדו-שיח Print, בחר באפשרות Custom בתפריט Paper Size.

  הערה:

  אם האפשרות Custom אינה זמינה, פירושו של דבר שקובץ ה-PPD שנבחר בעת התקנת המדפסת אינו תומך בגודל נייר מותאם אישית.

 4. לציון רוחב וגובה, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • כדי לאפשר ל-InDesign לקבוע את גודל הנייר הקטן ביותר הנדרש לתוכן המסמך, לאזורי הבליד או הסלאג ולסימוני המדפסת, בחר באפשרות Auto בשדות Width ו-Height. אפשרות ברירת המחדל Auto היא שימושית גם אם יש עמודים בגדלים שונים בספר ומדפיסים על גבי אמצעי הדפסה רציף, כגון גליל של סרט צילום או נייר רגיש לאור.

  • לציון גודל נייר גדול יותר מגודל ברירת המחדל, יש להזין מידות חדשות בתיבות הטקסט Width ו-Height. יש להקפיד להגדיל את הערכים. הקטנת ערכי ברירת המחדל עלולה לגרום לחיתוך המסמך.

 5. לשינוי מיקום העמוד על גבי סרט צילום, יש להזין ערך עבור האפשרות Offset.

  ערך ה-Offset מציין את כמות השטח בצד שמאל של האזור הניתן להדפסה. לדוגמה, הזנת ערך Offset של 30 נקודות מזיזה את העמוד 30 נקודות ימינה.

 6. לסיבוב אמצעי ההדפסה ותוכן העמוד, בחר באפשרות Transverse ולחץ על הלחצן OK.

  ניתן לחסוך כמויות ניכרות של סרט צילום או נייר באמצעות שימוש באפשרות Transverse יחד עם Offset. השווה את הדוגמאות הבאות של תמונה שהודפסה ב-InDesign, כשהאפשרות Transverse נבחרה או לא.

  האפשרות Transverse לא נבחרת ונבחרת
  הדפסה לאחר שהאפשרות Transverse לא נבחרה (משמאל) בהשוואה להדפסה כשאפשרות זו נבחרה (מימין)

  A. ‏ערך Offset‏ B. ‏רווח (Gap)‏ C. כמות סרט הצילום שנחסכה 
 7. כדי לציין את המרחק בין עמודים נפרדים בעת הדפסה על אמצעי הדפסה רציף, הזן ערך בתיבה Gap.

‏בחירה בשכבות שיודפסו או ייוצאו ל-PDF

 1. כדי לעיין או לשנות הגדרות Show Layer ו-Print Layer במסמך, בחר שכבה בחלונית Layers ובחר Layer Options מתפריט החלונית. ציין את אפשרויות השכבה ולחץ על הלחצן OK.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר File >‏ Print ולחץ על General בצד השמאלי של תיבת הדו-שיח Print.

  • בחר File >‏ Export, ציין Adobe PDF ולחץ על Save. בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Export Adobe PDF, בחר General.

 3. בתפריט Print Layers או Export Layers, בחר בשכבות שברצונך להדפיס או לכלול ב-PDF:

  All Layers

  הדפסה או הפקת פלט של כל השכבות במסמך, גם אם הן מוסתרות או מוגדרות כשכבות שאינן מיועדות להדפסה.

  Visible Layers

  הדפסה או הפקת פלט של כל השכבות הגלויות, גם אם הוגדרו כשכבות שאינן מיועדות להדפסה ב-Layer Options.

  Visible & Printable Layers

  הדפסה או הפקת פלט רק של השכבות המוגדרות גם כגלויות וגם כמיועדות להדפסה.

הדפסה במדפסות שאינן מדפסות PostScript

ניתן להדפיס מסמך במדפסת שאינה מדפסת PostScript. עם זאת, מאחר ש-PostScript היא שפת תיאור העמוד הסטנדרטית להדפסה מקצועית, לא ניתן להפיק במדפסות שאינן מדפסות PostScript תכונות גרפיות ותכונות צבע רבות, כגון צפיפות רשת הדפסה או הפרדות צבע. רוב תבניות הקבצים הגרפיים המיובאים מודפסות בצורה סבירה. בדרך כלל, מסמך המודפס במדפסת שאינה מדפסת PostScript אמור להיראות כפי שהוא נראה על המסך בשעת צפייה במסמך באמצעות Preview Mode.

הערה:

יש ספקים המוכרים תוכנות המוסיפות יכולות PostScript למדפסת שאינה מדפסת PostScript. בדוק עם ספק התוכנה שלך את הזמינות והתאימות של תוכנות מסוג זה.

כשמדפיסים ממדפסת שאינה מדפסת PostScript, ניתן לבחור להוסיף רסטר לכל הגרפיקה במהלך ההדפסה. אפשרות זו שימושית בעת הדפסת מסמכים הכוללים אובייקטים מורכבים (כגון אובייקטים עם הצללות או מעברי צבע חלקים) משום שהיא מקטינה את האפשרות לטעויות.

 1. בחר File‏ ‏> Print.
 2. בחר Advanced בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Print.
 3. בחר Print As Bitmap.

  אפשרות זו זמינה רק אם מנהל המדפסת מזהה את המדפסת כמדפסת שאינה מדפסת PostScript. אם אפשרות זו נבחרה עבור מדפסות שאינן מדפסות PostScript ב-Mac OS 10.3 ומעלה, InDesign ידפיס PostScript, שלאחר מכן ישמש את Mac OS ואת מנהל המדפסת לעיבוד התמונות בעמוד. ב-Windows, ייתכן שתכונות הצבע והגרפיקה המתקדמות לא יומרו כהלכה אם אפשרות זו לא נבחרה.

 4. ציין רזולוציה להדפסת Bitmap.

  ייתכן שרזולוציית הפלט תוגבל על-ידי הרזולוציה של מנהל המדפסת. לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר, הגדר רזולוציה של מנהל מדפסת שאינה מדפסת PostScript כשווה או כגדולה מרזולוציית הפלט שצוינה בתיבת הדו-שיח Print של InDesign.

תצוגה מקדימה של מסמכים

ניתן לראות כיצד עמודי המסמך יודפסו על גבי נייר בגודל שנבחר לפני משלוח המסמך להדפסה במדפסת PostScript. חלון תצוגה מקדימה בפינה הימנית התחתונה של תיבת הדו-שיח Print מראה אם הגדרות הנייר וכיוון ההדפסה מתאימים לגודל הנייר שנבחר. בשעת בחירת אפשרויות שונות בתיבת הדו-שיח Print, חלון התצוגה המקדימה מתעדכן בצורה דינמית בהתאם להגדרות ההדפסה הנוכחיות.

 1. בחר File‏ ‏> Print.
 2. לחץ על תמונת התצוגה המקדימה בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח Print.

חלון התצוגה המקדימה מאפשר שלוש תצוגות:

תצוגת Standard

מציגה את היחס בין עמוד המסמך לאמצעי ההדפסה. היא מציגה את האפקטים של אפשרויות שונות, כגון גודל נייר ביחס לאזור הניתן להדפסה, אזורי הבליד והסלאג, סימוני העמוד וכו', וכן אפקטים של סידור באריחים ותמונות ממוזערות.

‏הגדרות שונות של התאמה לעמוד בתצוגת Standard‏
‏הגדרות שונות של התאמה לעמוד בתצוגת Standard‏

A. ‏Default‏ B. ‏Spreads‏ C. ‏Orientation‏ D. ‏2-by-2 Thumbnails‏ 

‏תצוגת Text‏

מציגה את הערכים המספריים של הגדרות הדפסה מסוימות.

תצוגת Custom page/Cut sheet

מציגה את האפקטים של הגדרות הדפסה שונות, בהתאם לגודל העמוד שנבחר. במקרה של עמוד בעל גודל מותאם אישית, התצוגה המקדימה מציגה כיצד אמצעי ההדפסה מתאים להתקן הפלט המותאם אישית, מהן המידות המרביות של אמצעי ההדפסה הנתמכות בהתקן הפלט, ומהן ההגדרות להסטה, רווח וסיבוב. לגיליונות חתוכים, כגון Letter או Tabloid, התצוגה המקדימה מציגה את היחס בין האזור הניתן להדפסה לבין גודל אמצעי ההדפסה.

בתצוגה המותאמת אישית ובתצוגת גיליון חתוך, התצוגה המקדימה מציינת גם את מצב הפלט בעזרת סמל: Separations ‏, Composite Grayscale ,‏ Composite CMYK  או Composite RGB .

תצוגת עמוד מותאם אישית (משמאל) לעומת תצוגת גיליון חתוך (מימין)
תצוגת עמוד מותאם אישית (משמאל) לעומת תצוגת גיליון חתוך (מימין)

A. כיוון נתיב אמצעי הדפסה B. ביטול הסימון בתיבה Transverse‏ C. גודל נייר D. אמצעי הדפסה E. אזור הניתן להדפסה F. אמצעי הדפסה 

הגדרת מדפסת

InDesign תומך בהדפסה במדפסות ‎‎PostScript®‎ (רמה 2 ו-3) ובמדפסות שאינן מדפסות PostScript, בעזרת רוב מנהלי המדפסת הנפוצים. בעת הדפסה במדפסת PostScript‏, InDesign משתמש בנתוני קובץ PPD ‏(PostScript Printer Description) כדי לקבוע אילו הגדרות להציג בתיבת הדו-שיח Print.

בצע את הצעדים הבסיסיים הבאים בשעת הגדרת מדפסת:

 • התקן את מנהל המדפסת המעודכן ביותר עבור התקן הפלט שלך. עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה לקבלת הוראות.

 • להדפסת PostScript, בחר בקובץ PPD בשעת הגדרת המדפסת.

אודות מנהלי מדפסת

מנהל מדפסת מאפשר לגשת ישירות לתכונות המדפסת מתוך יישומים במחשב. התקנת מנהל המדפסת המתאים מבטיחה גישה לכל התכונות הנתמכות במדפסת מסוימת.

Adobe ממליצה לשדרג למנהל המדפסת העדכני ביותר של מערכת ההפעלה.

גישה לתכונות מנהל המדפסת

מנהלי מדפסת יכולים לתמוך בתכונות שאינן נכללות ב-InDesign, כגון הדפסת דופלקס. התמיכה בתכונות אלה משתנה בהתאם למנהל המדפסת. בדוק עם יצרן המדפסת לקבלת פרטים נוספים.

אם ברצונך לשנות הגדרות של מדפסת מסוימת, InDesign מספק גישה למנהל המדפסת דרך הלחצנים הבאים בתיבת הדו-שיח Print. ‏(כשבוחרים להדפיס לקובץ PostScript, אפשרויות אלה אינן זמינות).

Setup

‏(Windows) לחצן זה פותח את תיבת הדו-שיח Print של Windows.

Page Setup

‏(Mac OS) לחצן זה מציג את תיבת הדו-שיח הסטנדרטית Page Setup של Mac OS.

Printer

‏(Mac OS) לחצן זה מציג את תיבת הדו-שיח הסטנדרטית Print של Mac OS.

הערה:

חלק מתכונות ההדפסה של InDesign מופיעות גם בתיבת הדו-שיח של מנהל המדפסת וגם בתיבת הדו-שיח Print של InDesign. לתוצאות מיטביות, ציין את ההגדרות רק בתיבת הדו-שיח Print של InDesign. אם ההגדרות חופפות, InDesign ינסה לסנכרן את ההגדרות או להתעלם מההגדרות של מנהל המדפסת. חלק מתכונות מנהל המדפסת (כגון, הדפסת מספר עמודים בדף הגורמת להדפסת אותה גרפיקה מספר פעמים על אותו דף) מפיקות תוצאות הדפסה גרועות כשמשתמשים בהן יחד עם תכונות של InDesign, כגון הפרדות צבע.

בחירת קובץ PPD

קובץ PPD‏ ‏(PostScript Printer Description) מתאים אישית את ההתנהגות של מנהל המדפסת למדפסת PostScript שלך. הוא כולל מידע על התקן הפלט, כולל גופנים מובנים במדפסת, גדלים זמינים של אמצעי הדפסה וכיווני הדפסה, צפיפות רשת הדפסה מיטבית, רזולוציה ויכולות פלט צבעוני. חשוב להגדיר את קובץ ה-PPD המתאים לפני ההדפסה. בחירת קובץ ה-PPD המתאים למדפסת ה-PostScript או למכונת הדפוס מוסיפה את ההגדרות הזמינות להתקן הפלט בתיבת הדו-שיח Print. ניתן לעבור לקובץ אחר בהתאם לצרכיך. יישומים משתמשים בנתונים מקובץ ה-PPD כדי לקבוע אילו נתוני PostScript לשלוח למדפסת בעת הדפסת מסמך.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חברת Adobe ממליצה להשיג מהיצרן את הגרסה המעודכנת ביותר של קובץ ה-PPD להתקן הפלט שלך. ספקי שירותי דפוס ובתי דפוס מסחריים רבים מחזיקים ברשותם קובצי PPD עבור מכונות הדפוס שהם משתמשים בהן. יש להקפיד לאחסן קובצי PPD אלה במיקום המצוין על-ידי מערכת ההפעלה. למידע נוסף, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה.

 1. ב-Windows וב-Mac OS, הבחירה בקובץ PPD זהה לאופן שבו מוסיפים מדפסת. הצעדים לבחירת קובץ PPD שונים בכל פלטפורמה. עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה לקבלת פרטים.

שימוש בקביעות הדפסה מוגדרות מראש

אם אתה נוהג להדפיס במדפסות שונות או להדפיס משימות הדפסה שונות, ניתן להגדיר באופן אוטומטי את כל משימות ההדפסה על-ידי שמירה של כל הגדרות הפלט כהגדרות הדפסה קבועות מראש. השימוש בהגדרות הדפסה קבועות מראש הוא דרך מהירה ואמינה להדפסת מסמכים הדורשים הגדרות מדויקות לאפשרויות רבות בתיבת הדו-שיח Print.

ניתן לשמור ולטעון קביעות הדפסה מוגדרות מראש, והדבר מאפשר לגבות אותן בקלות או להפוך אותן לזמינות עבור ספקי השירותים, הלקוחות, או משתמשים אחרים בקבוצת העבודה.

ניתן גם ליצור קביעות הדפסה מוגדרות מראש בתיבת הדו-שיח Print Presets.

יצירת הגדרות הדפסה קבועות מראש

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר File >‏ Print, שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על Save Preset. הזן שם או השתמש בברירת המחדל, ולחץ על הלחצן OK. בשיטה זו, ההגדרה הקבועה מראש נשמרת בקובץ ההעדפות.

  • בחר File >‏ Print Presets >‏ Define ולחץ על New. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, הקלד שם חדש או השתמש בברירת המחדל, שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על הלחצן OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Print Presets. לאחר מכן, לחץ שוב על הלחצן OK.

החלת הגדרות הדפסה קבועות מראש

 1. בחר File‏ ‏> Print.
 2. בחר הגדרת הדפסה קבועה מראש בתפריט Print Preset. אם תרצה, תוכל לאשר את הגדרות המדפסת בתיבת הדו-שיח Print.
 3. לחץ על Print.

הערה:

ב-InDesign, ניתן גם להדפיס בעזרת הגדרת הדפסה קבועה מראש בעזרת בחירה בהגדרה כזו בתפריט File >‏ Print Presets.

עריכת הגדרות הדפסה קבועות מראש

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר File >‏ Print, שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על Save Preset. בתיבת הדו-שיח Save Preset המוצגת, הקלד שם בתיבת הטקסט או השתמש בשם הנוכחי. ‏(אם השם הנוכחי הוא שם של הגדרה קבועה מראש קיימת, השמירה תדרוס את ההגדרה הקיימת). לחץ על OK.

  • בחר File >‏ Print Presets >‏ Define, בחר הגדרה קבועה מראש מהרשימה ולחץ על Edit. התאם את הגדרות ההדפסה ולחץ על הלחצן OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Print Presets. לאחר מכן, לחץ שוב על הלחצן OK.

  הערה:

  ניתן לערוך את קביעת ברירת המחדל המוגדרת מראש כמו כל הגדרה אחרת, בעזרת הצעדים שצוינו לעיל.

מחיקת הגדרות הדפסה קבועות מראש

 1. בחר File >‏ Print Presets >‏ Define.
 2. בחר באחת או יותר מההגדרות הקבועות מראש ברשימה, ולחץ על Delete. הקש Shift לבחירת הגדרות סמוכות. לבחירת הגדרות קבועות מראש שאינן סמוכות, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על ההגדרות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת