הערה:

ב-Photoshop CS6 פונקציונליות תלת-ממד נכללה ב-Photoshop Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended.

הבנה והצגה של קובצי תלת-ממד

Photoshop מאפשרת לכם למקם ולהנפיש מודלים בתלת-ממד, לערוך מרקמים ותאורה ולבחור מבין כמה מצבי רינדור.

יסודות תלת-ממד

קובצי תלת-ממד מורכבים מהרכיבים הבאים:

Meshes

מספקות את המבנה שעליו מבוסס דגם תלת-ממד. רשת שינוי מוצגת לעתים קרובות כמסגרת תיל – שלד מבני הבנוי מאלפי מצולעים נפרדים. דגם תלת-ממד כולל תמיד רשת שינוי אחת לפחות, ויכול לשלב מספר רשתות שינוי. ב- Photoshop ניתן להציג רשתות שינוי במגוון מצבי רינדור, ולטפל בהן בנפרד. אם כי לא ניתן לשנות את המצולעים ברשת שינוי, ניתן לשנות את הכיוון והצורה שלה בעזרת שינוי גודלה לאורך צירים שונים. ניתן גם ליצור רשתות שינוי תלת-ממדיות משלכם, בעזרת צורות מוגדרות מראש או המרת שכבות דו-ממדיות קיימות. ראו הגדרות רשתות שינוי של תלת-ממד.

הערה:

לעריכת מצולעי רשת השינוי של דגם תלת-ממד, יש להשתמש בתוכנה ליצירת תוכן תלת-ממדי.

Materials

לרשת שינוי יכול להיות משויך חומר אחד או יותר, השולט במראה של כל רשת השינוי או של חלק ממנה. החומר מסתמך על תת-רכיבים הנקראים מפות מרקמים, שהאפקט המצטבר שלהן יוצר את מראה החומר. מפת המרקם עצמה היא קובץ של תמונה דו-ממדית היוצרת איכויות שונות, כגון צבע, דוגמת מילוי, ברק או גבשושיות. חומר של Photoshop יכול להשתמש בתשעה סוגים שונים של מפות מרקמים לכל היותר להגדרת המראה הכולל שלו. ראו קביעות חומרים תלת-ממדיים.

Lights

הסוגים כוללים Infinite, ‏Spot, ‏Point Lights וכן אורות מבוססי-תמונה המקיפים את הסצנה מסביב. ניתן להזיז ולהתאים צבע ועוצמה של מקורות אור קיימים, ולהוסיף תאורות חדשות לסצנה תלת-ממדית. ראו הגדרות מקורות אור לתלת-ממד.

פתיחת קובץ תלת-ממד

Photoshop יכול לפתוח את תבניות תלת-הממד הבאות: DAE (‏Collada)‏, OBJ‏, 3DS‏, U3D ו- KMZ (‏Google Earth).

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח קובץ תלת-ממד בפני עצמו, בחרו File > ‏Open ובחרו קובץ.

  • כדי להוסיף קובץ תלת-ממד כשכבה בקובץ פתוח, בחרו 3D > ‏New Layer From 3D File ולאחר מכן בחרו בקובץ התלת-ממד. השכבה החדשה משקפת את ממדי הקובץ הפתוח ומציגה את מודל התלת-ממד מעל לרקע שקוף.

העדפות ביצועים ותצוגה של תלת ממד

 1. בחרו Edit > ‏Preferences > ‏3D ‏(Windows) או Photoshop > ‏Preferences 3D ‏(Mac OS).

 2. לקבלת מידע בנושא אפשרויות, רחפו עם המצביע מעל האפשרויות וקראו את הסעיף Description שבתחתית תיבת הדו-שיח.

כלי עצמים ומצלמה בתלת-ממד

כלי עצם ומצלמה תלת-ממדיים הופכים לפעילים כשבוחרים בשכבה תלת-ממדית. השתמשו בכלי עצם תלת-ממדי לשינוי המיקום או הגודל של דגם תלת-ממד. השתמשו בכלי המצלמה התלת-ממדית לשינוי תצוגת הסצנה. אם המערכת תומכת ב- OpenGL, ניתן גם להשתמש בצירי תלת-ממד לטיפול בדגמים ומצלמות תלת-ממד. ראו שימוש בצירי תלת-ממד

הזזה, סיבוב או שינוי גודל של דגם תלת-ממדי בעזרת כלי עצם תלת-ממדי

ניתן להשתמש בכלי העצם התלת-ממדי לסיבוב, למיקום מחדש או לשינוי גודל של דגם. בשעת טיפול בדגם תלת-ממדי, נקודת המבט של המצלמה נשארת קבועה.

הערה:

להצגת עצות בנוגע לכל אחד מכלי התלת-ממד, בחרו Panel Options מתפריט החלונית Info ובחרו Show Tool Hints. לחצו על כלי, ולאחר מכן הזיזו את הסמן לחלון התמונה להצגת פרטי עצת הכלי בחלונית Info.

כלים ואפשרויות של עצמי תלת-ממד ב-Photoshop
כלים ואפשרויות של עצמי תלת-ממד

A. חזרה למיקום המקורי של העצם B. Rotate‏ C. Roll‏ D. Pan‏ E. Slide‏ F. Scale‏ G. תפריט Position‏ H. שמירת מיקום נוכחי I. מחיקת מיקום נוכחי J. קואורדינטות מיקום 
 1. בחלונית Tools, לחצו על אחד מכלי העצם התלת-ממדי, ולחצו לחיצה ממושכת על לחצן העכבר כדי לבחור באחד מהסוגים הבאים:

  הערה:

  לחצו לחיצה ממושכת על Shift תוך כדי גרירה להגבלת הכלים Rotate, ‏Pan, ‏Slide או Scale לכיוון תנועה אחד.

  Rotate

  גררו למעלה או למטה לסיבוב הדגם על ציר x, או גררו מצד לצד לסיבוב הדגם על ציר y. לגלגול הדגם, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה.

  Roll

  גררו מצד לצד לסיבוב הדגם על ציר z.

  Pan

  גררו מצד לצד להזזה אופקית של הדגם, או גררו למעלה או למטה להזזה אנכית. להזזת הדגם בכיוון x/z, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה.

  Slide

  גררו מצד לצד להזזה אופקית של הדגם, או למעלה או למטה להתקרבות אל הדגם או להתרחקות ממנו. להזזת הדגם בכיוון x/y, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS).

  Scale

  להגדלה או להקטנה של הדגם, גררו למעלה או למטה. לשינוי גודל בכיוון z, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה.

לחצו על הסמל Return To Initial Position בסרגל האפשרויות כדי לחזור לתצוגה הראשונית של הדגם.

להתאמת המיקום, הסיבוב או שינוי הגודל בעזרת מספרים, הזינו ערכים מצד ימין של סרגל האפשרויות.

הזזת מצלמה תלת-ממדית

השתמשו בכלי מצלמה תלת-ממדית להזזת נקודת המבט של המצלמה תוך שמירה על מיקום קבוע של העצם התלת-ממדי.

הערה:

להצגת עצות כלים לכל אחד מכלי התלת-ממד, בחרו Panel Options מתפריט החלונית ובחרו Show Tool Hints. לחצו על כלי, ולאחר מכן הזיזו את הסמן לחלון התמונה להצגת פרטי הכלי בחלונית Info.

כלים ואפשרויות של מצלמה תלת-ממדית ב-Photoshop
כלים ואפשרויות של מצלמה תלת-ממדית

A. חזרה למיקום המקורי של המצלמה B. Rotate‏ C. Roll‏ D. Pan‏ E. הליכה F. זכוכית המגדלת G. תפריט View‏ H. שמירת מיקום המצלמה הנוכחי I. מחיקת מיקום המצלמה הנוכחי J. קואורדינטות מיקום מצלמה 
 1. בחלונית Tools, לחצו על אחד מכלי המצלמה התלת-ממדית, ולחצו לחיצה ממושכת על לחצן העכבר כדי לבחור באחד מהסוגים הבאים:

  הערה:

  הקישו Shift תוך כדי גרירה להגבלת הכלים Rotate, ‏Pan או Walk לכיוון תנועה אחד.

  Rotate

  גררו כדי לסובב את המצלמה בכיוון x או בכיוון y. לחצו לחיצה ממושכת על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה כדי לגלגל את המצלמה.

  Roll

  גררו כדי לגלגל את המצלמה.

  Pan

  גררו להזזת המצלמה בכיוון x או בכיוון y. לביצוע תנועת פנורמה עם המצלמה בכיוון x או z, לחצו לחיצה ממושכת על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה.

  הליכה

  גררו להולכת המצלמה (הזזה בכיוון z וסיבוב בכיוון y). לחצו לחיצה ממושכת על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה להולכת המצלמה בכיוון z/x‏ (הזזה בכיוון z וסיבוב בכיוון x).

  זכוכית המגדלת

  גררו לשינוי שדה הראייה של מצלמה תלת-ממדית. שדה הראייה המרבי הוא 180.

  Perspective Camera (Zoom only)‎‏

  מציג קווים מקבילים המתכנסים לנקודות מגוז.

  Orthographic Camera (Zoom only)‎‏

  שומר על קווים מקבילים ללא התכנסות. מציג את הדגם בתצוגת גודל מדויקת, ללא עיוות פרספקטיבה.

  DOF (Zoom only)‎‏

  מגדיר את עומק השדה. Distance קובע כמה רחוק יהיה שדה המיקוד מהמצלמה. Blur מטשטש את שאר התמונה.

  הערה:

  הזיזו את DOF כדי לדמות אפקטי מיקוד של מצלמה.

בסרגל האפשרויות, הערכים המספריים מציגים את המיקום של x‏, y ו- z של המצלמה התלת-ממדית. ניתן גם לערוך ערכים אלה ידנית כדי להתאימם לתצוגת המצלמה.

שינוי או יצירה של נקודת המבט של מצלמה תלת-ממדית

 1. ניתן גם לערוך ערכים אלה ידנית כדי להתאימם לתצוגת המצלמה.

  • בחרו קביעה מוגדרת מראש לנקודת המבט של מצלמת הדגם מתפריט View.

  הערה:

  כל תצוגות המצלמה הקבועות מראש משתמשות בהטלה אורתוגרפית.

  • להוספת נקודת מבט מותאמת אישית, מקמו את המצלמה התלת-ממדית במיקום הרצוי באמצעות אחד מכלי המצלמה התלת-ממדית ולחצו על 'שמור' בסרגל האפשרויות.

  הערה:

  כדי לחזור לתצוגת ברירת המחדל של המצלמה, בחרו כלי של מצלמה תלת-ממדית ולחצו על הסמל Return To Initial Camera Position בסרגל האפשרויות.

ציר תלת-ממדי

3D Axis מציג את כיוון ציר X‏, Y ו-Z הנוכחי של דגמים, מצלמות, תאורות ורשתות שינוי תלת-ממדיים בחלל תלת-ממדי. הוא מופיע כאשר אתם בוחרים בכלי תלת-ממד כלשהו, והוא מאפשר לכם דרך חלופית לטיפול בפריט שנבחר.

ציר תלת-ממדי ב-Photoshop
3D Axis שנבחר בו הכלי Mesh Rotate

A. הכלי שנבחר B. מזעור או הגדלה של 3D Axis‏ C. הזזת פריט לאורכו של ציר D. סיבוב פריט E. דחיסה או הארכה של פריט F. שינוי גודל של פריט 

הערה:

יש להפעיל את OpenGL לתצוגת צירי תלת-ממד. 

תצוגה או הסתרה של צירי תלת-ממד

 • בחרו View‏ > Show‏ > 3D Axis‏.

מזעור, שחזור, הזזה או שינוי גודל של ציר תלת-ממדי

 1. הזיזו את המצביע לציר תלת-ממדי לתצוגת סרגל הבקרה.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • להזזת ציר תלת-ממד, גררו את סרגל הבקרה.

  • למזעור, לחצו על סמל המזעור.

  • לשחזור הגודל המקורי, לחצו על ציר התלת-ממד הממוזער.

  • לשינוי גודל, גררו את סמל הזום.

הזזה, סיבוב או שינוי גודל של פריטים שנבחרו באמצעות ציר תלת-ממד

לשימוש בציר תלת-ממד, הזיזו את מצביע העכבר מעל לבקר ציר כדי לסמנו, ולאחר מכן גררו באופן הבא:

הערה:

בקרי הציר הזמינים ישתנו בהתאם למצב העריכה הנוכחי (עצם, מצלמה, רשת שינוי או אור).

 • להזזת הפריט לאורך ציר X‏, Y או Z, סמנו את הקצה החרוטי של הציר הרצוי. גררו לאחד משני הכיוונים לאורך הציר.

 • לסיבוב הפריט, לחצו על סמל הסיבוב שבתוך קצה הציר. עיגול צהוב מופיע ומציג את מישור הסיבוב. גררו את העיגול עם כיוון השעון או נגד כיון השעון מסביב למרכז הציר התלת-ממדי. לסיבוב הדרגתי יותר, הזיזו את העכבר רחוק יותר ממרכז הציר התלת-ממדי.

 • לשינוי גודל הפריט, גררו את הקובייה שבמרכז הציר התלת-ממדי למעלה או למטה.

 • לדחיסה או להארכה של הפריט לאורך ציר, גררו אחת מקוביות שינוי הצורה הצבעוניות קרוב יותר או רחוק יותר מקוביית המרכז.

 • להגבלת התנועה למישור של עצם, הזיזו את מצביע העכבר לאזור שבו שני צירים מצטלבים, ליד קוביית המרכז. סמל מישור צהוב מופיע בין שני הצירים. גררו בכיוון הרצוי. ניתן גם להזיז את המצביע לאזור התחתון של קוביית המרכז להפעלת סמל המישור.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת