Sužinokite, kaip suaktyvinti arba išaktyvinti „Adobe“ programas.

Kas yra aktyvinimas?

Aktyvinimas patvirtina jūsų programinės įrangos licenciją, kad apsaugotų nuo sukčiavimo ir išvengtų piktnaudžiavimo „Adobe“ produktais ir paslaugomis. Aktyvinimo proceso metu į „Adobe“ įvairiu laiku siunčiami duomenys, pvz., apie atsisiuntimą, įdiegimą, pašalinimą, serijos numerio naudojimą, paleidimą, taip pat siunčiami duomenys, kai tikrinama, ar nėra „Adobe“ programinės įrangos atnaujinimų. „Adobe“ taip pat gali naudoti šią informaciją licencijos atnaujinimo parinktims teikti ir padėti suprasti mūsų produktų naudojimą.

Pastaba:

Aktyvinimo proceso metu kompiuterio sistemos standžiajame diske išsaugoma šifruota informacija apie jūsų licenciją. Ankstesnės nei CC 2019 programos versijos šią informaciją saugo bendrinamame „Adobe“ kataloge.  CC 2019 arba naujesnės versijos programos šią informaciją saugo naudotojo OS apsaugotoje saugykloje pasitelkiant kredencialų įrašus, kurių pavadinimų pradžioje yra „Adobe“, šiose vietose:

 • „macOS“ sistemoje: prisijungimo „Keychain“
 • „Windows“ sistemoje: „Credential Manager“

Kas yra išaktyvinimas?

Išaktyvinus programa atjungiama nuo galiojančios naudotojo licencijos. Išaktyvintą programą galite bet kada vėl suaktyvinti, jei tik norite. Norint išaktyvinti programą, jos nereikia pašalinti iš kompiuterio. Pašalinus programą iš kompiuterio jos licencija nebūtinai išaktyvinama.

Su viena „Adobe“ programinės įrangos licencija galite įdiegti programas dviejuose kompiuteriuose – pvz., namuose ir biure. Jei norite įdiegti programinę įrangą trečiame kompiuteryje, visų pirma turite išaktyvinti vieną įdiegtą programą. Tai padarykite taip.

Pastaba:

Išaktyvinimo metu pašalinama visa kompiuteryje saugoma informacija apie jūsų licenciją (žr. anksčiau).

Kaip aktyvinti arba pasyvinti programą

 1. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto.
 2. Atidarykite programą, kurią norite aktyvinti arba pasyvinti. 
 3. Raskite programą arba programų paketą žemiau pateiktoje lentelėje, tada naudodami pateiktą Žinyno meniu komandą aktyvinkite arba pasyvinkite savo programą.

Pastaba:

Paskyros išaktyvinimą taip pat galite atlikti apsilankę Adobe.com.

Produktas Žinyno meniu aktyvinimo komanda Žinyno meniu pasyvinimo komanda Pastabos
CC 2019 ir naujesnės „Creative Cloud“ programos versijos Žinynas > Prisijungti Žinynas Atsijungti (jūsų „Adobe“ ID)

Norėdami rasti instrukcijas, žiūrėkite „Creative Cloud“ programų aktyvinimas ir pasyvinimas.

Jei kyla problemų, žr. Licencijavimo klaidos | CC 2019.

CC 2018 ir ankstesnės „Creative Cloud“ programos versijos

Žinynas > Prisijungti Žinynas > Atsijungti (jūsų „Adobe ID“)

Norėdami rasti instrukcijas, žiūrėkite „Creative Cloud“ programų aktyvinimas ir pasyvinimas.

Norėdami rasti instrukcijas, žiūrėkite „Creative Cloud“ aktyvinimo klaidų sprendimas.

„Acrobat DC“ Žinynas > Prisijungti Žinynas > Atsijungti (jūsų „Adobe ID“) Norėdami rasti instrukcijas, žiūrėkite „Creative Cloud“ programų aktyvinimas ir pasyvinimas.
Norėdami rasti instrukcijas, žiūrėkite „Creative Cloud“ aktyvinimo klaidų sprendimas.
„Acrobat“ XI ir X versijos Žinynas Aktyvinti Žinynas Pasyvinti* „Adobe Acrobat“ XI ir X versijos aktyvinamos iškart, kai tik programinė įranga aptinka interneto ryšį. Norėdami aktyvinti „Acrobat“ rankiniu būdu, naudokite komandą „Aktyvinti“.Problemos aprašytos skyriuje Aktyvinimo ir pasyvinimo trikčių nustatymas ir šalinimas.
„Creative Suite 6“ Žinynas Aktyvinti Žinynas Pasyvinti* Aktyvinkite programinę įrangą per pirmąsias septynias naudojimo dienas.Problemos aprašytos skyriuje Aktyvinimo ir pasyvinimo trikčių nustatymas ir šalinimas.
„Creative Suite 5“ Žinynas Aktyvinti Žinynas Pasyvinti* „Creative Suite 5“ programos aktyvinamos automatiškai, kai tik programinė įranga aptinka interneto ryšį, arba programinė įranga paragina ją suaktyvinti vykstant diegimui. Problemos aprašytos skyriuje Aktyvinimo ir pasyvinimo trikčių nustatymas ir šalinimas.

„Creative Suite“ 2 ir 3 versijos
„Acrobat“ 7, 8 ir 3D versijos
„Audition 3“

 

N/A N/A Mūsų senstantys ankstesnių versijų „Acrobat“ ir „Creative Suite“ (CS) programų serveriai pasenę. Be aktyvinimo serverių šios programos rodo aktyvinimo arba ryšio klaidą bandant patvirtinti licenciją. Norėdami įdiegti versiją, kurios nereikia aktyvinti, žr. Klaida: „Neveikia aktyvinimo serveris“ | CS2, „Acrobat 7“, „Audition 3“ arba Aktyvinimo arba ryšio klaida | CS3, „Acrobat 8“.
„FrameMaker“ „RoboHelp“
„TCS“
Žinynas > Prisijungti Žinynas > Atsijungti Produktas aktyvinamas jį pirmą kartą paleidus po to, kai įvedamas jos serijos numeris. Kaip rasti serijos numerį, aprašyta skyriuje Kaip rasti serijos numerį arba panaudojimo kodą
„Photoshop Elements“
„Premiere Elements“
Žinynas > Prisijungti Žinynas > Atsijungti Produktas aktyvinamas jį pirmą kartą paleidus po to, kai įvedamas jos serijos numeris. Kaip rasti serijos numerį, aprašyta skyriuje Kaip rasti serijos numerį arba panaudojimo kodą
„Flash Player“
„Acrobat Reader“
„Shockwave Player“
N/A N/A Šių produktų suaktyvinti nereikia. 

* Pasirinkite vieną iš šių parinčių, norėdami pasyvinti „Acrobat XI“, „Acrobat X“, „Creative Suite 6“ ir „Creative Suite 5“: 

 • „Pasyvinti“ arba „Sustabdyti aktyvinimą“:: šiomis parinktimis programinė įranga pasyvinama, bet kompiuteryje išsaugomi licencijavimo duomenys. Vieną iš šių parinkčių pasirinkite tuo atveju, jei norite laikinai išaktyvinti programinę įrangą, bet ketinate vėl ją suaktyvinti šiame kompiuteryje.
 • Negrįžtamai išaktyvinti: šia parinktimi išaktyvinama programinė įranga ir iš kompiuterio pašalinami licencijavimo duomenys. Jei šiame kompiuteryje norėsite vėl naudoti šią programinę įrangą, iš naujo įveskite serijos numerį.

Kaip rasti serijos numerį arba pateikti panaudojimo kodą

Norint naudotis kai kuriomis programomis, pirmiausia reikia įvesti jų serijos numerį. Jei jūsų produktas pateiktas su panaudojimo kodu, naudokite jį serijos numeriui gauti.

Pastaba:

„Creative Cloud“ nereikalauja serijos numerių. Jeigu paleidus programą „Creative Cloud“ rodomas raginimas įvesti serijos numerį, vadinasi įvyko klaida. Kaip spręsti problemą, žiūrėkite Problemos sprendimas, kai „Creative Cloud“ programos klausia serijos numerio.

Aktyvinkite programą naujame kompiuteryje

Galite įdiegti ir aktyvinti savo asmeninę programą ne daugiau kaip dvejuose kompiuteriuose arba įrenginiuose, bet vienu metu galite naudoti tik vieną. Žiūrėkite Keliuose kompiuteriuose galiu naudoti savo prenumeratą arba programą?

Jei norite įdiegti savo produktą naujame kompiuteryje, pirmiausia turite pasyvinti jį viename iš kompiuterių. Pasyvinę galite įdiegti produktą naujame kompiuteryje.

Kompiuteris nebepasiekiamas?

Jeigu kompiuterio kuriame įdiegėte programą nebeturite, susisiekite su mumis, kad galėtumėme atnaujinti aktyvinimo informaciją sistemoje. Kai informacija bus pašalinta, galėsite įdiegti programą naujame kompiuteryje. 

DUK

Kokia informacija siunčiama į „Adobe“ vykdant aktyvinimą?

Vykdant aktyvinimą, „Adobe“ gali būti siunčiama tokia informacija:

Identifikatoriai (ID)

 • Unikalūs specifiniai jūsų įrenginio ir programinei įrangai įsigytos licencijos ID (sukurti „Adobe“). Naudojant šiuos ID galima nustatyti jūsų įrenginio vietą ir jūsų tapatybę.
 • Jūsų „Adobe ID“, jei prisijungėte prie „Adobe“ diegdami, naujindami arba naudodami „Adobe“ programinę įrangą. „Adobe ID“ nurodo jūsų tapatybę ir susieja su visais duomenimis, kuriuos pateikėte „Adobe“ kurdami arba naudodami savo „Adobe“ paskyrą. Jei jūsų įmonė naudoja administratorių ar kitą įgaliotą šalį minėtiems veiksmams, „Adome“ gali gauti ir tos šalies „Adobe ID“.

Įdiegto „Adobe“ gaminio informacija

 • Su įdiegtų produktų licencijomis susiję serijos numeriai
 • Produkto pavadinimas ir versijos numeris; įsigytos licencijos tipas
 • Su programine įranga susijusios Galutinio vartotojo licencinės sutarties versija
 • Kiek kartų paleidote „Adobe“ programą nuo paskutinio jos suaktyvinimo kiekvienai su produkto licencija susietai programai

Operacinės sistemos informacija

 • Operacinės sistemos tipas ir versija
 • Naudojama lokalė (kalbos dialektas ir rašymo sistema)
 • Vietinis įrenginio laikas (įskaitant laiko juostą)
 • Įrenginio pavadinimas
 • MAC adresas

IP adresas

Jūsų interneto paslaugos teikėjo jums priskirtą IP adresą „Adobe“ gauna, kai į „Adobe“ siunčiami aktyvinimo duomenys.

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika