Aktivizācijas un deaktivizācijas traucējummeklēšana

Atrodiet vienkāršus risinājumus vispārējām aktivizēšanas un deaktivizēšanas problēmām.

Aktivizācijas problēmas

Kas ir aktivizācija?

Aktivizācijas laikā lietojumprogramma vai pakalpojums tiek saistīts ar derīgu lietotāja licenci.

Lielākajai daļai lietojumprogrammu šis process ir pašsaprotams un tiek veikts automātiski pierakstīšanās laikā. Tomēr dažreiz var rasties kļūdas, piemēram, ja nespējat savienoties ar aktivizācijas serveri, jūsu licence nav aktīva vai arī jūs cenšaties instalēt lietojumprogrammu vairāk nekā divos datoros.

Šeit ir risinājumi dažām vispārējām aktivizācijas problēmām saistībā ar produktiem, kas nav Creative Cloud produkti.

Piezīme.

Vai ir radušās problēmas ar Creative Cloud lietojumprogrammu vai pakalpojumu? Skatiet Creative Cloud aktivizācijas kļūdu novēršana.

Vai jūsu datorā ir iestatīts pareizs datums un laiks?

Nepareizs datora sistēmas pulkstenis var radīt aktivizācijas problēmas. Vai nesen mainījāt sava datora datuma un laika iestatījumus? Pārbaudiet, vai jūsu datora sistēmas pulkstenim ir iestatīts pareizs datums un laiks.

Vai jūsu dators ir pieslēgts internetam?

Pirms mēģināt to aktivizēt, pārliecinieties, ka jūsu dators ir pieslēgts internetam. Ja jūsu datoram ir savienojums ar internetu un joprojām rodas savienojamības kļūdas, izmēģiniet risinājumus, kas norādīti sadaļā Savienojuma kļūdu novēršana.

Vai lietojumprogramma ir instalēta pārāk daudzos datoros?

Ja esat iegādājies vienu Adobe programmatūras licenci, varat instalēt lietojumprogrammu divos datoros. Tomēr jebkurā laikā jūs varat to lietot tikai vienā datorā. Lai instalētu lietojumprogrammu trešajā datorā, jums vispirms ir jādeaktivizē šī lietojumprogramma kādā no diviem datoriem, kuros tā tika instalēta vispirms.

Pārliecinieties, ka jūsu dators ir pieslēgts internetam, palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties deaktivizēt, un
izvēlieties Palīdzība > Deaktivizēt. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu “Adobe produktu aktivizācija un deaktivizācija”.

Ja vēlaties vienlaicīgi palaist lietojumprogrammu vairākos datoros, iegādājieties Adobe veikalā vēl vienu licenci.

Vēlaties aktivizēt lietojumprogrammu bezsaistē?

Creative Cloud, Acrobat DC un abonementu dalības pakalpojumus ir nepieciešams aktivizēt tiešsaistē. Skatiet Pierakstieties, lai aktivizētu savas Adobe lietotnes.

Ja datoru ar instalētu programmatūru nevar pieslēgt internetam vai Adobe aktivizācijas serveriem, CS6, CS5.5 un CS5 produktus var aktivizēt arī bezsaistē. Instrukcijas skatiet sadaļā “Aktivizācija bezsaistē”.

Aktivizācijas kļūdu kodi

Šeit sniegti daži bieži sastopamo aktivizācijas kļūdu kodi un to risinājumi.

Kļūdas kods Paziņojums par kļūdu Risinājums
 

“Aktivizācijas ierobežojums sasniegts [produktam]. Šis sērijas numurs jau ir aktivizēts 2 datoros.”

-vai-

“Pārsniegts maksimālais aktivizāciju daudzums.”

Skatiet sadaļu “Kļūdas paziņojums “Aktivizācijas ierobežojums sasniegts” vai “Pierakstīšanās neizdevās””.
159:41

"Interneta savienojums nav noteikts"

-vai-

“Mēs nevaram aktivizēt [produkta nosaukums]. Šī produkta lietošanai nepieciešama produkta aktivizācija...”

-vai-

“Vai nu jūsu dators ir bezsaistē, vai arī jūsu datora pulkstenis ir nepareizi iestatīts un izraisa pieslēgšanās kļūdu. Nepieciešams interneta pieslēgums. Lūdzu, pieslēdzieties internetam vai noregulējiet pulksteni un mēģiniet vēlreiz.”

-vai-

“Lūdzu, pieslēdzieties internetam un atkārtojiet.”


Skatiet tēmu Savienojuma kļūdu novēršana.
  “Nespēj aktivizēt | Macromedia produkti” Skatiet “Kļūda: nespēj aktivizēt | Macromedia produkti
  E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED Jūs mēģināt aktivizēt Adobe Digital Editions 1.x vai lasīt EPUB. Skatiet sadaļu “Atrisināt Digital Editions kļūdu E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED”.
  E_AUTH_NOT_READY Jūs mēģināt palaist Adobe Digital Editions 2.0. Skatiet sadaļu “Aktivizācijas kļūdas Adobe Digital Editions”.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Jūsu datora pulkstenis rāda nepareizu laiku. Iestatiet sava datora pulkstenim pareizu datumu un laiku.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Nav konstatēts interneta pieslēgums. Minami tādi iemesli kā pieslēgšanās taimauts ugunsmūra iestatījumu dēļ un nespēja atrisināt resursdatora nosaukumu starpniekservera iestatījumu dēļ. Lai ieskatītos ugunsmūra vai starpniekservera iestatījumos un mēģinātu vēlreiz, skatiet sadaļu Savienojuma kļūdu novēršana.
129:17   Jūs palaižat CS5.5 operētājsistēmā macOS Jaunzēlandē. Skatiet sadaļu “Kļūda #129:17 | Palaist Creative Suite 5.5 produktu Jaunzēlandē”.
194:01 Mēģinājums deaktivizēt neaktivizētu mašīnu Jūs mēģināt deaktivizēt lietojumprogrammu, lai gan neesat to vēl aktivizējis. Skatiet sadaļu “Adobe produktu aktivizācija un deaktivizācija”.
194:6 Aktivizācija neizdevās Skatiet sadaļu Aktivizācija neizdevās | kļūda 194:6
194:110 Aktivizācija nenotika Jūs pēdējo 72 stundu laikā jau esat uzsācis procesu “Deaktivizēt visu”. Pēc 72 stundu perioda jūs varat mēģināt veikt procesu vēlreiz.
194:112 Klienta pulkstenis nav sinhronizēts Jūsu datora pulkstenis rāda nepareizu laiku. Iestatiet sava datora pulkstenim pareizu datumu un laiku.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Nav konstatēts interneta pieslēgums. Minami tādi iemesli kā pieslēgšanās taimauts ugunsmūra iestatījumu dēļ un nespēja atrisināt resursdatora nosaukumu starpniekservera iestatījumu dēļ. Lai ieskatītos ugunsmūra vai starpniekservera iestatījumos un mēģinātu vēlreiz, skatiet sadaļu Savienojuma kļūdu novēršana.

213:5

213:10

  Šīs kļūdas radušās lasīšanas režīmā esošas SLStore mapes dēļ. Skatiet sadaļu Konfigurācijas kļūda | Creative Cloud.

Deaktivizācijas problēmas

Kas ir deaktivizācija?

Deaktivizācijas laikā tiek pārtraukts lietojumprogrammas vai pakalpojuma savienojums ar derīgu lietotāja licenci. Jūs varat deaktivizēt lietojumprogrammu, to neatinstalējot no sava datora, kā arī varat to vēlāk atkal aktivizēt.

Dažreiz var rasties deaktivizācijas problēmas, piemēram, ja nevarat piekļūt datoram, kurā vēlaties deaktivizēt instalēto lietojumprogrammu.

Šeit ir risinājumi dažām vispārējām deaktivizācijas problēmām.

Piezīme.

Vai jums ir radušās Creative Cloud lietojumprogrammas vai pakalpojuma deaktivizācijas problēmas? Skatiet Creative Cloud aktivizācijas kļūdu novēršana.

Vai jūs atinstalējāt savas lietojumprogrammas, neveicot to deaktivizāciju?

Atinstalējot lietojumprogrammu no datora, netiek deaktivizēta tās licence. Lai deaktivizētu lietojumprogrammu, veiciet darbības, kas tālāk norādītas attiecībā uz jūsu produktu. Ja jūs atinstalējāt lietojumprogrammu no datora, kuram nevarat piekļūt, skatiet sadaļu “Vairs nevarat piekļūt iepriekšējam datoram?”.

Izvēlieties savu produktu

Acrobat DC

Nodrošiniet, ka jūsu dators ir savienots ar internetu. Pārinstalējiet Acrobat Pro DC vai Acrobat Standard DC tajā pašā datorā, kurā tās sākotnēji bija instalētas.

Acrobat DC abonements (to var iegādāties Creative Cloud vai Document Cloud)

Veiciet jebkuru no tālāk norādītajām darbībām:

  • Palaidiet lietojumprogrammu, pierakstieties, kad tas tiek lūgts. Pēc tam izvēlieties Palīdzība > Izrakstīties [Jūsu Adobe ID].
  • Izrakstieties no konta lapas. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Izrakstīšanās no konta lapas.

Acrobat DC (neierobežota licence)

Palaidiet lietojumprogrammu, pierakstieties, kad tas tiek lūgts. Pēc tam izvēlieties Palīdzība > Izrakstīties [Jūsu Adobe ID].

CS6, CS5.5, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X vai Acrobat 9

Nodrošiniet, ka jūsu dators ir savienots ar internetu. Instalējiet vēlreiz savu lietojumprogrammu tajā pašā datorā, kurā tā sākotnēji bija instalēta. Lietojumprogrammā izvēlieties Palīdzība > Deaktivizēt.

CS2, CS3 vai Acrobat 7, 8 vai 3D

Mūsu novecošanas aktivizācijas serveru izmantošana Acrobat un Creative Suite (CS) lietotņu agrākām versijām bija jāpārtrauc. Mēģinot apstiprināt licenci, bez aktivizācijas serveriem šīs lietotnes var parādīt aktivizācijas vai savienojuma kļūdu. Lai instalētu versiju, kam nav nepieciešama aktivizācija, skatiet Kļūda: “Aktivizācijas serveris nav pieejams” | CS2, Acrobat 7, Audition 3 vai Aktivizācijas vai savienojuma kļūda | CS3, Acrobat 8.

Skartās lietotnes: Creative Suite 2 un 3, Acrobat 7 un 8 (standarta un profesionālā) un Acrobat 3D Version 8.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu “Produktu aktivizācija un deaktivizācija”.

Vairs nevarat piekļūt iepriekšējam datoram?

Ja vairs nevarat piekļūt iepriekšējam datoram, kurā instalējāt šo lietojumprogrammu, jo tas ir nozagts, pazaudēts, bojāts vai bloķēts, sazinieties ar Adobe, lai deaktivizētu lietojumprogrammu.

Ja pirms programmatūras deaktivizēšanas jūs jauninājāt sava datora aparatūru, nomainījāt cieto disku, jauninājāt operētājsistēmu vai pārformatējāt datoru, jūs, iespējams, pārtraucāt aktivizācijas savienojumu.

Deaktivizācijas iespēja ir atspējota, vai arī tās nav?

Ja programmatūra, kuru jūs cenšaties deaktivizēt, ir daļa no komplekta, deaktivizējiet kādu citu komplektā iekļauto lietojumprogrammu. Palaidiet jebkuru komplektā iekļauto lietojumprogrammu un pēc tam izvēlieties Palīdzība > Deaktivizēt.

Ja jūsu uzņēmums ir iegādājies produktu saskaņā ar lielapjoma licencēšanas līgumu, deaktivizācijas opcija nav pieejama. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar savu korporatīvās licencēšanas administratoru.

Adobe logotips

Pierakstieties savā kontā