Šeit uzskaitīti biežāk sastopamo Adobe Creative Cloud aktivizācijas kļūdu kodi un problēmas, kā arī to risinājumi.

Uzmanību!

Šajā dokumentā aprakstīti Creative Cloud 2018 un iepriekšējo versiju aktivizācijas kļūdu kodi.

Creative Cloud 2019 lietojumprogrammu gadījumā skatiet Licencēšanas kļūdas | Creative Cloud 2019.

Kļūdas kods Kļūdas paziņojums vai problēmas apraksts Risinājums
nav pieejams „Aktivizācijas ierobežojums sasniegts
[produktam]. Šis sērijas numurs jau ir aktivizēts 2 datoros.”
 
VAI
 
“Maksimālais aktivizāciju skaits
pārsniegts”
Skatiet sadaļu „Aktivizācijas ierobežojums sasniegts” vai „Pierakstīšanās neizdevās” kļūdu.
nav pieejams “Nevaru pierakstīties Creative Cloud vai iedarbināt Creative Cloud lietotni.”

Pārliecinieties, ka dators pieslēgts internetam, un mēģiniet vēlreiz.

Ja jūs saņemat kļūdas paziņojumu, sameklējiet šo kļūdu un atbilstošu risinājumu šajā tabulā.

Ja jūsu kļūda nav sarakstā, sazinieties ar mums.

nav pieejams “Es mēģinu iedarbināt Creative Cloud lietotni, bet visu laiku saņemu uzaicinājumu ievadīt sērijas numuru. Es biju domājis, ka man nevajag sērijas numuru Creative Cloud izmantošanai.” Jums nav jāievada sērijas numurs. Skatiet Kā rīkoties, ja Creative Cloud lietotne uzaicina ievadīt sērijas numuru.
nav pieejams

„Mēs nespējam aktivizēt [produkta nosaukums]. Šī produkta lietošanai nepieciešama produkta aktivizācija.”

VAI

„Lūdzu, pieslēdzieties internetam un atkārtojiet.”

VAI

„Vai nu jūsu dators ir bezsaistē, vai arī jūsu datora pulkstenis ir nepareizi iestatīts un izraisa pieslēgšanās kļūdu. Nepieciešams interneta pieslēgums. Lūdzu, pieslēdzieties internetam vai noregulējiet pulksteni un mēģiniet vēlreiz.”

Vispirms pārliecinieties, vai jūsu datoram ir interneta pieslēgums, vai datums un pulksteņa laiks iestatīti pareizi. Ja tas neatrisina problēmu, norādījumus par resursu faila atiestatīšanu skatiet sadaļā Savienojuma kļūdu novēršana.
nav pieejams

"Nederīgs sērijas numurs"

VAI

"Jūsu ievadītais sērijas numurs ir atsaukts"

VAI

"Jūsu ievadītais sērijas numurs nav pareizs"

Ja jūs saņemat šo paziņojumu, mēģinot ieinstalēt Creative Suite 6, jūsu izmantotais sērijas numurs nav derīgs un Adobe to nobloķējusi. Adobe bloķē tos sērijas numurus, kurus Adobe nav piešķīrusi vai kurus sagatavojuši nepilnvaroti izplatītāji vai viltošanas programmatūra krāpnieciskos nolūkos.Noteikt to, vai sērijas numurs ir vai nav bloķēts, jūs varat tikai instalējot vai atkārtoti instalējot programmatūru. Papildinformāciju sk. Adobe oriģinālā programmatūra.
12001
12002
12004
12004
12005
“ERROR_INTERNET_<...>” Nav konstatēts interneta pieslēgums. Minami tādi iemesli kā pieslēgšanās taimauts ugunsmūra iestatījumu dēļ un nespēja atrisināt resursdatora nosaukumu starpniekservera iestatījumu dēļ. Pārbaudiet sava ugunsmūra un starpniekservera iestatījumus, un tad mēģiniet vēlreiz. Papildinformāciju skatiet sadaļā Savienojuma kļūdu novēršana .
194:01 “Mēģinājums deaktivizēt neaktivizētu mašīnu” Jūs mēģināt deaktivizēt lietojumprogrammu, lai gan neesat to vēl aktivizējis. Skatiet Creative Cloud lietojumprogrammu aktivizēšana un deaktivizēšana.
194:110 “Aktivizācija nenotika” Jūs pēdējo 72 stundu laikā jau esat uzsācis procesu „Deaktivizēt visu”. Pēc 72 stundu perioda jūs varat mēģināt veikt procesu vēlreiz. Vai arī jūs varat sazināties ar mums. Sagatavojiet savu Adobe ID.
194:112 “Klienta pulkstenis nav sinhronizēts” Jūsu datora pulkstenis rāda nepareizu laiku. Iestatiet sava datora pulkstenim pareizu datumu un laiku.
208:1
208:2
208:3
“Error_NetworkFailure” Nav konstatēts interneta pieslēgums. Minami tādi iemesli kā pieslēgšanās taimauts ugunsmūra iestatījumu dēļ un nespēja atrisināt resursdatora nosaukumu starpniekservera iestatījumu dēļ. Pārbaudiet sava ugunsmūra un starpniekservera iestatījumus, un tad mēģiniet vēlreiz. Papildinformāciju skatiet sadaļā Savienojuma kļūdu novēršana.
213:5
213:10
nav pieejams Šīs kļūdas radušās lasīšanas režīmā esošas SLStore mapes dēļ. Skatiet Adobe Creative Cloud konfigurēšanas kļūda.

Vēl kādas problēmas? Neparādās kļūdu paziņojumi?

Ja jums joprojām nav izdevies novērst problēmas vai arī jūs neatradāt problēmai raksturīgo kļūdas paziņojumu augstāk redzamajā tabulā, lūdzu, sazinieties ar mums.

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika