יצירת עצמים תלת-ממדיים מתמונות דו-ממדיות

Photoshop יכול לבנות מגוון של עצמים תלת-ממדיים בסיסיים, תוך שימוש בשכבות דו-ממדיות כנקודת ההתחלה. לאחר יצירת עצם תלת-ממדי, ניתן להזיזו במרחב תלת-ממדי, לשנות את קביעות הרינדור, או למזג אותו עם שכבות תלת-ממדיות אחרות.

 • המרת שכבות דו-ממדיות לגלויות תלת-ממדיות (מישורים עם מאפייני תלת-ממד). אם השכבה שאתם מתחילים ממנה היא שכבת מלל, תכונות השקיפות הקיימות בה נשמרות.

 • עטיפת עצם תלת-ממדי, כגון חרוט, קובייה או גליל, בשכבה דו-ממדית.

 • יצירת רשת שינוי תלת-ממדית מנתונים של גווני אפור בתמונה דו-ממדית.

 • דימוי של טכניקת עבודה במתכת בשם ריקוע מאחור (repoussé) על-ידי הבלטת עצם דו-ממדי במשטח תלת-ממדי. ראו יצירת ריקוע מאחור בתלת-ממד.

 • בניית גוף תלת-ממדי מקובץ מרובה מסגרות, כגון קובץ הדמייה רפואית מסוג DICOM‏. Photoshop משלב פרוסות בודדות של הקובץ לעצם תלת-ממדי, שניתן לטפל בו במרחב תלת-ממדי ולהציגו מכל זווית שהיא. ניתן להחיל אפקטי רינדור שונים לגוף תלת-ממדי כדי למטב את התצוגה של חומרים שונים שנסרקו, כגון עצמות או רקמות רכות. See Create a 3D volume.

יצירת גלויה תלת-ממדית

הערה:

ניתן להוסיף גלויה תלת-ממדית לסצנה תלת-ממדית קיימת, כדי ליצור משטח המציג צל והשתקפויות מעצמים אחרים בסצנה.

 1. פתחו תמונה דו-ממדית ובחרו בשכבה שברצונכם להמיר לגלויה.

 2. בחרו ‎3D ‏> New 3D Postcard From Layer.

  • השכבה הדו-ממדית מומרת לשכבה תלת-ממדית בחלונית Layers. תוכן השכבה הדו-ממדית מוחל כחומר על שני הצדדים של הגלויה.

  • השכבה הדו-ממדית המקורית מופיעה בחלונית Layers כמפת המרקם Diffuse לגלויה התלת-ממדית. ‏(ראו סקירה על החלונית 3D).

  • השכבה התלת-ממדית שומרת על מידות התמונה הדו-ממדית המקורית.

 3. ‏(אופציונלי) להוספת הגלויה התלת-ממדית כמשטח מישורי לסצנה תלת-ממדית, מזגו את השכבה התלת-ממדית החדשה עם שכבה תלת-ממדית קיימת הכוללת עצמים תלת-ממדיים אחרים, ולאחר מכן יישרו אותה בהתאם לצורך. (ראו שילוב עצמים תלת-ממדיים).

 4. ייצאו את השכבה התלת-ממדית בתבנית קובץ תלת-ממדי או שמרו אותה בתבנית PSD כדי לשמור על התוכן התלת-ממדי החדש. ‏(ראו ייצוא שכבותתלת-ממדיות).

יצירת צורות תלת-ממדיות

בהתאם לסוג העצם שתבחרו, הדגם התלת-ממדי שייווצר יכלול רשת שינוי אחת או יותר. האפשרות Spherical Panorama ממפה תמונת פנורמה לפנים של כדור תלת-ממדי.

 1. פתחו תמונה דו-ממדית ובחרו בשכבה שברצונכם להמיר לצורה תלת-ממדית.

 2. בחרו 3D‏ >‏ New Shape From Layer‏, ובחרו צורה מהתפריט. הצורות כוללות עצמים עם רשת שינוי אחת, כגון סופגניה, כדור או כובע, וכן עצמים עם מספר רשתות שינוי, כגון חרוט, קובייה, גליל, פחית סודה או בקבוק יין.

  הערה:

  ניתן להוסיף צורות מותאמות אישית לתפריט הצורות. צורות הן קובצי דגמים תלת-ממדיים של Collada (.dae)‎ . להוספת צורה, מקמו את קובץ הדגם של Collada בתיקייה Presets\Meshes בתיקייה של Photoshop.

  • השכבה הדו-ממדית מומרת לשכבה תלת-ממדית בחלונית Layers.

  • השכבה הדו-ממדית המקורית מופיעה בחלונית Layers כמפת מרקם מסוג Diffuse. ניתן להשתמש בה במשטח אחד או יותר של העצם התלת-ממדי החדש. ייתכן שלמשטחים אחרים תוקצה מפת המרקם Diffuse של ברירת המחדל, עם קביעת צבע של ברירת המחדל. ראו סקירה על החלונית 3D.

 3. ‏(אופציונלי) השתמשו באפשרות Spherical Panorama אם אתם משתמשים בתמונת פנורמה כקלט דו-ממדי. אפשרות זו ממירה תמונת פנורמה כדורית מלאה של 360 על 180 מעלות לשכבה תלת-ממדית. לאחר המרתה לעצם תלת-ממדי, ניתן לצבוע אזורים בתמונת הפנורמה שבדרך כלל קשה להגיע אליהם, כגון קטבים או אזורים הכוללים קווים ישרים. למידע בנושא יצירת תמונת פנורמה דו-ממדית בעזרת חיבור תמונות, ראו יצירת תמונת פנורמה של 360 מעלות.

 4. ייצאו את השכבה התלת-ממדית בתבנית קובץ תלת-ממדי או שמרו אותה בתבנית PSD כדי לשמור על התוכן התלת-ממדי החדש. ראו ייצוא שכבותתלת-ממדיות.

יצירת רשת-שינוי תלת-ממדית

הפקודה New Mesh from Grayscale ממירה תמונה בגווני אפור למפת עומק, המתרגמת ערכים בהירים למשטח של עומק משתנה. ערכים בהירים יוצרים אזורים מוגבהים על גבי המשטח, וערכים כהים יוצרים אזורים נמוכים יותר. לאחר מכן, Photoshop מחיל מפת עומק על אחת מארבע הצורות הגאומטריות האפשריות של הדגם התלת-ממדי.

 1. פתחו תמונה דו-ממדית ובחרו שכבה אחת או יותר שברצונכם להמיר לרשת שינוי תלת-ממדית.

 2. ‏(אופציונלי) המירו את התמונה למצב גווני אפור. בחרו Image‏ > Mode‏ > Grayscale‏, או השתמשו בפקודה Image‏ > Adjustments‏ > Black & White‏ לעידון ההמרה לגווני אפור.

  הערה:

  אם אתם משתמשים בתמונת RGB כקלט בשעת יצירת רשת שינוי, הערוץ הירוק משמש להפקת מפת העומק.

 3. ‏(אופציונלי) במקרה הצורך, בצעו התאמות בתמונה בגווני אפור כדי להגביל את טווח ערכי הצבעים הבהירים.

 4. בחרו 3D‏ >‏ New Mesh From Grayscale ובחרו אפשרות רשת שינוי.

  Plane

  מחיל נתוני מפת עומק על משטח מישורי.

  Two-Sided Plane

  יוצר שני מישורים לאורך ציר מרכזי, ומחיל נתוני מפת עומק על שני המישורים.

  Cylinder

  מחיל נתוני מפת עומק מהמרכז כלפי חוץ, לאורך ציר אנכי.

  Sphere

  מחיל נתוני מפת עומק בצורה רדיאלית מנקודת המרכז כלפי חוץ.

Photoshop יוצר שכבה תלת-ממדית הכוללת את רשת השינוי החדשה. הוא יוצר גם מפות מרקם מסוג Diffuse‏, Opacity ו- Planar Depth Map לעצם התלת-ממדי תוך שימוש בשכבה המקורית בגווני אפור או בצבע.

ניתן לחזור ולפתוח את מפת העומק המישורית כעצם חכם בכל עת ולערוך אותה. עם שמירתה, רשת השינוי נוצרת מחדש.

הערה:

מפת המרקם Opacity אינה מוצגת בחלונית Layers, משום שמפה זו משתמשת באותו קובץ מרקם כמו המפה Diffuse (השכבה הדו-ממדית המקורית). כששתי מפות מרקם מתייחסות לאותו קובץ, הקובץ מופיע רק פעם אחת בחלונית Layers.

יצירת הנפשות תלת-ממדיות

בעזרת שימוש בציר הזמן של ההנפשה ב- Photoshop, ניתן ליצור הנפשה תלת-ממדית המניעה דגם תלת-ממדי במרחב ומשנה את אופן התצוגה שלו במהלך הזמן. ניתן להוסיף הנפשה לכל אחד מהמאפיינים הבאים של שכבה תלת-ממדית:

 • עצם תלת-ממדי או מיקום מצלמה. השתמשו בכלי המיקום התלת-ממדי או בכלי המצלמה להזזת דגם או מצלמה תלת-ממדית במהלך הזמן. Photoshop יכול ליצור רצף מסגרות בין מיקומים שונים או תנועות של המצלמה לקבלת אפקטי תנועה חלקים.

 • קביעות רינדור של תלת-ממד. שינוי מצבי רינדור, כולל היכולת ליצור רצף מעברים בין מצבי רינדור מסוימים. לדוגמה, שינוי הדרגתי של מצב קודקודים למסגרת תיל במהלך הזמן, כדי לדמות שרטוט של מבנה הדגם.

 • חתך רוחב תלת-ממדי. סיבוב מישור חיתוך כדי להציג חתך רוחב משתנה במהלך הזמן. ניתן לשנות קביעות של חתך רוחב בין מסגרות כדי לסמן אזורים שונים בדגם במהלך הנפשה.

להנפשה באיכות גבוהה, ניתן לעבד כל מסגרת הנפשה בעזרת הקביעה Render for Final Output. ראו שינוי אפקטי רינדור.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת